Про умови оплати праці працівників державної установи "Урядовий контактний центр"
Мінпраці України; Наказ, Схема від 20.09.2010285
Документ z1231-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.05.2017, підстава z0504-17
 

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.09.2010  № 285


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 грудня 2010 р.
за № 1231/18526

Про умови оплати праці працівників державної установи "Урядовий контактний центр"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики
№ 685 від 14.10.2013
№ 712 від 30.06.2016
№ 466 від 24.03.2017}

{Щодо підвищення з 1 грудня 2015 року в межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах, за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій на 10 відсотків посадові оклади див. Наказ Міністерства соціальної політики № 1264 від 30.12.2015}

{У тексті Наказу слова "Міністерство праці та соціальної політики України" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство соціальної політики України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 685 від 14.10.2013}

Відповідно до підпункту 13 пункту 4 Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 № 1543, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 19.07.2010 № 1456-р "Про передачу державної установи "Соціальний контактний центр" до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України", від 28.07.2010 № 1552-р "Про перейменування та розміщення державної установи "Соціальний контактний центр" та з метою визначення умов оплати праці працівників державної установи "Урядовий контактний центр" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схему посадових окладів працівників державної установи "Урядовий контактний центр" (далі - Центр) згідно з додатком.

Установити, що в разі, коли розміри посадових окладів працівників, зазначені в додатку, є нижчими від визначеного законом розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 01 січня календарного року, посадові оклади встановлюються на рівні відповідного розміру прожиткового мінімуму.

{Абзац другий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 466 від 24.03.2017}

2. Надати право директору Центру в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі:

1) установлювати:

а) конкретні розміри посадових окладів відповідно до затвердженої цим наказом схеми посадових окладів;

посадові оклади заступників директора Урядового контактного центру та заступників керівників структурних підрозділів - на 5-15 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника;

{Підпункт "а" підпункту 1 пункту 2 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 685 від 14.10.2013}

б) надбавки працівникам у розмірі до 100 відсотків посадового окладу:

за складність, напруженість у роботі;

за інтенсивність праці та особливий характер роботи;

за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 100 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавки скасовуються або зменшуються;

в) надбавку за почесне звання "заслужений" у розмірі 15 відсотків посадового окладу;

{Підпункт "в" підпункту 1 пункту 2 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 685 від 14.10.2013}

г) доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються директору Центру, його заступнику, керівникам структурних підрозділів;

за науковий ступінь:

доктора наук - у розмірі 10 відсотків посадового окладу;

кандидата наук - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з наявним науковим ступенем або почесним званням. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається директором Центру.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) доплати працівникам у розмірі до 40 відсотків посадового окладу за роботу в нічний час, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку.

{Підпункт 1 пункту 2 доповнено новим підпунктом "ґ" згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 685 від 14.10.2013}

2) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

3) преміювати працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, а також з нагоди державних, професійних свят та ювілейних дат у межах коштів на оплату праці.

{Підпункт 3 пункту 2 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 685 від 14.10.2013}

3. Преміювання директора Центру, установлення йому надбавок та доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги, передбачених цим наказом, здійснюються за погодженням з Директором Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України в межах наявних коштів на оплату праці.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22.06.2009 № 241 "Про умови оплати праці працівників державної установи "Соціальний контактний центр", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.06.2009 за № 573/16589 (зі змінами).

5. Ці умови застосовуються з 1 серпня 2010 року.

Міністр

В. Надрага

ПОГОДЖЕНО:

Директор господарсько-фінансового
департаменту Секретаріату
Кабінету Міністрів України

Заступник Міністра фінансів України

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу профспілок,
заступник Голови Федерації профспілок України

Голова Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Президент Спілки орендарів і підприємців України

Ю. Гурицький

С.О. РибакГ.В. Осовий


О. Мірошниченко

В. ХмільовськийДодаток
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики України
20.09.2010  № 285
(у редакції наказу
Міністерства соціальної політики
України
30.06.2016 № 712)

СХЕМА
посадових окладів працівників державної установи "Урядовий контактний центр"

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор

5 372

Головний бухгалтер

4 847

Начальник управління

3 884

Начальник відділу (самостійного), прес-центру

2 944

Начальник відділу (у складі управління)

2 938

Начальник зміни, прес-секретар

2 807

Професіонали: аналітик консолідованої інформації, провідний аналітик консолідованої інформації, інженер з комп’ютерних систем, провідний інженер з комп’ютерних систем, помічник керівника, економіст, бухгалтер, соціолог, юрисконсульт, психолог, інженер з підготовки кадрів, консультант, провідний консультант

2 479-2 592

Фахівці: фахівець, фахівець I та II категорій

1 968-2 027

Інспектор з охорони праці, інспектор технічний

1 597

Секретар керівника, касир

1 525-1 597

Водій автотранспортних засобів (легковий автомобіль)

1 514

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

1 514

Прибиральник службових приміщень

1 514

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці


О. Товстенко

{Додаток в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 712 від 30.06.2016}

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...