Про затвердження Нормативів виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького [...]
МВС України; Наказ, Нормативи від 20.11.20151470
Документ z1528-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.11.2015
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.11.2015  № 1470


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 грудня 2015 р.
за № 1528/27973

Про затвердження Нормативів виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за призначенням

Відповідно до статті 90 Кодексу цивільного захисту України та з метою забезпечення належного рівня професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників органів управління та формувань Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Нормативи виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за призначенням, що додаються.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

В. о. голови Профспілки працівників
державних установ України

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Генеральний директор Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Міністр охорони здоров'я України
Ю. Піжук


Г.В. ОсовийО. МірошниченкоВ. Биковець


М.О. Чечоткін

Олександр КвіташвіліЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства внутрішніх справ
України
20.11.2015  № 1470


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 грудня 2015 р.
за № 1528/27973

НОРМАТИВИ
виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за призначенням

І. Загальні положення

1. Ці Нормативи використовуються у системі професійної підготовки та післядипломної освіти для підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників (далі - особовий склад) органів управління і формувань Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з метою розвитку в особового складу витривалості і сили, вдосконалення професійних вмінь і навичок роботи із спорядженням, обладнанням, технікою та механізмами шляхом відпрацювання індивідуальних або групових навчальних вправ у складі підрозділу (відділення, караулу, зміни, розрахунку, обслуги, екіпажу).

2. До виконання цих Нормативів залучається особовий склад органів управління і формувань Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, який пройшов теоретичний і практичний курс підготовки, інструктаж з безпеки праці, періодичний медичний огляд та допущений до роботи із спорядженням, обладнанням, технікою і механізмами.

3. Для відпрацювання цих Нормативів використовуються лише справна техніка і механізми, справне і випробуване обладнання, засоби, пристрої та інструмент.

Техніка укомплектовується обладнанням, інструментом, пристроями та засобами, укладеними і закріпленими на штатних місцях.

Особовий склад, який залучається до виконання цих Нормативів, повинен бути у робочій повсякденній формі одягу.

4. Місце перебування особового складу, розміщення спорядження, обладнання, засобів, пристроїв, інструменту, техніки та механізмів перед початком виконання цих Нормативів зазначається в умовах виконання навчальної вправи.

Відпрацювання нормативу, що передбачає запуск двигуна внутрішнього згоряння технічного засобу, при температурі повітря нижче 5 оС проводиться після попереднього прогріву двигуна.

При несприятливих погодних умовах нормативи на відкритій місцевості не відпрацьовуються (температура повітря вище +30 оС або нижче -20 оС, ожеледиця, гроза, сильні опади або вітер).

5. Виконання особовим складом цих Нормативів розпочинається з моменту подачі команди (сигналу) і триває до завершення виконання всіх елементів навчальної вправи. Відлік часу здійснюється секундоміром.

Навчальна вправа вважається виконаною, якщо у визначеній цими Нормативами послідовності виконано всі елементи навчальної вправи та не перевищено нормативний час на оцінку "задовільно".

Виконання цих Нормативів негайно припиняється у випадку порушень безпеки праці, які можуть призвести до травмування особового складу, або допущення помилок, що можуть призвести до аварій, поломок техніки, механізмів, обладнання.

6. Оцінювання результатів здійснюється за чотирибальною шкалою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно" шляхом порівняння часу, за який особовий склад виконав навчальну вправу, з нормативним часом, відведеним для її виконання.

Якщо для виконання вправи встановлено нормативний час для літнього і зимового періодів, оцінювання за першим здійснюється тоді, коли особовий склад гарнізону ДСНС України переведено на літню форму одягу, за другим - на зимову.

Встановлений час для окремих нормативів збільшується на поправочну величину у порядку, визначеному в умовах виконання навчальної вправи.

Оцінка за виконання цих Нормативів знижується за допущені помилки, якщо це передбачено умовами виконання навчальної вправи.

У випадку, коли один і той самий норматив відпрацьовується декілька разів, оцінка визначається за найкращим отриманим результатом.

7. Загальна оцінка виконання особовим складом декількох індивідуальних або групових нормативів у складі підрозділу (відділення, караулу, зміни, розрахунку, обслуги, екіпажу) визначається з оцінок, одержаних за виконання кожного нормативу:

"відмінно", якщо не менше 90 % перевірених нормативів оцінені позитивно, при цьому більше 50 % нормативів оцінені на "відмінно";

"добре", якщо не менше 80 % перевірених нормативів оцінені позитивно, при цьому більше 50 % нормативів оцінені не нижче "добре";

"задовільно", якщо не менше 70 % нормативів оцінені позитивно, а при оцінці з трьох нормативів позитивно оцінені два, один з них - не нижче "добре";

"незадовільно", якщо не виконано умови на оцінку "задовільно", а також у випадку, коли допущено порушення безпеки праці, які могли призвести до травмування особового складу, або помилки, що могли призвести до аварій, поломок техніки, механізмів та обладнання.

8. Результати виконання цих Нормативів як один із показників використовуються для визначення загального рівня готовності органів управління і формувань Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за призначенням.

ІІ. Нормативи виконання навчальних вправ для підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів (частин)

№ з/п

Найменування навчальної вправи

Розрахунок для виконання вправи

Оцінка виконання вправи

Умови виконання навчальної вправи

відмінно

добре

задовільно

1

2

3

4

5

6

7

1. Вправи за сигналом "Тривога"

1.1

Збір чергового караулу
(використовується при проведенні раптових перевірок)

черговий караул

літній період

Особовий склад знаходиться на території підрозділу та займається згідно з розпорядком дня. За сигналом "Тривога" особовий склад надягає спеціальний одяг і шикується у гаражі. Сигнал тривоги подається через постового на фасаді (днювального по гаражу).
Початок: подано команду "Збір чергового караулу".
Закінчення: особовий склад чергового підрозділу шикується по номерах оперативного розрахунку у гаражі (у визначеному місці). Час фіксується в момент шикування чергового підрозділу у повному складі.
Примітка. Нормативний час збільшується на 7 с, якщо караульне приміщення знаходиться на другому поверсі

60 с

75 с

90 с

зимовий період

65 с

80 с

95 с

1.2

Збір і виїзд
за сигналом
"Тривога"


літній період

Вправа виконується під час планових занять у системі службової підготовки та перевірок організації служби. Автомобілі оперативного розрахунку знаходяться у гаражі. Особовий склад знаходиться у караульному приміщенні і розміщується довільно. Спеціальний одяг та спорядження складені на стелажі будь-яким способом. За сигналом "Тривога" особовий склад надягає спеціальний одяг і сідає в пожежно-рятувальний автомобіль. Автомобіль виїжджає за поріг воріт гаража.
Початок: подано команду "Навчальна тривога" та звучить звуковий сигнал тривоги.
Закінчення: особовий склад відділення (караулу) знаходиться в автомобілі у спеціальному одязі пожежного, двері зачинені, проблискові маячки на автомобілі включено.
Відлік часу:
під час виконання вправи з посадкою особового складу в автомобіль у гаражі час фіксується в момент пересікання задніми колесами останнього автомобіля порога воріт гаража;
під час виконання вправи з посадкою особового складу в автомобілі біля фасаду час фіксується в момент зачинення останніх дверей автомобіля (нормативний час вказано у дужках);
нормативний час збільшується: на 7 с, якщо караульне приміщення знаходиться на другому поверсі; на 3 с, якщо висота підлоги кабіни автомобіля від підлоги гаража становить 1 м та більше.
Примітка. Під час використання пожежно-рятувальних автомобілів з гальмівною системою, що передбачає автоблокування коліс при стоянці, норматив виконується після попереднього її накачування повітрям до робочого тиску

відділення

30 с

(33 с)

35 с

(38 с)

40 с

(43 с)

караул

35 с

(38 с)

40 с

(43 с)

45 с

(48 с)


зимовий період

відділення

35 с

(38 с)

40 с

(43 с)

45 с

(48 с)

караул

40 с

(43 с)

45 с

(48 с)

50 с

(51 с)

2. Вправи із захисним одягом та спорядженням

2.1

Надягання спеціального (захисного) одягу та спорядження

літній період

Спеціальний одяг та спорядження складені на стелажі будь-яким способом. Рукавиці закріплені на карабін. Пожежні-рятувальники (пожежний-рятувальник) знаходяться в одному метрі від стелажа обличчям до нього. У зимовий час підкасник укладається біля каски, до захисного одягу прикріплена підкладка (в брезентовий одяг вкладена зимова куртка).
Початок: подано команду "Спеціальний одяг надягнути".
Закінчення: спеціальний одяг та спорядження надягнуті, куртка застібнута на всі ґудзики (гачки), пояс застібнутий, кінець його заправлений в пряжку. Підборідний ремінь каски закріплений

пожежний-
рятувальник

21 с

24 с

27 с

відділення

26 с

29 с

32 с

зимовий період

пожежний-
рятувальник

26 с

29 с

32 с

відділення

31 с

34 с

37 с

2.2

Надягання тепловідбивного костюма

літній період

Костюм вийнятий з мішка і складений на стелажі. Пожежний-рятувальник у спеціальному одязі, у касці, без пожежного пояса стоїть в одному метрі від костюма обличчям до нього.
Початок: подано команду "Тепловідбивний костюм надягнути".
Закінчення: костюм надягнутий і застібнутий на всі ґудзики. Шолом-маска з пелериною надіта поверх каски і застібнута, рукавиці надягнені.
Примітка. Шолом-маска прикріплюється до куртки тільки спереду, рукавиці ремінцями не закріплюються

пожежний-рятувальник

70 с

75 с

80 с

зимовий період

пожежний-рятувальник

77 с

82 с

87 с

3. Вправи з рятувальною мотузкою

3.1

Закріплення рятувальної мотузки за конструкцію

пожежний-рятувальник

4 с

6 с

8 с

Пожежний-рятувальник стоїть у спеціальному одязі та спорядженні в одному метрі від конструкції. Рятувальна мотузка змотана у чохлі з лямкою, перекинутою через плече пожежного-рятувальника. Кінець мотузки довжиною 50 см знаходиться у руці пожежного-рятувальника.
Початок: подано команду "Рятувальну мотузку за конструкцію закріпити".
Закінчення: мотузка закріплена за конструкцію, вузол надійно завязаний

3.2

Закріплення рятувальної мотузки за конструкцію пожежним-рятувальником, підключеним до апарата захисту органів дихання

пожежний-рятувальник

6 с

8 с

10 с

Пожежний-рятувальник стоїть у спеціальному одязі та спорядженні, підключений до апарата захисту органів дихання, в одному метрі від конструкції. Рятувальна мотузка змотана у чохлі з лямкою, перекинутою через плече пожежного-рятувальника. Кінець мотузки довжиною 50 см знаходиться у руці пожежного-рятувальника.
Початок: подано команду "Рятувальну мотузку за конструкцію закріпити".
Закінчення: мотузка закріплена за конструкцію, вузол надійно завязаний

3.3

Змотування рятувальної мотузки
(30 м) в клубок

пожежний-рятувальник

6 хв.

8 хв.

10 хв.

Пожежний-рятувальник стоїть в одному метрі від розмотаної мотузки, один кінець якої знаходиться у руці.
Початок: подано команду "Рятувальну мотузку змотати".
Закінчення: мотузка змотана в клубок, вільний кінець мотузки заправлений всередину клубка, клубок покладений у чохол

3.4

Вязання подвійної рятувальної петлі з надяганням її на потерпілого

пожежний-рятувальник

21 с

25 с

30 с

Пожежний-рятувальник стоїть у спеціальному одязі та спорядженні в одному метрі від "потерпілого", який лежить на спині. Рятувальна мотузка змотана в клубок і знаходиться у чохлі з лямкою, перекинутою через плече пожежного-рятувальника. Кінець мотузки довжиною 50 см знаходиться у руці пожежного-рятувальника.
Початок: подано команду "Подвійну рятувальну петлю на потерпілого надягти".
Закінчення: рятувальна петля звязана і надіта на "потерпілого". Короткий кінець мотузки обвязаний навколо талії "потерпілого" і закріплений на вузлі рятувальної петлі, довгий кінець мотузки намотаний на карабін (2 петлі) пожежного-рятувальника та проведений за його спиною

3.5

Вязання подвійної рятувальної петлі з надяганням її на потерпілого пожежним-рятувальником, підключеним до апарата захисту органів дихання

пожежний-рятувальник

32 с

38 с

45 с

Пожежний-рятувальник стоїть у спеціальному одязі та спорядженні, підключений до апарата, в одному метрі від "потерпілого", який лежить на спині. Рятувальна мотузка змотана в клубок і знаходиться у чохлі з лямкою, перекинутою через плече пожежного-рятувальника. Кінець мотузки довжиною 50 см знаходиться у руці пожежного-рятувальника.
Початок: подано команду "Подвійну рятувальну петлю на потерпілого надягти".
Закінчення: рятувальна петля звязана і надіта на "потерпілого", короткий кінець мотузки обвязаний навколо його талії і закріплений на вузлі рятувальної петлі, довгий кінець мотузки намотаний на карабін (2 петлі) пожежного-рятувальника та проведений за його спиною

4. Вправи з пожежними драбинами

4.1

Підйом по автодрабині на висоту:

пожежний-рятувальник

літній період

Автодрабина встановлена і висунута на задану висоту при куті нахилу 70°. Пожежний-рятувальник у спеціальному одязі стоїть на землі біля приставної драбини.
Початок: подано команду "По висувній автодрабині піднятись".
Закінчення: пожежний-рятувальник піднявся на задану висоту і закріпився за щабель драбини карабіном.
Примітка. Під час підйому на висоту 25 м і більше автодрабина повинна останнім коліном спиратися на конструкції будівлі

15 м

20 м


25 м


30 м

19 с

22 с


25 с


28 с

21 с

24 с


27 с


30 с

24 с

27 с


30 с


33 с


зимовий період

15 м

20 м

25 м

30 м

25 с

30 с

35 с

40 с

27 с

32 с

37 с

42 с

30 с

35 с

40 с

45 с

4.2

Підйом по автодрабині зі стволом "першої допомоги" на висоту:

пожежний-рятувальник

літній період

Автодрабина встановлена і висунута на задану висоту при куті нахилу 70°. Пожежний-рятувальник у спеціальному одязі стоїть на землі біля приставної драбини, рукавна лінія розмотана, рукав (d - 51 мм) перекинутий через плече, ствол приєднаний до рукавної лінії.
Початок: подано команду "Ствол першої допомоги по висувній автодрабині підняти".
Закінчення: пожежний-рятувальник досяг заданої висоти і закріпився карабіном за щабель драбини, рукавна лінія закріплена рукавною затримкою.
Примітка. Під час підйому на висоту 25 м і більше автодрабина повинна останнім коліном спиратися на конструкції будівлі

15 м

20 м

24 с

29 с

26 с

31 с

29 с

34 с


зимовий період

15 м

20 м

30 с

36 с

32 с

38 с

35 с

41 с

4.3

Підйом по підвішеній штурмовій драбині у вікно 4-го поверху навчальної башти

пожежний-рятувальник

літній період

Драбина підвішена за підвіконня 2-го поверху навчальної башти. Пожежний-рятувальник у спеціальному одязі ногою стоїть на першому щаблі, руками тримається за драбину. Карабін страховки зачеплений за пояс, рятувальна мотузка протягнута у страхувальний блок башти та зєднана з карабіном виконуючого вправу. Помічник контролює безпеку праці та працює на страховці.

Початок: подано команду "У вікно 4-го поверху навчальної башти - РУШ".

Закінчення: пожежний-рятувальник обома ногами торкнувся підлоги 4-го поверху навчальної башти

22 с

24 с

27 с

зимовий період

26 с

28 с

31 с

4.4

Перенесення, підвішування і підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху навчальної башти

пожежний-рятувальник

літній період

Лінія старту знаходиться на відстані 32 м 25 см від основи навчальної башти. Драбина лежить сьомим щаблем на лінії старту. Пожежний-рятувальник у спеціальному одязі знаходиться на лінії старту, руками тримаючись за драбину.
Помічники: один працює на страховці, контролює безпеку праці, тримає рятувальну мотузку, протягнуту у страхувальний блок башти та зєднану з карабіном. Інший знаходиться у вікні другого поверху навчальної башти, тримає карабін з рятувальною мотузкою, коли виконуючий вправу зявляється на підвіконні, чіпляє карабін йому за пояс.
Початок: подано команду "У вікно 4-го поверху навчальної башти - РУШ".
Закінчення: пожежний-рятувальник обома ногами торкнувся підлоги 4-го поверху навчальної башти

32 с

36 с

39 с

зимовий період

36 с

40 с

43 с

4.5

Перенесення і встановлення висувної драбини у вікно 3-го поверху навчальної башти

пожежний-рятувальник

літній період

Вправу виконують 2 особи. Пожежні-рятувальники у спеціальному одязі стоять за лінією старту біля драбини, не відриваючи її від землі. Висувна драбина лежить башмаками на лінії старту. Лінія старту знаходиться на відстані 30 м від основи навчальної башти.
Початок: подано команду "Висувну драбину встановити".
Закінчення: висувна драбина встановлена на 3 щаблі вище підвіконня 3-го поверху навчальної башти

16 с

20 с

24 с

зимовий період

20 с

24 с

28 с

4.6

Підйом по встановленій висувній драбині у вікно 3-го поверху навчальної башти

пожежний-рятувальник

літній період

Вправу виконують 2 особи. Висувна драбина встановлена на
3 щаблі вище підвіконня 3-го поверху навчальної башти. Один пожежний-рятувальник у спеціальному одязі ногою стоїть на першій сходинці, руками тримаючись за драбину, інший у спеціальному одязі знаходиться між стіною навчальної башти і драбиною, утримуючи її руками за неробочу поверхню.
Початок: подано команду "У вікно 3-го поверху навчальної башти - РУШ".
Закінчення: пожежний-рятувальник торкнувся обома ногами підлоги 3-го поверху навчальної башти

8 с

10 с

12 с

зимовий період

12 с

14 с

16 с

4.7

Перенесення, встановлення і підйом по висувній драбині у вікно 3-го поверху навчальної башти

пожежний-рятувальник

літній період

Вправу виконують 2 особи. Пожежні-рятувальники у спеціальному одязі стоять за лінією старту біля драбини, не відриваючи її від землі. Висувна драбина лежить башмаками на лінії старту. Лінія старту знаходиться на відстані 30 м від основи навчальної башти.
Початок: подано команду "У вікно 3-го поверху навчальної башти - РУШ".
Закінчення: пожежний-рятувальник торкнувся обома ногами підлоги 3-го поверху навчальної башти

24 с

28 с

32 с

зимовий період

28 с

32 с

36 с

5. Вправи з підготовки до оперативного розгортання відділень на пожежно-рятувальних автомобілях

5.1

Встановлення автомобіля на пожежний гідрант

пожежний-рятувальник, водій

літній період

Автомобіль знаходиться на відстані 3 метрів від пожежного гідранта до всмоктувального патрубка насоса. Пожежний-рятувальник у спеціальному одязі та водій стоять на відстані 1 м від автомобіля спиною до відсіку, в якому розміщена пожежна колонка. Пожежно-технічне обладнання закріплене на штатних місцях, двері відсіків зачинені, кришка колодязя гідранта знята, кришка стояка гідранта відкрита.
Початок: подано команду "Автомобіль на пожежний гідрант встановити".
Закінчення: колонка повністю накручена на стояк пожежного гідранта, напірно-всмоктувальний і напірний рукава приєднані до пожежної колонки та автомобіля.
Примітки:
1. Під час виконання вправи на автомобілі з переднім розміщенням всмоктувального патрубка до нормативного часу додається 10 с, із середнім розміщенням - 3 с.
2. У дужках вказаний час із забором води, який фіксується в момент появи води із напірного патрубка насоса

32 с

(36 с)

35 с

(39 с)

38 с

(42 с)

зимовий період

47 с

(57)

50 с

(60)

53 с

(63)

5.2

Встановлення автомобіля на водоймище з приєднанням двох всмоктувальних рукавів та сітки

пожежний-рятувальник, водій

літній період

Автомобіль знаходиться біля водоймища. Двигун працює на малих обертах. Пожежно-технічне обладнання закріплене на своїх місцях, рукавна котушка знята. Пожежний-рятувальник у спеціальному одязі та водій стоять напроти осі задніх коліс.
Початок: подано команду "Автомобіль на водоймище встановити".
Закінчення: двигун переключений на насос. Лінія всмоктування зібрана, мотузка всмоктувальної сітки розмотана, вільний кінець мотузки закріплений за конструкцію або всмоктувальний рукав.
Примітки:
1. Під час виконання вправи на автомобілі з переднім розміщенням всмоктувального патрубка до нормативного часу додається 10 с, із середнім розміщенням насоса - 3 с.
2. На автомобілях з розміщенням пеналів для напірно-всмоктувальних рукавів на висоті більше ніж 2,5 м до нормативного часу додається 7 с.
3. У дужках вказаний час із забором води, який фіксується в момент появи води із напірного патрубка насоса

45 с

(75 с)

50 с

(80 с)

55 с

(85 с)

зимовий період

50 с

(80 с)

55 с

(85 с)

60 с

(90 с)

5.3

Встановлення пожежної насосної станції
"ПНС-110" на водоймище з приєднанням 2-х всмоктувальних рукавів і сітки

командир відділення, пожежний-рятувальник, водій

літній період

Насосна станція встановлена біля водоймища, пожежне обладнання зачинено у відсіках, оперативний розрахунок у спеціальному одязі знаходиться напроти осі задніх коліс.
Початок: подано команду "Насосну станцію на водоймище встановити".
Закінчення: автомобіль встановлений на водоймище, насос заповнений водою, час фіксується в момент подачі води із напірного патрубка насоса

240 с

250 с

270 с

зимовий період

255 с

265 с

285 с

6. Вправи з оперативного розгортання відділень без встановлення пожежно-рятувального автомобіля на джерело води

6.1

З подачею одного ствола "Б" через робочу лінію на три рукава d 51 мм
від автоцистерни

пожежний-рятувальник, водій

літній період

Двигун автомобіля працює на малих обертах. Пожежно-технічне обладнання закріплене і знаходиться у відсіках, які закриті. Пожежний-рятувальник у спеціальному одязі та водій знаходяться напроти осі задніх коліс.
Початок: подано команду "Ствол "Б" від автоцистерни через робочу лінію на три рукава діаметром 51 мм подати".
Закінчення: двигун переключений на насос, рукавна лінія прокладена. Пожежний-рятувальник зі стволом знаходиться на позиції, водій біля насоса.
Примітки:
1. Під час виконання вправи на автомобілі з переднім розміщенням всмоктувального патрубка до нормативного часу додається 10 с, із середнім розміщенням насоса - 3 с.
2. У дужках вказаний час із подачею води, який фіксується в момент появи води із ствола

18 с

(23 с)

20 с

(25 с)

23 с

(28 с)

зимовий період

32 с

(38 с)

35 с

(40 с)

38с

(43 с)

6.2

З подачею ствола
"ГПС-600" через робочу лінію на три рукава
d 51 мм
від автоцистерни

пожежний-рятувальник, водій

літній період

Двигун автомобіля працює на малих обертах. Пожежно-технічне обладнання закріплене і знаходиться у відсіках, які закриті. Пожежний-рятувальник у спеціальному одязі та водій знаходяться напроти осі задніх коліс.
Початок: подано команду "Ствол "ГПС-600" від автоцистерни через робочу лінію на три рукава діаметром 51 мм подати".
Закінчення: двигун переключений на насос, рукавна лінія прокладена. Пожежний-рятувальник зі стволом знаходиться на позиції, водій біля насоса.
Примітки:
1. Під час виконання вправи на автомобілі з переднім розміщенням всмоктувального патрубка до нормативного часу додається 10 с, із середнім розміщенням насоса - 3 с.
2. У дужках вказаний час із подачею піни, який фіксується в момент появи піни із ствола

22 с

(29 с)

25 с

(32 с)

28 с

(35 с)

зимовий період

37 с

(44 с)

40 с

(47 с)

43 с

(50 с)

6.3

З подачею ствола "Б" від автоцистерни по висувній драбині у вікно 3-го поверху навчальної башти з прокладанням магістральної лінії на три рукава d 77 мм та робочої лінії на два рукава d 51 мм

відділення

літній період

Вправу виконують 5-6 осіб. Двигун автомобіля працює на малих обертах. Пожежно-технічне обладнання закріплене і знаходиться у відсіках, які закриті. Відділення у спеціальному одязі шикується біля автомобіля.
Початок: подано команду "Від автоцистерни ствол "Б" по висувній драбині у вікно 3-го поверху подати".
Закінчення: двигун переключений на насос, насос заповнений водою (тільки влітку), рукавні лінії прокладені, робоча лінія закріплена рукавною затримкою. Розгалуження - біля основи навчальної башти. Ствольник знаходиться зі стволом на
3 поверсі, водій біля насоса
Примітки:
1. Час збільшується на 5 с, якщо використовується автомобіль, висота підлоги якого від підлоги (землі) становить 1 м та більше.
2. При виконанні вправи на автомобілі з переднім розміщенням всмоктувального патрубка до нормативного часу додається 10 с, із середнім розміщенням насоса - 3 с.
3. Під час виконання вправи 3-4 особами до норми часу додається 15 с.
4. У дужках вказаний час із подачею води, який фіксується в момент появи води із ствола

54 с

(59 с)

60 с

(65 с)

66 с

(71 с)

зимовий період

69 с

75 с

81 с

7. Вправи з оперативного розгортання відділень з установкою пожежно-рятувального автомобіля на пожежний гідрант

7.1

З подачею одного ствола "А" та одного ствола "Б" з прокладанням магістральної лінії на пять рукавів d 77 мм та двох робочих ліній (на два рукава d 51 мм та два рукава d 77 мм) з установкою автоцистерни на пожежний гідрант

відділення

літній період

Вправу виконують 5-6 осіб. Автомобіль знаходиться біля гідранта, пожежно-технічне обладнання закріплено на своїх місцях, відсіки зачинені. Двигун працює на малих обертах. Відділення у спеціальному одязі шикується біля автомобіля.
Початок: подано команду "Автоцистерну - на гідрант, один ствол "А" та один ствол "Б", магістральна лінія на пять рукавів, робочі лінії по два рукава від автоцистерни подати".
Закінчення: автомобіль встановлений на гідрант, двигун переключений на насос, насос заповнений водою (тільки влітку), рукавні лінії прокладені і зєднані зі стволами. Водій знаходиться біля насоса, ствольник на позиції, готові до роботи.
Примітки:
1. Під час виконання вправи на автомобілі з переднім розміщенням всмоктувального патрубка до нормативного часу додається 10 с, з середнім розміщенням насоса - 3 с.
2. Під час виконання вправи 3-4 особами до норми часу додається 15 с.
3. У дужках вказаний час із подачею води, який фіксується в момент появи води із ствола

100 с

(135 с)

105 с

(140 с)

110 с

(145 с)

зимовий період

120 с

125 с

130 с

7.2

З подачею переносного лафетного ствола по 2-х магістральних лініях
(на 3 рукава d 77 мм кожна) з установкою автоцистерни на пожежний гідрант

відділення

літній період

Вправу виконують 5-6 осіб. Автомобіль знаходиться біля гідранта, пожежно-технічне обладнання закріплено на своїх місцях, відсіки зачинені. Двигун працює на малих обертах. Відділення у спеціальному одязі шикується біля автомобіля.
Початок: подано команду "Автоцистерну на гідрант. Від автоцистерни переносний лафетний ствол на дві магістральні лінії по три рукава подати".
Закінчення: автомобіль встановлений на гідрант, двигун переключений на насос, насос заповнений водою (тільки влітку), рукавні лінії прокладені і зєднані зі стволами. Водій знаходиться біля насоса, ствольник на позиціях, готові до роботи.
Примітки:
1. Під час виконання вправи на автомобілі з переднім розміщенням всмоктувального патрубка до нормативного часу додається 10 с, із середнім розміщенням насоса - 3 с.
2. У дужках вказаний час із подачею води, який фіксується в момент появи води із ствола

80 с

(105 с)

90 с

(115 с)

100 с

(125 с)

зимовий період

100 с

(125 с)

110 с

(135 с)

120 с

(145 с)

7.3

З подачею одного ствола "Б" від автоцистерни з використанням гідроелеватора

відділення

літній період

Вправу виконують 5-6 осіб. Двигун автомобіля працює на малих обертах. Пожежно-технічне обладнання закріплене і знаходиться у відсіках, які закриті. Відділення у спеціальному одязі шикується на відстані 1 м з лівої сторони автомобіля.
Початок: подано команду "Ствол "Б" від автоцистерни з використанням гідроелеватора подати".
Закінчення: двигун переключений на насос, рукавні лінії прокладені, пожежний-рятувальник зі стволом знаходиться на позиції, час фіксується в момент появи води із ствола (в літній період).
Примітки:
1. Під час виконання вправи на автомобілі із середнім розміщенням насоса до нормативного часу додається 3 с.
2. У зимовий період норматив виконується без подачі води

42 с

45 с

48 с

зимовий період

40 с

43 с

46 с

8. Вправи з оперативного розгортання відділень з установкою пожежно-рятувального автомобіля на водоймище

8.1

З подачею одного ствола "А" та одного ствола "Б" з прокладанням магістральної лінії на п'ять рукавів d 77 мм та двох робочих ліній (на два рукава d 51 мм та два рукава d 77 мм) з установкою автомобіля на водоймище

відділення

літній період

Вправу виконують 5-6 осіб. Автомобіль знаходиться біля водоймища, все пожежно-технічне обладнання закріплене на штатних місцях, відсіки зачинені. Двигун працює на малих обертах. Відділення у спеціальному одязі шикується біля автомобіля.
Початок: подано команду "Автоцистерну - на водоймище, один ствол "А" та один ствол "Б", магістральна лінія на пять рукавів, робочі лінії по два рукава від автоцистерни подати".
Закінчення: автомобіль встановлений на водоймище, двигун переключений на насос, заповнений водою (тільки влітку), рукавні лінії прокладені і зєднані зі стволами. Водій знаходиться біля насоса, пожежні-рятувальники зі стволами на позиціях, готові до роботи.
Примітки:
1. Під час виконання вправи на автомобілі з переднім розміщенням всмоктувального патрубка до нормативного часу додається 10 с, із середнім розміщенням патрубка - 3 с.
2. На автомобілях з розміщенням пеналів для напірно-всмоктувальних рукавів на висоті більше ніж 2,5 м до нормативного часу додається 7 с.
3. Під час виконання вправи у складі 3-4 осіб до норми часу додається 15 с.
4. У дужках вказаний час з подачею води, який фіксується в момент появи води із ствола

119 с

(139 с)

124 с

(144 с)

129 с

(149 с)

зимовий період

138 с

143 с

148 с

8.2

З подачею переносного лафетного ствола по двох магістральних лініях (на 3 рукава d 77 мм кожна) з установкою автомобіля на водоймище

відділення

літній період

Вправу виконують 5-6 осіб. Автомобіль знаходиться біля водоймища, все пожежно-технічне обладнання закріплене на своїх місцях, відсіки зачинені. Двигун працює на малих обертах. Відділення у спеціальному одязі шикується біля автомобіля.
Початок: подано команду "Від автоцистерни переносний лафетний ствол три магістральних подати".
Закінчення: автомобіль встановлений на водоймище, двигун переключений на насос, заповнений водою (тільки влітку), рукавні лінії прокладені і зєднані зі стволами. Водій знаходиться біля насоса, ствольник на позиції, готові до роботи.
Примітки:
1. Під час виконання вправи на автомобілі з переднім розміщенням всмоктувального патрубка до нормативного часу додається 10 с, із середнім розміщенням патрубка - 3 с.
2. На автомобілях з розміщенням пеналів для напірно-всмоктувальних рукавів на висоті більше ніж 2,5 м до нормативного часу додається 7 с.
3. У дужках вказаний час з подачею води, який фіксується в момент появи води із ствола

85 с

(115 с)

95 с

(125 с)

105 с

(135 с)

зимовий період

105 с

115 с

125 с

9. Вправи з оперативного розгортання відділень на автомобілі порошкового гасіння

9.1

З подачею одного ручного ствола з використанням трьох рукавів d 51 мм

пожежний-рятувальник, водій

літній період

Вправу виконують 2 особи. Пожежно-технічне обладнання закріплено на автомобілі, відсіки і двері пульта управління зачинені. Відділення у спеціальному одязі шикується біля автомобіля.
Початок: подано команду "Від автомобіля ручний ствол подати"
Закінчення: двигун працює. Рукавні лінії прокладені і зєднані. Ствольник знаходиться на позиції в окулярах та респіраторній масці, водій - біля відкритого пульта управління, готові до роботи

44 с

48 с

52 с

зимовий період

59 с

63 с

67 с

9.2

З подачею двох ручних стволів з прокладанням робочих ліній на два рукава d 51 мм

2 пожежні-рятувальники, водій

літній період

Вправу виконують 3 особи. Пожежно-технічне обладнання закріплено на автомобілі, відсіки і двері пульта управління зачинені. Відділення у спеціальному одязі шикується біля автомобіля.
Початок: подано команду "Від автомобіля два ручних стволи по дві робочі лінії подати".
Закінчення: двигун працює. Рукавні лінії прокладені і зєднані. Ствольники знаходяться на позиції в окулярах та респіраторних масках, водій - біля відкритого пульта управління, готові до роботи

42 с

45 с

48 с

зимовий період

57 с

60 с

63 с

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10
наступна сторінка »