Документ z1338-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.10.2007

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
01.10.2007 N 223
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 грудня 2007 р.
за N 1338/14605

Про затвердження Норм безплатної
видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам на підприємствах
гумотехнічної галузі

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
Положення про Державний комітет України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року N 1640
( 1640-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі (далі - Норми),
що додаються.
2. Розділ 3 "Гумошинне виробництво" Типових галузевих норм
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям
нафтопереробної і нафтохімічної промисловості, затверджених
постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань
та Президії ВЦРПС від 23.09.80 N 269/П-10 (НПАОП 23.2-3.25-80)
вважати такими, що не застосовуються на території України.
2.1. У розділі 2 Норм безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам хімічних виробництв. (Частина 1), ( za362-04 )
затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України 07.09.2004
N 194 ( z1362-04 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
26.10.2004 за N 1362/9961 (НПАОП 24.0-3.01-04): пункт 2.36 "Виробництво гумо-технічних виробів" виключити. У зв'язку з цим пункти 2.37-2.55 вважати відповідно пунктами
2.36-2.54; пункт 2.54 "Виробництво шин" виключити.
3. Начальнику управління організації державного нагляду за
промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної
небезпеки Морозову В.М. у встановленому порядку забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. у встановленому порядку внести наказ
до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони
праці ( v0102516-06 ).
5. Начальникам територіальних управлінь Держгірпромнагляду
вжити заходів щодо вивчення вимог Норм посадовими особами
державних інспекцій.
6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.
Т.в.о. Голови
Держгірпромнагляду Г.М.Суслов
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України М.Солдатенко
Т.в.в. Міністра внутрішніх
справ України М.В.Корнієнко
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
головний державний санітарний
лікар України С.П.Бережнов
Перший заступник Міністра
промислової політики України Д.В.Колєсніков
Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи В.О.Романченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгірпромнагляду
01.10.2007 N 223
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 грудня 2007 р.
за N 1338/14605

НОРМИ
безплатної видачі спецодягу, спецвзуття
та інших засобів індивідуального захисту працівникам
на підприємствах гумотехнічної галузі

1. Загальні положення
1.1. Ці норми розроблено відповідно до Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ) та Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ).
1.2. Норми є обов'язковими для всіх підприємств та
організацій гумотехнічної галузі незалежно від форм власності.
1.3. Ці норми розроблено для професій працівників, зайнятих у
гумотехнічній галузі, передбачених Класифікатором професій ДК
003:2005 ( vb375609-05, vc375609-05 ), затвердженого наказом
Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ).
1.4. Норми визначають види і строки носіння (використання)
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
(далі ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу
працівниками підприємств гумотехнічної галузі.
1.5. Забезпечення необхідними для виконання виробничого
процесу ЗІЗ визначається Положенням про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом
Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 N 170 ( z0667-96 ) та
зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692 (НПАОП
0.00-4.26-96).
1.6. Контроль за правильністю і своєчасністю забезпечення
працівників засобами індивідуального захисту здійснюють професійні
спілки та служби охорони праці підприємств, установ, організацій.
1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним
забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах, в установах,
організаціях здійснюють трудові колективи через обрані ними
професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок -
уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.
2. Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття
та інших засобів індивідуального захисту працівникам
на підприємствах гумотехнічної галузі:
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Код згідно | Професійна назва роботи | Найменування спецодягу, |Позначення| Строк | |з/п|з ДК 003:2005 | | спецвзуття та інших |захисних |носіння в| | |( v0375609-05 )| | засобів індивідуального |властиво- |місяцях | | |( vb375609-05 )| | захисту |стей, тип,| | | |( vc375609-05 )| | |марка ЗІЗ | | | | | | | за ГОСТ | | | | | | |12.4.103-83,| | | | | | |очей | | | | | | | за ГОСТ | | | | | | |12.4.013-83| | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. Виробництво гумотехнічних виробів | | 2.1.1. Підготовка каучуку та хімікалій | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |1 |8231.2 |Апаратник |Комбінезон або | З Ми | 12 | | | |приготування гумових |костюм | | | | | |клеїв та покриттів |Фартух прогумований з | | | | | | |нагрудником | К Щ | 6 | | | | | | 50 50 | | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Рукавички гумові | К Щ | чергові | | | | | | 50 50 |до зносу | | | | |Респіратор протипиловий | | | | | | |При виконанні роботи з | | | | | | |виготовлення фарб і паст: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавички гумові | К Щ | чергові | | | | | | 50 50 | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |2 |8231.2 |Апаратник |Комбінезон | З Ми | 9 | | | |приготування |Білизна натільна | З | 6 | | | |латексної |Головний убір | З | 6 | | | |суміші |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн | чергові | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Респіратор протипиловий | |до зносу | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |3 |8152.2 |Апаратник |Комбінезон або | | | | |8151.2 |сушіння |костюм | З Ми | 9 | | |8159.3 |Дробильник |Білизна натільна | З | 6 | | | |Просівальник |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |4 |8152.3 |Пропарювач |Комбінезон або | | | | |8231.3 |Різальник |костюм | З Ми | 9 | | | |еластомерів, гумових |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |та |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | |азбестових | | | | | | |виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |5 |8231.2 |Складач |Комбінезон | З Ми | 9 | | | |наважок |Білизна натільна | З | 6 | | | |інгредієнтів |Головний убір | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн | чергові | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Респіратор протипиловий | |до зносу | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |6 |8231.2 |Термопластикаторник |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.2. Виготовлення гумових сумішей | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |7 |8231.2 |Апаратник |Комбінезон або | З Ми | 12 | | |8153.2 |приготування |костюм | | | | |8152.2 |латексної суміші |Фартух прогумований з | Вн | 6 | | | |Апаратник промивання |нагрудником | | | | | |Апаратник |Чоботи гумові | В | 12 | | | |сушіння |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Рукавички гумові | Вн | 3 | | | | |Респіратор протипиловий | |до зносу | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |8 |9411 |Вагар |Костюм або | | | | | | |халат | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |9 |8231.2 |Вальцювальник |Комбінезон | З Ми Пн | 9 | | | |гумових |Білизна натільна | З | 6 | | | |сумішей |Головний убір | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Окуляри захисні | О чи ОО |до зносу | | | | |Респіратор протипиловий | |до зносу | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |10 |9411 |Комірник |Костюм або | | | | | | |халат | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |11 |8231.2 |Машиніст |Комбінезон | З Ми | 9 | | | |гумозмішувача |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Головний убір | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |12 |8231.2 |Машиніст стрейнера |Комбінезон | З Ми | 9 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |13 |9132 |Прибиральник |Халат | З Ми | 9 | | | |виробничих приміщень |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавички гумові | Нм | чергові | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |14 |8229.3 |Приймальник |Костюм або | | | | | |сировини, |халат | З Ми | 12 | | | |напівфабрикатів та |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |готової |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |продукції | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |15 |8229.2 |Сортувальник |Костюм або | | | | | | |халат | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |16 |8333.3 |Транспортувальник |При виконанні роботи з | | | | | |(обслуговування |транспортування інгредієнтів, | | | | | |механізмів) |технічного вуглецю, | | | | | | |пом'якшувачів, фактису, лаку, | | | | | | |смол, масел і | | | | | | |ебонітового пилу: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 9 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Головний убір | З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Шкарпетки | Ми | 6 | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 36 | | | | |При виконанні робіт з | | | | | | |транспортування | | | | | | |каучуку, гуми, | | | | | | |регенерату, тканини: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |17 |8231.2 |Фарбувальник гумових |Комбінезон | З Ми Пн | 9 | | | |виробів |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Головний убір | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |18 |8231.2 |Холодильщик |Комбінезон або | З Ми | 12 | | | |гумових |костюм | | | | | |сумішей |Фартух прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн | 6 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Рукавички гумові | Вн | 3 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.3. Каландрування і шприцювання гуми, прогумовування тканин | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |19 |8159.2 |Апаратник |Комбінезон | Ми | 12 | | | |витягання |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |20 |8231.2 |Апаратник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |приготування |Тапочки шкіряні | Ми | 3 | | | |гумових клеїв та |Респіратор протипиловий | |до зносу | | | |покриттів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |21 |8264.2 |Апаратник |Костюм | З Ми | 12 | | | |просочування |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |22 |8231.2 |Каландрувальник |Комбінезон або | | | | | |гумових |костюм | З Ми | 12 | | | |сумішей |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |23 |8231.2 |Машиніст |Комбінезон або | | | | | |каландра |костюм | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |24 |8229.2 |Машиніст шпрединг- |Комбінезон або | | | | | |машини |костюм | З Ми | 12 | | | | |Тапочки шкіряні | Ми | 6 | | | | |Рукавички гумові | К Щ | 2 | | | | | | 50 50 | | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |25 |8229.2 |Машиніст шприц- |Костюм або | | | | | |машини |комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Тапочки шкіряні | Ми | 6 | | | | |Рукавички трикотажні | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |26 |8231.3 |Перекочувач тканини |Костюм або | З Ми | 12 | | | |та |халат | | | | | |прокладки | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |27 |9322 |Сушильник |Костюм | З Ми | 12 | | | |сировини та |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |матеріалів | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.4. Заготовка деталей (закрій, намазування, зшивання) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |28 |8231.2 |Вирубник |Комбінезон або | З Ми | 12 | | | |заготовок та виробів |костюм | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Респіратор протипиловий | |до зносу | | | | |При роботі з водою: | | | | | | |Фартух прогумований з | | | | | | |нагрудником | Нл Вн | 9 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |29 |8231.3 |Дублювальник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |30 |8231.2 |Заготівник |Фартух з нагрудником | З | 9 | | | |гумових |Нарукавники | З | 6 | | | |виробів та | | | | | | |деталей | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |31 |8231.2 |Закрійник |Комбінезон або | З Ми | 12 | | | |гумових |костюм | | | | | |виробів та |Під час виконання робіт на | | | | | |деталей |різальній машині | | | | | | |додатково: | | | | | | |Тапочки шкіряні | Ми | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |При роботі з водою | | | | | | |додатково: | | | | | | |Фартух прогумований | Вн | 9 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |32 |8231.3 |Намазувальник |Фартух клейончастий з | | | | | |деталей |нагрудником | Вн | 9 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавички гумові | Нм | чергові | | | | |Нарукавники клейончасті | Нм | 6 | | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |33 |8231.3 |Різальник |Костюм | З Ми | 12 | | | |еластомерів, гумових |Тапочки шкіряні | Ми | 6 | | | |та |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | |азбестових |При роботі з водою | | | | | |виробів |додатково: | | | | | | |Фартух прогумований | Вн | 9 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |34 |8211.2 |Свердлувальник |Комбінезон | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |35 |8231.3 |Стикувальник смуг |Костюм | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |36 |8211.2 |Токар |Комбінезон | З Ми | 12 | | |8211.2 |Фрезерувальник | | | | | |8211.2 |Шліфувальник | | | | | |8231.2 |Шорсткувальник | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.5. Клеєння, збирання гумових виробів | | 2.1.5.1. Виробництво пасів і транспортерних стрічок | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |37 |8231.2 |Виготовлювач |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |молдингів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |38 |8231.2 |Знімач гумових |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |виробів |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |39 |8231.2 |Пресувальник- |Костюм | З Ми | 12 | | | |вулканізаторник |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |40 |8284.2 |Складальник гумових |Костюм | З Ми | 12 | | | |технічних |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |виробів | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.5.2. Виробництво гумових рукавів | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |41 |8290.2 |Автоматник на |Комбінезон | З Ми | 12 | | |8231.3 |вузлов'язальних та | | | | | | |навивальних | | | | | | |автоматах та | | | | | | |верстатах | | | | | | |Готувач камер і | | | | | | |рукавів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |42 |8231.3 |Заготівник |Костюм | З Ми | 12 | | | |бинта | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |43 |8231.2 |Машиніст |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |обплітальної машини |Рукавиці комбіновані або | Ми | 2 | | | | |рукавиці белтингові | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |44 |8231.3 |Намазувальник |Костюм | З Ми | 12 | | | |деталей |Рукавички гумові | Нм | чергові | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |45 |8159.3 |Намотувальник |Фартух прогумований з | Нл | 6 | | | |матеріалів і |нагрудником | | | | | |напівфабрикатів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |46 |7215.2 |Намотувальник дроту |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |та тросів |Рукавиці комбіновані | З Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |47 |8284.2 |Складальник гумових |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |технічних | | | | | | |виробів | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.6. Виготовлення формових, неформових виробів | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |48 |8231.2 |Апаратник |Костюм | З Ми | 12 | | |8152.2 |виготовлення гумових | | | | | | |ниток | | | | | | |Апаратник | | | | | | |сушіння | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |49 |8231.2 |Виготовлювач |Костюм | З Ми | 12 | | |8231.2 |молдингів |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |Вирубник |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |заготовок та виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |50 |8231.2 |Виготовлювач |Халат | З Ми | 12 | | | |мочаних |Чоботи гумові | В | 9 | | | |виробів |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |51 |8231.2 |Клеїльник |Костюм | З Ми | 12 | | |8232.3 |гумових, полімерних | | | | | | |деталей та виробів | | | | | | |Комплектувальник | | | | | | | | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |52 |8231.3 |Перекочувач тканини |Костюм | З Ми | 12 | | |8231.3 |та | | | | | | |прокладки | | | | | | |Піддувальник виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |53 |8284.2 |Складальник гумових |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |технічних виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |54 |8223.2 |Травильник |Костюм | К | 12 | | | | | | 20 | | | | | |Фартух прогумований з | К Щ | 6 | | | | |нагрудником | 50 50 | | | | | |Чоботи гумові | К Щ | 12 | | | | | | 50 50 | | | | | |Рукавички гумові | К Щ | чергові | | | | | | 50 50 | | | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |черговий | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.7. Виробництво ебонітових виробів | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |55 |8153.2 |Апаратник |Фартух прогумований з | | | | | |віджимання |нагрудником | Вн | 6 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Нарукавники | З | 4 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |56 |8151.2 |Апаратник |Костюм | К20 | 12 | | | |коагуляції |Фартух прогумований з | К Щ | 6 | | | | |нагрудником | 50 50 | | | | | | | | | | | | |Чоботи гумові | К Щ | 12 | | | | | | 20 20 | | | | | |Рукавички гумові | К Щ | 3 | | | | | | 50 50 | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |57 |8153.2 |Апаратник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |промивання |Фартух прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн | 6 | | | | |Чоботи гумові | В | 9 | | | | |Рукавички гумові | Вн | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |58 |8152.2 |Апаратник |Костюм | З Ми | 12 | | | |сушіння | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |59 |8284.2 |Клеїльник |Костюм | З Ми | 12 | | | |ебонітових | | | | | | |виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |60 |8231.3 |Намазувальник |Фартух прогумований з | Нл | 6 | | | |деталей |нагрудником | Нм | чергові | | | | |Рукавички гумові | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |61 |8159.3 |Намотувальник |Костюм | З Ми | 12 | | | |матеріалів і | | | | | | |напівфабрикатів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |62 |8229.2 |Пресувальник |Фартух прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн | 6 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Нарукавники | Ми | 4 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |63 |8231.2 |Пресувальник- |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |вулканізаторник |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці сукняні | Тп 100 | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |64 |7233.2 |Слюсар з |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |механоскладальних |Черевики шкіряні з | | | | | |робіт |металевим носком |Ми Мун 100| 12 | | | | |Рукавиці сукняні | Тп100 | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |65 |8223.2 |Травильник |Костюм | К | 12 | | | | | | 20 |черговий | | | | |Фартух прогумований з | К | 12 | | | | |нагрудником | 80 | | | | | | | | | | | | |Чоботи гумові | К Щ |чергові | | | | | | 20 50 | | | | | |Рукавички гумові | К Щ |до зносу | | | | | | 50 50 | | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу | | | | | | | | | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.8. Гумування металовиробів | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |66 |8231.2 |Гумівник |При виконанні роботи з | | | | | |металовиробів |бинтування гумованих | | | | | | |металовиробів: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Фартух прогумований з | З Ми | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |При виконанні робіт з | | | | | | |гумування валів, | | | | | | |хімапаратури, коксу та | | | | | | |металовиробів: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Налокітники | Ми | чергові | | | | |Наколінники | Ми | чергові | | | | |При роботі в цистернах та | | | | | | |ємностях додатково: | | | | | | |Калоші діелектричні | Эн | чергові | | | | |Рукавички діелектричні | Эн | чергові | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |67 |8122.3 |Чистильник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |металу, відливок |Налокітники | Ми | чергові | | | |виробів та |Наколінники | Ми | чергові | | | |деталей |При роботі всередині | | | | | | |цистерн додатково: | | | | | | |Чоботи гумові | В | чергові | | | | |Протигаз фільтрувальний | |черговий | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.9. Виробництво гумового і полімерного взуття | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |68 |8231.2 |Клеїльник |При виконанні роботи з | | | | | |гумових, полімерних |підрублювання виробів: | | | | | |деталей та виробів |Фартух з нагрудником | З Ми | 12 | | | | |Надолонники | Ми | 1 | | | | |При виконанні роботи зі | | | | | | |склеювання деталей взуття: | | | | | | |Халат | З Ми | 12 | | | | |При виконанні роботи зі | | | | | | |склеювання-збирання гумового | | | | | | |взуття: | | | | | | |Халат | З Ми | 12 | | | | |Напальчники | Ми | чергові | | | | |Надолонники | Ми | чергові | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |69 |8231.2 |Клеїльник |Халат | З Ми | 12 | | | |гумових, полімерних | | | | | | |деталей та виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |70 |8232.3 |Комплектувальник |Фартух з нагрудником | З Ми | 3 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |71 |8232.3 |Комплектувальник |Халат | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |72 |8229.2 |Лакувальник |Халат або | З Ми | 12 | | | | |напівкомбінезон | | | | | | |Фартух прогумований з | Вн | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні з | | | | | | |гладким верхом | Ми | 12 | | | | |Респіратор | |до зносу | | | | |газопилозахисний | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |73 |8333 |Лебідник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Плащ прогумований | Вн |черговий | | | | |Чоботи гумові | В | 18 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |74 |7442.2 |Модельєр |Халат | З Ми | 18 | | | |колодок | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |75 |8231.2 |Фарбувальник гумових |Костюм | З Ми | 12 | | | |виробів |Фартух прогумований з | Вн | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні з | | | | | | |гладким верхом | Ми | 12 | | | | |Респіратор | |до зносу | | | | |газопилозахисний | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |76 |8231.2 |Штампувач |Костюм | З Ми | 12 | | | |гумового взуття |Надолонники | Ми | чергові | | | | |Напальчники | Ми | чергові | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.10. Вироби хімзахисту | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |77 |8231.2 |Вулканізаторник |Халат | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |78 |8231.3 |Гофрувальник трубок |Костюм | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |79 |8231.2 |Заготівник |Костюм | З Ми | 12 | | | |гумових | | | | | | |виробів та | | | | | | |деталей | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |80 |8231.2 |Знімач гумових |Костюм | З Ми | 12 | | | |виробів |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |81 |8231.2 |Клеїльник |Костюм | З Ми | 12 | | | |гумових, | | | | | | |полімерних | | | | | | |деталей та | | | | | | |виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |82 |8284.2 |Складальник гумових |Фартух з нагрудником | Ми | 6 | | | |технічних |Нарукавники | Ми | чергові | | | |виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |83 |9322 |Укладальник- |Халат | З Ми | 12 | | | |пакувальник | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.11. Вироби інженерного і повітроплавного майна | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |84 |8231.2 |Випробувач |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |гумових |На зовнішніх роботах | В | 12 | | | |виробів |додатково: | | | | | | |Чоботи гумові | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |85 |8231.2 |Заготівник |Костюм | З Ми | 12 | | |8231.2 |такелажу інженерного | | | | | | |майна | | | | | | |Закрійник | | | | | | |гумових виробів та | | | | | | |деталей | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |86 |8231.2 |Клеїльник |Костюм | З Ми | 12 | | | |гумових, полімерних |Туфлі антистатичні | Эс | 12 | | | |деталей та виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |87 |8232.3 |Комплектува- |Костюм | З Ми | 12 | | | |льник | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |88 |8231.2 |Машиніст |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |обплітальної машини |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |89 |8155.2 |Оператор |Костюм | З Ми | 12 | | |8231.3 |газгольдерної | | | | | | |станції | | | | | | |Різальник | | | | | | |еластомерів, гумових | | | | | | |та | | | | | | |азбестових | | | | | | |виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |90 |8229.2 |Сортувальник |Костюм | З Ми | 12 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.12. Вулканізація виробів | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |91 |8231.2 |Вулканізаторник |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |При виконанні робіт на | | | | | | |автоклавах та біля щита | | | | | | |високого тиску: | | | | | | |Костюм замість | З Ми | 12 | | | | |напівкомбінезону | | | | | | |При охолодженні форм | | | | | | |водою та обслуговуванні | | | | | | |ебонітових і калошних | | | | | | |котлів додатково: | | | | | | |Чоботи гумові | В | 9 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |92 |8231.2 |Пресувальник- |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |вулканізаторник |Рукавиці комбіновані | З | 1 | | | | |При охолодженні форм | | | | | | |водою додатково: | | | | | | |Чоботи гумові | В | 9 | | | | |Пресувальнику- | | | | | | |вулканізаторнику | | | | | | |штучної підошви | | | | | | |додатково: | | | | | | |Фартух з брезентової | | | | | | |тканини та ватним | | | | | | |нагрудником | Тп 100 | 6 | | | | |Рукавиці ватні | Тп 100 | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |93 |8231.2 |Пресувальник- |Костюм | Ти Тк | 9 | | | |освинцювальник |Білизна натільна | З | 6 | | | |рукавів |Головний убір | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці сукняні | Тп 100 | 2 | | | | |Окуляри захисні | О чи ОО |до зносу | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |94 |8284.2 |Складальник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |гумових |Рукавиці комбіновані | З | 1 | | | |технічних |При охолодженні форм | В | 9 | | | |виробів |водою додатково: | | | | | | |Чоботи гумові | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.13. Опоряджувальні роботи | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |95 |8153.2 |Апаратник |При виконанні робіт з | | | | | |промивання |протиранням | | | | | | |гліцерином: | | | | | | |Костюм | З Ми | 12 | | | | |При виконанні робіт на | | | | | | |нейтралізації: | | | | | | |Фартух прогумований з | | | | | | |нагрудником | З | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |96 |8231.2 |Вирубник |Фартух з нагрудником | З | 6 | | | |заготовок та | | | | | | |виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |97 |8231.2 |Знімач гумових |При виконанні робіт по | | | | | |виробів |зніманню рукавів: | | | | | | |Комбінезон | З Ми Пн | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |При виконанні робіт по | | | | | | |зніманню кисетів з | | | | | | |моделей: | | | | | | |Халат | З Ми | 12 | | | | |При виконанні робіт по | | | | | | |зніманню мочаних виробів | | | | | | |та гумового взуття: | | | | | | |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Фартух з нагрудником | З | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |Рукавички | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |98 |8229.2 |Лакувальник |Костюм або | З Ми | 12 | | |8290.2 |Маркувальник |халат | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |99 |8231.2 |Нормалізаторник |Комбінезон | З Ми | 12 | | |8231.3 |Обрізувач гумових виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |100|8231.3 |Обрізувач |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |гумових виробів |При виконанні робіт по | | | | | | |обрізуванню облою: | | | | | | |Фартух з нагрудником | З | 6 | | | | |Нарукавники | Ми | 6 | | | | |Рукавички трикотажні | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |101|8231.3 |Пропалювач |Халат | З Ми | 12 | | |8231.2 |медичних |Фартух | З Ми | 6 | | | |виробів | | | | | | |Ремонтувальник | | | | | | |гумових виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |102|8231.3 |Різальник |Костюм | З Ми | 12 | | | |еластомерів, гумових та |При виконанні робіт з | | | | | |азбестових |різання ізолюючої | | | | | |виробів |стрічки: | | | | | | |Фартух з нагрудником | З | 6 | | | | |При роботі з водою | | | | | | |додатково: | | | | | | |Чоботи гумові | В | 9 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |103|8284.2 |Складальник гумових |Фартух з нагрудником | Ми | 6 | | | |технічних |Нарукавники | Ми | 3 | | | |виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |104|8229.2 |Сортувальник |Костюм або | З Ми | 12 | | | | |халат | | | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |При виконанні робіт на | | | | | | |перекочуванні | | | | | | |транспортерних стрічок: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |105|9322 |Укладальник-пакувальник |Халат | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |106|8231.2 |Фарбувальник гумових |Костюм або | З Ми | 12 | | | |виробів |халат | | | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |107|8211.2 |Шліфувальник |Костюм або | З Ми | 12 | | |8231.2 |Шорсткувальник |халат | | | | | | |При виконанні робіт із | | | | | | |шорсткування-шліфування | | | | | | |виробів | | | | | | |у барабанах: | | | | | | |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.14. Виробництво латексних сумішей | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |108|8151.2 |Апаратник |Комбінезон | З Ми | 9 | | | |дозування |Головний убір | З | 12 | | | | |Тапочки шкіряні | Ми | 9 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |109|8231.2 |Апаратник |Комбінезон | З Ми | 9 | | | |приготування латексної |Головний убір | З | 12 | | | |суміші |Фартух прогумований | Нм |черговий | | | | |Тапочки шкіряні | Ми | 9 | | | | |При виконанні робіт з | | | | | | |приготування латексної | | | | | | |суміші: | | | | | | |Костюм замість | | | | | | |комбінезона | З Ми | 9 | | | | |Черевики шкіряні замість | Ми | 12 | | | | |тапочок шкіряних | | | | | | |Додатково: | | | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |При виконанні робіт з | | | | | | |приготування розчинів та | | | | | | |дисперсій: | | | | | | |Халат | З Ми | 9 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |110|8151.2 |Апаратник |Комбінезон | К | 9 | | | |приготування |Білизна натільна | 50 | | | | |хімічних |Черевики шкіряні | З | 6 | | | |розчинів |Рукавички гумові | Ми | 12 | | | | | | К Щ | чергові | | | | | | 50 50 | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |111|8153.2 |Апаратник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |промивання |Головний убір | З | 12 | | | | |Тапочки шкіряні | Ми | 9 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |112|8152.2 |Апаратник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |сушіння |Головний убір | З | 12 | | | | |Тапочки шкіряні | Ми | 9 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |113|7432.2 |Бригадир на |Халат | З Ми | 12 | | | |дільницях |Тапочки шкіряні | Ми | 12 | | | |основного | | | | | | |виробництва | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |114|8231.2 |Вулканізаторник |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Головний убір | З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |115|8229.2 |Контролер |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Головний убір | З | 12 | | | | |Тапочки шкіряні | Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |116|1222.2 |Майстер |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Тапочки шкіряні | Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |117|8231.1 |Налагоджувальник |Костюм | З Ми | 12 | | | |устаткування для |Черевики шкіряні | Ми | 12 |


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору