Про внесення змін до Правил користування електричною енергією
НКРЕ; Постанова, Правила, Форма типового документа від 17.10.2005910
Документ z1399-05, чинний, попередня редакція — Редакція від 26.12.2009, підстава z1195-09
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7
наступна сторінка »  

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
17.10.2005 N 910
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 листопада 2005 р.
за N 1399/11679

Про внесення змін до Правил користування
електричною енергією
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 1325 ( z1116-06 ) від 12.10.2006 N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 N 1329 ( z1195-09 ) від 26.11.2009 }

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) та Положення про Національну комісію регулювання
електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України
від 14.03.95 N 213 (213/95 ) (із змінами), Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести зміни до Правил користування електричною енергією,
затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 ( z0417-96 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за
N 417/1442 (із змінами), виклавши Правила в новій редакції, що
додається. Суб'єктам господарювання, на яких поширюється дія Правил,
протягом трьох років від дати набрання чинності цією постановою
привести взаємовідносини між собою у відповідність до вимог
Правил.
2. Встановити, що електропередавальні організації, які
здійснюють діяльність на закріпленій території, зобов'язані
врегулювати відносини згідно з вимогами абзацу другого пункту 1.10
Правил із: власниками технологічних електричних мереж, які передають
електричну енергію іншим суб'єктам господарювання у
середньомісячних обсягах 10 млн. кВт.год і більше, протягом трьох
з половиною років від дати набрання чинності цією постановою;
{ Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449
( z0106-09 ) від 25.12.2008 } власниками технологічних електричних мереж, які передають
електричну енергію іншим суб'єктам господарювання у
середньомісячних обсягах 1 млн. кВт.год і більше, протягом
чотирьох років від дати набрання чинності цією постановою; { Абзац
третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449
( z0106-09 ) від 25.12.2008 }

{ Абзац четвертий пункту 2 виключено на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 1329
( z1195-09 ) від 26.11.2009 }

власниками технологічних електричних мереж незалежно від
розміру середньомісячного обсягу передачі електричної енергії
протягом п'яти років від дати набрання чинності цією постановою.
{ Абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449
( z0106-09 ) від 25.12.2008, N 1329 ( z1195-09 ) від 26.11.2009 }
3. Встановити, що суб'єкти господарювання, на яких
поширюється дія Правил, зобов'язані привести комерційний облік на
належних їм електроустановках у відповідність до вимог пункту 3.35
Правил для: { Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 } площадок вимірювання з приєднаною потужністю електроустановок
550 кВт та більше протягом п'яти років від дати набрання чинності
цією постановою; { Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановами Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1325 ( z1116-06 ) від 12.10.2006, N 1449
( z0106-09 ) від 25.12.2008 }

{ Абзац третій пункту 3 вилучено на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 1325
( z1116-06 ) від 12.10.2006 }

площадок вимірювання з приєднаною потужністю електроустановок
від 150 кВт до 550 кВт протягом шести років від дати набрання
чинності цією постановою. { Абзац четвертий пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
Голова Комісії В.Кальченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
Виконуючий обов'язки Міністра
економіки та з питань
європейської інтеграції С.Романюк
Виконуючий обов'язки Голови
Антимонопольного комітету України Ю.Г.Кравченко
Перший заступник Голови
Держспоживстандарту України І.Саєвич
Міністр палива
та енергетики України І.В.Плачков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
31.07.96 N 28
( z0417-96 )
(у редакції постанови НКРЕ
від 17.10.2005 N 910
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 листопада 2005 р.
за N 1399/11679

ПРАВИЛА
користування електричною енергією

1. Загальні положення
1.1. Ці Правила регулюють взаємовідносини, які виникають в
процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або
постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному
ринку електричної енергії). Дія цих Правил поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних
осіб (крім населення). Норми розділів "Загальні положення", "Межі балансової
належності та експлуатаційної відповідальності сторін" та
"Особливості постачання електричної енергії для населених пунктів"
поширюються на всіх споживачів без винятку.
1.2. Для цілей цих Правил наведені нижче терміни та
визначення вживаються в такому значенні: авансовий платіж - часткова оплата (у розмірі, обумовленому
договором) заявленого на наступний розрахунковий період обсягу
електричної енергії, яка здійснюється до початку розрахункового
періоду; аварійна броня електропостачання - найменша величина
електричної потужності та мінімальна добова величина
електроспоживання, яка в разі повної зупинки виробництва
забезпечує безпеку життя людей, запобігає пошкодженню основного
обладнання та систем опалення споживача, забезпечує збереження
аварійного, охоронного освітлення та сигналізації, мінімально
допустимого рівня вентиляції та каналізації, роботу систем
пожежогасіння, водовідведення та дренажу, запобігає негативним
наслідкам техногенного та природного характеру; аварійне розвантаження - режим роботи об'єднаної енергетичної
системи України, при якому проводиться вимушене зменшення величини
споживаної потужності для упередження порушення сталості роботи
енергосистеми; автоматизована система обліку електричної енергії
(автоматизована система обліку) - сукупність об'єднаних в єдину
функціональну метрологічно атестовану систему локального
устаткування збору і обробки даних засобів обліку, каналів
передачі інформації та пристроїв приймання, обробки, відображення
та реєстрації інформації; акт екологічної, аварійної та технологічної броні
електропостачання споживача - документ установленої форми, у якому
зазначені загальні відомості про споживача, перелік
струмоприймачів, віднесених до екологічної, аварійної та
технологічної броні, визначені їх навантаження, добове
електроспоживання та враховано час, необхідний для завершення
технологічного процесу (циклу виробництва); акт розподілу електричної енергії - документ установленої
сторонами форми щодо розподілу у відсотковому відношенні за зонами
(годинами) доби та/або відповідними тарифами обсягу електричної
енергії, облікованого за загальним однотарифним засобом обліку,
складається за результатами інструментальних вимірювань протягом
доби, коли підприємство (споживач) працювали в нормальному режимі; блок-станція - електростанція, яка належить споживачеві,
працює в об'єднаній енергетичній системі України; від'єднання споживача (від електромережі) - виконання
організаційних і технічних заходів, спрямованих на усунення
можливості здійснення передачі електричної енергії окремому
споживачу; відключення споживача (від електромережі) - припинення подачі
електричної енергії споживачу за допомогою відповідної
комутаційної апаратури та/або внаслідок виконання організаційних і
технічних заходів, спрямованих на припинення передачі електричної
енергії в електроустановку споживача; гранична величина споживання електричної потужності -
максимальна величина сумарного споживання електричної потужності в
години максимального навантаження Об'єднаної енергетичної системи
України, яка визначається для споживачів постачальником
електричної енергії за регульованим тарифом відповідно до порядку,
встановленого чинними нормативно-правовими актами та договором; договір про технічне забезпечення електропостачання
споживача - домовленість двох сторін (споживач та
електропередавальна організація або основний споживач), яка є
документом певної форми, що встановлює зміст та регулює
правовідносини між сторонами під час технічного забезпечення
постачання електричної енергії; договір про купівлю-продаж електричної енергії - домовленість
двох сторін (постачальник електричної енергії за нерегульованим
тарифом і споживач), що є документом певної форми, який встановлює
зміст та регулює правовідносини між сторонами під час продажу
постачальником за нерегульованим тарифом електричної енергії
споживачу за вільними цінами; договір про спільне використання технологічних електричних
мереж основного споживача - домовленість двох сторін (основний
споживач і субспоживач або постачальник електричної енергії), що є
документом певної форми, який встановлює зміст та регулює
правовідносини між сторонами під час передачі електричної енергії
технологічними мережами основного споживача для потреб
субспоживача, електропередавальної організації або постачальника
електричної енергії; договір про постачання електричної енергії - домовленість
двох сторін (постачальник електричної енергії за регульованим
тарифом і споживач), що є документом певної форми, який встановлює
зміст та регулює правовідносини між сторонами під час продажу
постачальником за регульованим тарифом електричної енергії
споживачу за тарифами, які регулюються відповідно до законодавства
України; договірна величина споживання електричної енергії - узгоджена
в договорі між постачальником електричної енергії і споживачем
величина обсягу електричної енергії на відповідний розрахунковий
період; договірна потужність - узгоджена із споживачем на
розрахунковий період відповідно до нормативних актів та зазначена
у договорі гранична величина сумарної споживаної електричної
потужності в періоди максимального навантаження енергосистеми, яка
встановлюється для окремої площадки вимірювання потужністю 150 кВт
і більше та середньомісячним споживанням 50 000 кВт.год і більше,
що не має спільної з іншими площадками вимірювання споживача
технологічної електричної мережі; дозволена потужність - величина потужності, яку
електропередавальна організація дозволила споживачу для
використання за кожною окремою площадкою вимірювання на підставі
нормативно-технічних документів відповідно до умов договору; доставка (транзит) електричної енергії - комплекс технічних
заходів з утримання електричних мереж, що здійснюються їх
власником (уповноваженою власником особою) або суб'єктом
господарювання, в господарському віданні якого є ці електричні
мережі, з метою передачі електричної енергії та забезпечення в
певній точці електричної мережі отримання певного обсягу
електричної енергії електроустановками відповідної величини
потужності із дотриманням якості електричної енергії; екологічна броня електропостачання споживача - мінімальний
рівень споживання електричної енергії споживачем (крім населення),
який забезпечує передумови для запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру; експертиза засобу обліку - комплекс заходів, які здійснюються
з метою встановлення правильності підключення та вірності роботи
схеми обліку, отримання даних щодо цілісності пломб, якими
опломбовується засіб обліку, їх відповідності пломбам
заінтересованих організацій, відповідності засобу обліку
метрологічним характеристикам та умовам експлуатації; електрична енергія (активна) - енергоносій, який виступає на
ринку як товар, що відрізняється від інших товарів особливими
споживчими якостями та фізико-технічними характеристиками
(одночасність виробництва та споживання, неможливість складування,
повернення, переадресування), які визначають необхідність
регулювання та регламентації використання цього товару; електрична енергія (реактивна) - технологічно шкідлива
циркуляція електричної енергії між джерелами електропостачання та
приймачами змінного електричного струму, викликана
електромагнітною незбалансованістю електроустановок; електрична мережа - сукупність електроустановок для передачі
та розподілу електричної енергії; електропередавальна організація - суб'єкт господарювання,
який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами або місцевими (локальними)
електричними мережами, а також суб'єкт господарювання, який
отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та ліцензію НКРЕ на право здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій
території; електроустановка - комплекс взаємопов'язаних устаткування і
споруд, призначених для виробництва або перетворення, передачі,
розподілу чи споживання електричної енергії; засоби диференційного (погодинного) обліку електричної
енергії - засоби обліку, які використовуються для визначення
обсягу електричної енергії та реалізують процедуру реєстрації
показів засобів обліку за відповідними періодами часу; засоби обліку - засоби вимірювальної техніки, у тому числі
лічильники, трансформатори струму та напруги, кола обліку, які
використовуються для визначення обсягу електричної енергії та
величини споживання електричної потужності; збитки (з вини споживача) - витрати, недоотримана вигода (за
винятком доходу від реалізації недоврахованої електричної енергії)
постачальника електричної енергії або електропередавальної
організації (основного споживача), яких вони зазнали внаслідок
пошкодження електроустановок через зловмисну чи недбалу діяльність
споживача (субспоживача) або інших осіб, та вартість робіт і
послуг, необхідних для відновлення електроустановок та
електропостачання; збитки споживача - вартість пошкодженого устаткування,
недоотримана вигода від реалізації недовиробленої продукції,
втрати від екологічних наслідків і травматизму та втрати здоров'я,
які виникли внаслідок обмеження чи припинення постачання
електричної енергії з вини постачальника електричної енергії або
електропередавальної організації, та вартість робіт, необхідних
для відновлення устаткування та технологічних процесів; компенсація перетікань реактивної електричної енергії -
комплекс технологічних заходів, які виконуються споживачем та
спрямовані на забезпечення електромагнітної збалансованості його
електроустановок на межі балансової належності; контрольний огляд засобу обліку - виконання комплексу робіт з
метою візуального обстеження цілісності засобу обліку, пломб на
ньому, із зазначенням показів засобу обліку; користування електричною енергією - споживання електричної
енергії з дотриманням споживачем визначених відповідними
договорами умов підключення електроустановок споживача до
електричних мереж у точці приєднання, умов оплати купованої
електричної енергії та режимів споживання електричної енергії для
отримання договірних обсягів електричної енергії та величини
потужності; локальне устаткування збору і обробки даних - метрологічно
атестована обчислювальна система, яка збирає, обробляє, накопичує
і передає дані про обсяги і параметри потоків електричної енергії
та величину споживаної потужності; межа балансової належності - точка розділу елементів
електричної мережі між власниками електроустановок за ознаками
права власності або повного господарського відання; межа експлуатаційної відповідальності - точка розділу
електричної мережі за ознакою договірних зобов'язань з
експлуатації тих чи інших її ділянок або елементів, встановлюється
за згодою сторін. За відсутності такої згоди межа експлуатаційної
відповідальності збігається з межею балансової належності; населений пункт - юридична особа-споживач (власник
електроустановок населеного пункту або уповноважена власником
(співвласниками) експлуатаційна організація, в господарському
віданні якої є електроустановки населеного пункту), об'єднує
населення на визначеній території та утримує ці електроустановки з
метою забезпечення електричною енергією споживачів населеного
пункту; населення - споживачі електричної енергії - фізичні особи,
які з метою задоволення власних побутових або господарських потреб
споживають електричну енергію для потреб електроустановок, що
належать їм за ознакою права власності або користування, за
винятком електроустановок, які використовуються для здійснення в
установленому законодавством порядку підприємницької діяльності; недовідпущена електрична енергія - різниця між обсягом
електричної енергії, який мав бути поставлений споживачеві у
певний період відповідно до договору, і фактично отриманим
споживачем обсягом електричної енергії за цей період, що виникла в
результаті перерви в електропостачанні, у тому числі при
відключеннях та обмеженнях; недоврахована електрична енергія - обсяг електричної енергії,
використаний споживачем або переданий транзитом, але не врахований
розрахунковими засобами обліку або врахований неправильно; обмеження електропостачання - зниження обсягу постачання
електричної енергії та (або) величини потужності споживачу в
порівнянні із договірними величинами; об'єкт - електрифікована споруда або частина споруди, що
належить суб'єкту господарювання на правах власності або
користування; однотарифні засоби обліку - засоби вимірювальної техніки, які
використовуються для визначення обсягу електричної енергії та
реєструють виключно інтегральне (сумарне) значення показів; основний споживач - споживач електричної енергії або власник
електричних мереж, який передає частину електроенергії своїми
технологічними електричними мережами субспоживачам; остаточний розрахунок за розрахунковий період (за активну
електричну енергію) - повний розрахунок споживача за спожиту в
розрахунковому періоді електричну енергію згідно з призначенням
платежу; передача електричної енергії - транспортування електричної
енергії за допомогою мереж на підставі договору; перетікання реактивної електричної енергії на межі балансової
належності електричних мереж (перетікання реактивної електричної
енергії) - складова фізичних процесів передачі, розподілу та
споживання активної електричної енергії, яка спричиняє додаткові
технологічні втрати активної електричної енергії та впливає на
показники якості активної електричної енергії; підключення - виконання операцій комутації для забезпечення
постачання електричної енергії споживачу; планові платежі - перерахування коштів частинами з певною
періодичністю (плановий період) протягом розрахункових періодів
(розрахункового періоду); плата за перетікання реактивної електроенергії - плата за
послуги, які електропередавальна організація або власник
технологічних електричних мереж змушені надавати споживачу, якщо
він експлуатує електромагнітно незбалансовані електроустановки; платіж за резервування обсягу електричної енергії на покриття
аварійної (екологічної) броні - обсяг коштів, необхідний для
забезпечення постачання електричної енергії на рівні
аварійної(екологічної) броні протягом періоду застосування
аварійної (екологічної) броні; повірка засобів обліку - встановлення придатності засобів
вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний
нагляд, до застосування, на підставі результатів контролю їхніх
метрологічних характеристик; площадка вимірювання - сукупність точок обліку електричної
енергії, в яких визначаються величини потужності та обсяги
надходження та/або віддачі електричної енергії та між якими
можливі перетікання електричної енергії технологічними
електричними мережами власника електроустановок, у які надходить
або з яких віддається електрична енергія; попередня оплата - оплата до початку розрахункового або
планового періоду повної вартості прогнозованого обсягу споживання
електричної енергії у відповідному періоді; постачальник електричної енергії - суб'єкт господарювання,
який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької
діяльності з постачання електричної енергії; постачання електричної енергії - надання електричної енергії
споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу
електричної енергії на підставі договору; приєднана потужність - величина сумарної потужності
приєднаних до електричної мережі електродвигунів напругою вище
1000 В та трансформаторів споживача (без урахування резервних
трансформаторів), які перетворюють електричну енергію на робочу
напругу, що безпосередньо живить струмоприймачі. У разі, якщо
живлення електроустановок споживача здійснюється від
трансформаторів чи низьковольтних мереж електропередавальної
організації, за приєднану потужність приймається дозволена до
використання потужність, величина якої зазначається у договорі; проектне рішення - інженерні, техніко-економічні,
архітектурні, об'ємно-просторові характеристики електроустановки
або її частини, розроблені у проектній документації; реактивна потужність - складова повної потужності, яка
залежно від параметрів, схеми та режиму роботи електричної мережі
спричиняє додаткові технологічні втрати активної електричної
енергії та впливає на показники якості електричної енергії; розрахункові засоби обліку - засоби обліку електричної
енергії, що застосовуються для здійснення комерційних розрахунків; розрахунковий (комерційний) облік електричної енергії -
визначення на підставі вимірів та інших регламентованих процедур у
передбачених цими Правилами випадках обсягу електричної енергії та
величини потужності для здійснення комерційних розрахунків; розрахунковий період - період часу, зазначений у договорі, за
який визначається обсяг спожитої та/або переданої електричної
енергії, величина потужності та здійснюються відповідні
розрахунки; споживач електричної енергії - юридична або фізична особа, що
використовує електричну енергію для забезпечення потреб власних
електроустановок на підставі договору; споживачі населеного пункту - населення, електроустановки
якого приєднані до технологічних електричних мереж населеного
пункту та яке розраховується за використану електричну енергію з
населеним пунктом; струмоприймач - пристрій, призначений для перетворення
електричної енергії в інший вид енергії; субспоживач - споживач, електроустановки якого приєднані до
технологічних електричних мереж основного споживача; тариф - регульована та/або визначена відповідно до
нормативно-правових актів НКРЕ ціна (сукупність цін відповідно до
часу доби) на певні види товарів чи послуг; технічне забезпечення електропостачання споживача
(субспоживача) - забезпечення власником електричних мереж
технічної можливості передачі (транзиту) електричної енергії в
точку приєднання електроустановок споживача (субспоживача) в
певних обсягах у межах дозволеної потужності споживача
(субспоживача) з показниками параметрів якості електричної енергії
в точці приєднання електроустановок споживача (субспоживача)
відповідно до умов договору; технічна перевірка - виконання комплексу робіт з метою
визначення відповідності стану засобу обліку електричної енергії
та схеми його підключення, а також відповідності стану
електропроводки та електроустановок від межі балансової належності
до точки обліку "Правилам устройства электроустановок" (далі -
ПУЕ) та іншим нормативно-технічним документам; технічні (контрольні) засоби обліку - засоби обліку, що
застосовуються суб'єктом господарської діяльності для контролю
споживання електричної енергії, аналізу втрат електричної енергії
у власних електричних мережах тощо; технічні цілі - задоволення потреб споживача в електричній
енергії для функціонування систем інженерного забезпечення
належного йому об'єкта (забезпечення потреб електроустановок цього
об'єкта, за винятком електроустановок, які використовуються для
здійснення в установленому законодавством порядку підприємницької
(комерційної) діяльності); технологічна броня електропостачання споживача - найменша
величина електричної потужності та тривалість часу, що потрібні
споживачу для безаварійного завершення технологічного процесу
(циклу виробництва); технологічні витрати електричної енергії на передачу
електричної енергії електричними мережами (технологічні витрати
електричної енергії) - це сума втрат електричної енергії в
елементах мереж, витрат електричної енергії на власні потреби
підстанцій та витрат електричної енергії на плавлення ожеледі; технологічні електричні мережі - сукупність електроустановок
з усією інфраструктурою, у тому числі системи автоматики, захисту,
управління, регулювання та зв'язку, що призначені для
перетворення, передачі та/або розподілу електричної енергії, що
належать основному споживачу і використовуються для передачі
електричної енергії для власного споживання та/або субспоживачам,
а також для транзиту електричної енергії в мережі
електропередавальної організації; точка обліку електричної енергії - точка електромережі, в
якій за допомогою засобів обліку або розрахунковим шляхом
визначаються значення обсягів електричної енергії та величини
потужності; точка продажу електричної енергії - межа балансової
належності, на якій відбувається перехід права власності на
електричну енергію; форс-мажорні обставини - надзвичайна і непереборна за наявних
умов сила, захист від дії якої не передбачено в проектній та іншій
нормативній документації, дію якої неможливо попередити
застосуванням високопрофесійної практики персоналу, дія якої може
бути викликана: винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган,
буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа,
просідання і зсув ґрунту); непередбаченими ситуаціями, викликаними діями сторони, що не
є стороною відповідного договору (страйк, локаут, дія суспільного
ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни,
терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові
заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб,
пожежа, вибух); умовами, регламентованими відповідними органами виконавчої
влади, а також пов'язаними з ліквідацією наслідків, викликаних
винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями; якість електричної енергії - перелік визначених Державним
комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої
політики значень показників якості електричної енергії і значень
нормально допустимих та гранично допустимих норм якості
електричної енергії, у разі дотримання яких забезпечується
електромагнітна сумісність електричних мереж електропередавальної
організації та електроустановок споживачів електричної енергії,
пожежно- та електробезпечність електроустановок споживачів.
1.3. Постачання електричної енергії для забезпечення потреб
електроустановки здійснюється на підставі договору про постачання
електричної енергії, що укладається між власником цієї
електроустановки (уповноваженою власником особою) та
постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, або
договору про купівлю-продаж електричної енергії, що укладається
між власником цієї електроустановки (уповноваженою власником
особою) та постачальником електричної енергії за нерегульованим
тарифом.
1.4. Електрична енергія продається в точці продажу,
розташування якої зазначається у відповідному договорі. Постачальник електричної енергії покриває усі витрати,
пов'язані з доставкою електричної енергії в точку продажу, яка
визначається постачальником електричної енергії на межах
балансової належності електричних мереж, витрати на утримання
яких, а також витрати на відшкодування іншим власникам
електромереж передбачені тарифом на електричну енергію для
споживачів. У разі придбання субспоживачем електричної енергії в точці
продажу, яка не збігається з межею балансової належності його
електроустановок, доставка належної субспоживачу електричної
енергії до межі балансової належності його електроустановок
оплачується цим субспоживачем відповідно до умов договору про
спільне використання технологічних електричних мереж з відповідним
власником електричних мереж.
1.5. У разі постачання споживачу електричної енергії в точці
продажу на межі балансової належності цього споживача та власника
електричних мереж, який не є постачальником електричної енергії,
між споживачем та цим власником електричних мереж на основі
типового договору (додаток 1) укладається договір про технічне
забезпечення електропостачання споживача, а між
електропередавальною організацією та цим власником електричних
мереж укладається договір про спільне використання технологічних
електричних мереж споживача на основі типового договору
(додаток 2).
1.6. Договір про постачання електричної енергії на основі
типового договору (додаток 3) укладається постачальником
електричної енергії за регульованим тарифом з усіма споживачами та
субспоживачами (крім населення), які розташовані на території
здійснення ліцензованої діяльності постачальником електричної
енергії за регульованим тарифом. Умови договору про купівлю-продаж електричної енергії між
споживачем (субспоживачем) та постачальником електричної енергії
за нерегульованим тарифом визначаються за згодою сторін. Цей
договір укладається відповідно до законодавства України.
1.7. У разі використання технологічних електричних мереж
основного споживача субспоживачем відносини між споживачем та
субспоживачем, у тому числі їх взаємна відповідальність,
регулюються договором про спільне використання технологічних
електричних мереж споживача, що укладається між ними на основі
типового договору (додаток 2). У разі використання технологічних електричних мереж основного
споживача електропередавальною організацією відносини між
споживачем та субспоживачем, у тому числі їх взаємна
відповідальність, регулюються договором про технічне забезпечення
електропостачання субспоживача, який укладається на основі
типового договору (додаток 1). Сторони, які спільно з основним споживачем використовують
технологічні електричні мережі основного споживача для передачі
електричної енергії субспоживачу, визначаються відповідно до точки
продажу електричної енергії субспоживачу, зазначеної в договорі
про постачання електричної енергії між постачальником електричної
енергії та субспоживачем. Основний споживач не має права відмовити електропередавальній
організації, яка здійснює ліцензовану діяльність на закріпленій
території, субспоживачам або постачальникам електричної енергії у
разі дотримання ними вимог цих Правил в укладенні (переукладенні)
договорів про спільне використання технологічних електричних мереж
споживача або про технічне забезпечення електропостачання
споживача.
1.8. Договір про постачання електричної енергії між
постачальником електричної енергії та субспоживачем або
споживачем, електроустановки якого приєднані до мереж
електропередавальної організації, має укладатись після укладення
між субспоживачем та основним споживачем (електропередавальною
організацією) договору про спільне використання технологічних
електричних мереж основного споживача або договору про технічне
забезпечення електропостачання субспоживача (споживача). При цьому
перед укладенням відповідного договору між субспоживачем та
основним споживачем (електропередавальною організацією)
субспоживач має узгодити з постачальником електричної енергії
точку продажу для нього електричної енергії. Узгодження
відбувається шляхом обміну листами.
1.9. Постачальники електричної енергії за регульованим
тарифом на закріпленій території не мають права відмовити
споживачу або субспоживачу, електроустановки якого розташовані на
цій території, в укладенні договору, за умови дотримання вимог
законодавства України, зокрема цих Правил та інших
нормативно-технічних документів. Зміна організаційно-правової форми, форми власності чи
економічного стану постачальника електричної енергії за
регульованим тарифом не може призводити до обмеження чи припинення
постачання електричної енергії споживачу, якщо останній виконує
свої зобов'язання згідно з договором та цими Правилами.
1.10. Електропередавальна організація не має права відмовити
в передачі електричної енергії постачальникам електричної енергії,
в приєднанні до її мереж інших електропередавальних організацій
або замовників за умови дотримання ними вимог законодавства
України, зокрема цих Правил та нормативно-технічних документів. Електропередавальна організація забезпечує передачу
електричної енергії розташованими в географічних межах закріпленої
території здійснення ліцензованої діяльності технологічними
електричними мережами інших власників, які не мають ліцензій на
передачу електричної енергії.
1.11. У разі передачі електроустановки або її частини в
оренду та обумовлення договором оренди передачі орендареві
відповідних повноважень щодо врегулювання договірних відносин з
електропередавальною організацією та/або постачальником
електричної енергії щодо електрозабезпечення орендованої
електроустановки або її частини між орендарем та суб'єктами
електроенергетики мають бути укладені відповідні договори згідно з
вимогами цих Правил.
1.12. Споживач, який має у власності блок-станцію, може
реалізовувати вироблену понад власні потреби електричну енергію на
оптовому ринку електричної енергії або постачальнику електричної
енергії за регульованим тарифом, або безпосередньо іншим
споживачам у встановленому законодавством порядку. Власник когенераційної установки має право продажу виробленої
цією когенераційною установкою електричної енергії окремим
споживачам, у тому числі в години доби найбільшого або середнього
навантаження електричної мережі (пікові та напівпікові періоди
доби) одночасно (додатково) з основним постачальником електричної
енергії.
1.13. Укладення, внесення змін, подовження чи розірвання дії
будь-якого із договорів здійснюються відповідно до вимог
законодавства та цих Правил.
1.14. Спірні питання між споживачем та постачальником
електричної енергії або електропередавальною організацією
розглядаються в межах наданих законодавством повноважень НКРЕ,
центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в
електроенергетиці, Антимонопольним комітетом України,
Держенергонаглядом та судом.
1.15. Енергетичний нагляд в електроенергетиці, нагляд за
охороною праці, контроль у сфері енергозбереження здійснюються
персоналом підрозділів центральних органів виконавчої влади, на
які покладені відповідні обов'язки згідно із законодавством
України.
2. Межі балансової належності
та експлуатаційної відповідальності сторін
2.1. Межі балансової належності та експлуатаційної
відповідальності між споживачем (субспоживачем) і
електропередавальною організацією (основним споживачем) за
технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок
фіксуються в акті розмежування балансової належності
електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін. Межа експлуатаційної відповідальності може не збігатися з
межею балансової належності, яка визначається правом власності
споживача і електропередавальної організації (основного споживача)
на окремі елементи електричної мережі, про що зазначається в акті
розмежування балансової належності електроустановок і
експлуатаційної відповідальності сторін.
2.2. Межа експлуатаційної відповідальності між споживачем і
електропередавальною організацією за технічний стан і
обслуговування електроустановок напругою до 1000 В встановлюється: 1) у разі повітряного відгалуження - у точці кріплення
проводів лінії електропередачі до перших ізоляторів на будівлі або
на трубостояку, або на ввідних клемах першого комутаційного
апарата, встановленого на ввідному пристрої будівлі споживача; 2) у разі кабельного вводу - на наконечниках кабелю живлення,
приєднаних до ввідних клем першого комутаційного апарата,
встановленого у ввідному пристрої будівлі споживача. За технічний стан контактних з'єднань на межі балансової
належності та на межі експлуатаційної відповідальності
електромережі в будинках, що належать житловим організаціям,
установам та іншим невиробничим споживачам, відповідає
електропередавальна організація.
2.3. Межа експлуатаційної відповідальності за технічний стан
і обслуговування електроустановок напругою 1000 В і вище
встановлюється: 1) на з'єднувачі прохідного ізолятора повітряної лінії із
зовнішньої сторони закритих розподільних пристроїв або на виході
проводу з натяжного затискача портальної відтяжної гірлянди
ізоляторів відкритих розподільних пристроїв; 2) на наконечниках кабельних або повітряних вводів живильних
чи розподільних ліній. За технічний стан зазначених у підпунктах "1)" і "2)"
з'єднань відповідає організація, яка експлуатує підстанції
(розподільні пристрої). Межа відповідальності за стан і обслуговування ліній
електропередачі напругою 1000 В і вище, що мають відгалуження
(глухі або через роз'єднувачі), які належать різним організаціям,
установлюється на опорі основної лінії, де здійснена відпайка. За технічний стан затискачів, що приєднують відпайку,
відповідає організація, яка є власником основної лінії.
2.4. Межа експлуатаційної відповідальності між споживачем -
фізичною особою, об'єднанням співвласників (власником)
багатоквартирних будинків та/або власником електричних мереж за
технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок
установлюється: 1) для квартир багатоповерхових будинків на відхідних клемах
розрахункових засобів обліку поверхових або квартирних
електрощитків або ввідних клемах комутаційних апаратів, якщо
останні встановлені всередині квартири; 2) для індивідуальних будинків: у разі відгалуження від лінії електропередачі неізольованим
проводом - у точці кріплення проводів лінії електропередачі до
перших ізоляторів на будівлі або на трубостояку (при повітряному
вводі); у разі кабельного вводу або використання ізольованого проводу
при відгалуженні від лінії електропередачі - на наконечниках
кабелю живлення або ізольованого проводу на ввідному пристрої
будівлі, якщо ввідно-розподільний пристрій розташований усередині
будівлі, або на вихідних клемах розрахункового засобу обліку, якщо
ввідно-розподільний пристрій та засіб обліку розміщені ззовні
будівлі. За стан контактних з'єднань на межі експлуатаційної
відповідальності та на вхідних і вихідних клемах опломбованих
розрахункових засобів обліку відповідає електропередавальна
організація.
2.5. Може бути встановлена інша обґрунтована межа
експлуатаційної відповідальності, яка обумовлена особливостями
експлуатації електроустановок або пристроїв релейного захисту та
автоматики (РЗА) і зв'язку.
2.6. Для технічного обслуговування та експлуатації
електроустановок суб'єкт господарської діяльності, який згідно з
актом балансової належності та експлуатаційної відповідальності
сторін відповідає за експлуатацію цих електроустановок, має право
на підставі відповідного договору залучити будь-яку організацію,
яка має право на виконання таких робіт.
2.7. Якщо до електричних мереж електропередавальної
організації приєднані електричні мережі, які на підставі права
власності не належать жодному суб'єкту господарювання та через які
електрична енергія передається до технологічних електричних мереж
споживача, межа експлуатаційної відповідальності та точка продажу
електричної енергії встановлюються на межі балансової належності
споживача. Такі електричні мережі в установленому законодавством України
порядку мають бути передані в господарське відання
електропередавальної організації, до мереж якої вони приєднані.
3. Встановлення та експлуатація засобів
обліку і управління електроспоживанням
3.1. Електроустановки споживачів мають бути забезпечені
необхідними розрахунковими засобами обліку електричної енергії для
розрахунків за спожиту електричну енергію, технічними засобами
контролю і управління споживанням електричної енергії та величини
потужності, а також (за бажанням споживача) засобами вимірювальної
техніки для контролю якості електричної енергії. Розрахункові засоби обліку електричної енергії, технічні
засоби контролю і управління споживанням електричної енергії та
величини потужності, засоби вимірювальної техніки для контролю
якості електричної енергії встановлюються відповідно до вимог ПУЕ,
цих Правил та проектних рішень.
3.2. Відповідальність за технічний стан засобів обліку несе
та організація, на балансі якої вони перебувають, або організація,
яка здійснює їх експлуатацію на підставі відповідного договору.
3.3. Відповідальність за збереження і цілісність
розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб
відповідно до акта про пломбування та відповідальність за
збереження засобів обліку та пломб на них покладається на їх
власника або організацію, на території (у приміщенні) якої вони
встановлені, і яка відає цією територією (приміщенням) на підставі
права власності або користування.
3.4. Якщо протягом 2 послідовних розрахункових періодів
спостерігається зменшення середнього завантаження вимірювальних
трансформаторів струму до рівня, меншого ніж передбачений
проектною документацією, вимогами ПУЕ та/або технічними
характеристиками заводу-виробника щодо завантаження
трансформаторів струму, то протягом наступного розрахункового
періоду постачальник електричної енергії, електропередавальна
організація або споживач має право звернутися до власника засобів
обліку щодо приведення обліку у відповідність до вимог ПУЕ або
технічних характеристик заводу-виробника засобів обліку, за
винятком випадків обліку електричної енергії, використаної
споживачами з нерівномірним споживанням електричної енергії
протягом року (зменшення відповідно до технологічного циклу роботи
споживаної потужності у 5 та більше разів протягом строку, який є
не меншим одного розрахункового періоду). У разі звернення до власника засобів обліку споживача або
електропередавальної організації, або постачальника електричної
енергії щодо невідповідності обліку вимогам ПУЕ або технічним
характеристикам заводу-виробника засобів обліку сторонами
складається акт про невідповідність метрологічних характеристик, у
якому, в тому числі, зазначається термін приведення засобів обліку
їх власником за його рахунок у відповідність до вимог ПУЕ або
технічних характеристик заводу-виробника засобів обліку. Термін приведення обліку у відповідність до вимог ПУЕ або до
технічних характеристик заводу-виробника засобів обліку має не
перевищувати 1 місяць (для обліку в мережах 0,4 кВ) та 3 місяці
(для обліку в мережах 6 кВ та вище) з дня складення акта. У разі відмови представника власника засобу обліку від
підпису в акті робиться відповідний запис. У цьому випадку акт
вважається дійсним, якщо він підписаний не менш ніж трьома
уповноваженими представниками сторони, що складає акт.
3.5. У разі виникнення зустрічного перетікання електричної
енергії з мереж споживача в мережі електропередавальної
організації розрахункові засоби обліку електричної енергії мають
забезпечувати облік активної та реактивної електричної енергії в
обох напрямках.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7
наступна сторінка »