Документ z1483-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.02.2013, підстава z2205-12
( Остання подія — Редакція, відбудеться 07.02.2018, підстава z1197-17. Подивитися в історії? )

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.10.2011  № 673


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2011 р.
за № 1483/20221

Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
№ 2421 від 27.11.2012
№ 2591 від 06.12.2012}

Відповідно до пункту 2 розділу I Закону України від 17.02.2011 № 3045-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування", пунктів 5, 6 розділу I Закону України від 05.07.2011 № 3565-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень" та пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11.04.2006 № 5619 "Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04.05.2006 за № 515/12389.

3. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційному сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

В.о. Голови Комісії

А. Литвин

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва

Г.М. Яцишина
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
27.10.2011  № 673


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2011 р.
за № 1483/20221

ПОЛОЖЕННЯ
про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

I. Загальні положення

1.1. Це Положення відповідно пункту 2 розділу I Закону України від 17.02.2011 № 3045-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування" та пунктів 5, 6 розділу I Закону України від 05.07.2011 № 3565-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень" визначає особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

внутрішній договір страхування - договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, який діє виключно на території України;

Уповноважений орган - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

{Абзац третій пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012}

II. Обов'язки страховика при укладанні внутрішніх договорів страхування

2.1. При укладанні внутрішнього договору страхування страховик зобов'язаний дотримуватися такого:

2.1.1. Самостійно встановлювати індивідуальний розмір страхового платежу шляхом добутку базового платежу та відповідних коригуючих коефіцієнтів.

При розрахунку страхового платежу положення статті 8 та пункту 13.2 статті 13 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (далі - Закон), а також пункту 4 розділу II Закону України від 5 липня 2012 року № 5090-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" застосовуються лише за наявності відповідних підтвердних документів.

{Абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу II в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2591 від 06.12.2012}

2.1.2. Застосовувати коригуючі коефіцієнти відповідно до схеми застосування коригуючих коефіцієнтів при укладанні договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, наведеної в додатку до цього Положення.

2.1.3. Посвідчувати факт укладання внутрішнього договору страхування полісом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зразок якого затверджено Уповноваженим органом за поданням Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

2.1.4. Заповнювати поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів відповідно до порядку заповнення бланка поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, який встановлюється МТСБУ.

2.1.5. Договір (поліс) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів набирає чинності з моменту, зазначеного в ньому.

2.1.6. Разом зі страховим полісом безоплатно видати страхувальнику спеціальний знак, що затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ, бланк повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду встановленого МТСБУ зразка та перелік представників страховика, уповноважених виконувати функцію такого страховика щодо опрацювання претензій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

2.2. При укладанні внутрішнього договору страхування щодо транспортного засобу, який підлягає обов'язковому технічному контролю, страховик зобов'язаний також дотримуватися такого:

2.2.1. У разі якщо транспортний засіб підлягає обов'язковому технічному контролю, внутрішній договір страхування щодо нього укладати за умови надання страхувальником для огляду страховику протоколу перевірки технічного стану цього транспортного засобу чи талона державного технічного огляду, термін дії якого не закінчився.

2.2.2. Інформація про укладення внутрішнього договору страхування щодо транспортного засобу, що підлягає обов'язковому технічному контролю, надається страховиком до єдиної централізованої бази МТСБУ.

Заступник директора
департаменту стандартів
регулювання та нагляду
за фінансовими установами
В. Логвіновський
Додаток
до Положення про особливості укладання
договорів обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів

СХЕМА
застосування коригуючих коефіцієнтів при укладанні договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Типи коригуючих коефіцієнтів залежно від

Порядок визначення

I. Типу транспортного засобу

Зазначаються відомості про тип транспортного засобу, вказані у документі про його реєстрацію, а у разі його відсутності або зазначення у ньому іншої класифікації типу транспортного засобу, ніж передбачена законодавством про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, - визначені заводом-виробником або уповноваженою установою

II. Місця реєстрації транспортного засобу

Зазначається місцезнаходження установи, яка зареєструвала транспортний засіб і зазначена в документі про реєстрацію транспортного засобу

III. Сфери використання транспортного засобу

Визначається залежно від сфери використання транспортного засобу

IV. Водійського стажу осіб, відповідальність яких застрахована за договором

Водійський стаж визначається як різниця між поточним роком та роком видачі першого посвідчення водія

V. Періоду використання транспортного засобу

За бажанням страхувальника, але не менш як шість календарних місяців

VI. Наявності або відсутності у страхувальника (протягом попереднього року) доведених у судовому порядку спроб страхового шахрайства або випадків, що були підставою для пред'явлення регресного позову згідно із статтею 38 Закону

Наявність вироку суду про притягнення страхувальника до кримінальної відповідальності за шахрайство стосовно страховика або випадків, передбачених підпунктом 38.1.1 пункту 38.1 статті 38 ЗаконуЯкщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору