Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній [...]
Держгірпромнагляд; Наказ, Правила від 30.11.2010248
Документ z1280-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.11.2010
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
30.11.2010 N 248
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2010 р.
за N 1280/18575

Про затвердження Правил охорони праці
під час експлуатації автоматичних
та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва

Відповідно до статей 28, 33 Закону України "Про охорону
праці" ( 2694-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила охорони праці під час експлуатації
автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва
(далі - Правила), що додаються.
2. З набранням чинності цим наказом уважати такими, що не
застосовуються на території України, "Вимоги з безпеки праці при
роботі на автоматичних та напівавтоматичних лініях для меблевого
виробництва", затверджені Мінліспромом СРСР 14.12.78.
3. Начальнику відділу організації державного нагляду в АПК та
соціально-культурній сфері департаменту організації державного
нагляду Ткачову В.С. протягом п'яти днів забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Калиновській І.Г. унести відповідні зміни до
Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці
( v0109641-09 ) та розмістити зазначену інформацію на веб-сторінці
Держгірпромнагляду.
5. Начальнику Відділу персоналу, діловодства, контролю та
спецроботи Селіванову С.В. забезпечити опублікування наказу в
засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Дунаса С.В.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Комітету О.І.Хохотва
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи В.Романченко
В.о. Директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України С.Лапчик
Заступник керівника Спільного
представницького органу
профспілок на національному рівні В.Ткачов
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук
Генеральний директор
Федерації роботодавців України Р.Іллічов
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
Голова профспілки працівників
лісових галузей України В.Д.Сібільов
Президент Спілки орендарів
і підприємців України Віктор Хмільовський
Заступник Міністра
промислової політики України С.Л.Біленький
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
головний державний санітарний
лікар України С.А.Риженко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
30.11.2010 N 248
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2010 р.
за N 1280/18575

ПРАВИЛА
охорони праці під час експлуатації
автоматичних та напівавтоматичних ліній
меблевого виробництва

I. Загальні положення
1. Правила охорони праці під час експлуатації автоматичних та
напівавтоматичних ліній меблевого виробництва (далі - Правила)
поширюються на підприємства, установи та організації
(далі - підприємства) незалежно від форм власності, що займаються
виробництвом меблів на автоматичних та напівавтоматичних лініях
меблевого виробництва.
2. Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час
виконання робіт та технологічних процесів на автоматичних і
напівавтоматичних лініях меблевого виробництва.
3. Вимоги цих Правил є обов'язковими для всіх суб'єктів
господарювання під час проектування і будівництва нових
підприємств, реконструкції діючих підприємств, цехів, дільниць та
під час розроблення і впровадження нових технологічних процесів.
II. Загально-виробничі вимоги охорони праці
1. Вимоги до виробничих приміщень
1.1. Конструктивні та об'ємно-планувальні рішення виробничих
приміщень, в яких розташовані автоматичні та напівавтоматичні
лінії, мають відповідати вимогам Правил охорони праці в
деревообробній промисловості, затверджених наказом Державного
комітету України з нагляду за охороною праці від 31.01.2005 N 20
( z0306-05 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
16.03.2005 за N 306/10586 (далі - НПАОП 20.0-1.02-05), цих Правил
та інших нормативно-технічних документів.
1.2. Для всіх приміщень, в яких експлуатуються автоматичні та
напівавтоматичні лінії, повинні бути визначені категорія щодо
вибухопожежної та пожежної небезпеки і клас зони згідно з вимогами
нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів.
Відповідні позначення мають бути нанесені на вхідні двері
приміщень.
1.3. Виробничі приміщення, в яких розташовані автоматичні та
напівавтоматичні лінії, мають бути обладнані технічними засобами
протипожежного захисту (установками пожежної сигналізації,
пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу тощо) та первинними
засобами пожежогасіння відповідно до вимог Переліку однотипних за
призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними
установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затвердженого
наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 22.08.2005 N 161 ( z0990-05 ), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 05.09.2005 за N 990/11270 (із змінами)
(НАПБ Б.06.004-2005), Типових норм належності вогнегасників,
затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 N 151 ( z0554-04 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за
N 554/9153 (НАПБ Б.03.001-2004), міждержавних стандартів
ГОСТ 12.4.009-83 "ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов.
Основные виды. Размещение и обслуживание" (із змінами) (далі -
ГОСТ 12.4.009), ГОСТ 12.1.010-76 "ССБТ. Взрывобезопасность. Общие
требования" (далі - ГОСТ 12.1.010).
1.4. Небезпечні зони у виробничих приміщеннях і на робочих
місцях мають бути позначені знаками безпеки відповідно до
Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я
працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25.11.2009 N 1262 ( 1262-2009-п ).
1.5. Під час виконання електрозварювальних і газозварювальних
робіт слід дотримуватись вимог Правил пожежної безпеки в Україні,
затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 19.10.2004 N 126 ( z1410-04 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за
N 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004), та "Правил техники
безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и
газопламенной обработке металлов", затверджених Міністерством
хімічного машинобудування СРСР 08.07.85, "Санитарных правил при
сварке, наплавке и резке металлов", затверджених наказом
Міністерства охорони здоров'я СРСР від 05.03.73 N 1009-73.
1.6. Приміщення, в яких наявні шкідливі виробничі чинники
(електромагнітні випромінювання, токсичні гази, пара, пил тощо),
необхідно ізолювати від інших приміщень.
1.7. В приміщеннях, де встановлені автоматичні та
напівавтоматичні лінії, для зберігання запасів заготовок перед
лініями, готової продукції, інструментів і пристосувань, запасних
частин і вузлів обладнання необхідно передбачити допоміжні
майданчики, що межують з основною виробничою площею.
1.8. Стіни приміщень, де встановлені автоматичні та
напівавтоматичні лінії, мають відповідати умовам виробничого
процесу та задовольняти вимогам зручного очищення. У разі
забруднення стін необхідно проводити побілку або фарбування.
1.9. Прибирання виробничих приміщень та обладнання має бути
максимально механізованим і, залежно від характеру забруднення,
проводитись вологим способом або пилососом. Застосування
легкозаймистих рідин (бензин, гас тощо) для прибирання і очищення
приміщень категорично забороняється.
2. Вимоги до освітлення
2.1. Виробничі приміщення, де розташовані автоматичні та
напівавтоматичні лінії, мають бути забезпечені природним та
штучним освітленням. Штучне освітлення має бути виконане згідно з
вимогами Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною
праці Міністерства праці та соціальної політики України від
09.01.98 N 4 ( z0093-98 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 10.02.98 за N 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98), та інших
нормативно-технічних документів. Природне освітлення має бути
максимально використане, світлові прорізи всередині та поза
будівлями забороняється захаращувати виробами, матеріалами та
іншими предметами. Для захисту робітників від прямих сонячних
променів необхідно застосовувати штори, жалюзі тощо.
2.2. Облаштування світильників має відповідати вимогам
Державних санітарних норм і правил при роботі з джерелами
електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 18.12.2002 N 476 ( z0203-03 ), зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України 13.03.2003 за N 203/7524
(далі - ДСН 3.3.6.096-02), та міждержавного стандарту
ГОСТ 12.4.123-83 "ССБТ. Средства коллективной защиты от
инфракрасных излучений. Общие технические требования".
2.3. Світильники загального локалізованого (бокового)
освітлення мають бути розташовані на стінах або колонах з
орієнтацією на робоче місце та мати концентроване або середнє
розподілення світла.
2.4. Світильники загального верхнього освітлення мають бути з
рівномірним розподіленням світла.
2.5. Лампи накалювання і люмінесцентні лампи мають
забезпечуватися відбивачами. Використання відкритих ламп без
відбивачів та розсіювачів не допускається.
2.6. Світильники аварійного освітлення мають приєднуватися до
електромережі, яка не залежить від електромережі робочого
освітлення.
2.7. Аварійне освітлення може бути ввімкнене разом з робочим
освітленням або автоматично вмикатись під час раптового його
вимкнення.
2.8. Під час одночасної дії робочого і аварійного освітлення
нормування освітленості створюється сумісною дією цих видів
освітлення.
3. Вимоги до вентиляції та опалення
3.1. Виробничі приміщення, де встановлені автоматичні та
напівавтоматичні лінії, мають бути обладнані природною та
припливно-витяжною вентиляцією, а також системою опалення згідно з
вимогами НАПБ А.01.001-2004 ( z1410-04 ) та НПАОП 20.0-1.02-05
( z0306-05 ).
3.2. Робочі системи вентиляції мають створювати необхідні
метеорологічні, санітарно-гігієнічні, пожежо- і вибухобезпечні
умови.
3.3. Мікроклімат виробничих приміщень має відповідати вимогам
Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень
(ДСН 3.3.6.042-99), затверджених постановою Головного державного
санітарного лікаря України від 01.12.99 N 42 ( va042282-99 ).
3.4. Аварійні системи вентиляції необхідно вмикати у разі
вимкнення робочої вентиляції, порушення герметизації обладнання
або раптового надходження у повітря робочого приміщення
небезпечних токсичних або вибухонебезпечних речовин, а також під
час забруднення повітря парами і газами 1-го і 2-го класів
небезпеки згідно з вимогами міждержавного стандарту
ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие
требования безопасности".
3.5. У разі використання природної вентиляції припливне
повітря у виробничі приміщення в теплий період року необхідно
подавати через отвори, розташовані на висоті не менше 0,3 м, але
не вище 1,8 м, а в холодний період року - не менше 4 м від рівня
підлоги приміщення.
3.6. У разі застосування припливної загальнообмінної
вентиляції повітроприймач для забирання чистого повітря, яке
подається вентилятором у приміщення, необхідно монтувати за межами
будівлі цеху. Повітря має забиратись на висоті від землі не менше
2,5 м та подаватись в робочу зону на рівні 1,8 - 2,0 м з невеликою
швидкістю.
3.7. Якщо постійні робочі місця знаходяться біля джерел
виділення шкідливих газів і парів, де неможливе встановлення
ефективних місцевих відсмоктувачів, свіже повітря необхідно
подавати безпосередньо на робочі місця.
3.8. Витяжні отвори повітропроводів необхідно розташовувати
на різній висоті залежно від призначення приміщень і густини
шкідливих речовин, що виділяються.
3.9. Вентилятори витяжних установок необхідно обов'язково
монтувати за межами виробничого приміщення на спеціальному
фундаменті, що гасить вібрації, у шумоізолювальній кабіні.
3.10. У місцях виділення від технологічного обладнання
великої кількості токсичних парів, газів, пилу, надлишкового
тепла, що попадають у робочу зону та можуть бути причиною
захворювань, отруєнь, пожеж і вибухів, необхідно влаштовувати
місцеву механічну вентиляцію (укриття, зонти, кабіни, шафи,
відсмоктувачі).
3.11. В отворах для конвеєрів меблевих цехів, воріт і дверей
під час багатократного або тривалого їх відкривання необхідно
встановлювати повітряні та повітряно-теплові завіси.
3.12. Повітряно-теплові завіси мають бути зблоковані з
дверима або воротами так, щоб під час їх закривання завіси
працювали до моменту вирівнювання температури в зоні воріт або
дверей та в робочій зоні, після чого автоматично вимикались.
4. Вимоги до водопостачання і каналізації
4.1. Виробничі приміщення, в яких розташовані автоматичні та
напівавтоматичні лінії, мають бути обладнані внутрішнім
водопроводом, каналізацією, а також протипожежним водопостачанням
згідно з вимогами НАПБ А.01.001-2004 ( z1410-04 ).
4.2. Експлуатація водопровідних, каналізаційних споруд і
мереж має здійснюватись згідно з вимогами міждержавного стандарту
ГОСТ 12.3.006-75 "ССБТ. Эксплуатация водопроводных и
канализационных сооружений и сетей. Общие требования
безопасности".
4.3. Працівники мають бути забезпечені водою для пиття
відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил "Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною",
затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від
12.05.2010 N 400 ( z0452-10 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 01.07.2010 за N 452/17747.
4.4. Вода для душових, умивальників, охолодження повітря в
кондиціонерах повинна відповідати вимогам до питної води.
4.5. Для забезпечення працівників питною водою необхідно
встановлювати водопровідні колонки з фонтануючими кранами,
автомати газованої води з разовими стаканами. Дозволяється
забезпечення питною водою разового використання в дрібній
розфасовці.
4.6. В приміщеннях, де застосовуються шкідливі та токсичні
речовини, встановлювати питні установки не дозволяється.
4.7. Забороняється в будь-яких випадках об'єднувати потоки
різних стічних вод, які під час змішування утворюють та виділяють
горючі пари та гази, а також зливати в каналізацію пожежо - та
вибухонебезпечні речовини.
5. Вимоги до електроустановок і електросилового обладнання
5.1. Експлуатація електроустановок автоматичних та
напівавтоматичних ліній (багатодвигунові приводи, апарати ручного
та автоматичного керування, спеціальні апарати захисту) та
електричних мереж має проводитись згідно з вимогами
НАПБ А.01.001-2004 ( z1410-04 ) та міждержавних стандартів
ГОСТ 12.1.013-78 "ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие
требования", ГОСТ 12.1.045-84 "ССБТ. Электростатические поля.
Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению
контроля", ГОСТ 12.2.007.1-75 "ССБТ. Машины электрические
вращающиеся. Требования безопасности", ГОСТ 12.1.038-82
"ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения
напряжений прикосновения и токов", ДСН 3.3.6.096-02 ( z0203-03 ),
експлуатаційної документації та цих Правил.
5.2. Всі струмопровідні частини електродвигунів, електричних
пристроїв (шини, контакти, рубильники, запобіжники, магнітні
пускачі тощо) і електропроводи мають бути захищені огородженнями і
недоступні для випадкового дотикання. Експлуатація
електроапаратури з відкритими струмоведучими частинами не
допускається.
5.3. Конструкція захисних огороджень струмоведучих частин
електроустановок (кожухи, кришки, дверцята тощо) має виключати їх
знімання або відкривання без спеціальних ключів чи інструментів.
5.4. Усі розподільні щити на лицьовому та зворотному боках
панелей повинні мати чіткі написи з позначенням, до якої лінії або
агрегата належать встановлені на панелі прилади й устаткування.
5.5. Пускову апаратуру необхідно розташовувати безпосередньо
поблизу електродвигунів та робочих місць, у разі застосування
кнопкових станцій їх необхідно захищати від випадкових вмикань.
Розподільне, електросилове й освітлювальне обладнання, а також
окремі пускові прилади треба розташовувати в безпечному і зручному
для обслуговування місці.
5.6. Після закінчення роботи електродвигунів або припинення
подавання електроенергії пускові прилади до електроустаткування
слід вимкнути.
5.7. Очищення, ремонт електрообладнання, електроапаратури,
електроінструменту й проводки мають виконуватися електротехнічними
працівниками тільки після зняття напруги.
5.8. На приводах комунікаційних апаратів мають бути чітко
вказані положення "Ввімкнено" та "Вимкнено".
5.9. Група верстатів автоматичних або напівавтоматичних ліній
повинна мати ввідний апарат ручної або дистанційної дії
(автоматичний вимикач, перемикач), який має бути розташований в
зручному для експлуатації місці та забезпечувати вимкнення від
мережі всього електрообладнання.
5.10. Електрообладнання має бути обладнане нульовим захистом,
який запобігає самовільному вмиканню обладнання під час
встановлення раптово зниклої напруги.
5.11. Пульти керування, корпуси електродвигунів, станини
верстатів, а також інші металеві частини, які можуть опинитися під
напругою, необхідно заземлювати і з'єднувати з нульовим проводом.
У цьому випадку пульти керування, корпуси електродвигунів, станини
верстатів мають бути обладнані спеціальним гвинтом для заземлення.
6. Пожежна безпека
6.1. Пожежна безпека під час експлуатації автоматичних та
напівавтоматичних ліній меблевого виробництва має відповідати
вимогам НАПБ А.01.001-2004 ( z1410-04 ), міждержавних стандартів
ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования"
(далі - ГОСТ 12.1.004), ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.4.009.
6.2. Блискавкозахист будівель, споруд, зовнішніх установок
має виконуватися згідно з вимогами Інструкції по влаштуванню
блискавкозахисту будівель і споруд, затвердженої Міністерством
енергетики СРСР 12.10.87 (РД 34.21.122-87).
6.3. Для здійснення заходів щодо запобігання пожежам й
посилення протипожежного захисту, проведення роз'яснювальної
роботи серед працівників та здійснення громадського контролю за
дотриманням установлених законодавством вимог пожежної безпеки,
сприяння і надання допомоги пожежно-рятувальним підрозділам на
підприємствах можуть створюватися пожежно-технічні комісії (ПТК),
добровільні пожежні дружини (ДПД) та команди (ДПК).
6.4. Працівники, які обслуговують автоматичні та
напівавтоматичні лінії меблевого виробництва, під час прийняття на
роботу і періодично за місцем роботи мають проходити інструктажі з
питань пожежної безпеки згідно із наказом Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368
( z1147-03 ) "Про затвердження Переліку посад, при призначенні на
які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з
питань пожежної безпеки, та порядку їх організації і Типового
положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань
з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та
організаціях України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 11.12.2003 за N 1147/8468.
7. Небезпечній шкідливі виробничі чинники
7.1. Згідно з вимогами міждержавного стандарту
ГОСТ 12.0.00374 "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы.
Классификация" (із змінами) під час експлуатації автоматичних та
напівавтоматичних ліній меблевого виробництва необхідно
враховувати небезпечні й шкідливі виробничі чинники, які можуть
діяти на працівників, що обслуговують лінії, та за певних умов
спричиняти нещасні випадки, професійні захворювання, тимчасове або
стійке зниження працездатності, підвищувати частоту соматичних та
інфекційних захворювань.
7.2. Роботодавець повинен забезпечити проведення атестації
робочих місць за умовами праці згідно з вимогами Порядку
проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442
( 442-92-п ).
7.3. Рівні шуму під час експлуатації ліній оброблення
брускових деталей та ліній форматного розкроювання плитних
матеріалів мають відповідати вимогам міждержавного стандарту
ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности" та
Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
(ДСН 3.3.6.037-99), затверджених постановою Головного державного
санітарного лікаря України від 01.12.99 N 37 ( va037282-99 ).
7.4. Рівні вібрації під час експлуатації ліній оброблення
брускових деталей мають відповідати вимогам міждержавного
стандарту ГОСТ 12.1.012-90 "ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие
требования" та Санітарних норм виробничої загальної та локальної
вібрації (ДСН 3.3.6.039-99), затверджених постановою Головного
державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 39
( va039282-99 ).
7.5. Під час використання праці жінок та неповнолітніх слід
дотримуватись вимог Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і
небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування
праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 29.12.93 N 256 ( z0051-94 ), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 30.03.94 за N 51/260, Переліку важких
робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких
забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 46
( z0176-94 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
28.07.94 за N 176/385, Граничних норм підіймання і переміщення
важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 22.03.96 N 59 ( z0183-96 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.04.96 за
N 183/1208, та Граничних норм підіймання і переміщення важких
речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 10.12.93 N 241 ( z0194-93 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 22.12.93 за N 194.
8. Розташування виробничого обладнання і організація робочих
місць
8.1. Розташування виробничого обладнання автоматичних і
напівавтоматичних ліній має проводитись згідно з
вимогами міждержавного стандарту ГОСТ 12.3.042-88
"ССБТ. Деревообрабатывающее производство. Общие требования
безопасности" та забезпечувати поточність технологічних процесів,
безпечність і зручність експлуатації та ремонту, можливість
підключення до систем місцевої витяжної вентиляції.
8.2. Відстань між верстатами, що входять в склад автоматичних
та напівавтоматичних ліній з механізованим подаванням заготовок,
приймають рівною максимальній довжині заготовок, що обробляються.
8.3. Обладнання автоматичних та напівавтоматичних ліній має
відповідати вимогам міждержавних стандартів ГОСТ 12.2.026.0-93
"Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к
конструкции" (далі - ГОСТ 12.2.026.0), ГОСТ 12.2.049-80
"ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические
требования" (далі - ГОСТ 12.2.049).
8.4. В одному приміщенні дозволяється розташування ліній та
позиційного обладнання з виробництвами різних категорій за умови
виключення можливості виникнення вибуху та розповсюдження пожежі
(герметизація обладнання, наявність автоматичних локальних засобів
пожежогасіння, встановлення екранів тощо).
8.5. Розташування основних комунікацій (водопроводи,
повітропроводи тощо) має забезпечувати безперервність і поточність
технологічних процесів, у місцях проходу через комунікації
необхідно обладнувати безпечні переходи або прокладати містки.
8.6. У разі виникнення аварійних ситуацій розташування
обладнання автоматичних та напівавтоматичних ліній має
забезпечувати безпечність евакуації працівників.
8.7. Ергономічні вимоги до організації робочих місць повинні
відповідати вимогам міждержавних стандартів ГОСТ 12.2.032-78
"ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие
эргономические требования", ГОСТ 12.2.033-78 "ССБТ. Рабочее место
при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования".
8.8. Під час обслуговування обладнання кожен працівник має
перебувати на робочому місці згідно з вимогами експлуатаційної
документації.
8.9. Робоче місце оператора повинне мати панель засобів
індикації, засобів керування, крісло оператора (якщо прийнята
робота сидячи), засоби зв'язку з іншими робочими місцями та
операторами, а також необхідне допоміжне обладнання.
8.10. Кожне робоче місце працівників, які обслуговують
автоматичні та напівавтоматичні лінії, має бути забезпечене
інструкціями з охорони праці та протипожежної безпеки. У разі
неможливості розташування таких інструкцій безпосередньо на
робочому місці вони повинні знаходитись у спеціально визначеному
зручному та доступному для працівників місці.
9. Вимоги безпеки до технологічних процесів меблевого
виробництва під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних
ліній
9.1. Технологічні процеси меблевого виробництва під час
експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній мають бути
організовані відповідно до вимог НПАОП 20.0-1.02-05 ( z0306-05 ),
національного стандарту ДСТУ 2256-93 "ССБП. Виробництво меблеве.
Облицювання та склеювання деревини і деревинних матеріалів. Вимоги
безпеки", міждержавних стандартів ГОСТ 12.3.002-75 "ССБТ. Процессы
производственные. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.2.003-91
"ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования
безопасности" (далі - ГОСТ 12.2.003), ГОСТ 12.1.004,
експлуатаційної документації та цих Правил.
9.2. Технологічні процеси мають передбачати раціональний і
безпечний вибір схеми процесу з урахуванням стану виробничих
приміщень, продуктивності та ритму автоматичних і
напівавтоматичних ліній, виду конструкційних, клейових та
оздоблювальних матеріалів.
9.3. Технологічні процеси мають проводитись згідно з
правилами технічної експлуатації обладнання автоматичних і
напівавтоматичних ліній та з дотриманням вимог безпеки під час
виконання виробничих операцій.
9.4. Контроль технологічних процесів має здійснюватись згідно
з вимогами, викладеними в технологічних режимах та технологічних
процесах.
9.5. Режими технологічних процесів мають забезпечувати: завантаження технологічного обладнання автоматичних та
напівавтоматичних ліній матеріалами, що обробляються, згідно з
його пропускною здатністю для підтримання рівномірного ритму
роботи працівників, зайнятих у технологічному процесі; безвідмовну дію технологічного устаткування та засобів
захисту протягом термінів, визначених нормативно-технічною
документацією, затвердженою в установленому порядку; системи контролю й управління технологічними процесами, що
забезпечують захист працівників та аварійне вимкнення виробничого
устаткування; погодженість роботи технологічного обладнання, яка запобігає
виникненню небезпечних і шкідливих виробничих чинників; своєчасне отримання інформації щодо виникнення небезпечних і
шкідливих чинників під час виконання окремих технологічних
операцій на обладнанні автоматичних та напівавтоматичних ліній; унеможливлення виникнення вибухопожежонебезпеки.
9.6. У приміщеннях із можливим виділенням у робочу зону
шкідливих і вибухопожежонебезпечних парів, газів і пилу має бути
організований безперервний автоматичний контроль за їх
концентрацією в повітрі робочої зони за допомогою
газоаналізаторів, газосигналізаторів та датчиків викидів пилу,
зблокованих з аварійними вентиляційними або аспіраційними
системами.
9.7. Виконання технологічних процесів на автоматичних та
напівавтоматичних лініях меблевого виробництва має запобігати
забрудненню шкідливими речовинами виробничого середовища,
водоймищ, ґрунту й повітря згідно з вимогами міждержавного
стандарту ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические
требования к воздуху рабочей зоны".
9.8. Технологічні процеси, під час яких утворюється велика
кількість пилу (калібрування й шліфування меблевих щитів,
шліфування й полірування лакофарбових покрить) та в яких
використовуються речовини, здатні за певних умов створити
вибухонебезпечне середовище (оздоблення, шліфування й полірування
лакофарбових покрить), організовують згідно з вимогами
ГОСТ 12.1.010.
10. Вимоги безпеки до пультів керування автоматичними та
напівавтоматичними лініями
10.1. Пульти керування автоматичними та напівавтоматичними
лініями мають відповідати вимогам міждержавних стандартів
ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.064-81 "ССБТ. Органы управления
производственным оборудованием. Общие требования безопасности"
(далі - ГОСТ 12.2.064), ГОСТ 12.4.040-78 "ССБТ. Органы управления
производственным оборудованием. Обозначения", ГОСТ 12.2.049,
Правил охорони праці під час експлуатації
електронно-обчислювальних машин, затверджених наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду від 26.03.2010 N 65 ( z0293-10 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 19.04.2010 за N 293/17588
(НПАОП 0.00-1.28-10), Державних санітарних правил і норм роботи з
візуальними дисплейними терміналами персональних
електронно-обчислювальних машин (ДСанПіН 3.3.2.007-98),
затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря
України від 10.12.98 N 7 ( v0007282-98 ).
10.2. На панелях пультів керування не має бути сторонніх
елементів, що затрудняють роботу операторів (необґрунтованих
функціональним призначенням пульта виступів, заглиблень,
різноплощинності, елементів зовнішнього кріплення, що виступають,
тощо).
10.3. Панелі пультів керування необхідно влаштовувати залежно
від висоти їх розташування: у горизонтальній площині або під кутом до 30 град. до неї - у
разі розташування панелі на висоті 0,6 - 1,0 м; під кутом 30 - 60 град. до горизонталі - у разі розташування
панелі на висоті 1,0 - 1,3 м; у вертикальній площині або під кутом більше 60 град. до
горизонталі - у разі розташування на висоті 1,3 - 1,6 м від рівня
підлоги або майданчика обслуговування.
10.4. У разі розташування на одній панелі декількох елементів
системи керування їх необхідно розташовувати так, щоб оператор
виконував найменшу кількість рухів під час виконання необхідних
операцій та унеможливлювались помилкові вмикання.
10.5. Елементи системи керування (кнопки, рукоятки, маховики,
штурвали, важелі тощо) необхідно розташовувати відповідно до вимог
міждержавного стандарту ГОСТ 23000-78 "Система человек - машина.
Пульты управления. Общие эргономические требования".
10.6. Для запобігання самовільному переміщенню маховики,
рукоятки і важелі системи керування мають надійно фіксуватись у
заданому положенні.
10.7. Кнопки електричних елементів системи керування і
регулювання необхідно приводити в дію зусиллям 0,2 - 0,3 кг.
Важелі, штурвали і маховички постійного користування необхідно
приводити в дію зусиллям не більше 4 кг.
10.8. Кнопка аварійного зупинення повинна мати головку у
вигляді грибка діаметром 50 - 60 мм, яка виступає над педаллю
поста на 20 - 25 мм.
10.9. Штурвали, маховички і рукоятки важелів необхідно
виготовляти з матеріалів, що мають низьку теплопровідність, якщо
за умовами експлуатації можливе їх охолодження нижче +10 град.C
або нагрівання вище +60 град.C.
10.10. Кнопки і рукоятки системи керування електроапаратурою
мають бути виготовлені з діелектричних матеріалів.
10.11. Для прискорення пошуку потрібного сигналу та засобу
керування елементи системи пульту керування мають бути
раціональної форми й розмірів та мати розпізнавальне фарбування,
знак чи напис відповідно до їх призначення. Написи необхідно
робити біля тих елементів, до яких вони відносяться, не допускаючи
скорочення слів.
10.12. Під час улаштування важелів, штурвалів і маховичків
необхідно дотримуватись мнемонічного правила: поворот за
годинниковою стрілкою, переміщення вправо, вверх і "на себе" має
відповідати включенню механізму або збільшенню швидкості, а
поворот проти годинникової стрілки, переміщення вліво, вниз і "від
себе" - виключенню механізму або зменшенню швидкості.
10.13. Колір фарбування панелей і приладів на пультах
керування необхідно вибирати з врахуванням фізичних властивостей
кольору і психологічного впливу його на працівника.
10.14. Під час керування складними системами регулювання,
якщо процес характеризується великою динамічністю й значним числом
змінних рухів, що мають суттєві взаємозв'язки, пульти керування
необхідно обладнувати мнемонічними схемами, що показують в
спрощеному вигляді розташування механізмів і транспортних зв'язків
між ними.
10.15. Якщо пульт керування обладнаний мнемосхемою, то фон
останньої має бути темнішим, ніж зображення символів.
10.16. Мнемосхеми і мнемознаки, що наносяться на лицеві
частини панелей пультів керування, мають відповідати вимогам
міждержавного стандарту ГОСТ 21480-76 "Система "человек-машина".
Мнемосхемы. Общие эргономические требования".
10.17. В складних системах керування засоби інформації мають
бути точними, чіткими та ясними, щоб оператор міг найкращим чином
підтримувати роботу обладнання, що входить в склад лінії.
10.18. Сигнали системи інформації мають забезпечити
операторові можливість передбачення загальної ситуації результатів
своїх дій. Обсяг інформації має включати як перевантаження, так і
недовантаження оператора.
10.19. Під час проектування пультів керування необхідно
правильно організувати робоче місце оператора, враховуючи загальну
тривалість безперервної роботи та його основну робочу позу,
співвідношення функцій спостереження й безпосереднього впливу на
систему органів керування, ймовірність виникнення і динаміку
розвитку аварійних ситуацій.
III. Вимоги безпеки під час експлуатації
автоматичних та напівавтоматичних ліній
меблевого виробництва
1. Загальні вимоги
1.1. Машини, агрегати, верстати, устаткування, пристосування,
конвеєри та інші механізми, що входять до складу автоматичних та
напівавтоматичних ліній, мають відповідати вимогам міждержавних
стандартів ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.026.0, ГОСТ 12.2.062-81
"ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные"
(із змінами), ГОСТ 12.2.064, ГОСТ 12.2.049, ГОСТ 12.2.022-80
"ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности" (із змінами),
НПАОП 20.0-1.02-05 ( z0306-05 ), експлуатаційної документації та
цих Правил.
1.2. Автоматичні та напівавтоматичні лінії мають бути
обладнані центральним пультом керування з пристроєм перемикання їх
на роботу в налагоджувальному та автоматичному режимах, системою
блокування, яка запобігає самовільному перемиканню ліній з
налагоджувального режиму на автоматичний.
1.3. Кожний верстат та агрегат, що входить у склад
автоматичної або напівавтоматичної лінії, має працювати синхронно
та мати самостійні органи пуску й керування, блокувальні й
гальмівні пристрої.
1.4. Усі рухомі частини обладнання, машин, механізмів
автоматичних та напівавтоматичних ліній (передавальні й привідні
пристрої, різальні інструменти, подавальні механізми тощо) та інші
небезпечні зони мають бути огороджені кожухами, екранами,
козирками і бар'єрами.
1.5. Відхилення від нормальної роботи будь-якого з виконавчих
механізмів лінії має супроводжуватися автоматичною зупинкою всіх
механізмів, які передують в потоці верстату, що зупиняється.
1.6. Сигнальні прилади, що інформують про технологічні
розлади в обладнанні автоматичних та напівавтоматичних ліній
(поломка інструменту, неправильне фіксування виробу у робочій
позиції, зношування будь-якого механізму), мають бути обладнані
світловими лампами і звуковими сигналами, які вмикаються
паралельно.
1.7. Під час роботи лінії в автоматичному режимі доступ до
рухомих частин верстатів, інструменту, деталей, що обробляються,
транспортного і контрольного устаткування має бути перекритим
автоматичними засобами, які забезпечують вимикання всієї лінії.
1.8. Для забезпечення контролю за виробами під час роботи
лінії в автоматичному режимі мають бути встановлені контрольні
прилади. Зняття виробу з робочої позиції для контролю під час
роботи не допускається.
1.9. Заміну поламаних інструментів, регулювання та
налагодження верстатів, агрегатів, незначний ремонт механізмів,
очищення верстатів та інших пристроїв, заливання масла тощо
необхідно проводити тільки після відключення лінії від
електроживлення та вивішування заборонного знака з написом "Не
вмикати - працюють люди".
1.10. Для систематичного контролю за роботою ліній пульти
керування мають бути обладнані приладами вимірювання навантажень
особливо відповідальних агрегатів, приладами й апаратами
вимірювання технологічних параметрів і продуктивності обладнання,
що входить в склад лінії, та засобами сигналізації.
1.11. Автоматичні та напівавтоматичні лінії, обладнання яких
під час пуску неможливо бачити повністю з робочого місця
оператора, мають бути обладнані попереджувальною сигналізацією
(звуковою, світловою або комбінованою), що попереджує про пуск
лінії або перемикання її з одного режиму роботи на інший. Сигналізація має вмикатись автоматично під час натискання
кнопки пуску і сигналізувати не менше 15 с. Робота обладнання
повинна починатися автоматично після дії сигналу.
1.12. Лінії, що обслуговуються з обох повздовжніх сторін,
мають бути обладнані містками для безпечного переходу працівників
через лінію. Відстань між переходами не повинна перевищувати 25 м.
1.13. Розташування і конструкція аварійних вимикачів, кнопок
дистанційного керування обладнанням та іншими пристроями
автоматичних і напівавтоматичних ліній мають забезпечувати
можливість використання їх з будь-якої робочої позиції.
1.14. Якщо керування електродвигунами виконавчих механізмів і
електроприводів (засувок, вентилів тощо) здійснюється із кількох
місць чи за наявності кількох видів керування (автоматичного,
дистанційного, місцевого), мають бути передбачені ключі вибору
режиму, що унеможливлюють пуск електродвигунів із кількох місць.
1.15. Для профілактичного огляду і ремонту всіх пристроїв
автоматичних та напівавтоматичних ліній, розташованих під
підлогою, мають бути передбачені місця для вільного доступу до цих
пристроїв. Люки мають щільно закриватися рифленими кришками
врівень з підлогою.
1.16. Оператори мають попереджувати про пуск автоматичних та
напівавтоматичних ліній та під час роботи погоджувати свої дії з
діями інших працівників, що обслуговують лінії.
1.17. В автоматичних та напівавтоматичних лініях під час
зупинки одного з верстатів має бути передбачена зупинка
попереднього обладнання, пуск приймальних конвеєрів повинен
здійснюватися до пуску подавальних конвеєрів, а зупинка - навпаки.
1.18. Для забезпечення безпеки праці під час роботи на
автоматичних та напівавтоматичних лініях необхідно впевнитися у
відсутності захаращення проходів, переходів і робочого місця
сторонніми предметами, перевірити справність завантажувальних
пристроїв, автоподавачів, роликових столів, притискних пристроїв,
конвеєрів, верстатів, які входять у лінію, огороджень, пускових
пристроїв і пульту керування, вентиляції, аспірації, заземлення, а
також випробувати на холостому ходу кожен верстат.
1.19. Забороняється використовувати у складі автоматичних та
напівавтоматичних ліній меблевого виробництва верстати, машини,
агрегати, обладнання, різальний інструмент та інші засоби
виробництва, що не відповідають вимогам охорони праці та
протипожежної безпеки.
2. Вимоги безпеки під час експлуатації ліній оброблення
брускових деталей
2.1. Робота схеми автоматичного блокування живлення ліній, на
яких здійснюються фугування, поздовжньо-фрезерне оброблення,
торцювання та формування шипів, має забезпечувати рівномірну
подачу заготовок і не допускати перевантаження перекладника, який
змінює напрям руху деталей з поперечного на поздовжній.
2.2. На пультах керування лініями оброблення брускових
деталей має бути світлова сигналізація, яка сповіщає про подавання
напруги в ланцюг керування лінією і її окремими верстатами, про
режим роботи лінії, а також про неполадки в роботі лінії та
окремих її верстатів.
2.3. Лінії оброблення брускових деталей мають бути обладнані
приладами контролю товщини заготовок, що обробляються,
пневмотранспортними системами для видалення тирси, стружки та
конвеєрами для видалення кускових відходів.
2.4. Робота автоматичних ліній оброблення брускових деталей
має бути зблокована з роботою витяжної вентиляції та
пневмотранспортної системи для видалення відходів.
2.5. Пасові передачі, шківи, неробоча частина подавальних
ланцюгів і зірочки обладнання автоматичних та напівавтоматичних
ліній оброблення брускових деталей мають бути закриті
огородженнями, конструкція яких не перешкоджає огляду й
обслуговуванню обладнання.
2.6. Для контролю розмірів брускових деталей під час роботи
лінії в автоматичному режимі мають бути встановлені спеціальні
контрольні прилади, які виключають можливість зняття деталей
вручну з робочої позиції.
2.7. Для запобігання поломам різальних інструментів,
руйнуванню матеріалу, що обробляється, та травмуванню працівників
на лініях оброблення брускових деталей не дозволяється обробляти
пиломатеріали, що мають гнилизну, металеві включення, глибокі
поперечні пропили.
2.8. Аварійну зупинку ліній оброблення брускових деталей
необхідно виконувати натисканням кнопки "Загальний стоп".
2.9. Блокування ліній оброблення брускових деталей має
забезпечувати послідовність відключення електродвигунів. Після
відключення одного із верстатів лінії у разі необхідності
автоматично відключаються всі агрегати, що стоять спереду.
2.10. Усі електродвигуни, силові ланцюги й ланцюги керування
ліній оброблення брускових деталей мають бути захищені від
коротких замикань і перевантажень автоматами, запобіжниками і
тепловими реле.
2.11. Під час виявлення несправностей, появи стороннього
шуму, поганого відсмоктування стружки необхідно зупинити
обладнання лінії. Усунення несправностей необхідно проводити після
повної зупинки і знеструмлення обладнання.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »