Перелік форматів даних електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання
Мін'юст України; Наказ, Перелік від 11.11.20141886/5
Документ z1422-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.11.2014
 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
11.11.2014 № 1886/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2014 р.
за № 1422/26199

ПЕРЕЛІК
форматів даних електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання

Цей Перелік представлено таблицею з уточненням статей за порядком.

№ з/п

Призначення форматів даних електронних документів

Формати даних електронних документів (розширення)

Обґрунтування

Примітка

1

2

3

4

5

1

Для створення текстових електронних документів

PDF/A-1
(*.pdf)

1. Відкрита специфікація.
2. Стандарт ISO для довгострокового зберігання електронних документів.
3. Масово використовується для обміну інформацією.
4. Наявність поширених програмно-технічних засобів на різних платформах (операційних системах і технічних засобах), спроможних відтворювати дані цього формату.
5. Самодостатній у відтворенні електронних документів

Формат специфікації
PDF 1.4 (ISO 19005-1:2005)

2

Для створення фото- електронних документів

TIFF
(*.tif)

1. Відкрита специфікація.
2. Стандарт ISO.
3. Масово використовується для обміну інформацією.
4. Наявність поширених програмно-технічних засобів на різних платформах (операційних системах і технічних засобах), спроможних відтворювати дані цього формату.
5. Самодостатній у відтворенні електронних документів

Застосовується у варіанті без стиснення, формат специфікації TIFF 6.0 (ISO 12639:2004)

3

Для створення аудіоданих аудіовізуальних електронних документів

FLAC
(*.flac)

1. Відкрита специфікація.
2. Стандарт Xiph.Org Foundation.
3. Масово використовується для обміну інформацією.
4. Наявність поширених програмно-технічних засобів на різних платформах (операційних системах і технічних засобах), спроможних відтворювати дані цього формату.
5. Самодостатній у відтворенні електронних документів

Формат специфікації FLAC Format Specification, 2008

4

Для інкапсуляції даних аудіовізуальних електронних документів

Matroska
(*.mkv)

1. Відкрита специфікація.
2. Стандарт WebM.
3. Масово використовується для обміну інформацією.
4. Наявність поширених програмно-технічних засобів на різних платформах (операційних системах і технічних засобах), спроможних відтворювати дані цього формату.
5. Самодостатній у відтворенні електронних документів

Формат специфікації The standard of multimedia container formats Matroska (04/11/2011)

5

Для створення відеоданих аудіовізуальних електронних документів

Реалізація
MPEG-4 AVC/H.264 у FFmpeg

1. Відкрита специфікація.
2. Стандарти International Telecommunication Union - Radiocommunications sector (ITU-R) та Moving Picture Experts Group (MPEG).
3. Відкритий код та рекомендації на сайті розробника.
4. Масово використовується для зберігання відеоданих без втрати якості.
5. Відповідає вимогам довгострокового зберігання аудіовізуальних електронних документів:
малий вплив (відсутній) на якість зображення навіть за багаторазового застосування (стиснення без втрат);
забезпечення простого та швидкого доступу до будь-якого кадру (кожен кадр стискається незалежно від інших).
6. Наявність поширених програмно-технічних засобів на різних платформах (операційних системах і технічних засобах), спроможних відтворювати дані цього формату.
7. Самодостатній у відтворенні електронних документів

Застосовується стиснення без втрат, формат специфікацій ISO/IEC 14496-10:2010, ISO/IEC 13818-1:2007/Cor.3:2011, формат рекомендації ITU-T H.264.1 (04/10)

1. Уточнення статті 1:

1) скорочена назва: PDF/A-1;

2) повна назва: Portable Document Format/Archival-1 - відкритий міжоперабельний формат для обміну електронними документами/архівний - частина 1;

3) розробник: Adobe System;

4) розширення: *.pdf;

5) тип формату: текстово-графічний формат для довгострокового зберігання електронних документів;

6) стандарт: ISO 19005-1:2011. Document management - Electronic document file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A) (Керування документаційними процесами. Формат файлів електронних документів для довгострокового зберігання. Частина 1. Використання PDF 1.4 (PDF/A-1));

7) використання електронного цифрового підпису у документах, сформованих у форматі PDF/A, повинно здійснюватися відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453 «Про затвердження вимог до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 року за № 1398/21710 (із змінами).

2. Уточнення статті 2:

1) скорочена назва: TIFF;

2) повна назва: Tagged Image File Format - формат файла розміченої растрової графіки;

3) розробник: The Aldus and the Microsoft Corporations;

4) розширення: *.tif;

5) тип формату: формат растрової графіки;

6) стандарт: ISO 12639:2004 Graphic technology - Prepress digital data exchange - Tag image file format for image technology (TIFF/IT) (Технологія поліграфії. Обмін цифровими даними при підготовці до друку. Формат файлів зображень, що споряджені мітками, для технології обробки зображень (TIFF/IT));

7) версія формату: TIFF Revision 6.0;

8) кольорова модель: RGB;

9) глибина кольору: 24, 48 розрядів;

10) умови застосування глибини кольору 48 розрядів: оригінал було створено з глибиною кольору більше ніж 24 розряди.

3. Уточнення статті 3:

1) скорочена назва: FLAC;

2) повна назва: Free Lossless Audio Codec - вільний аудіокодек без втрат;

3) розробник: Xiph.Org Foundation;

4) розширення: *.flac;

5) тип формату: аудіо формат;

6) стандарт: FLAC Format Specification 2008;

7) кодування аудіоданих: зберігаються параметри аудіоданих оригінального аудіо електронних документів;

8) умови застосування інших параметрів аудіоданих: застосовуються максимально можливі параметри, що підтримуються поточною версією формату FLAC (частота дискретизації, бітова глибина, кількість незалежних каналів), якщо значення цих параметрів перевищують значення параметрів аудіоданих оригінального аудіо електронних документів.

4. Уточнення статті 4:

1) скорочена назва: Matroska;

2) повна назва: Matroska - стандарт формату мультимедіа-контейнера;

3) розробник: WebM;

4) розширення: *.mkv;

5) тип формату: контейнер для зберігання потокових мультимедіа даних;

6) стандарт: The standard of multimedia container formats Matroska (04.11.2011);

7) аудіодані: опрацьовуються аудіокодеком FLAC відповідно до пункту 3 цього Переліку;

8) відеодані: опрацьовуються відеокодеком H.264 із бібліотеки FFmpeg відповідно до пункту 5 цього Переліку.

5. Уточнення статті 5:

1) скорочена назва: FFmpeg;

2) повна назва: Fast Forward Moving Picture Experts Group - експертні групи MPEG та FF, за якими надано назву набору вільних бібліотек кросплатформених кодеків з відкритим вихідним кодом, що дозволяє записувати, конвертувати, передавати та відтворювати цифрові аудіо- та відеодані в різноманітних форматах;

3) тип формату: потокове відео;

4) стандарт:

ISO/IEC 14496-10:2010 Information technology - Coding of audiovisual objects - Part 10: Advanced Video Coding (Інформаційні технології. Кодування аудіовізуальних об’єктів. Частина 10. Покращене відеокодування);

ISO/IEC 13818-1:2007/Cor.3:2011 Information technology - Generic coding of moving pictures and associated audio information: Systems - Part 1: Technical Corrigendum 3: Corrections concerning VBV buffer size, semantics of splice_type and removal rate from transport buffer for ITU-T H.264, ISO/IEC 14496-10 advanced video coding (Інформаційні технології. Родове кодування кінозображень та супровідна звукова інформація. Системи. Частина 1. Технічне поправлення 3. Виправлення, що стосуються розміру буфера VBV, семантики зрощеного типу та швидкості віддалення із транспортного буфера для сучасного кодування відео ITU-T H.264 ISO/IEC 14496-10);

Conformance specification for ITU-T H.264 advanced video coding;

5) профіль: Context-adaptive binary arithmetic coding (CABAC) - контекстно-залежне адаптивне двійкове арифметичне кодування - алгоритм стиснення без втрат;

6) умови користування кодеком: підключення до програм опрацювання потокового відео, що підтримують інкапсуляцію отриманих відеоданих у мультимедіа контейнер Matroska відповідно до пункту 4 цього Переліку;

розробник: експертні групи Fast Forward та Moving Picture Experts Group.

Заступник директора
Департаменту взаємодії
з органами владиС.В. Мартиненко

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...