Про затвердження Правил надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до [...]
Державіаслужба, Міноборони України; Наказ, Правила, Форма типового документа [...] від 28.11.2005897/703
Документ z1572-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.10.2011, підстава z1101-11
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ
ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.11.2005 N 897/703
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2005 р.
за N 1572/11852

Про затвердження Правил надання експлуатантам
дозволів на виліт з аеропортів України
та приліт до аеропортів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури
N 342/546 ( z1101-11 ) від 02.09.2011 }

На виконання вимог статті 7 Повітряного кодексу України
( 3167-12 ), Указу Президента України від 18 жовтня 2000 року
N 1143 ( 1143/2000 ) "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 27 вересня 2000 року "Про стан авіаційного
транспорту та авіаційної промисловості України" та постанови
Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 401
( 401-2002-п ) "Про затвердження Положення про використання
повітряного простору України", з метою надання експлуатантам
дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів
України під час здійснення міжнародних, внутрішніх та транзитних
польотів Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Правила надання експлуатантам дозволів на виліт
з аеропортів України та приліт до аеропортів України
(далі - Правила), що додаються.
2. Директору департаменту планування та забезпечення польотів
Державіаслужби Зубареву О.О.:
2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
2.2. Довести інформацію про введення в дію зазначених Правил
до відома зацікавлених міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади та експлуатантів України.
2.3. Довести інформацію до відома експлуатантів іноземних
держав, опублікувавши в установленому порядку витяг з Правил в
"АІП України" (збірнику аеронавігаційної інформації).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державіаслужби за напрямком діяльності та начальника
Генерального штабу Головнокомандувача Збройних Сил України.
Голова Державної служби України
з нагляду за забезпеченням
безпеки авіації М.О.Марченко
Міністр оборони України А.С.Гриценко
ПОГОДЖЕНО:   
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.Дашкевич
Міністр закордонних справ України Б.І.Тарасюк
Перший заступник голови Дежавної
служби експортного контролю України О.М.Гришуткін
Перший заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи В.М.Антонець
Міністр внутрішніх справ України Ю.В.Луценко
Голова Державної прикордонної
служби України М.М.Литвин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державіаслужби,
Міністерства оборони України
28.11.2005 N 897/703
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2005 р.
за N 1572/11852

ПРАВИЛА
надання експлуатантам дозволів
на виліт з аеропортів України та приліт
до аеропортів України
{ У тексті Правил і додатках до них слова "Державна служба
України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації"
та "Державіаслужба" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "Державна авіаційна служба України" та
"Державіаслужба України" у відповідних відмінках згідно
з Наказом Міністерства інфраструктури N 342/546
( z1101-11 ) від 02.09.2011 }
1. Загальні положення
1.1. Ці Правила поширюються на юридичних, незалежно від форм
власності та відомчої належності, і фізичних осіб, які беруть
участь у плануванні, забезпеченні та виконанні міжнародних,
внутрішніх та транзитних польотів в Україні та інших державах.
1.2. Правила встановлюють порядок отримання дозволів на виліт
з аеропортів України та приліт до аеропортів України ПС, порядок
контролю Державної авіаційної служби України (далі -
Державіаслужба України) за виконанням вимог українськими та
іноземними експлуатантами наданих дозволів під час здійснення
міжнародних, внутрішніх та транзитних польотів.
1.3. Правила використовуються українськими та іноземними
експлуатантами для отримання дозволів на виконання міжнародних,
внутрішніх та транзитних польотів у повітряному просторі України
та в міжнародному повітряному просторі, що перебуває під
відповідальністю України.

{ Пункт 1.4 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 342/546 ( z1101-11 ) від 02.09.2011 }

1.4. Терміни У цих Правилах терміни мають таке значення: аеропорт - підприємство, що здійснює послуги в обслуговуванні
пасажирів, багажу, вантажу та пошти, забезпечує виконання польотів
і обслуговування ПС (далі - ПС) та має у своєму складі і
використовує для даних потреб аеродром, аеровокзал, інші наземні
споруди, відповідне обладнання та підготовлений персонал; аеропорт міжнародний - аеропорт, виділений для приймання та
відправлення ПС, які виконують міжнародні польоти та у якому
здійснюється митний, прикордонний, санітарно-карантинний контроль,
контроль на авіаційну безпеку та інші види обов'язкового контролю; аеропорт внутрішній - аеропорт, який призначений державою для
обслуговування ПС, що виконують рейси на території тільки цієї
держави; аеропорт відправлення - аеропорт, з якого згідно з договором
про повітряне перевезення починається перевезення пасажира,
багажу, вантажу або пошти; аеропорт призначення - аеропорт, у якому згідно з договором
про повітряне перевезення має бути закінчено перевезення пасажира,
багажу, вантажу або пошти; аеропорт проміжний - аеропорт, у якому згідно з розкладом
рейсу передбачена транзитна посадка ПС; аеродром - визначена ділянка земної або водної поверхні
(включаючи будь-які будівлі, споруди та обладнання), призначена
повністю або частково для прибуття, відправлення, руху, стоянки та
обслуговування ПС. Якщо поняття "аеродром" використовується в
положеннях, що стосуються плану польотів і порядку сполучення,
воно включає також місця, які можуть використовуватися літальними
апаратами певних видів, наприклад, вертольотами або аеростатами; альтернативний маршрут - маршрут, який відрізняється від
основного, якому надано перевагу і який розташований в межах точок
вильоту та призначення. Вибирається експлуатантами в тих випадках,
коли маршрут, який є основним, неможливо використовувати; внутрішнє повітряне сполучення - будь-яке повітряне
сполучення, яке здійснюється цілком у межах території держави; добовий план польотів аеропорту - план польотів, який
складається в авіапідприємствах напередодні дня польотів на
підставі розкладу руху ПС, добових планів польотів авіакомпаній,
що базуються в цьому аеропорту, планів польотів та замовлень для
виконання авіаційних робіт у народному господарстві; добовий план польотів авіакомпанії - план польотів, який
складається напередодні дня польотів на підставі планів польотів
ПС власного парку, у тому числі ПС, які виконують польоти в інших
державах; дозвіл на приліт/виліт в (з) Україну - надання
Державіаслужбою України (Генеральним штабом ЗС України)
експлуатанту права на приліт/виліт в (з) аеропорти України. Дозвіл
містить умовну літерно-цифрову абревіатуру, у якій закладена
інформація про орган, яким надано дозвіл на виконання польоту,
дату надання дозволу та порядковий номер дозволу; комерційні права - права здійснювати перевезення пасажирів,
вантажу та пошти при міжнародних польотах, які надаються за
двосторонньою міжурядовою угодою про повітряне сполучення або за
іншою письмовою домовленістю на рівні авіаційних властей; користувач повітряного простору - юридична або фізична особа,
яка має право провадити діяльність, пов'язану з використанням
повітряного простору; маршрут польоту - ділянка польоту від закінчення етапу зльоту
та початкового набору висоти до початку етапу заходу на посадку і
посадки; міжнародний політ - політ, що складається з одного або
декількох міжнародних етапів польоту; міжнародний етап польоту - етап польоту з одним/обома
кінцевими пунктами, що розташовані на території держави, яка не є
державою реєстрації даної авіакомпанії. Технічні зупинки не
враховуються під час класифікації етапів польоту; міжнародна повітряна лінія - умовна лінія, що зв'язує
погоджені авіаційними адміністраціями початковий та кінцевий
пункти, між якими здійснюється регулярне міжнародне повітряне
сполучення. У двосторонніх угодах про повітряне сполучення
міжнародна повітряна лінія має назву "договірна лінія"; міжнародне повітряне перевезення - перевезення, коли аеропорт
відправлення та аеропорт призначення розташовані на території
різних держав або на території однієї держави, якщо передбачена
зупинка на території іншої держави; небезпечний вантаж - речовини, матеріали, вироби, відходи
виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм
властивостей за наявності певних факторів можуть під час
перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних
засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти
матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до
загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, або за результатами випробувань в
установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля
або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин; номер за списком ООН - чотиризначний номер для визначення
речовин чи конкретної групи речовин, присвоєний комітетом
експертів Організації Об'єднаних Націй з перевезення небезпечних
вантажів; повітряна лінія - визначений та сертифікований в
установленому порядку маршрут польотів між погодженими пунктами
для здійснення повітряних перевезень; політ з комерційною метою - політ, що виконується
експлуатантом за винагороду або виконання договору найму, фрахту; політ з некомерційною метою - політ, який не підпадає під
ознаку "політ з комерційною метою"; приватний політ - політ, що виконується експлуатантом або
власником ПС з приватною метою; рейс - політ ПС (за розкладом або поза розкладом), який
виконується в одному напрямку від початкового до кінцевого пункту
маршруту; рейс регулярний - рейс, що входить до серії польотів,
пов'язаних із перевезеннями пасажирів, вантажу та пошти, які
доступні для загального платного користування та виконуються
згідно з офіційно затвердженим розкладом руху між одними й тими
самими двома чи більше пунктами, незалежно від комерційної
завантаженості. До регулярних рейсів належать затверджені в
розкладі додаткові рейси цієї серії, які виконуються цим самим
експлуатантом; рейс додатковий - рейс, що виконується поза розкладом за тим
самим маршрутом, що й регулярний; рейс нерегулярний (поза розкладом) - рейс, який не підпадає
під визначення регулярного рейсу; розклад руху виконання регулярних польотів - звід офіційно
затверджених регулярних рейсів, пов'язаних з перевезенням
пасажирів, вантажу, пошти, між одними й тими самими двома чи
більше пунктами; сертифікат експлуатанта - юридичний документ, який свідчить
про те, що експлуатант відповідає вимогам Повітряного кодексу
України ( 3393-17 ), Правил сертифікації експлуатантів,
затверджених наказом Державної служби України з нагляду за
забезпеченням безпеки авіації від 20.09.2005 N 684 ( z1545-05 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за
N 1545/11825, або Правил сертифікації експлуатантів, що здійснюють
експлуатацію цивільних повітряних суден (літаків) з метою
виконання комерційних транспортних перевезень згідно з вимогами
OPS 1, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку
України від 05.07.2010 N 430 ( z0558-10 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 22.07.2010 за N 558/17853, та
рекомендаціям Міжнародної організації цивільної авіації; { Термін
пункту 1.4 глави 1 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури
N 342/546 ( z1101-11 ) від 02.09.2011 } слот - призначений період часу (вікна) для
прибуття/відправлення ПС до (із) аеропорту посадки або для
прольоту через відповідну точку в повітряному просторі; терміновий політ - політ, планування якого здійснюється в
день (дату) його виконання. Виконання польоту викликано
необхідністю надання допомоги під час проведення
пошуково-рятувальних робіт, у разі стихійного лиха, ліквідації
наслідків аварій, надання медичної допомоги, виконання термінових
завдань вищих органів влади та за інших обставин; транзитний політ - політ ПС, яке перетинає повітряний
державний кордон України без посадки в аеропортах України або з
технічною посадкою; технічна посадка (зупинка) - посадка (зупинка) ПС з
некомерційною метою (без висадки/посадки пасажирів,
завантаження/вивантаження пошти та вантажу), з метою заправки ПС
паливом та/або заміни членів екіпажу даного ПС. Технічна посадка
також може здійснюватися в деяких випадках для виконання
національних вимог до входу в повітряний простір України перед
продовженням польоту ПС до пункту перевезення (призначення) в
Україні; товари військового призначення в сукупності чи окремо - це: вироби військового призначення - озброєння, боєприпаси,
військова і спеціальна техніка, спеціальні комплектуючі вироби для
їх виробництва, вибухові речовини, а також матеріали та
обладнання, спеціально призначені для розроблення, виробництва або
використання зазначених виробів; послуги військового призначення - надання іноземним юридичним
чи фізичним особам в Україні або за її межами послуг, у тому числі
посередницьких (брокерських), у сфері розроблення, виробництва,
будівництва, складання, випробування, ремонту, технічного
обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації,
управління, демілітаризації, знищення, збуту, зберігання,
виявлення, ідентифікації, придбання або використання виробів чи
технологій військового призначення, а також надання зазначеним
юридичним особам іноземної держави чи її представникам або
іноземцям послуг з фінансування таких робіт; технології військового призначення - спеціальна інформація в
будь-якій формі (за винятком загальнодоступної інформації),
необхідна для розроблення, виробництва або використання виробів
військового призначення та надання послуг військового призначення.
Ця інформація може надаватися у формі технічних даних або
технічної допомоги; технічні дані - проекти, плани, креслення, схеми, діаграми,
моделі, формули, специфікації, програмне забезпечення, посібники
та інструкції, розміщені на папері або інших, у тому числі й
електронних, носіях інформації; товари подвійного використання - окремі види виробів,
обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій,
спеціально не призначені для військового використання, а також
роботи і послуги, пов'язані з ними, які, крім цивільного
призначення, можуть бути використані у військових або
терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, використання
товарів військового призначення, зброї масового знищення, засобів
доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому
числі окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин,
бактеріологічних, біологічних та токсичних препаратів, перелік
яких визначається Кабінетом Міністрів України; товари, що стосуються ядерної діяльності - ядерні матеріали,
радіоактивні джерела іонізуючого випромінювання, ізотопна
продукція та радіоактивні відходи; чартерні (нерегулярні) повітряні перевезення - перевезення,
що виконуються на підставі договору чартеру (фрахтування ПС), за
яким одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати іншій стороні
(фрахтувальнику) за плату всю місткість одного чи кількох
повітряних суден на один або кілька рейсів для повітряного
перевезення пасажирів, багажу, вантажу або з іншою метою, якщо це
не суперечить чинному законодавству України. Роздрібний продаж
квитків на чартерні перевезення не дозволяється; експлуатант - фізична чи юридична особа, що експлуатує ПС чи
пропонує свої послуги в цій галузі.
1.5. Скорочення У цих Правилах використовуються такі скорочення:
АІП - збірник аеронавігаційної інформації;
АНО - аеронавігаційне обслуговування;
АФТН - авіаційний фіксований електрозв'язок;
ВПК ПП ГКЦ ЗСУ - відділ планування та контролю повітряних
перевезень Головного командного центру
Збройних Сил України;
ВДСА -виробнично-диспетчерська служба
авіакомпанії;
ВДСП - виробничо-диспетчерська служба
підприємства;
ВООВП - відділ організації особливо важливих
перевезень департаменту планування та
забезпечення польотів Державіаслужби
України;
ВКП - відділ координації польотів департаменту
планування та забезпечення польотів;
ВП КППС - відділ планування та контролю за
польотами ПС у повітряному просторі України
департаменту планування та забезпечення
польотів;
ДАПЛ - департамент авіаційних перевезень та
ліцензування;
ДЛА (DLA) - затримка часу вильоту;
ДКС МЗС - Департамент Консульської служби
Міністерства закордонних справ України;
Державіаслужба - Державна авіаційна служба України;
України
Держекспортконтроль - Державна служба експортного контролю;
ДПЗП - департамент планування та забезпечення
польотів;
ДСА (ОСС) - диспетчерська служба авіакомпанії
(Operations Control Center - центр контролю
за виконанням та забезпеченням польотів);
ІКАО (ICAO) - Міжнародна організація цивільної авіації;
ОПР - обслуговування повітряного руху;
ПК (PK) - підконтрольний рейс;
ПВП - правила візуальних польотів;
ПСЗСУ - Повітряні Сили Збройних Сил України;
РПІ (FIR) - район польотної інформації;
РМК (RMK) - додаткова інформація;
РПЛ (RPL) - повторювальний план польотів;
РДЦ - районний диспетчерський центр;
СЕП - спеціальні експлуатаційні положення;
УКРАЕРОРУХ - Державне підприємство обслуговування
повітряного руху України;
УКРАЕРОЦЕНТР - Український центр планування використання
повітряного простору України і регулювання
повітряного руху;
УТЦ (UTC) - координований всесвітній час;
ФПЛ (FPL) - поданий план польоту;
ЦНЛ (CNL) - скасування плану польоту;
ЦДА - центральна диспетчерська аеропорту;
IFPS Євроконтролю - Інтегрована система первинної обробки
планів польотів Євроконтролю;
SITA - Міжнародне товариство електрозв'язку
авіакомпаній (Airline Telecommunications
and Information Services).
1.6. Користувачам повітряного простору України, які мають
заборгованість за надане аеронавігаційне обслуговування, може бути
відмовлено в наданні дозволу на використання повітряного простору
РПІ України.
2. Порядок надання українським та іноземним
експлуатантам дозволів на виконання міжнародних
регулярних польотів з вильотом (прильотом)
з України (в Україну)
2.1. Дозвіл на виконання міжнародних регулярних польотів у
повітряному просторі України ПС українських та іноземних
експлуатантів видається Державіаслужбою України. Форму дозволу
наведено в додатку 1.
2.2. Для виконання міжнародних регулярних польотів
експлуатанти України повинні мати відповідне призначення на
конкретну міжнародну повітряну лінію та отримати від департаменту
авіаційних перевезень та ліцензування Державіаслужби України
затвердження (погодження) розкладу руху ПС. Для затвердження
розкладу руху експлуатанти надсилають до ДАПЛ Державіаслужби
України заявку, у якій вказують: період здійснення польотів, вид
перевезень (пасажирські, вантажні), трилітерний код ІКАО, номер
рейсу, маршрут перевезень, тип ПС і його провізну ємність, час
прильоту (вильоту), дні виконання.
2.3. Для затвердження розкладу руху на виконання міжнародних
регулярних польотів в Україну (з України) іноземний експлуатант
подає до Державіаслужби України заявку з повною характеристикою
авіаційних перевезень. До заяви додаються такі документи: документ, що свідчить про державну належність експлуатанта; документ, що свідчить про засновників та співвласників
авіакомпанії; копію сертифіката експлуатанта або документ, що його замінює; копії реєстраційних посвідчень на ПС; копії сертифікатів льотної придатності ПС; копії угод та полісів обов'язкового страхування
(перестрахування) відповідальності перед пасажирами, третіми
особами та вантажовласниками; програму авіаційної безпеки й організаційно-розпорядчі
документи з питань авіаційної безпеки, які узгоджені з управлінням
авіаційної безпеки Державіаслужби України.
2.4. Заявка надсилається не пізніше ніж за 45 календарних
днів до початку запланованих польотів, якщо інший строк не
передбачено міжурядовими угодами про повітряне сполучення, але
експлуатантам України рекомендовано надсилати заявку з урахуванням
нормативно-правових актів щодо порядку та термінів розгляду заявок
авіаційними владами іноземних держав для отримання дозволу на
виконання польоту до держави призначення та за маршрутом польоту. До зазначених у заявці обов'язкових документів експлуатант
може додати іншу інформацію, яку він вважає важливою. До відправлення заявки до ДАПЛ Державіаслужби України
експлуатант зобов'язаний погодити слоти, технічне, комерційне та
інші види обслуговування з аеропортом запланованої посадки
(вильоту) ПС.
2.5. Департамент авіаційних перевезень та ліцензування
Державіаслужби України, розглянувши заявку, мережами зв'язку
надсилає експлуатанту-заявнику повідомлення про затвердження
розкладу або відповідні зауваження щодо його змісту не пізніше ніж
за 20 календарних днів, а при змінах розкладу - не пізніше ніж за
7 календарних днів до початку запланованих польотів. Дозвіл на
виконання регулярного польоту одночасно у формалізованому вигляді
надається до Украероцентру, ВП КППС, аеропорту посадки (вильоту),
що розташовані на території України.
2.6. У разі внесення експлуатантом змін у розклад руху
останні повинні бути затверджені ДАПЛ Державіаслужби України. При цьому інформація щодо зміни частоти руху направляється на
затвердження не пізніше ніж за 15 календарних днів до введення
змін.
2.7. На основі затвердженого ДАПЛ Державіаслужби України
розкладу руху експлуатанти не пізніше 14 робочих днів, а під час
змін розкладу - не пізніше 7 робочих днів до початку польотів,
направляють RPL (переліки RPL) відповідно до рекомендацій ICAO
(Doc 4444 ATM/501) до IFPS Євроконтролю, згідно з вимогами
Повідомлень щодо ОПР ( z0354-02 ).
2.8. При використанні альтернативного маршруту на регулярний
політ експлуатант повинен надати до IFPS Євроконтролю FPL не
пізніше ніж за 1 годину до розрахункового часу прибирання колодок.
Форма та зміст FPL повинні відповідати документу ICAO (Doc 4444
ATM/501).
2.9. У разі необхідності виконання додаткового рейсу
(одноразового): 2.9.1. Український експлуатант повинен одержати дозвіл від
держави, до якої планується виконання додаткового рейсу, і ДАПЛ
Державіаслужби України, після чого направити відповідне
повідомлення в Украероцентр і ВП КППС за формою ФПЛ напередодні
дня виконання польоту через IFPS Євроконтролю. 2.9.2. Іноземний експлуатант надсилає заявку до ДАПЛ
Державіаслужби України. ДАПЛ Державіаслужби України не пізніше
16.00 за місцевим часом напередодні дня виконання польоту інформує
експлуатанта, Украероцентр та ВП КППС про наданий дозвіл на
виконання додаткового рейсу. 2.9.3. Іноземний експлуатант, отримавши дозвіл на виконання
додаткового рейсу, надсилає до IFPS Євроконтролю повідомлення за
формою FPL.
2.10. Українські експлуатанти мають право виконувати
міжнародні регулярні польоти тільки за наявності підтвердження про
отримання RPL від авіаційних адміністрацій держав за маршрутом
польоту і IFPS Євроконтролю.
2.11. Іноземні експлуатанти мають право виконувати міжнародні
регулярні польоти в Україну тільки після одержання підтвердження
від ДАПЛ Державіаслужби України про затвердження розкладу і
підтвердження від IFPS Євроконтролю про одержання переліку RPL.
2.12. Департамент авіаційних перевезень та ліцензування
Державіаслужби України не пізніше ніж за 10 робочих днів до
початку сезонної навігації інформує Украероцентр, органи Військ
Повітряних Сил ЗС України та ВП КППС щодо затверджених міжнародних
регулярних рейсів, що планується виконувати в (з) Україну. Періоди навігації: а) літній - остання неділя березня;
- остання субота жовтня; б) зимовий - остання неділя жовтня;
- остання субота березня.
2.13. У разі необхідності експлуатант має право на одноразову
заміну: ПС, що належить до одного типу або іншого типу, що внесені
до його сертифіката експлуатанта; аеродрому вильоту, дня
виконання, маршруту та (або) аеродрому призначення. RPL
відповідного дня анулюється і не пізніше ніж за годину до вильоту
ПС надається окремий план польоту (FPL) до IFPS Євроконтролю
(документ ІКАО Doc 4444 ATM 501, пункт 16.4.2).
2.14. У разі можливої на 30 хвилин або більше хвилин затримки
вильоту, перенесення польоту на наступну добу або його скасування
експлуатант зобов'язаний негайно надіслати формалізоване
повідомлення відповідно до Повідомлень щодо обслуговування
повітряного руху ( z0354-02 ). Зміни в установленому порядку
вносяться в поточний і добовий плани польотів. У разі ненадходження від експлуатанта інформації протягом
30 хвилин після розрахункового часу вильоту можливе автоматичне
анулювання RPL щодо цього польоту (документ ІКАО Doc 4444 ATM 501,
пункт 16.4.4.2.3).
3. Порядок отримання українськими
експлуатантами дозволу на виліт з аеропортів
України та приліт до аеропортів України
під час здійснення міжнародних
нерегулярних польотів
3.1. Міжнародні нерегулярні польоти українські експлуатанти
виконують згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів, АІП
України, що регламентують діяльність цивільної авіації та
використання повітряного простору України, відповідних правил
авіаційних адміністрацій іноземних держав, що викладені в АІП цих
держав, рекомендацій ІКАО та цих Правил. Міжнародні нерегулярні
польоти експлуатанти України виконують як з комерційною, так і з
некомерційною метою. До польотів з некомерційною метою належать: а) перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій
держав; б) гуманітарні авіаперевезення в (з) Україну; в) польоти, пов'язані із забезпеченням робіт щодо ліквідації
стихійного лиха, санітарних рейсів, авіаційних та інших подій (у
тому числі перевезень вантажу "200"); г) технічні рейси щодо: перегонки ПС у (з) ремонт, виконання технічного
обслуговування, їх доопрацювання в заводських умовах; перевезення експлуатантом запасних частин (комплектуючих),
двигунів ПС, мастильних матеріалів для власних потреб
експлуатанта; перевезення комплектуючих та рекламаційної продукції
авіатехніки в (з) ремонт або з метою дослідження для власних
потреб експлуатанта; перевезення комплектуючих, службових пасажирів (делегації)
підприємств авіаційної та космічної галузей на власних ПС; ґ) технічна посадка з метою дозаправки авіапаливом або заміни
(відпочинку) екіпажу; д) перегонка ПС після купівлі до держави власника; е) приватні польоти без комерційного завантаження для
задоволення особистих потреб громадян; є) польоти ПС Збройних Сил України, виключаючи платні
повітряні перевезення, та перевезення українських миротворчих
контингентів (особового складу, техніки та майна).
3.2. Українські експлуатанти, погодивши слот з аеропортом
вильоту, прильоту не раніше ніж за 5 робочих днів та не пізніше
ніж за 2 робочі дні, а в разі виконання рейсу з перевезення
пасажирів на ділові переговори - не пізніше 15.00 УТЦ напередодні
дня виконання польоту з України, направляють до ВКП заявку
встановленої форми (додаток 2). Заявка на виконання міжнародного нерегулярного польоту
подається англійською або російською мовою (офіційних мовах ІКАО). Експлуатант зобов'язаний планувати політ без зміни номера
рейсу від аеропорту вильоту до аеропорту призначення. Бажано, щоб
номери чартерних рейсів не повторювалися протягом трьох діб. При виконанні польотів не допускається використання
експлуатантом (у якого повинен бути 3-літерний позивний)
3-літерного позивного іншого експлуатанта. Експлуатант, який не має трилітерного коду ІКАО, має право
використовувати трилітерний позивний іншого експлуатанта тільки
після оформлення договору про його використання з експлуатантом,
позивний якого використовується. У цьому разі експлуатант, який
надає право використовувати свій трилітерний позивний, надає
відповідне повідомлення до Державіаслужби України та покриває
витрати на всі види обслуговування зазначеного польоту. Приватні польоти та польоти ПС ЗСУ в разі відсутності в
користувача повітряного простору трилітерного коду ІКАО
дозволяється виконувати під реєстраційним номером ПС.
3.3. У разі необхідності виконання вильоту (прильоту) з (до)
аеропорту в час, який не відповідає режиму роботи аеропорту,
експлуатант повинен заздалегідь вирішити питання з керівником
аеропорту щодо зміни затвердженого регламенту роботи аеропорту.
Керівник аеропорту інформує експлуатанта, Украероцентр, ВП КППС
про зміну режиму роботи аеропорту. Тільки після узгодження з керівником аеропорту режиму роботи
аеропорту та отримання підтвердження про це експлуатант має право
подавати заявку до ВКП на виконання польоту.
3.4. При термінових санітарних, пошукових і рятувальних
польотах заявка направляється до ВП КППС (ВКП), Украероцентру
одразу після прийняття рішення про виконання такого польоту. Для отримання від ВКП (ВП КППС) Державіаслужби України
дозволу на терміновий міжнародний санітарний політ експлуатанту в
заявці необхідно зазначити додаткову інформацію: прізвище хворого, який перевозиться на літаку; назву та номер телефону госпіталю, у який направляється
пацієнт.
3.5. Дозволяється політ у день його виконання у таких
випадках: завдання вищих посадових осіб України; виконання
термінового контракту; затримки одержання дозволу на виконання
польоту у повітряному просторі країн за маршрутом польоту;
затримки оформлення необхідних документів на перевезення товарів
військового призначення та небезпечного вантажу; перевезення
пасажирів у разі заміни зіпсованого ПС; доставки запасних частин і
технічних бригад для ремонту зіпсованого ПС (повернення ПС на
аеродром базування після усунення пошкодження згідно з наданим
FPL); перевезення швидкопсувних продуктів харчування;
бізнес-політ.
3.6. Термінові польоти виконуються екіпажами, які перебувають
у плані польотів експлуатанта на поточну добу в резерві.
3.7. Заявка на виконання польоту за підписом керівника
авіакомпанії повинна надійти до ВКП не пізніше ніж за 6 годин до
початку польоту в період з 09.00 до 18.00 за київським часом.
Експлуатант після відправлення заявки за каналом АФТН, SITA (або
за факсом) уточнює за телефоном проходження заявки. Заявки, що надійшли до ВКП після 18.00 за київським часом, не
розглядаються.
3.8. Дозвіл на виконання польоту надається Державіаслужбою
України до експлуатанта та до Украероцентру через ВКП.
3.9. Виліт з України і повернення в Україну повинні
виконуватися за умови, що останній аеропорт вильоту перед
перетинанням державного кордону України і перший аеропорт посадки
в іноземних країнах мають статус міжнародного або аеропорту
(аеродрому), відкритого для міжнародних польотів.
3.10. Під час планування блоку рейсів за цим самим маршрутом
ВКП видає експлуатанту один дозвіл на ці рейси, при цьому в
графі 5 "реєстраційний номер літака" може бути зазначено - за FPL.
При оформленні FPL експлуатант зазначає номер ПС, на якому буде
виконуватися політ, при цьому ПС із зазначеним номером повинно
бути внесено до сертифіката цього експлуатанта та мати право
виконувати міжнародні польоти.
3.11. Перевезення товарів військового призначення (далі -
ТВП) з (в) України здійснюють експлуатанти, які отримали
повноваження на експорт послуг з авіаперевезень таких товарів
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
12 липня 1999 року N 1228 ( 1228-99-п ) (із змінами), які мають
чинні відкриті, генеральні чи разові дозволи Держекспортконтролю
на експорт послуг з авіаперевезень ТВП. Залучення інших повітряних перевізників до перевезень ТВП
здійснюється згідно переліків українських та іноземних повітряних
перевізників, які можуть бути залучені для супутньої доставки
вантажу на регулярних рейсах загальною вагою до 3 тис. кілограмів.
Переліки оформлюються відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 690-р ( 690-2003-р ).
3.12. Повітряні перевезення з (в) України ТВП, а також з
України товарів подвійного використання здійснюються за умови
отримання вантажовідправником (експортером) чи вантажоодержувачем
(імпортером) відповідного дозволу (висновку) Держекспортконтролю
на право здійснення міжнародної передачі такого товару згідно
вимог Закону України "Про державний контроль за міжнародними
передачами товарів військового призначення та подвійного
використання" ( 549-15 ). Повітряні перевезення в Україну товарів подвійного
використання здійснюються без отримання вантажовідправником
(експортером) чи вантажоодержувачем (імпортером) відповідного
дозволу (висновку) Держекспортконтролю на право здійснення
міжнародної передачі такого товару, крім випадків, коли отримання
такого дозволу (висновку) передбачено законодавством України.
3.13. Під час планування польотів щодо перевезення ТВП з (в)
України експлуатанти повинні керуватися чинними
нормативно-правовими актами України з цих питань. У цьому разі в заявці на отримання дозволу для виконання
польоту для перевезення ТВП експлуатант додатково повинен
зазначити: найменування вантажовідправника, вантажоодержувача, у тому
числі їх адреси, телефони, факси; інформацію про вантаж: назва, характер (у тому числі
відповідно до його міжнародної класифікації за списком ООН),
кількість, вид упакування та вага вантажу, реквізити контрактів на
його поставку; номер та дату дозволу Держекспортконтролю на міжнародну
передачу товарів військового призначення; номер та дату наданого експлуатанту відкритого, генерального
чи разового дозволу Держекспортконтролю на експорт послуг з
авіаперевезень товарів військового призначення (або відповідно
письмового погодження Держекспортконтролю стосовно авіакомпаній,
які можуть бути залучені до супутньої доставки ТВП).
3.14. Під час планування польоту проданого ПС із
заводу-виробника чи ПС, придбаного в іншого українського власника,
до аеропорту постійного базування додатково до заявки на виконання
польоту необхідно подати в ВКП копії: тимчасового посвідчення придатності ПС до польотів; додатка до сертифіката експлуатанта про внесення даного ПС у
сертифікат експлуатанта; страхових полісів обов'язкових видів страхування екіпажу,
третіх осіб на поверхні.
3.15. Відділ координації польотів, розглянувши отриману від
експлуатанта заявку на виконання нерегулярного міжнародного
польоту, видає експлуатанту дозвіл на виконання міжнародного
нерегулярного польоту (додаток 3) або відмовляє у видачі дозволу,
про що повідомляє Украероцентр, ЦДА (ВДСА) аеропорту вильоту і
експлуатанта. Дозвіл видається не пізніше ніж за добу до вильоту
ПС, крім випадків, передбачених у пункті 3.4 цих Правил. Підставою для відмови у видачі дозволу є: надання неповної або неточної інформації в заявці; планування польоту до держав, польоти до яких заборонені або
обмежені за інформацією МЗС України; відсутність наданих експлуатанту комерційних прав на
запитуваний політ; порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність цивільної авіації та використання повітряного простору
України при виконанні міжнародних польотів, і невжиття відповідних
заходів для їх недопущення; уведення тимчасових заборон використовувати частини
повітряного простору України; термін дії сертифіката експлуатанта, сертифіката льотної
придатності ПС, сертифікат аеродрому не відповідає терміну
виконання польоту; відсутність ПС у державному реєстрі цивільних ПС України
(крім ПС Збройних Сил України). Дозвіл на виконання польоту не видається у разі надання
неповної або неточної інформації в заявці, про що ВКП повідомляє
експлуатанта не пізніше ніж за добу до вильоту (у разі дотримання
експлуатантом строків подання заявки). При цьому в разі надання у
заявці неповної або неточної інформації строк розгляду заявки у
ВКП рахувати з моменту подання наступної заявки, яка відповідає
всім вимогам. Експлуатантам суворо забороняється коригування номерів
телеграм, які вони відправляють до ВКП.
3.16. У разі необхідності перевезення великих груп дітей (30
та більше) експлуатант повинен у графі заявки "Додаткова
інформація" вказати статус рейсу "ПК" та через похилу
риску - кількість дітей.
3.17. Під час планування виконання рейсів з вищими посадовими
особами України для встановлення режиму використання повітряного
простору України та забезпечення рейсу в аеропортах призначення в
заявці додатково зазначаються: прізвище командира корабля, його метеомінімум, кількість
членів екіпажу; запланований ешелон польоту при вході (виході) у РПІ України,
крейсерська швидкість, висота і час прольоту пунктів обов'язкових
повідомлень; запасні аеродроми; кількість пасажирів; необхідність розміщення екіпажу в готелі аеропорту, його
транспортного обслуговування; необхідність заправки пальним та замовлення бортового
харчування.
3.18. Після отримання дозволу експлуатант повинен перевірити
наданий дозвіл щодо відповідності всім вимогам заявки. У разі
помилок ВКП Державіаслужби України негайно усуває допущені помилки
з метою забезпечення польоту в передбачений заявкою час. Експлуатант має право заміни ПС на судно з переліку даного
типу, унесеного в сертифікат експлуатанта, а також на ПС меншої
ємності, якщо воно внесено в його сертифікат. ПС, які внесені в спеціальні експлуатаційні положення (СЕП,
частина F "Обмін повітряними суднами") сертифіката експлуатанта,
використовуються тільки для уникнення випадків зриву внутрішніх та
міжнародних рейсів, запланованих експлуатантом на власному парку
ПС. У разі необхідності заміни ПС експлуатант негайно направляє
до ВКП повідомлення.
3.19. У разі необхідності внесення змін до отриманого дозволу
експлуатант повинен надіслати до ВКП Державіаслужби України
повідомлення про внесення експлуатантом змін до отриманого дозволу
на виконання нерегулярного міжнародного польоту (додаток 4).
3.20. Украероцентр, отримавши від ВКП Державіаслужби України
дозвіл на виконання рейсу, інформує органи ОПР, що здійснюють
диспетчерське обслуговування повітряного руху, та органи військ
ПСЗС України. У разі виникнення обмежень (заборон), що унеможливлюють
виконання польоту відповідно до наданого дозволу, Украероцентр
надає відповідну інформацію до ВКП.
3.21. У цьому разі ВКП після розгляду обмежень (заборон)
польоту уносить зміни або скасовує раніше виданий дозвіл, про що
повідомляє аеропорт вильоту, Украероцентр, ВП КППС та
експлуатанта, зазначивши при цьому причину змін (заборони).
3.22. Підставою для вильоту (прильоту) ПС експлуатанта
України з (до) аеропортів України є наявність дозволу ВКП (ВП
КППС) Державіаслужби України, дозволів від авіаційних
адміністрацій іноземних держав за маршрутом польоту на проліт
(приліт) ПС їхнього повітряного простору та включення польоту в
добовий план повітряного руху Украероцентру. Підставою для вильоту
(прильоту) державного ПС, крім того, є наявність дозволу
Генерального штабу ЗС України. У разі, якщо виліт (приліт) ПС здійснюється з метою
перевезення товарів військового призначення (у тому числі і
супутньої доставки таких товарів), підставою для вильоту такого
ПС, крім того, є дозвіл на виліт, який надається Державіаслужбою
України відповідно до вимог чинного законодавства України з цього
питання. Експлуатант (перевізник) несе відповідальність за отримання
всіх дозволів від іноземних держав на проліт та посадку за
маршрутом польоту.
3.23. При виконанні контрольованих польотів або частини
польоту, що виконується у контрольованому повітряному просторі, у
разі відсутності інформації щодо дозволу на виконання польотів у
відповідних органах ОПР, які здійснюють диспетчерське
обслуговування повітряного руху, виліт ПС забороняється. У разі перетину ПС державного кордону України поза межами
повітряних коридорів, польотів у зоні з особливим режимом
використання повітряного простору України експлуатанту необхідно
додатково отримати відповідний дозвіл Генерального штабу Збройних
Сил України.
3.24. Строк дії виданого експлуатанту дозволу на виліт з
України не перевищує 48 годин від часу запланованого вильоту.
3.25. У разі перенесення вильоту на строк більший, ніж
48 годин, експлуатанту необхідно одержати новий дозвіл.
3.26. У разі можливої на 30 хвилин або більше хвилин затримки
вильоту, перенесення польоту на наступну добу або його скасування
експлуатант зобов'язаний негайно надіслати повідомлення відповідно
до Повідомлень щодо ОПР ( z0354-02 ). У разі ненадходження від експлуатанта інформації протягом
30 хвилин після розрахункового часу вильоту можливе автоматичне
анулювання щодо цього польоту (документ ІКАО Doc 4444 ATM 501,
пункт 4.4.2.1.2). Відповідно строк дії 48 годин для цього польоту скасовується.
Про це ВП КППС обов'язково повідомляє Украероцентр, аеропорт
вильоту, експлуатанта та ВКП.
3.27. Виданий експлуатанту дозвіл на виліт дає йому право на
повернення (приліт) в Україну відповідно до умов, зазначених у
дозволі.
3.28. У разі необхідності зміни затвердженого маршруту
польоту, заміни типу ПС або аеродрому посадки враховується таке: 3.28.1. При перебуванні ПС, зазначеного в дозволі, за межами
України експлуатант зобов'язаний погодити зміни з ВКП. ВКП уносить
зміни в раніше виданий дозвіл, інформує про внесення змін
експлуатанта, Украероцентр, аеропорт прибуття і ВП КППС (якщо рейс
перебуває у поточному плані). Експлуатант не має права виконувати
рейс без одержання офіційного підтвердження запитуваної зміни. 3.28.2. У разі повернення ПС, яке виконує міжнародний рейс на
аеродром базування без комерційного завантаження, дозволяється
зміна плану польоту шляхом подачі плану польоту з борту ПС за
формою FPL в орган ОПР, що здійснює диспетчерське обслуговування
повітряного руху, який дозволяє перетин державного кордону у
встановленому порядку. При цьому необхідне додаткове підтвердження
каналами зв'язку від керівництва авіакомпанії у ВП КППС (ВКП),
Украероцентр у разі необхідності зміни плану польоту (виконання
термінового (нового) контракту або завдання). Дозвіл щодо даного
запиту можна надати тільки за наявності в авіакомпанії документів,
що підтверджують виконання майбутнього замовлення або
персонального дозволу заступника Голови Державіаслужби України або
директора департаменту планування та забезпечення польотів
Державіаслужби України. При цьому керівник авіакомпанії несе
відповідальність за достовірність поданої інформації. 3.28.3. Відміна або необхідність виконання за маршрутом
додатково технічної посадки дозволяється із зазначенням цих змін у
полі N 18 FPL, а також додатковим повідомленням ВП КППС.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »