Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році
МОН України; Наказ, Умови, Перелік [...] від 15.10.20141172
Документ z1390-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.08.2015, підстава z0927-15
 

Сторінки:  1  2  3  4  5  [ 6 ]
« попередня сторінка  

Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Українська література

Українська мова та література

0101 - Педагогічна освіта

6.010101 - Дошкільна освіта

6.010102 - Початкова освіта

6.010104 - Професійна освіта (за профілем)

0201 - Культура

6.020101 - Культурологія

6.020102 - Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020103 - Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури

6.020106 - Менеджмент соціокультурної діяльності

0202 - Мистецтво

6.020201 - Театральне мистецтво

0203 - Гуманітарні науки

6.020303 - Філологія

0303 - Журналістика та інформація

6.030301 - Журналістика

6.030302 - Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)

6.030303 - Видавнича справа та редагування

Світова література

Українська мова та література, світова література (за вибором)

0203 - Гуманітарні науки

6.020303 - Філологія

0201 - Культура

6.020206 - Менеджмент соціокультурної діяльності

0303 - Журналістика та інформація

6.030301 - Журналістика

6.030302 - Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)

6.030303 - Видавнича справа та редагування

Російська література

Російська мова, світова література (за вибором)

0203 - Гуманітарні науки

6.020303 - Філологія

Фольклористика

Українська мова та література

0201 - Культура

6.020101 - Культурологія

6.020104 - Народна художня творчість

0202 - Мистецтво

6.020201 - Театральне мистецтво

6.020202 - Хореографія

6.020203 - Кіно-, телемистецтво

6.020204 - Музичне мистецтво

6.020205 - Образотворче мистецтво

6.020206 - Реставрація творів мистецтва

6.020207 - Дизайн

6.020208 - Декоративно-прикладне мистецтво

6.020209 - Естрадно-циркове мистецтво

Мистецтвознавство

Українська мова та література

0101 - Педагогічна освіта

6.010101 - Дошкільна освіта

6.010102 - Початкова освіта

0201 - Культура

6.020101 - Культурологія

6.020102 - Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020103 - Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури

6.020104 - Народна художня творчість

6.020106 - Менеджмент соціокультурної діяльності

0202 - Мистецтво

6.020201 - Театральне мистецтво

6.020202 - Хореографія

6.020203 - Кіно-, телемистецтво, фотомистецтво

6.020204 - Музичне мистецтво

6.020205 - Образотворче мистецтво

6.020206 - Реставрація творів мистецтва

6.020207 - Дизайн

6.020208 - Декоративно-прикладне мистецтво

6.020209 - Естрадно-циркове мистецтво

Літературна творчість

Українська мова та література

0101 - Педагогічна освіта

6.010101 - Дошкільна освіта

6.010102 - Початкова освіта

0201 - Культура

6.020101 - Культурологія

6.020102 - Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність

6.020206 - Менеджмент соціокультурної діяльності

0202 - Мистецтво

6.020201 - Театральне мистецтво

6.020203 - Кіно-, телемистецтво

6.020206 - Реставрація творів мистецтва

0303 - Журналістика та інформація

6.030301 - Журналістика

6.030302 - Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)

6.030303 - Видавнича справа та редагування

Відділення філософії та суспільствознавства

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Філософія

Історія України

0201 - Культура

6.020101 - Культурологія

0203 - Гуманітарні науки

6.020301 - Філософія

6.020302 - Історія

0301 - Соціально-політичні науки

6.030104 - Політологія

0101 - Педагогічна освіта

6.010106 - Соціальна педагогіка

Соціологія

Історія України

0301 - Соціально-політичні науки

6.030101 - Соціологія

1301 - Соціальне забезпечення

6.130101 - Соціальна допомога

6.130102 - Соціальна робота

0101 - Педагогічна освіта

6.010106 - Соціальна педагогіка

0303 - Журналістика та інформатика

6.030302 - Реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності)

Правознавство

Історія України

0304 - Право

6.030401 - Правознавство

6.030402 - Правоохоронна діяльність

0302 - Міжнародні відносини

6.030202 - Міжнародне право

Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Історія України

0203 - Гуманітарні науки

6.020304 - Богослов'я (теологія із зазначенням конфесії)

6.020301 - Філософія

6.020302 - Історія

Педагогіка

Українська мова та література

0101 - Педагогічна освіта

6.010101 - Дошкільна освіта

6.010102 - Початкова освіта

6.010103 - Технологічна освіта

6.010104 - Професійна освіта (за профілем)

6.010105 - Корекційна освіта (за нозологіями)

6.010106 - Соціальна педагогіка

0301 - Соціально-політичні науки

6.030102 - Психологія

6.030103 - Практична психологія

Журналістика

Українська мова та література

0303 - Журналістика та інформація

6.030301 - Журналістика

6.030302 - Реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності)

6.030303 - Видавнича справа та редагування

Відділення наук про Землю

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Географія та ландшафтознавство

Географія

0401 - Природничі науки

6.040104 - Географія

6.040105 - Гідрометеорологія

0302 - Міжнародні відносини

6.030205 - Країнознавство

0801 - Геодезія та землеустрій

6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій

1401 - Сфера обслуговування

6.140103 - Туризм

Геологія, геохімія та мінералогія

Географія

0401 - Природничі науки

6.040103 - Геологія

6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

0503 - Розробка корисних копалин

6.050301 - Гірництво

6.050302 - Торфова справа

Кліматологія та метеорологія

Географія

0401 - Природничі науки

6.040105 - Гідрометеорологія

Гідрологія

Географія

0401 - Природничі науки

6.040105 - Гідрометеорологія

6.040104 - Географія

0506 - Енергетика та енергетичне машинобудування

6.050602 - Гідроенергетика

Відділення екології та аграрних наук

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Екологія

Біологія, хімія, українська мова (за вибором)

0401 - Природничі науки

6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

0902 - Рибне господарство та аквакультура

6.090201 - Водні біоресурси та аквакультура

6.090202 - Рибальство

0514 - Біотехнологія

6.051401 - Біотехнологія

6.051402 - Біомедична інженерія

Охорона довкілля та раціональне природокористування

Біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)

0401 - Природничі науки

6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

0801 - Геодезія та землеустрій

6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій

Агрономія

Біологія, хімія (за вибором)

0901 - Сільське господарство і лісництво

6.090101 - Агрономія

Ветеринарія та зоотехніка

Біологія, хімія (за вибором)

1101 - Ветеринарія

6.110101 - Ветеринарна медицина

1101 - Ветеринарія

7.11010101 - Ветеринарна медицина (за вибором)

7.11010102 - Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва

7.11010203 - Ветеринарна гігієна та санітарія

7.11010204 - Ветеринарна фармація

7.11010205 - Лабораторна діагностика хвороб тварин

7.11010206 - Ветеринарна біотехнологія

Лісознавство

Біологія, математика (за вибором)

0901 - Сільське господарство і лісництво

6.090103 - Лісове і садово-паркове господарство

6.090104 - Лісозаготівля

6.090105 - Захист рослин

Селекція та генетика

Біологія, математика (за вибором)

0901 - Сільське господарство і лісництво

6.090105 - Захист рослин

1101 - Ветеринарія

7.11010206 - Ветеринарна біотехнологія

0514 - Біотехнологія

6.051401 - Біотехнологія


6.051402 - Біомедична інженерія

Відділення комп’ютерних наук

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Комп’ютерні системи та мережі

Математика

0403 - Системні науки та кібернетика

6.040302 - Інформатика

6.040303 - Системний аналіз

0501 - Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101 - Комп'ютерні науки

6.050102 - Комп'ютерна інженерія

6.050103 - Програмна інженерія

0502 - Автоматика та управління

6.050201 - Системна інженерія

6.050202 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

Математика

1701 - Інформаційна безпека

6.170101 - Безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170102 - Системи технічного захисту інформації

6.170103 - Управління інформаційною безпекою

Технології програмування

Математика

0403 - Системні науки та кібернетика

6.040301 - Прикладна математика

6.040302 - Інформатика

6.040303 - Системний аналіз

0501 - Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101 - Комп'ютерні науки

6.050102 - Комп'ютерна інженерія

6.050103 - Програмна інженерія

Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Математика

0403 - Системні науки та кібернетика

6.040301 - Прикладна математика

6.040302 - Інформатика

6.040303 - Системний аналіз

0501 - Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101 - Комп'ютерні науки

6.050102 - Комп'ютерна інженерія

6.050103 - Програмна інженерія

Інтернет-технології та WEB-дизайн

Математика

0502 - Автоматика та управління

6.050201 - Системна інженерія

6.050202 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

0501 - Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101 - Комп'ютерні науки

6.050102 - Комп'ютерна інженерія

6.050103 - Програмна інженерія

Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Математика

0502 - Автоматика та управління

6.050201 - Системна інженерія

6.050202 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

0501 - Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101 - Комп'ютерні науки

6.050102 - Комп'ютерна інженерія

6.050103 - Програмна інженерія

Відділення економіки

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Економічна теорія та історія економічної думки

Математика

0302 - Міжнародні відносини

6.030203 - Міжнародні економічні відносини

6.030206 - Міжнародний бізнес

0305 - Економіка та підприємництво

6.030501 - Економічна теорія

6.030502 - Економічна кібернетика

6.030503 - Міжнародна економіка

6.030504 - Економіка підприємництва

6.030505 - Управління персоналом та економіка праці

6.030506 - Прикладна статистика

6.030507 - Маркетинг

6.030508 - Фінанси і кредит

6.030509 - Облік і аудит

6.030510 - Товарознавство і торговельне підприємництво

0306 - Менеджмент і адміністрування

6.030601 - Менеджмент

Мікроекономіка та макроекономіка

Математика

0302 - Міжнародні відносини

6.030203 - Міжнародні економічні відносини

0305 - Економіка та підприємництво

6.030501 - Економічна теорія

6.030502 - Економічна кібернетика

6.030503 - Міжнародна економіка

6.030504 - Економіка підприємництва

6.030505 - Управління персоналом та економіка праці

6.030506 - Прикладна статистика

6.030507 - Маркетинг

6.030508 - Фінанси і кредит

6.030509 - Облік і аудит

6.030510 - Товарознавство і торговельне підприємництво

0306 - Менеджмент і адміністрування 6.030601 - Менеджмент українська мова та література, математика, географія або іноземна мова

6.030601 - Менеджмент

Фінанси, грошовий обіг і кредит

Математика

0302 - Міжнародні відносини

6.030203 - Міжнародні економічні відносини

6.030206 - Міжнародний бізнес

0305 - Економіка та підприємництво

6.030501 - Економічна теорія

6.030502 - Економічна кібернетика

6.030503 - Міжнародна економіка

6.030504 - Економіка підприємництва

6.030505 - Управління персоналом та економіка праці

6.030506 - Прикладна статистика

6.030507 - Маркетинг

6.030508 - Фінанси і кредит

6.030509 - Облік і аудит

6.030510 - Товарознавство і торговельне підприємництво

0306 - Менеджмент і адміністрування

6.030601 - Менеджмент


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  4  5  [ 6 ]
« попередня сторінка