Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методи [...]
Мінкультури України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 31.10.201175
Документ z1311-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.09.2014, підстава z1020-14
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.10.2011  № 75


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2011 р.
за № 1311/20049

Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури
№ 621 від 07.08.2014}

Відповідно до пункту 1.9 розділу I Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550, з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури, росту їх професійної майстерності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури, що додається.

2. Міністерству культури Автономної Республіки Крим, управлінням культури і туризму обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головному управлінню культури Київської міської державної адміністрації забезпечити дотримання вимог Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури, затвердженого цим наказом.

3. Відділу аналізу та прогнозування діяльності навчальних закладів (Походзей І.І.):

погодити цей наказ з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерством соціальної політики України, Центральним комітетом профспілки працівників культури України та Всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців;

забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку;

розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 № 522 "Про затвердження Тимчасового положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів системи Міністерства культури і мистецтв України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.08.2001 за № 757/5948.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Богуцького Ю.П.

6. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

М.А. Кулиняк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Профспілки працівників культури України

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра освіти і науки, молоді та спорту України

Перший заступник Міністра
соціальної політики УкраїниЛ.Ф. Перелигіна


Г.В. ОсовийО. Мірошниченко


Є.М. Суліма


В. Надрага
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
31.10.2011  № 75


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2011 р.
за № 1311/20049

ПОЛОЖЕННЯ
про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 1.10 розділу I Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550, і визначає порядок проведення атестації керівників, їхніх заступників (далі - керівні кадри), педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури з метою активізації творчої професійної діяльності педагогічних працівників, стимулювання їх цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності, росту професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу, безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

{Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

1.2. Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за результатами якої визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, встановлюється тарифна ставка, присвоюється кваліфікаційна категорія, присвоюється педагогічне звання.

1.3. Атестації за цим Положенням підлягають:

викладачі, концертмейстери початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), студій з підготовки акторських кадрів при національних творчих колективах;

викладачі, концертмейстери, методисти, майстри виробничого навчання середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів);

викладачі, концертмейстери, методисти вищих навчальних закладів освіти сфери культури I-II рівнів акредитації;

методисти навчально-методичних установ;

керівники, заступники керівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури (далі - керівні кадри).

{Абзац шостий пункту 1.3 розділу I в редакції Наказу Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

1.4. Атестація педагогічних працівників є обов'язковою.

1.5. Атестація педагогічних працівників за строками проведення поділяється на чергову та позачергову.

1.6. Атестація проводиться атестаційними комісіями на основі комплексного оцінювання рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної та методичної діяльності педагогічних працівників. Під час атестації враховуються результати професійної, виховної та методичної роботи (якість проведення уроків, індивідуальних, лекційних і практичних занять, лабораторних робіт, контрольних заходів, заліків, академічних концертів, сольних концертів, іспитів, контрольних уроків, перегляд навчальних робіт, персональних виставок, вистав тощо), особиста участь педагогічного працівника, його учнів, студентів у позаурочних, позанавчальних творчих змаганнях і культурно-просвітницьких заходах (конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках, лекціях, вікторинах тощо).

1.7. Чергова атестація педагогічних працівників проводиться один раз на п'ять років згідно з графіком, складеним безпосередньо у навчальному закладі та навчально-методичній установі. Графік проведення атестації і список педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році, затверджуються наказом керівника навчального закладу та навчально-методичної установи і доводяться до відома педагогічних працівників, які підлягають атестації, під підпис.

1.8. Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

Для педагогічних працівників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації підвищення кваліфікації може проходити у формі стажування.

1.9. Атестація педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації, може бути перенесена на один рік у випадку тривалої тимчасової непрацездатності або при переході працівника у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу та з інших поважних причин. За такими працівниками до чергової атестації зберігаються тарифні ставки, присвоєні кваліфікаційні категорії та (або) педагогічні звання.

1.10. Позачергова атестація педагогічних працівників може проводитись у будь-який рік міжатестаційного періоду для осіб, які:

мають досягнення у педагогічній роботі, пройшли підвищення кваліфікації та подали заяви про проходження позачергової атестації;

{Абзац другий пункту 1.10 розділу I в редакції Наказу Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

порушили питання про присвоєння педагогічного звання;

знизили рівень професійної роботи у період між атестаціями.

1.11. Підставою для проведення позачергової атестації є:

письмова заява педагогічного працівника щодо проходження позачергової атестації;

обґрунтоване подання керівника або педагогічної ради навчального закладу про позачергову атестацію педагогічного працівника, рівень навчально-виховної та методичної роботи якого нижчий від вимог до встановленої йому тарифної ставки, присвоєної кваліфікаційної категорії та (або) педагогічного звання;

подання відповідного органу управління сфери культури щодо проведення позачергової атестації керівних кадрів при неналежному виконанні ними посадових обов’язків.

{Пункт 1.11 розділу I доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

1.12. За результатами атестації педагогічним працівникам, які мають повну вищу освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу освіту), визначається відповідність займаній посаді та присвоюється (підтверджується) кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

1.13. За результатами атестації педагогічним працівникам, які мають неповну або базову вищу освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або бакалавра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середню спеціальну освіту), визначається відповідність займаній посаді та встановлюється або підтверджується тарифна ставка на рівні розряду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (далі - встановлюється (підтверджується) тарифна ставка).

1.14. За результатами атестації педагогічним працівникам, які мають неповну або базову вищу освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або бакалавра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - неповну вищу або середню спеціальну освіту), прийняті на роботу до 1996 року (набрання чинності Законом України "Про освіту" в редакції від 23.03.96 № 100/96-ВР) та до набрання чинності цим Положенням атестувалися із присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, визначається відповідність займаній посаді та присвоюється (підтверджується) кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

1.15. Методисти середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів), вищих мистецьких навчальних закладів сфери культури I-II рівнів акредитації, навчально-методичних установ (кабінетів, центрів тощо), які мають повну вищу фахову освіту з напряму методичної роботи, атестуються на відповідність займаній посаді, з присвоєнням кваліфікаційних категорій.

{Пункт 1.15 розділу I в редакції Наказу Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

1.16. Призначенню керівника передує проведення його атестації.

У разі призначення особи на посаду керівника атестаційна комісія відповідного рівня проводить його атестацію у строки, визначені головою атестаційної комісії (не більше одного місяця).

{Розділ I доповнено новим пунктом 1.16 згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

1.17. За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) до середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів) або вищих навчальних закладів освіти сфери культури I-II рівнів акредитації, зберігаються присвоєна їм кваліфікаційна категорія, тарифна ставка та педагогічне звання.

Ця норма поширюється і на педагогічних працівників середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів), вищих навчальних закладів освіти сфери культури I-II рівнів акредитації, які переходять працювати до початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання).

1.18. Працюючі пенсіонери, педагогічні працівники-сумісники, в тому числі й ті, які не працюють за основним місцем роботи у навчальних закладах освіти сфери культури, атестуються на загальних підставах.

Викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються за результатами педагогічної роботи. Встановлена тарифна ставка, присвоєна кваліфікаційна категорія та (або) педагогічне звання поширюються на весь обсяг педагогічного навантаження викладача.

1.19. Педагогічні працівники, які суміщують посади керівника та викладача, викладача і концертмейстера, викладача і методиста, концертмейстера і методиста, атестуються окремо за кожною посадою.

Атестація педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом та обіймають однакові з основним місцем роботи посади, здійснюється за основним місцем роботи. Під час проведення атестації атестаційна комісія може враховувати результати педагогічної діяльності педагогічного працівника на роботі за сумісництвом.

{Пункт 1.19 розділу I в редакції Наказу Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

1.20. Атестації не підлягають педагогічні працівники, які:

станом на 1 вересня поточного навчального року мають стаж педагогічної роботи менше трьох років;

перебували у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду - до досягнення дитиною шестирічного віку).

За педагогічними працівниками після виходу з таких відпусток зберігаються раніше встановлені тарифні ставки, присвоєні кваліфікаційні категорії, педагогічні звання до проходження наступної атестації на загальних підставах. Час перебування у зазначених відпустках не враховується при визначенні строку чергової атестації.

1.21. За бажанням атестуються педагогічні працівники, які:

раніше проходили атестацію та прийняті на роботу в поточному навчальному році;

навчаються у вищих навчальних закладах.

1.22. Педагогічним працівникам іноземних держав, яких прийнято на роботу до навчальних закладів та навчально-методичних установ, за наявності відповідних міжнародних договорів між Україною та іноземними державами, з яких вони прибули, атестаційні комісії приймають рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії, яка відповідає категорії, встановленій їм за попереднім місцем роботи, з урахуванням документально підтверджених досягнень педагогічної роботи.

1.23. Педагогічним працівникам, які мали перерву в роботі (припинили педагогічну діяльність у зв'язку із скороченням штатів, ліквідацією або реорганізацією закладу, виходом на пенсію, переходом на роботу до органів управління чи методичних установ тощо), у випадку поновлення їх на посаді за фахом у навчальних закладах зберігається раніше встановлена тарифна ставка, кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

1.24. Педагогічним працівникам, які підлягають черговій атестації, але не претендують на підвищення тарифної ставки, кваліфікаційної категорії, присвоєння педагогічного звання і не мають зауважень до своєї роботи з боку керівника навчального закладу, батьків, учнів, студентів, на підставі письмової заяви педагогічного працівника атестаційна комісія може підтвердити встановлену тарифну ставку, кваліфікаційну категорію "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії" та порушити клопотання перед атестаційною комісією 2-го, 3-го або 4-го рівнів про підтвердження кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" та педагогічного звання до проходження наступної атестації на загальних підставах.

{Пункт 1.24 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

1.25. Педагогічні працівники, які підлягають черговій та позачерговій атестації, дають письмову згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

II. Порядок створення та повноваження атестаційних комісій

2.1. Для організації та проведення атестації педагогічних працівників створюються атестаційні комісії 1-го, 2-го, 3-го та 4-го рівнів.

Атестаційні комісії створюються:

1-го рівня - у навчальних закладах;

2-го рівня - у відділах (управліннях) культури районних, міських та районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях;

{Абзац четвертий пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

3-го рівня - у Міністерстві культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, управліннях культури обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головному управлінні культури Київської міської державної адміністрації;

4-го рівня - у Міністерстві культури України.

2.2. Атестаційні комісії усіх рівнів створюються щороку до 20 вересня і наділяються повноваженнями на навчальний рік. Персональний склад атестаційних комісій протягом року може змінюватись. Кількість членів атестаційної комісії не може бути менше п'яти осіб.

2.3. До складу атестаційної комісії 1-го рівня входять: голова (керівник навчального закладу, навчально-методичної установи), заступник голови (один із заступників керівника з основних напрямів діяльності), секретар, члени комісії. Кількість членів і персональний склад атестаційної комісії затверджуються наказом керівника навчального закладу, навчально-методичної установи.

Членами комісії можуть бути педагогічні працівники навчального закладу, навчально-методичної установи, а також запрошені представники громадських організацій, профспілок, найбільш кваліфіковані педагогічні працівники інших закладів, представники місцевих органів управління сфери культури, органів місцевого самоврядування (за згодою).

Педагогічні працівники навчальних закладів, навчально-методичних установ, у яких працює менше 15 осіб, атестуються атестаційними комісіями 1-го рівня при базових навчальних закладах або атестаційними комісіями вищого рівня. Перелік базових навчальних закладів визначається керівниками місцевих органів управління сфери культури. До складу атестаційних комісій базових навчальних закладів мають входити керівники навчальних закладів, у яких працює менше 15 осіб.

2.4. Кількість членів і персональний склад атестаційних комісій 2-го, 3-го та 4-го рівнів затверджуються наказами керівників відповідних органів управління сфери культури.

До складу атестаційних комісій 2-го, 3-го та 4-го рівнів входять: голова (керівник або заступник керівника органу управління сфери культури з основних напрямів діяльності), заступник голови, секретар, члени комісії.

До роботи у складі комісій 2-го, 3-го та 4-го рівнів залучаються керівники та спеціалісти відповідних структурних підрозділів органів управління сфери культури, керівники (заступники керівників з основних напрямів діяльності) навчальних закладів, підпорядкованих відповідним органам управління сфери культури, представники методичних установ, які координують діяльність мистецьких навчальних закладів системи Міністерства культури України, також представники профспілок, громадських організацій, найбільш кваліфіковані викладачі, представники органів місцевого самоврядування (за згодою).

2.5. Атестаційна комісія 1-го рівня:

атестує і приймає рішення про відповідність (відповідність за умови виконання певних рекомендацій, невідповідність) педагогічного працівника займаній посаді;

встановлює (підтверджує) тарифну ставку, присвоює (підтверджує) кваліфікаційні категорії "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії";

порушує клопотання перед атестаційною комісією 2-го або вищого рівня про присвоєння (підтвердження) педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;

{Абзац четвертий пункту 2.5 розділу II в редакції Наказу Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

порушує клопотання перед атестаційною комісією 3-го або 4-го рівня про присвоєння (підтвердження) педагогічних звань «старший викладач», «викладач-методист» та оформлює атестаційні листи;

{Абзац п’ятий пункту 2.5 розділу II в редакції Наказу Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

оформлює атестаційні листи та порушує клопотання перед атестаційною комісією 2-го або вищого рівня про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії" педагогічним працівникам, яким відповідно до пункту 1.14 розділу І цього Положення може присвоюватись (підтверджуватись) кваліфікаційна категорія;

оформлює атестаційні листи та порушує клопотання перед атестаційною комісією 3-го рівня про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій "спеціаліст першої категорії", "спеціаліст вищої категорії", присвоєння (підтвердження) педагогічних звань "старший викладач", "викладач-методист" педагогічним працівникам, яким відповідно до пункту 1.14 розділу I цього Положення можуть присвоюватись (підтверджуватись) кваліфікаційні категорії "спеціаліст першої категорії", "спеціаліст вищої категорії", присвоюватись (підтверджуватись) педагогічні звання "старший викладач", "викладач-методист";

оформлює атестаційні листи та порушує клопотання перед атестаційною комісією 3-го (4-го) рівня про присвоєння педагогічних звань "майстер виробничого навчання I категорії", "майстер виробничого навчання II категорії" педагогічним працівникам, які мають неповну або базову вищу освіту, стаж педагогічної роботи не менше 8-ми років та тарифну ставку на рівні 9-го розряду;

оформлює атестаційні листи та порушує клопотання перед атестаційною комісією 4-го рівня про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії", "спеціаліст вищої категорії", про присвоєння (підтвердження) педагогічних звань "старший викладач", "викладач-методист" педагогічним працівникам навчальних закладів державної форми власності, яким відповідно до пункту 1.14 розділу I цього Положення можуть встановлюватись (підтверджуватись) кваліфікаційні категорії "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії", "спеціаліст вищої категорії", присвоюватись (підтверджуватись) педагогічні звання "старший викладач", "викладач-методист".

2.6. Атестаційна комісія 2-го рівня:

за поданням атестаційних комісій 1-го рівня атестує педагогічних працівників та присвоює їм кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії";

{Абзац другий пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

за поданням атестаційних комісій 1-го рівня атестує педагогічних працівників, яким відповідно до пункту 1.14 розділу I цього Положення може присвоюватись (підтверджуватись) кваліфікаційна категорія "спеціаліст другої категорії", та присвоює (підтверджує) їм кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої категорії";

розглядає клопотання атестаційних комісій 1-го рівня про підтвердження кваліфікаційних категорій;

{Абзац четвертий пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

погоджує клопотання атестаційних комісій 1-го рівня щодо продовження терміну дії попередніх рішень атестаційних комісій;

у двотижневий строк розглядає апеляції педагогічних працівників на рішення атестаційних комісій 1-го рівня.

2.7. Атестаційна комісія 3-го рівня:

за поданням атестаційної комісії 1-го рівня атестує педагогічних працівників та присвоює кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії", педагогічні звання "старший викладач", "викладач-методист";

атестує та приймає рішення про відповідність (відповідність за умови виконання певних рекомендацій, невідповідність) займаній посаді педагогічних працівників навчально-методичних установ;

за поданням атестаційних комісій 1-го рівня атестує педагогічних працівників, яким відповідно до пункту 1.14 розділу I цього Положення можуть присвоюватись (підтверджуватись) кваліфікаційні категорії та присвоюватись (підтверджуватись) педагогічні звання, і присвоює (підтверджує) їм кваліфікаційні категорії "спеціаліст першої категорії", "спеціаліст вищої категорії", присвоює (підтверджує) педагогічні звання "старший викладач", "викладач-методист";

погоджує клопотання атестаційних комісій 1-го рівня щодо продовження терміну дії попередніх рішень атестаційної комісії;

розглядає клопотання атестаційних комісій 1-го рівня про підтвердження кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" та педагогічних звань "старший викладач", "викладач-методист";

у двотижневий строк розглядає апеляції педагогічних працівників на рішення атестаційних комісій 2-го рівня;

здійснює контроль за роботою атестаційних комісій 1-го та 2-го рівнів.

{Пункт 2.7 розділу II доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

2.8. Атестаційна комісія 4-го рівня:

за поданням атестаційних комісій 1-го рівня атестує педагогічних працівників навчальних закладів державної форми власності, віднесених до сфери управління Міністерства культури України, та присвоює (підтверджує) кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії", педагогічні звання "старший викладач", "викладач-методист", "майстер виробничого навчання II категорії", "майстер виробничого навчання I категорії";

за поданням атестаційних комісій 1-го рівня атестує педагогічних працівників навчальних закладів державної форми власності, віднесених до сфери управління Міністерства культури України, яким відповідно до пункту 1.14 розділу I цього Положення можуть присвоюватись (підтверджуватись) кваліфікаційні категорії та присвоюватись (підтверджуватись) педагогічні звання, і присвоює (підтверджує) їм кваліфікаційні категорії "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії", "спеціаліст вищої категорії", присвоює (підтверджує) педагогічні звання "старший викладач", "викладач-методист";

атестує педагогічних працівників навчально-методичної установи, віднесеної до сфери управління Міністерства культури України, на відповідність займаній посаді;

у двотижневий строк розглядає апеляції педагогічних працівників навчальних закладів державної форми власності та працівників навчально-методичної установи, віднесених до сфери управління Міністерства культури України, на рішення атестаційної комісії 1-го рівня;

у місячний строк розглядає апеляції на рішення атестаційних комісій 3-го рівня;

здійснює контроль за роботою атестаційної комісії 3-го рівня.

{Пункт 2.8 розділу II доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

2.9. Атестаційні комісії 3-го та 4-го рівнів за поданням відповідних органів управління сфери культури, до повноважень яких належать призначення на посаду та звільнення з посади керівників, проводять атестацію осіб для призначення на посади керівників, а також атестацію керівних кадрів на їх відповідність (невідповідність) займаній посаді, відповідність за умови виконання рекомендацій.

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.9 згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

III. Організація роботи атестаційних комісій, строки та порядок проведення атестації педагогічних працівників

3.1. Щороку до 20 вересня керівники органів управління сфери культури та керівники навчальних закладів видають накази про проведення атестації педагогічних працівників, створення атестаційних комісій та затвердження їх складу.

Керівники навчальних закладів видають накази щодо затвердження списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації.

Керівники навчально-методичних установ видають накази про проведення атестації педагогічних працівників та щодо затвердження списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації.

Усі педагогічні працівники ознайомлюються з наказом та порядком проведення атестації, визначеним цим Положенням, під підпис.

Списки керівних кадрів навчальних закладів, які атестуються, складають і подають до атестаційних комісій відповідні органи управління сфери культури.

{Пункт 3.1 розділу III доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

3.2. До 10 жовтня атестаційна комісія 1-го рівня приймає:

заяви від педагогічних працівників щодо проходження чергової (позачергової) атестації за зразком, наведеним у додатку 1 до цього Положення;

подання керівника навчального закладу про позачергову атестацію педагогічних працівників, рівень навчально-виховної та методичної роботи яких не відповідає встановленим за результатами попередньої атестації кваліфікаційній категорії та (або) педагогічному званню;

атестаційна комісія 3-го рівня приймає:

заяви від керівників та методистів обласних, Київської та Севастопольської міських методичних установ (кабінетів, центрів тощо) щодо проходження чергової атестації;

атестаційна комісія 4-го рівня приймає:

заяви від методистів навчально-методичної установи, віднесеної до сфери управління Міністерства культури України, щодо проходження чергової атестації.

3.3. До 20 жовтня атестаційна комісія 1-го рівня на першому засіданні:

розглядає заяви від педагогічних працівників щодо проходження чергової (позачергової) атестації;

розглядає подання керівника закладу про позачергову атестацію педагогічних працівників, рівень навчально-виховної та методичної роботи яких не відповідає встановленим за результатами попередньої атестації кваліфікаційній категорії та (або) педагогічному званню;

затверджує графік проведення атестації і доводить його під підпис до відома педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році.

Атестаційна комісія 3-го рівня на першому засіданні:

розглядає заяви від керівників та методистів обласних, Київської та Севастопольської міських методичних установ (кабінетів, центрів тощо) щодо проходження чергової (позачергової) атестації;

затверджує графік проведення атестації і доводить його під підпис до відома педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році.

Атестаційна комісія 4-го рівня на першому засіданні:

розглядає заяви від методистів навчально-методичної установи, віднесеної до сфери управління Міністерства культури України, щодо проходження чергової атестації;

затверджує графік проведення атестації і доводить його під підпис до відома педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році.

Рішення, прийняті на першому засіданні, оформлюються протоколом за зразком, наведеним у додатку 2 до цього Положення.

3.4. Керівники навчальних закладів, навчально-методичних установ не пізніше як за 10 днів до проведення атестації ознайомлюють педагогічних працівників, що підлягають атестації, під підпис з їх атестаційними листами за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення.

3.5. Атестаційна комісія 1-го рівня відповідно до затвердженого графіка роботи вивчає педагогічну діяльність педагогічних працівників, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в роботі об'єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.

3.6. До 1 березня відповідний орган управління сфери культури, атестаційна комісія 1-го рівня, керівник навчально-методичної установи оформляють атестаційні листи у двох примірниках і визначають дату, до якої проводиться ознайомлення педагогічних працівників з атестаційними листами.

{Пункт 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

3.7. На особу, яка претендує на зайняття посади керівника, відповідним органом управління сфери культури, до повноважень якого належать призначення на посаду та звільнення з посади керівників, готуються подання про проведення атестації до атестаційної комісії 3-го або 4-го рівня та атестаційний лист.

Атестація особи, яка претендує на посаду керівника, проводиться протягом місяця від дня подання необхідних документів, при цьому атестаційною комісією враховуються:

освітньо-кваліфікаційний рівень особи;

стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи, а також на керівних посадах у сфері культури (крім осіб, що призначаються на посади вперше);

професійні знання та навички.

{Розділ III доповнено новим пунктом 3.7 згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

3.8. До 1 квітня атестаційна комісія 1-го рівня на другому засіданні:

проводить атестацію педагогічних працівників;

розглядає атестаційні листи, заяви педагогічних працівників та додані до них документи, подання керівника;

заслуховує педагогічних працівників, які атестуються (за необхідності);

приймає рішення щодо встановлення (підтвердження) тарифних ставок, присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії";

приймає рішення, готує та направляє клопотання до атестаційних комісій 2-го, 3-го або 4-го рівнів про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії", педагогічних звань "старший викладач", "викладач-методист", "майстер виробничого навчання I категорії", "майстер виробничого навчання II категорії".

На підставі всебічного розгляду результатів педагогічної роботи, рівня фахової підготовки і професійної компетентності педагогічного працівника приймає одне з рішень, зазначених у пункті 3.10 цього розділу.

{Абзац сьомий пункту 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

Оформлені належним чином атестаційні листи разом з клопотанням атестаційної комісії про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії", педагогічних звань, а також атестаційні листи та клопотання на педагогічних працівників, зазначених у пункті 1.14 розділу I цього Положення, передаються до атестаційних комісій 2-го, 3-го або 4-го рівнів.

3.9. Атестаційні комісії 2-го рівня до 10 квітня, а 3-го та 4-го рівнів до 25 квітня проводять атестацію керівних кадрів та методистів обласних, Київської та Севастопольської міських методичних установ (кабінетів, центрів тощо), методистів навчально-методичної установи, віднесеної до сфери управління Міністерства культури України, та педагогічних працівників навчальних закладів, під час якої розглядають:

{Абзац перший пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

клопотання атестаційних комісій 1-го рівня;

атестаційні листи педагогічних працівників та керівних кадрів;

{Абзац третій пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

заслуховують голів атестаційних комісій 1-го рівня та педагогічних працівників (за необхідності);

приймають одне з рішень, визначених у пункті 3.10 цього розділу.

{Абзац п’ятий пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

При проведенні атестації керівних кадрів атестаційні комісії розглядають:

{Пункт 3.9 розділу III доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

рівень виконання посадових обов'язків;

{Пункт 3.9 розділу III доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

рівень організації навчальної та виховної роботи;

{Пункт 3.9 розділу III доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

додержання вимог державних стандартів освіти;

{Пункт 3.9 розділу III доповнено новим абзацом дев’ятим згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

результати державної атестації навчального закладу;

{Пункт 3.9 розділу III доповнено новим абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання;

{Пункт 3.9 розділу III доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

знання законодавства у сфері освіти і культури;

{Пункт 3.9 розділу III доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

матеріально-технічне забезпечення закладу;

{Пункт 3.9 розділу III доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

додержання педагогічної етики, моралі.

{Пункт 3.9 розділу III доповнено новим абзацом чотрнадцятим згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

3.10. Атестаційні комісії приймають рішення:

3.10.1 атестаційна комісія 1-го рівня:

про відповідність займаній посаді (відповідає посаді, яку займає; відповідає посаді, яку займає, за умови виконання певних рекомендацій; не відповідає посаді, яку займає);

про встановлення (підтвердження) тарифної ставки;

про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії";

про порушення клопотання про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії", педагогічних звань "старший викладач", "викладач-методист";

{Абзац п’ятий підпункту 3.10.1 пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

{Абзац шостий підпункту 3.10.1 пункту 3.10 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

про порушення клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня про присвоєння (підтвердження) для педагогічних працівників, зазначених у пункті 1.14 розділу I цього Положеня, кваліфікаційної категорії, присвоєння (підтвердження) педагогічного звання;

про порушення клопотання про продовження дії попереднього рішення атестаційної комісії;

3.10.2 атестаційна комісія 2-го рівня:

про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії";

{Абзац третій підпункту 3.10.2 пункту 3.10 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

про присвоєння (підтвердження) для педагогічних працівників, зазначених у пункті 1.14 розділу I цього Положення, кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії";

про продовження дії попереднього рішення атестаційної комісії до наступної атестації на загальних підставах;

3.10.3 атестаційна комісія 3-го рівня:

про відповідність займаній посаді педагогічних працівників науково-методичних установ (відповідає посаді, яку займає; відповідає посаді, яку займає, за умови виконання певних рекомендацій; не відповідає посаді);

про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії";

про присвоєння (підтвердження) педагогічних звань "старший викладач", "викладач-методист";

про присвоєння (підтвердження) для педагогічних працівників, зазначених у пункті 1.14 розділу I цьго Положення, кваліфікаційних категорій "спеціаліст першої категорії", "спеціаліст вищої категорії";

про присвоєння (підтвердження) для педагогічних працівників, зазначених у пункті 1.14 розділу I цього Положення, педагогічних звань "старший викладач", "викладач-методист";

про продовження дії попереднього рішення атестаційної комісії до наступної атестації на загальних підставах;

3.10.4 атестаційна комісія 4-го рівня:

про відповідність займаній посаді (відповідає посаді, яку займає; відповідає посаді, яку займає, за умови виконання певних рекомендацій; не відповідає посаді);

про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії";

про присвоєння (підтвердження) педагогічних звань "старший викладач", "викладач-методист"; "майстер виробничого навчання I категорії", "майстер виробничого навчання II категорії";

про присвоєння (підтвердження) для педагогічних працівників, зазначених у пункті 1.14 розділу I цього Положення, кваліфікаційних категорій "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії", "спеціаліст вищої категорії";

про присвоєння (підтвердження) для педагогічних працівників, зазначених у пункті 1.14 розділу I цього Положення, педагогічних звань "старший викладач", "викладач-методист";

про продовження дії попереднього рішення атестаційної комісії до наступної атестації на загальних підставах.

3.10.5. За результатами атестації керівних кадрів, а також осіб, які претендують на зайняття посади керівників, атестаційні комісії 3-го та 4-го рівнів ухвалюють такі рішення:

відповідає займаній посаді;

відповідає займаній посаді за умови виконання певних рекомендацій атестаційної комісії;

не відповідає займаній посаді;

рекомендувати (не рекомендувати) для призначення на посаду керівника.

{Пункт 3.10 розділу III доповнено новим підпунктом 3.10.5 згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

3.11. Атестаційні комісії усіх рівнів приймають рішення шляхом таємного голосування, процедура якого визначається цими комісіями (крім випадків, передбачених у пункті 3.12 цього розділу).

{Абзац перший пункту 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 621 від 07.08.2014}

Засідання атестаційної комісії вважається правомочним, якщо в ньому взяло участь не менше 2/3 її членів. Результати голосування визначаються простою більшістю голосів присутніх членів атестаційної комісії.

У разі однакової кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення на користь педагогічного працівника, який атестується.

Якщо за результатами голосування не задовольняється прохання педагогічного працівника щодо встановлення (підтвердження) тарифної ставки, кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, за результатами додаткового голосування приймається рішення про встановлення тарифної ставки, кваліфікаційної категорії, що відповідає фактичному рівню його професійної діяльності.

3.12. Рішення атестаційних комісій про підтвердження тарифної ставки, кваліфікаційної категорії та (або) педагогічного звання виноситься на другому засіданні атестаційних комісій всіх рівнів шляхом відкритого голосування.

Атестація педагогічних працівників, яким підтверджується тарифна ставка, кваліфікаційна категорія та (або) педагогічне звання, може проводитися за умови їхньої відсутності на засіданні атестаційної комісії.

На підставі прийнятих рішень атестаційних комісій керівники навчальних закладів та відповідних органів управління сфери культури видають накази про підтвердження тарифної ставки, кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »