Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких [...]
НКРЗ; Рішення, Перелік від 06.09.2007914
Документ z1297-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.03.2014, підстава z0345-14
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
06.09.2007 N 914
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2007 р.
за N 1297/14564
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку
та інформатизації
N 116 ( z0345-14 ) від 25.02.2014 }
Про затвердження Переліку радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв,
для експлуатації яких не потрібні
дозволи на експлуатацію
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з питань регулювання зв'язку
N 1499 ( z0654-09 ) від 14.05.2009
N 238 ( z0430-10 ) від 27.05.2010 }

Відповідно до статті 29 Закону України "Про радіочастотний
ресурс України" ( 1770-14 ), Національна комісія з питань
регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Перелік радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні
дозволи на експлуатацію (далі - Перелік), що додається.
2. Українському державному центру радіочастот керуватися
Переліком під час здійснення технічної експертизи заявочних
документів щодо визначення можливості застосування і внесення до
Реєстру конкретних типів радіоелектронних засобів і
випромінювальних пристроїв.
3. Державній інспекції зв'язку керуватися Переліком під час
здійснення державного нагляду за умовами застосування
радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв.
4. Управлінню радіочастот (Сарапулову С.В.) подати це рішення
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
В.о. Голови В.Олійник
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Білоус
Міністр транспорту та зв'язку України М.Рудьковський
Голова Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та спожиічої політики О.С.Шнипко
Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України Л.І.Поляков
Голова Антимонопольного комітету
України О.О.Костусєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання
зв'язку України
06.09.2007 N 914
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2007 р.
за N 1297/14564

ПЕРЕЛІК
радіоелектронних засобів та випромінювальних
пристроїв, для експлуатації яких не потрібні
дозволи на експлуатацію

I. Загальні положення
1.1. До цього Переліку внесені типи радіоелектронних засобів
(далі - РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (далі - ВП), основні їх
технічні характеристики та особливості застосування в Україні, за
умови виконання яких використання цих РЕЗ та ВП здійснюється без
отримання дозволів на експлуатацію, що видаються Державним
підприємством "Український державний центр радіочастот"
(далі - УДЦР).
1.2. РЕЗ та ВП, що застосовуються на бездозвільній основі,
повинні відповідати умовам їх застосування на території України,
визначеним частиною першою статті 25 Закону України "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ). Цей Перелік поширюється на експлуатацію на території України
тільки тих РЕЗ та ВП, які внесені до Реєстру радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв, які можуть застосовуватися
на території України в смугах радіочастот загального користування,
який веде Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
відповідно до Положення про порядок і форму ведення реєстру
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть
застосовуватися на території України в смугах радіочастот
загального користування, затвердженого рішенням НКРЗ від
03.11.2005 N 117 ( z1574-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.12.2005 за N 1574/11854. { Пункт 1.2 розділу I
доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з питань
регулювання зв'язку N 238 ( z0430-10 ) від 27.05.2010 }
1.3. У цьому Переліку наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні: Абонентське обладнання системи стільникового радіозв'язку -
кінцеве обладнання системи стільникового радіозв'язку, яке
забезпечує отримання споживачем телекомунікаційних послуг із
використанням певних радіотехнологій стільникового зв'язку. До
абонентського обладнання системи стільникового радіозв'язку
відносяться радіотелефони (абонентські пристрої з
електроакустичними перетворювачами) та радіотермінали (абонентські
пристрої без електроакустичного перетворювача). До складу
абонентського обладнання системи стільникового радіозв'язку може
входити обладнання радіодоступу. Абонентська станція радіодоступу - кінцеве обладнання мережі
безпроводового доступу, яке забезпечує отримання споживачем
телекомунікаційних послуг із використанням радіотехнології
широкосмугового (мультисервісного) радіодоступу; { Термін
"абонентська станція радіодоступу" пункту 1.3 розділу I в редакції
Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1499
( z0654-09 ) від 14.05.2009 } Адаптер - додатковий пристрій до персональних комп'ютерів,
засобів обчислювальної техніки, електротехнічної, побутової та
іншої аналогічної продукції з функцією РЕЗ.
{ Термін "аудіопристрій" пункту 1.3 розділу I виключено на
підставі Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку
N 1499 ( z0654-09 ) від 14.05.2009 }
{ Термін "безпроводовий телефон" пункту 1.3 розділу I
виключено на підставі Рішення Національної комісії з питань
регулювання зв'язку N 1499 ( z0654-09 ) від 14.05.2009 }
{ Термін "обладнання радіодоступу" пункту 1.3 розділу I
виключено на підставі Рішення Національної комісії з питань
регулювання зв'язку N 1499 ( z0654-09 ) від 14.05.2009 }
Інтегрована антена - антена, вмонтована в абонентську
станцію (термінал) безпроводового доступу (радіодоступу),
радіомодуль, адаптер або точку безпроводового доступу за умови
конструктивного виключення можливості її заміни або підключення
зовнішньої антени. { Пункт 1.3 розділу I доповнено терміном згідно
з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 238
( z0430-10 ) від 27.05.2010 }
Обладнання радіодоступу стандарту IEEE 802.11n - РЕЗ, що
забезпечує максимальну технічну швидкість обміну даних з іншим
обладнанням радіодоступу за протоколом стандарту IEEE 802.11n не
менше 100 Мбіт/с. { Пункт 1.3 розділу I доповнено терміном згідно
з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 238
( z0430-10 ) від 27.05.2010 }
Обладнання систем передавання даних спеціальних
користувачів - РЕЗ, який призначений для організації системи
передавання даних спеціальними користувачами та експлуатується
виключно спеціальними користувачами. { Пункт 1.3 розділу I
доповнено терміном згідно з Рішенням Національної комісії з питань
регулювання зв'язку N 238 ( z0430-10 ) від 27.05.2010 }
Пристрій короткого радіуса дії (Short Range Devices) - РЕЗ,
що призначений для забезпечення зв'язку на коротких відстанях
(до 100 м) та характеризується малою еквівалентною ізотропною
випромінюваною потужністю (далі - ЕІВП). Радіомодуль - РЕЗ, який є невід'ємною складовою частиною
оргтехніки, у тому числі персональних комп'ютерів, засобів
обчислювальної техніки та інших побутових електротехнічних
засобів. { Термін "радіомодуль" пункту 1.3 розділу I в редакції
Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1499
( z0654-09 ) від 14.05.2009 }
{ Термін "радіоприймальний пристрій" пункту 1.3 розділу I
виключено на підставі Рішення Національної комісії з питань
регулювання зв'язку N 1499 ( z0654-09 ) від 14.05.2009 }
Точка безпроводового доступу - вузловий елемент (пристрій)
телекомунікаційної мережі, який забезпечує доступ користувача до
її ресурсів по радіоінтерфейсу. Застосування обладнання усередині приміщення передбачає, що
зона обслуговування обладнання обмежується фасадними стінами
будівлі. { Пункт 1.3 розділу I доповнено терміном згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1499
( z0654-09 ) від 14.05.2009 }
II. Радіоелектронні засоби
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Тип РЕЗ | Назва РЕЗ | Радіотехнологія/ | Максимальна |Смуга радіочастот,| Особливості | | | | базовий стандарт (1) | потужність | у якій дозволено | використання в | | | | | передавача або | застосування | Україні | | | | | максимальна | (передавання/ | | | | | | еквівалентна | приймання) | | | | | | ізотропна | | | | | | | випромінювана | | | | | | | потужність, | | | | | | | напруженість | | | | | | | електричного | | | | | | | або магнітного | | | | | | | поля | | | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| |Абонентське |Радіотелефон та |Цифровий стільниковий | 2 Вт |830,67-834,97 МГц/|Застосування в | |обладнання |радіотермінал (2) |радіозв'язок D-AMPS | |875,67-879,97 МГц |Україні обмежено| |системи | | | | |терміном | |стільникового | | | | |до 1 січня | |радіозв'язку | | | | |2013 року | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Цифровий стільниковий | 1 Вт |450,6-459,6 МГц/ | | | | |радіозв'язок CDMA 450 | |460,6-469,6 МГц | | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Цифровий стільниковий | 1 Вт |824,07-831,63 МГц/|Застосування в | | | |радіозв'язок CDMA-800 | |869,07-876,63 МГц |Україні обмежено| | | | | |840,45-842,97 МГц/|терміном | | | | | |885,45-887,97 МГц |до 1 січня | | | | | |831,63-832,81 МГц/|2016 року | | | | | |876,63-877,81 МГц | | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Цифровий стільниковий | 2 Вт | 880-890 МГц/ | | | | |радіозв'язок GSM-900 | | 925-935 МГц | | | | |(E-GSM) | | 890-915 МГц/ | | | | | | | 935-960 МГц | | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Цифровий стільниковий | 1 Вт | 1710-1785 МГц/ | | | | |радіозв'язок GSM-1800 | | 1805-1880 МГц | | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Цифровий стільниковий | 0,25 Вт | 1920-1980 МГц/ | | | | |радіозв'язок IMT-2000 | | 2110-2170 МГц | | | | |(UMTS)/(UMTS/WCDMA) | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Цифровий стільниковий | 0,25 Вт | 2010-2015 МГц | | | | |радіозв'язок IMT-2000 | | 2020-2030 МГц | | | | |(UMTS)/(UMTS/TDD) | | | | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| |Обладнання |Радіомодуль, адаптер |Широкосмуговий |ЕІВП <= |2400-2483,5 МГц |Обладнання | |радіодоступу | |радіодоступ / |100 мВт при | |повинно мати | | | |IEEE Std. 802.11b |використанні | |вмонтовану | | | |IEEE Std. 802.11g |прямого | |(інтегровану) | | | |ERC/REC 70-03 |розширення | |антену | | | | |спектра та | |(конструктивно | | | | |ЕІВП <= | |виключена | | | | |500 мВт за | |можливість її | | | | |технологією | |заміни та/або | | | | |розширення | |підключення | | | | |спектра за | |зовнішньої | | | | |рахунок | |антени) | | | | |стрибків по | | | | | | |частотах | | | | | |----------------------+----------------+------------------| | | | |Широкосмуговий |ЕІВП <= |5150-5350 МГц | | | | |радіодоступ / |200 мВт при | | | | | |IEEE Std. 802.11а |щільності | | | | | |ERC/REC 70-03 |ЕІВП | | | | | | |10 мВт/МГц | | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Точка безпроводового |Широкосмуговий |ЕІВП <= |2400-2483,5 МГц |Виключно | | |доступу |радіодоступ / |100 мВт при | |всередині | | | |IEEE Std. 802.11b |використанні | |будівель, якщо | | | |IEEE Std. 802.11g |прямого | |щільність | | | |ERC/REC 70-03 |розширення | |потоку | | | | |спектра та | |потужності на | | | | |ЕІВП <= | |відстані 100 м | | | | |500 мВт за | |від зовнішніх | | | | |технологією | |(фасадних) | | | | |розширення | |стін будівель | | | | |спектра за | |не перевищує | | | | |рахунок | |мінус 110 | | | | |стрибків по | |дБВт/(кв.м*1 | | | | |частотах | |МГц) | | | |----------------------+----------------+------------------| | | | |Широкосмуговий |ЕІВП <= |5150-5350 МГц | | | | |радіодоступ / |200 мВт при | | | | | |IEEE Std. 802.11а |щільності | | | | | |ERC/REC 70-03 |ЕІВП | | | | | | |10 мВт/МГц | | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Абонентська станція |Широкосмуговий |ЕІВП <= 1 Вт |2300-2400 МГц |При | | |радіодоступу(3) |радіодоступ / | | |використанні | | | |IEEE Std. 802.16-2004 | | |інтегрованої | | | |IEEE Std. 802.16e-2005| | |антени | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Широкосмуговий |ЕІВП <= 100 мВт |2400-2483,5 МГц |При | | | |радіодоступ / | | |використанні | | | |IEEE Std. 802.11-2007 | | |інтегрованої | | | | | | |антени | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Мультисервісний |ЕІВП <= 1 Вт |2500-2690 МГц |При | | | |радіодоступ / | | |використанні | | | |IEEE Std. 802.16-2004 | | |інтегрованої | | | |IEEE Std. 802.16e-2005| | |антени | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Широкосмуговий |ЕІВП <= 1 Вт |3400-3600 МГц |При | | | |радіодоступ / | | |використанні | | | |ІЕЕЕ Std. 802.16-2004 | | |інтегрованої | | | |IEEE Std. 802.16e-2005| | |антени | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Широкосмуговий |ЕІВП <= 200 мВт |5150-5250 МГц |При | | | |радіодоступ / | |5250-5350 МГц |використанні | | | |IEEE Std. 802.11a | | |інтегрованої | | | |ІЕЕЕ Std. 802.16-2004 | | |антени | | | |IEEE Std. 802.16e-2005| | | | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Широкосмуговий |ЕІВП <= 1 Вт |5470-5670 МГц |При | | | |радіодоступ / | | |використанні | | | |IEEE Std. 802.11a | | |інтегрованої | | | |IEEE Std. 802.16-2004 | | |антени | | | |IEEE Std. 802.16e-2005| | | | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Широкосмуговий |ЕІВП <= 2 Вт |5725-5850 МГц |При | | | |радіодоступ | | |використанні | | | |/EN 301 893 | | |інтегрованої | | | |IEEE Std. 802.11a | | |антени | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| |Кінцеве |Абонентська станція |Широкосмуговий |0,5 Вт |1785-1805 МГц |При використанні| |обладнання |(термінал) фіксованого |радіодоступ / | | |інтегрованої | |безпроводового |безпроводового |EN 301 753 | | |антени | |доступу |доступу (3) |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Мультисервісний |100 мВт |10,5-10,65 ГГц/ |При використанні| | | |радіодоступ | |10,15-10,3 ГГц |інтегрованої | | | | | |12,75-13,25 ГГц |антени | | | | | |25,5-26,5 ГГц/ | | | | | | |24,5-25,5 ГГц | | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| |Обладнання |Абонентська станція |Широкосмуговий |Сумарна |2400-2483,5 МГц |При використанні| |радіодоступу |радіодоступу (3) |радіодоступ / |ЕІВП <= 100 мВт |5150-5350 МГц |інтегрованої | |стандарту IEEE | |IEEE Std. 802.11n | |5470-5670 МГц |антени | |802.11n | | | |5725-5850 МГц | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Радіомодуль, адаптер |Широкосмуговий |Сумарна |2400-2483,5 МГц |При використанні| | | |радіодоступ / |ЕІВП <= 100 мВт |5150-5350 МГц |інтегрованої | | | |IEEE Std. 802.11n | |5470-5670 МГц |антени | | | | | |5725-5850 МГц | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Точка безпроводового |Широкосмуговий |Сумарна |2400-2483,5 МГц |При використанні| | |доступу |радіодоступ / |ЕІВП <= 100 мВт |5150-5350 МГц |інтегрованої | | | |IEEE Std. 802.11n | |5470-5670 МГц |антени. | | | | | |5725-5850 МГц |Виключно | | | | | | |всередині | | | | | | |будівель, якщо | | | | | | |щільність потоку| | | | | | |потужності на | | | | | | |відстані 100 м | | | | | | |від зовнішніх | | | | | | |(фасадних) стін | | | | | | |будівель не | | | | | | |перевищує | | | | | | |мінус 110 дБВт/ | | | | | | |(кв.м*1 МГц) | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| |Радіорелейна |Радіорелейна станція |Радіорелейний зв'язок | 1 мВт |59,3-62,3 ГГц | | |станція |малого радіуса дії |ETSI TR 102 555 | | | | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| |Безпроводовий |Телефонний |Аналогові безпроводові| 10 мВт |30,075-31,3 МГц/ | | |телефон та |апарат для |телефони | |39,775-40 МГц | | |пристрої для |проводового | | | | | |прийому/передачі|зв'язку в | | | | | |аудіо-, |поєднанні з | | | | | |відеоінформації |безпроводовою |----------------------+----------------+------------------+----------------| |та даних |трубкою |Цифрова безпроводова | 10 мВт |1880-1900 МГц |За винятком | |(безпроводові | |телефонія/ EN301 406 | | |базової | |камери, | | | | |станції із | |адаптери, | | | | |з'єднувачем | |пристрої | | | | |для | |догляду за | | | | |підключення | |дитиною тощо) | | | | |зовнішньої | | | | | | |антени | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| |Персональна |Персональна |Аналоговий | 10 мВт |26960-27410 кГц | | |радіостанція(4) |радіостанція |короткохвильовий | | | | | | |персональний | | | | | | |радіозв'язок / | | | | | | |EN 300 135; EN 300 433| | | | | | |----------------------+----------------+------------------| | | | |Безпосередній | 0,5 Вт |446,0-446,1 МГц | | | | |аналоговий | | | | | | |ультракороткохвильовий| | | | | | |радіозв'язок / | | | | | | |PMR 446; ДСТУ 4184 | | | | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| |Пристрої |Безпроводовий |Безпроводові | 10 мВт | 863-865 МГц | | |короткого |гучномовець, навушник |аудіозастосування/ | | | | |радіусу дії |тощо |ERC REC 70-03 | | | | |(малопотужні |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| |застосування) |Радіомікрофон |Радіомікрофони/ | 10 мВт | 30,01-47 МГц | | | | |ERC REC 70-03 | | 863-865 МГц | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Радіопереговорний |Радіопереговорні | 10 мВт |433,05-434,79 МГц | | | |пристрій |пристрої/ | | | | | | |ERC REC 70-03 | | | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Пристрій телеметрії, |Телеметрія та |42 дБмкА/м (5) | 6765-6795 кГц | | | |телеуправління, |радіодистанційне | |13,553-13,567 МГц | | | |сигналізації, |керування/ | |26,957-27,283 МГц | | | |передавання даних |ERC REC 70-03 |----------------+------------------| | | | |IEEE Std. 802.15.4 | 10 мВт | 40,66-40,7 МГц | | | | | | |433,05-434,79 МГц | | | | | |----------------+------------------| | | | | | 25 мВт | 868-868,6 МГц | | | | | |----------------+------------------| | | | | | 10 мВт | 2400-2483,5 МГц | | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Пристрій дистанційного |Радіокерування | 10 мВт | 26,995 МГц | | | |керування моделями |моделями/ | | 27,045 МГц | | | | |ERC REC 70-03 | | 27,095 МГц | | | | | | | 27,145 МГц | | | | | | | 27,195 МГц | | | | | | |34,995-35,225 МГц | | | | | | | 40,665 МГц | | | | | | | 40,675 МГц | | | | | | | 40,685 МГц | | | | | | | 40,695 МГц | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Пристрій для визначення |Радіовизначення | 7 дБмкА/м (5) | 457 кГц | | | |місцезнаходження людини |місцезнаходження | | | | | |під час пошукових робіт |об'єктів/ | | | | | | |ERC REC 70-03 | | | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Пристрій сигналізації та|Радіовизначення | 10 мВт | 868,6-868,7 МГц | | | |визначення |місцезнаходження | | 869,2-869,25 МГц | | | |місцезнаходження |об'єктів/ | | | | | |об'єктів |ERC REC 70-03 | | | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Індукційний пристрій |Індуктивні |72 дБмкА/м (5) | 9-59,75 кГц | | | |(система радіочастотної |радіозастосування/ |42 дБмкА/м (5) | 59,75-60,25 кГц | | | |ідентифікації і |ERC REC 70-03 |69 дБмкА/м (5) | 60,250-70 кГц | | | |реєстрації об'єктів | |42 дБмкА/м (5) | 70-119 кГц | | | |RFID, протикрадіжні | |66 дБмкА/м (5) | 119-135 кГц | | | |пристрої, системи | |42 дБмкА/м (5) | 135-140 кГц | | | |ідентифікації тварин, | |37,7 дБмкА/м (5)| 140-148,5 кГц | | | |сигналізації, | |42 дБмкА/м (5) | 6765-6795 кГц | | | |персональної | |9 дБмкА/м (5) | 7400-8800 кГц | | | |ідентифікації, | |42 дБмкА/м (5) | 13 553-13 567 кГц| | | |управління доступом, | |42 дБмкА/м (5) | 26 957-27 283 кГц| | | |автоматичного рахування | |9 дБмкА/м (5) | 3155-3400 кГц | | | |транспорту) | |13,5 дБмкА/м (5)| 10 200-11 000 кГц| | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Медичний імплантат |Медичні |30 дБмкА/м (5) | 9-315 кГц | | | | |радіоімплантати |-5 дБмкА/м (5) | 315-600 кГц | | | | |ERC REC 70-03 | 1 мВт | 30-37,5 МГц | | | | | | 25 мкВт | 402-405 МГц | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Адаптер та радіомодуль |Широкосмуговий | ЕІВП <= 100 мВт| 2400-2483,5МГц | | | | |радіодоступ/ | | | | | | |IEEE Std. 802.15.1 | | | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Радіолокаційний |Промислові, наукові, | ЕІВП <= 100 мВт| 35-37,5 ГГц | | | |вимірювальний пристрій | медичні та побутові | | 24,05-24,25 ГГц | | | | |випромінювальні | | | | | | |пристрої/ | | | | | | |ERC REC 70-03 | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Радіолокаційна/ | ЕІВП середня | 76-77 ГГц | | | | |ERC REC 70-03 | <= 23,5 дБм | | | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| |Аудіопристрій |Безпроводовий |Безпроводові | 10 мВт | 89,9-90,2 МГц | | | |гучномовець, навушники |аудіозастосування/ | | 863-865 МГц | | | |та ін. |ERC REC 70-03 | | | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Радіомікрофон |Радіомікрофони | 10 мВт | 66-74 МГц | | | | | | | 87,5-92 МГц | | | | | | | 100-108 МГц | | | | | | | 174,4-174,6 МГц | | | | | | | 174,9-175,1 МГц | | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| |Радіоприймальний|Радіоприймач |Всі радіотехнології | - | 9 кГц-275 ГГц |Не вносяться до | |пристрій |ефірного/безпосереднього| | | |Реєстру | |(радіоприймач) |супутникового мовлення, | | | |радіоелектронних| | |радіоприймач ДВЧ ЧМ | | | |засобів та | | |мовлення, приймач | | | |випромінювальних| | |аварійного оповіщення | | | |пристроїв, що | | |(частота | | | |можуть | | |електромагнітних | | | |застосовуватися | | |коливань 1077,6 Гц і | | | |на території | | |1068,4 Гц), приймальне | | | |України в смугах| | |обладнання супутникових | | | |радіочастот | | |радіонавігаційних систем| | | |загального | | |GPS, ГЛОНАСС, GALILEO | | | |користування | | |(без функції передачі | | | |( vr277634-06 ) | | |даних по радіоканалу) | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- (1) Перелік базових стандартів наведено в додатку до цього
Переліку.
(2) Без функції криптографічного захисту інформації. (3) У разі створення радіозавад роботі інших РЕЗ оператор
телекомунікацій повинен негайно припинити обслуговування та вжити
заходів щодо припинення експлуатації такої абонентської станції до
усунення дії радіозавади.
(4) Позиція набирає чинності з 01.07.2008. (5) Напруженість магнітного поля, виміряна на відстані 10 м
від РЕЗ.
{ Розділ II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 1499 ( z0654-09 ) від
14.05.2009, N 238 ( z0430-10 ) від 27.05.2010 }
III. Випромінювальні пристрої
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Назва або тип | Основний спосіб |Радіотехнологія| Максимальна |Смуга радіочастот,| Особливості | | ВП | застосування ВП | | потужність | у якій дозволено | використання в | | | | | передавача, | застосування | Україні | | | | | напруженість | (передавання/ | | | | | | електричного | приймання) | | | | | | або магнітного | | | | | | | поля | | | |---------------+------------------+---------------+------------------+------------------+----------------| |Промислові, |Промислові, |Промислові, |70 дБмкВ/м (1) | 16,7-19,4 кГц |Не вносяться до | |наукові, |наукові, медичні |наукові, | | 20,4-23,7 кГц |Реєстру | |медичні |випромінювальні |медичні | | 40-48 кГц |радіоелектронних| |випромінювальні|пристрої |випромінювальні| | 59-70 кГц |засобів та | |пристрої | |пристрої | | 72-74 кГц |випромінювальних| | |------------------+---------------+------------------| |пристроїв, що | | |Ультразвукове | | 5 кВт | |можуть | | |очищення | |70 дБмкВ/м (1) | |застосовуватися | | |(15-30 кГц) | | | |на території | | |------------------+---------------+------------------| |України в смугах| | |Медичні | | 500 Вт | |радіочастот | | |застосування | |70 дБмкВ/м (1) | |загального | | |(ультразвукова | | | |користування | | |діагностика) | | | |( vr277634-06 ) | | |------------------+---------------+------------------+------------------| | | |Індукційне | | 5 кВт | 429-451 кГц | | | |нагрівання | |70 дБмкВ/м (1) | 871-889 кГц | | | |(термальна | | | | | | |обробка, | | | | | | |зварювання | | | | | | |упаковки, | | | | | | |зварювання та | | | | | | |плавлення металів)| | | | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |Ультразвукова | | 500 Вт | | | | |медична | |70 дБмкВ/м (1) | | | | |діагностика | | | | | | |------------------+---------------+------------------+------------------| | | |Хірургічна | | 500 Вт/ | 1720-1800 кГц | | | |діатермія | |0-120 дБмкВ/м (1) | 2610-2670 кГц | | | |(генератори | | | 5150-5410 кГц | | | |затухаючих | | | 6767-6794 кГц | | | |коливань 1-10 МГц)| | | | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |Склеювання та | | 5 кВт | | | | |сушіння деревини | |80-120 дБмкВ/м (1)| | | | |(2,64 МГц, 5,28 | | | | | | |МГц, 6,78 МГц) | | | | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |Лампові індукційні| | 5 кВт/ | | | | |генератори | |80-120 дБмкВ/м (1)| | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |Виробництво | | 5 кВт/ | | | | |напівпровідникових| |80-120 дБмкВ/м (1)| | | | |матеріалів | | | | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |Радіочастотне | | 5 кВт/ | | | | |стабілізоване | |80-120 дБмкВ/м (1)| | | | |дугове зварювання | | | | | | |(генератори | | | | | | |затухаючих | | | | | | |коливань 1-10 МГц)| | | | | | |------------------+---------------+------------------+------------------| | | |Нагрівання | |60-120 дБмкВ/м (1)|13 424-13 696 кГц | | | |діелектриків | | | 13 553,2- | | | |(більша частина | | | 13 566,8 кГц | | | |працює на частотах| | |26 850-27 390 кГц | | | |діапазонів ПМН | | |26 957-27 283 кГц | | | |13,56 МГц, 27,12 | | | 40,3-41,1 МГц | | | |МГц і 40,68 МГц) | | | 40,66-40,70 МГц | | | |------------------+---------------+------------------| 80,6-82,2 МГц | | | |кераміки | | 5 кВт | | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |сушіння при литті | | 5 кВт | | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |сушіння текстилю | | 5 кВт | | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |склеювання і | | 5 кВт | | | | |сушіння книг та | | | | | | |паперів | | | | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |приготування їжі | | 5 кВт | | | | |(термообробка, | | | | | | |розморожування | | | | | | |м'яса і риби) | | | | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |склеювання і | | 5 кВт | | | | |сушіння деревини | | | | | | |(сушіння шпону і | | | | | | |пиломатеріалів) | | | | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |загальне сушіння | | 5 кВт | | | | |діелектриків | | | | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |нагрівання | | 5 кВт | | | | |пластмас | | (більша | | | | |(ущільнення прес- | | частина | | | | |форм і | | < 5 кВт) | | | | |видавлювання | | | | | | |пластмас) | | | | | | |------------------+---------------+------------------+------------------| | | |Медичні | | 1 кВт/ | | | | |застосування | |60-120 дБмкВ/м (1)| | | | |медична діатермія | | | | | | |(27 МГц) | | | | | | |магнітно- | | | | | | |резонансне | | | | | | |відображення (10- | | | | | | |100 МГц у великих | | | | | | |екранованих | | | | | | |кімнатах) | | | | | | |------------------+---------------+------------------+------------------| | | |Медичні | | 1 кВт/ |433,05-434,79 МГц | | | |застосування | |60-120 дБмкВ/м (1)| | | | |Радіочастотні | | | | | | |плазмові | | | | | | |генератори | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- (1) Напруженість електричного поля, виміряна на відстані 30 м
від споруди, де застосовується ВП.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »