Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році
МОН України; Наказ, Умови, Перелік [...] від 15.10.20141172
Документ z1390-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.08.2015, підстава z0927-15
 

Сторінки:  1  2  3  4  [ 5 ]  6
« попередня сторінканаступна сторінка »  

Відділення історії

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Історія України

Історія України

0203 - Гуманітарні науки

6.020302 - Історія

6.020304 - Богослов’я (теологія із зазначенням конфесії)

0201 - Культура

6.020101 - Культурологія

6.020102 - Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020103 - Музейна справа і охорона пам’яток історії та культури

6.020104 - Народна художня творчість

6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність

6.020206 - Менеджмент соціокультурної діяльності

0301 - Суспільно-політичні науки

6.030101 - Cоціологія

6.030104 - Політологія

0101 - Педагогічна освіта

6.010106 - Соціальна педагогіка

1301 - Соціальне забезпечення

6.130101 - Соціальна допомога

6.130102 - Соціальна робота

Археологія

Історія України

0203 - Гуманітарні науки

6.020302 - Історія

0201 - Культура

6.020101 - Культурологія

6.020103 - Музейна справа і охорона пам’яток історії та культури

Історичне краєзнавство

Історія України

0203 - Гуманітарні науки

6.020302 - Історія

6.020304 - Богослов’я (теологія із зазначенням конфесії)

0201 - Культура

6.020101 - Культурологія

6.020102 - Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020103 - Музейна справа і охорона пам’яток історії та культури

Етнологія

Історія України

0203 - Гуманітарні науки

6.020302 - Історія

6.020304 - Богослов’я (теологія із зазначенням конфесії)

0201 - Культура

6.020101 - Культурологія

6.020102 - Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020103 - Музейна справа і охорона пам’яток історії та культури

6.020104 - Народна художня творчість

0301 - Суспільно-політичні науки

6.030104 - Політологія

Всесвітня історія

Історія України

0203 - Гуманітарні науки

6.020302 - Історія

6.020304 - Богослов’я (теологія із зазначенням конфесії)

6.020102 - Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020103 - Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури

0301 - Суспільно-політичні науки

6.030104 - Політологія

0302 - Міжнародні відносини

6.030201 - Міжнародні відносини

6.030202 - Міжнародне право

6.030203 - Міжнародні економічні відносини

6.030204 - Міжнародна інформація

Відділення мовознавства

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Українська мова

Українська мова та література

0101 - Педагогічна освіта

6.010101 - Дошкільна освіта

6.010102 - Початкова освіта

6.010104 - Професійна освіта (за профілем)

6.010106 - Соціальна педагогіка

0201 - Культура

6.020101 - Культурологія

6.020102 - Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність

0203 - Гуманітарні науки

6.020303 - Філологія

0303 - Журналістика та інформація

6.030301 - Журналістика

6.030302 - Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)

6.030303 - Видавнича справа та редагування

Російська мова

Російська мова

0203 - Гуманітарні науки

6.020303 - Філологія

Китайська мова

Китайська мова

0203 - Гуманітарні науки

6.020303 - Філологія

Іспанська мова

Іспанська мова

0203 - Гуманітарні науки

6.020303 - Філологія

0302 - Міжнародні відносини

6.030201 - Міжнародні відносини

6.030202 - Міжнародне право

6.030203 - Міжнародні економічні відносини

6.030204 - Міжнародна інформація

1401 - Сфера обслуговування

6.140101 - Готельно-ресторанна справа

0303 - Журналістика та інформація

6.030301 - Журналістика

Англійська мова

Англійська мова

0203 - Гуманітарні науки

6.020303 - Філологія

1401 - Сфера обслуговування

6.140101 - Готельно-ресторанна справа

0302 - Міжнародні відносини

6.030201 - Міжнародні відносини

6.030202 - Міжнародне право

6.030203 - Міжнародні економічні відносини

6.030204 - Міжнародна інформація

Німецька мова

Німецька мова

0203 - Гуманітарні науки

6.020303 - Філологія

1401 - Сфера обслуговування

6.140101 - Готельно-ресторанна справа

0302 - Міжнародні відносини

6.030201 - Міжнародні відносини

6.030202 - Міжнародне право

6.030203 - Міжнародні економічні відносини

6.030204 - Міжнародна інформація

0303 - Журналістика та інформація

6.030301 - Журналістика

Французька мова

Французька мова

0203 - Гуманітарні науки

6.020303 - Філологія

1401 - Сфера обслуговування

6.140101 - Готельно-ресторанна справа

0302 - Міжнародні відносини

6.030201 - Міжнародні відносини

6.030202 - Міжнародне право

6.030203 - Міжнародні економічні відносини

6.030204 - Міжнародна інформація

0303 - Журналістика та інформація

6.030301 - Журналістика

Відділення фізики і астрономії

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Теоретична фізика

Фізика

0402 - Фізико-математичні науки

6.040203 - Фізика

6.040204 - Прикладна фізика

6.040206 - Астрономія

0101 - Педагогічна освіта

6.010103 - Технологічна освіта

6.010104 - Професійна освіта (за профілем)

0508 - Електроніка

6.050801 - Мікро- та наноелектроніка

6.050802 - Електронні пристрої та системи

6.050803 - Акустотехніка

0509 - Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

6.050901 - Радіотехніка

6.050902 - Радіоелектронні апарати

Експериментальна фізика

Фізика

0402 - Фізико-математичні науки

6.040203 - Фізика

6.040204 - Прикладна фізика

6.040206 - Астрономія

0508 - Електроніка

6.050801 - Мікро- та наноелектроніка

6.050802 - Електронні пристрої та системи

6.050803 - Акустотехніка

0509 - Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

6.050901 - Радіотехніка

6.050902 - Радіоелектронні апарати

0510 - Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

6.05100 - Оптотехніка

6.051003 - Приладобудування

Астрономія та астрофізика

Фізика

0402 - Фізико-математичні науки

6.040206 - Астрономія

6.040203 - Фізика

6.040204 - Прикладна фізика

Аерофізика та космічні дослідження

Фізика

0402 - Фізико-математичні науки

6.040206 - Астрономія

6.040203 - Фізика

6.040204 - Прикладна фізика

Відділення математики

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Математика

Математика

0101 - Педагогічна освіта

6.010102 - Початкова освіта

6.010103 - Технологічна освіта

6.010104 - Професійна освіта (за профілем)

0402 - Фізико-математичні науки

6.040201 - Математика

6.040202 - Механіка

6.040205 - Статистика

Прикладна математика

Математика

0101 - Педагогічна освіта

6.010102 - Початкова освіта

6.010103 - Технологічна освіта

6.010104 - Професійна освіта (за профілем)

0402 - Фізико-математичні науки

6.040201 - Математика

6.040202 - Механіка

6.040205 - Статистика

Математичне моделювання

Математика

0402 - Фізико-математичні науки

6.040201 - Математика

6.040202 - Механіка

6.040205 - Статистика

0403 - Системні науки та кібернетика

6.040301 - Прикладна математика

Відділення технічних наук

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Технологічні процеси та перспективні технології

Фізика, математика (за вибором)

0601 - Будівництво та архітектура

6.060101 - Будівництво

6.060102 - Архітектура

0503 - Розробка корисних копалин

6.050301 - Гірництво

6.050302 - Торфова справа

6.050303 - Переробка корисних копалин

6.050304 - Нафтогазова справа

0510 - Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

6.051001 - Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

6.051002 - Метрологія, стандартизація та сертифікація

6.051004 - Оптотехніка

0502 - Автоматика та управління

6.050201 - Системна інженерія

6.050202 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

0504 - Металургія та матеріалознавство

6.050401 - Металургія

6.050402 - Ливарне виробництво

6.050403 - Інженерне матеріалознавство

0505 - Машинобудування та матеріалообробка

6.050501 - Прикладна механіка

6.050502 - Інженерна механіка

6.050503 - Машинобудування

6.050504 - Зварювання

0506 - Енергетика та енергетичне машинобудування

6.050601 - Теплоенергетика

6.050602 - Гідроенергетика

6.050603 - Атомна енергетика

6.050604 - Енергомашинобудування

0507 - Електротехніка та електромеханіка

6.050701 - Електротехніка та електротехнології

6.050702 - Електромеханіка

0508 - Електроніка

6.050801 - Мікро- та наноелектроніка

6.050802 - Електронні пристрої та системи

6.050803 - Акустотехніка

0511 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка

6.051101 - Авіа- і ракетобудування

6.051102 - Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

6.051103 - Авіоніка

0516 - Текстильна та легка промисловість

6.051601 - Технологія та дизайн текстильних матеріалів

6.051602 - Технологія виробів легкої промисловості

0517 - Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

6.051701 - Харчові технології та інженерія

0518 - Оброблювання деревини

6.051801 - Деревооброблювальні технології

Електроніка та приладобудування

Фізика, математика (за вибором)

0507 - Електротехніка та електромеханіка

6.050701 - Електротехніка та електротехнології

6.050702 - Електромеханіка

0508 - Електроніка

6.050801 - Мікро- та наноелектроніка

6.050802 - Електронні пристрої та системи

6.050803 - Акустотехніка

0509 - Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

6.050901 - Радіотехніка

6.050902 - Радіоелектронні апарати

0510 - Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

6.051003 - Приладобудування

Матеріалознавство

Фізика, математика (за вибором)

0504 - Металургія та матеріалознавство

6.050401 - Металургія

6.050402 - Ливарне виробництво

6.050403 - Інженерне матеріалознавство

Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка

Фізика, математика (за вибором)

0505 - Машинобудування та матеріалообробка

6.050501 - Прикладна механіка

6.050502 - Інженерна механіка

6.050503 - Машинобудування

6.050504 - Зварювання

0506 - Енергетика та енергетичне машинобудування

6.050601 - Теплоенергетика

6.050602 - Гідроенергетика

6.050603 - Атомна енергетика

6.050604 - Енергомашинобудування

0511 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка

6.051101 - Авіа- і ракетобудування

6.051102 - Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

6.051103 - Авіоніка

0512 - Морська техніка

6.051201 - Суднобудування та океанотехніка

0701 - Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту)

6.070102 - Аеронавігація

6.070103 - Обслуговування повітряних суден

6.070104 - Морський та річковий транспорт

6.070105 - Рухомий склад залізниць

6.070106 - Автомобільний транспорт

6.070107 - Системи забезпечення руху поїздів

6.070108 - Залізничні споруди та колійне господарство

1001 - Техніка та енергетика аграрного виробництва

6.100102 - Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Фізика, математика (за вибором)

0509 - Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

6.050903 - Телекомунікації

6.090504 - Мережі та системи поштового зв’язку

0502 - Автоматика та управління

6.050201 - Системна інженерія

6.050202 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

0403 - Системні науки та кібернетика

6.040302 - Інформатика

6.040303 - Системний аналіз

0501 - Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101 - Комп'ютерні науки

6.050102 - Комп'ютерна інженерія

6.050103 - Програмна інженерія

Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Фізика, математика (за вибором)

0401 - Природничі науки

6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

0601 - Будівництво та архітектура

6.060103 - Гідротехніка (водні ресурси)

1001 - Техніка та енергетика аграрного виробництва

6.100101 - Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

1702 - Цивільна безпека

6.170203 - Пожежна безпека

Науково-технічна творчість та винахідництво

Фізика, математика (за вибором)

0401 - Природничі науки

6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

0601 - Будівництво та архітектура

6.060101 - Будівництво

6.060102 - Архітектура

0503 - Розробка корисних копалин

6.050301 - Гірництво

6.050302 - Торфова справа

6.050303 - Переробка корисних копалин

6.050304 - Нафтогазова справа

0510 - Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

6.051001 - Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

6.051002 - Метрологія, стандартизація та сертифікація

6.051004 - Оптотехніка

0507 - Електротехніка та електромеханіка

6.050701 - Електротехніка та електротехнології

6.050702 - Електромеханіка

0508 - Електроніка

6.050801 - Мікро- та наноелектроніка

6.050802 - Електронні пристрої та системи

6.050803 - Акустотехніка

0509 - Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

6.050901 - Радіотехніка

6.050902 - Радіоелектронні апарати

0510 - Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

6.051003 - Приладобудування

6.051004 - Оптотехніка

0505 - Машинобудування та матеріалообробка

6.050501 - Прикладна механіка

6.050502 - Інженерна механіка

6.050503 - Машинобудування

6.050504 - Зварювання

0506 - Енергетика та енергетичне машинобудування

6.050601 - Теплоенергетика

6.050602 - Гідроенергетика

6.050603 - Атомна енергетика

6.050604 - Енергомашинобудування

0511 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка

6.051101 - Авіа- і ракетобудування

6.051102 - Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

6.051103 - Авіоніка

0512 - Морська техніка

6.051201 - Суднобудування та океанотехніка

0701 - Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту)

6.070102 - Аеронавігація

6.070103 - Обслуговування повітряних суден

6.070104 - Морський та річковий транспорт

6.070105 - Рухомий склад залізниць

6.070106 - Автомобільний транспорт

6.070107 - Системи забезпечення руху поїздів

6.070108 - Залізничні споруди та колійне господарство

1001 - Техніка та енергетика аграрного виробництва

6.100102 - Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

0509 - Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

6.050903 - Телекомунікації

6.090504 - Мережі та системи поштового зв’язку

0601 - Будівництво та архітектура

6.060103 - Гідротехніка (водні ресурси)

1001 - Техніка та енергетика аграрного виробництва

6.100101 - Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

1702 - Цивільна безпека

6.170203 - Пожежна безпека

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  4  [ 5 ]  6
« попередня сторінканаступна сторінка »