Про затвердження Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України
Наказ Міністерства юстиції України; МЗС України; Положення, Форма типового документа від 27.12.2004142/5/310
Документ z1649-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2018, підстава - z0939-18


     Консул 
Печатка Підпис

Додаток 30
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину за
законом

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАКОНОМ (1)
Місто, країна ______________________________________________, ______________________________________________________ ____ ____ .
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) __________________________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що на підставі статті __ Цивільного кодексу України (2)
спадкоємцем _______________ майна ________________________________
(розмір частки) (прізвище, ім'я, по батькові _____________, який (яка) помер(ла) "____"____________ _____ року,
спадкодавця)
є його (її) ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання __________________________________________________________________
та родинний чи інший зв'язок з спадкодавцем) Спадкове майно, на яке в указаній частці видане це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________
(указується все майно, на частку якого _________________________________________________________________.
видане свідоцтво, та дається його характеристика) Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(указується частка спадкового майна)
видане (3) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на зазначене в свідоцтві майно підлягає державній
реєстрації (4).
N _______________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) За такою формою відповідно до вимог ст. 1298 ЦК України
( 435-15 ) видається свідоцтво про право на спадщину кожному із
спадкоємців, якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців. (2) У разі застосування до спадщини положень Цивільного
кодексу УРСР ( 1540-06 ) (1963 року) указується відповідна стаття
за цим Кодексом.
(3) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав вказується частка, на яку свідоцтво не видавалося.
(4) У разі якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Додаток 31
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину за
законом за правом представлення

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАКОНОМ
Місто, країна ______________________________________________,
_________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що на підставі статті ____ Цивільного кодексу України
спадкоємцем _______________ майна ________________________________
(розмір частки) (прізвище, ім'я, по батькові _____________, який (яка) помер(ла) "____"_________________ року,
спадкодавця)
є його (її) ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання _________________________________________________________________,
та родинний зв'язок чи інший зв'язок із спадкодавцем)
батько (мати, інший родич) якого(ї) ______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________, помер(ла)
померлого батька, матері, іншого родича спадкоємця)
"_______" _________________ _______ року.
Спадкове майно, на яке в указаній частці видане це свідоцтво,
складається з:____________________________________________________
(указується все майно, на частку якого видане __________________________________________.
свідоцтво, та дається його характеристика)
Свідоцтво про право на ______________________________________
(відповідна частка спадкового майна)
спадкового майна видане _________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(указується частка спадкового майна)
видане (1) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину на згадане майно підлягає державній реєстрації (2).
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто__________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося. (2) У разі якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Додаток 32
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину за
законом на майно померлого
спадкоємця, який не встиг прийняти
спадщину (спадкова трансмісія)

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАКОНОМ
Місто, країна ______________________________________________,
_________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
посвідчую, що на підставі статті _____ Цивільного кодексу України
спадкоємцем _______________ майна ________________________________
(розмір частки) (прізвище, ім'я, по батькові
_____________ який (яка) помер(ла) "___"______________ року, був
спадкодавця)
(була) його (її) _________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання
____________________________________________, але у зв'язку з його
та родинний чи інший зв'язок із спадкодавцем)
(її) смертю "____"___________ _____ року спадщина переходить до
його (її) ________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання
_________________________________________________________________.
та родинний чи інший зв'язок з спадкодавцем)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видане це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________
(указується все майно, на частку якого видане __________________________________________.
свідоцтво, та дається його характеристика)
Свідоцтво про право на _____________________________________
(відповідна частка спадкового майна)
спадкового майна видане _________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(указується частка спадкового майна)
видане (1) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на згадане майно підлягає державній реєстрації.
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося.

Додаток 33
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину за
законом на майно померлого
спадкоємця, який прийняв спадщину,
але не оформив своїх спадкових
прав (1)

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАКОНОМ
Місто, країна ______________________________________________,
_________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
посвідчую, що на підставі статті ______ Цивільного кодексу України
спадкоємцем ______________ майна _________________________________
(розмір частки) (прізвище, ім'я, по батькові ____________, який (яка) помер(ла) "_____"_________________ року,
спадкодавця)
є його (її) ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та _________________________________________________________________.
родинний чи інший зв'язок спадкоємця)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видано це свідоцтво
і яке складається з: _____________________________________________
(указується все майно, на частку якого видане ____________________________________________________, належало
свідоцтво, та дається його характеристика)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, родинний чи інший _________________________, який (яка) помер(ла) "___" __________
зв'язок із спадкодавцем) _________ року, спадкоємцем якого (якої) був (була)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, родинний чи інший зв'язок із ______________, який (яка) прийняв(ла) спадщину, але не
спадкодавцем)
оформив(ла) своїх спадкових прав.
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(указується частка ____________________ видане (2) _________________________________.
спадкового майна) (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на згадане майно підлягає державній реєстрації (3).
N _______________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) Якщо свідоцтво про право на спадщину видається одночасно
на майно, яке належало спадкодавцеві особисто, і на майно,
прийняте у спадок, але не оформлене ним, у свідоцтві вказується
конкретне майно із зазначенням, кому воно належить. (2) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося.
(3) У разі якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Додаток 34
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину за
законом у разі відмови спадкоємця від
спадщини на користь іншого спадкоємця

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАКОНОМ
Місто, країна ______________________________________________,
_________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що на підставі статті ______ Цивільного кодексу України
спадкоємцем _______________ майна ________________________________
(розмір частки) (прізвище, ім'я, по батькові ________________, який (яка) помер(ла) "___"_________ _____ року,
спадкодавця)
є його (її) _____________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання спадкоємців)
у тому числі з урахуванням __________________ майна, від якого
(розмір частки) відмовився(лась) _________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, який _________________________________________________________________.
відмовився від спадщини на користь іншого спадкоємця)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________
(зазначається все майно, на частку якого видане _________________________________________________.
свідоцтво, та дається його повна характеристика)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(указується частка спадкового майна)
видане (1) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на згадане майно підлягає державній реєстрації (2).
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося. (2) У разі якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Додаток 35
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину за
законом, яке видається у випадках,
коли частка у спадщині окремих
спадкоємців залишається відкритою

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАКОНОМ
Місто, країна ______________________________________________, _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що на підставі статті ______ Цивільного кодексу України
спадкоємцями ______________ майна ________________________________
(розмір частки) (прізвище, ім'я, по батькові ____________, який (яка) помер(ла) "____"________ ____ року, є
спадкодавця)
його (її) ________________________________________________________
(прізвища, імена, по батькові, місце проживання _________________________________________________________________.
та родинний чи інший зв'язок із спадкодавцем) Спадкове майно, на яке в указаній частині видано це
свідоцтво, складається з: ________________________________________
(указується все майно, на частку якого _________________________________________________________________.
видане свідоцтво, та дається його характеристика)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(указується частка спадкового майна)
не видано. На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на згадане майно підлягає державній реєстрації (1).
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) У разі якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Додаток 36
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину за
заповітом

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАПОВІТОМ
Місто, країна ______________________________________________, _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що на підставі заповіту, посвідченого _________________
(ким посвідчено заповіт)
"_____" _________ _____ року і зареєстрованого в реєстрі за N ___,
спадкоємцем зазначеного в заповіті ___________________ майна
(розмір частки) ________________________________________, який (яка) помер(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
"____" ________________ року, є його (її) ________________________
(прізвища, імена, _________________________________________________________________.
по батькові, спадкоємців і місце їх проживання)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________
(указується все майно, на частку якого видане __________________________________________.
свідоцтво, та дається його характеристика)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(вказується частка спадкового майна)
видане (1) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на нерухоме майно підлягає державній реєстрації (2).
N _______________________
(номер спадкової справа)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося. (2) У разі якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Додаток 37
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину на
обов'язкову частку

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАКОНОМ
Місто, країна ______________________________________________, _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що на підставі статті ______ Цивільного кодексу України
спадкоємцем ___________________ майна ____________________________
(розмір частки) (1) (прізвище, ім'я, по батькові ____________, який (яка) помер(ла) "___" __________________ року,
спадкодавця)
є його (її) ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання і його _________________________________.
родинний зв'язок з спадкодавцем)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________
(указується все майно, на частку якого видане _________________________________________________________________.
свідоцтво, та дається його характеристика)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________ ____________________________________ видане (2) __________________
(указується частка спадкового майна) (прізвище, ім'я, _______________________.
по батькові спадкоємця) На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на згадане майно підлягає державній реєстрації (3).
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) Зазначається обов'язкова частка, згідно з якою
спадкоємцеві забезпечується одержання половини частки, яка
належала б йому в разі спадкування за законом. (2) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося.
(3) У разі якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Додаток 38
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину за
заповідальним розпорядженням

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАПОВІДАЛЬНИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ
Місто, країна ______________________________________________, _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що на підставі заповідального розпорядження, зробленого __________________________________________________________________
(вказується найменування банку (фінансової установи), в якому ___________________________________ "_____" __________ _____ року
зроблене заповідальне розпорядження)
на рахунку N _______________________, спадкоємцем зазначеного в
заповідальному розпорядженні ____________________ грошового вкладу
(розмір частки) __________________________________________, який (яка) помер(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
"____" ________________ року, є його (її)_________________________
(прізвища, ім'я, _________________________________________________________________.
по батькові спадкоємця і місце його проживання)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________
(указується розмір вкладу, на частку якого видане ____________.
свідоцтво)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(вказується частка вкладу)
видане (1) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
N _______________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося.

Додаток 39
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину за
законом, яке видається у випадку
внесення змін до свідоцтва про право
на спадщину

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАКОНОМ
Місто, країна ______________________________________________, _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що на підставі статті ______ Цивільного кодексу України
спадкоємцем __________________ майна _____________________________
(розмір частки) (прізвище, ім'я, по батькові ____________, який (яка) помер(ла) "____"__________ ______ року,
спадкодавця)
є його (її) ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та _________________________________________________________________.
родинний чи інший зв'язок із спадкодавцем)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: __________________________________________________.
(вказується все майно, на частку якого видане _________________________________________________________________.
свідоцтво, та дається його характеристика)
Указане свідоцтво про право на ___________________________
(відповідна частка спадкового майна)
спадкового майна видане _______________________________________ на
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
заміну раніше виданого ___________________________________________
(указуються, ким видано свідоцтво та його реквізити)
свідоцтва про право на спадщину на підставі статті 1300 Цивільного
кодексу України та згоди (1) спадкоємців померлого (рішення суду) _________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові померлого (реквізити рішення суду)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(вказується частка спадкового майна)
видане (2) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на згадане майно підлягає державній реєстрації (3).
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) Нотаріально оформлена згода спадкоємців або рішення суду
приєднується до примірника свідоцтва, яке зберігається у справах
нотаріальної контори. (2) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося.
(3) У разі якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Додаток 40
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину за
секретним заповітом

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАПОВІТОМ
Місто, країна ______________________________________________,
_________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) __________________________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що на підставі секретного заповіту, посвідченого __________________________________ "_____" _____________ року,
(ким посвідчено секретний заповіт)
зареєстрованого в реєстрі за N _______ та оголошеного ____________
(ким оголошено ______________________________________________________ спадкоємцем
заповіт, дата складання протоколу та номер за реєстром)
(спадкоємцями) зазначеного в секретному заповіті _________________
(розмір частки)
майна ______________________________________, який (яка) помер(ла) (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця) "____" _________________ року, є _________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________________________________.
спадкоємця (спадкоємців) і місце його (їх) проживання)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з:____________________________________________________
(вказується все майно, на частку якого видане __________________________________________.
свідоцтво, та дається його характеристика)
Свідоцтво про право на ______________________________________
(відповідна частка спадкового майна)
спадкового майна видане _________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(указується частка спадкового майна)
видане (1) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на згадане майно підлягає державній реєстрації (2).
N _______________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося. (2) У разі якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Додаток 41
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину за
законом на майно, набуте за договором
довічного утримання (догляду)

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАКОНОМ
Місто, країна ______________________________________________,
__________________________________________________________________
(число, місяць, рік словами)
Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
посвідчую, що на підставі статті ____ Цивільного кодексу України
спадкоємцем ______________ майна та обов'язків ___________________
(розмір частки) (прізвище, ім'я, _______________________, який (яка) помер(ла) "____"_____________
по батькові спадкодавця) ______ року, набутих спадкодавцем за договором довічного утримання
(догляду), посвідченого "____" ______ року за реєстром N _________ ________________________________, є його _________________________
(прізвище та ініціали нотаріуса) (прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________
місце проживання та родинний чи інший зв'язок із спадкодавцем)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видане це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________
(указується все майно, на частку якого видане ___________________________________________.
свідоцтво, та дається його характеристика)
Обов'язки, які передбачені договором довічного утримання
(догляду), переходять до спадкоємця і складаються з: _____________
(указуються ___________________________.
всі обов'язки за договором)
Свідоцтво про право на ______________________________________
(відповідна частка спадкового майна)
спадкового майна та обов'язків видане ___________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(вказується частка спадкового майна)
видане (1) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на зазначене в свідоцтві майно підлягає державній
реєстрації (2).
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
N ________________________
(номер спадкової справи)

Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) У разі неоформлення спадкових прав одним із спадкоємців
указується частка(ки), на яку (які) іншому(им) спадкоємцю(ям)
свідоцтво не видавалося. (2) У разі якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Додаток 42
до Положення
Свідоцтво про посвідчення факту, що
фізична особа є живою

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО
Місто, країна _______________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що ________________________________________________ є
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) живим(ою) і проживає ___________________________________________.
(місце проживання)
Гр. ___________________________ з'явився до згаданого консула
(прізвище та ініціали) __________________________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
особисто сьогодні о ____ годині_______ хвилин.
Особу його (її) встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 43
до Положення
Свідоцтво про посвідчення факту, що
малолітня (неповнолітня) дитина є
живою (1)

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО
Місто, країна ______________________________________________, __________________________________________________________________
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що ___________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) який (яка) народився(лась) "____"_______ _____ року, є живим(ою)
і проживає ______________________________________________________.
(місце проживання) ____________________________________ з'явився(лась) до зазначеного
(прізвище та ініціали дитини) консула о _______ годині ________ хвилин у супроводі _________________________________, який(яка) є ___________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (батьком, __________________________________________________________________
матір'ю, усиновлювачем, опікуном, піклувальником) _________________________________________________________________.
(прізвище та ініціали дитини)
Особу фізичних осіб, зазначених у цьому свідоцтві,
встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) За цією формою видається свідоцтво про посвідчення факту,
що недієздатна фізична особа або фізична особа, цивільна
дієздатність якої обмежена, є живою.

Додаток 44
до Положення
Свідоцтво про посвідчення факту
перебування фізичної особи в певному
місці

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО
Місто, країна ______________________________________________, _________________________________________________________________
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що ___________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) який(яка) проживає ______________________________, "_____"________
(місце проживання) 20_______ року о _______ годині ________ хвилин перебував(ла) у
приміщенні ______________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
(приміщенні, яке є робочим місцем консула _______________________)
(прізвище, ім'я, по батькові)
за адресою: ______________________________________________________
(адреса розташування ПУ, ГКУ, робочого місця консула)
Особу його (її) встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 45
до Положення
Свідоцтво про посвідчення тотожності
фізичної особи з особою, зображеною
на фотокартці

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО
Місто, країна _______________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що фізична особа, зображена на цій фотокартці, тотожна
з особою ________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові) що проживає ______________________________________________________
(місце проживання) і подав(ла) мені цю фотокартку.
Особу його (її) встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 46
до Положення
Свідоцтво про прийняття
на зберігання документів

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО
Місто, країна ______________________________________________, _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що ________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові) проживає _________________________________________________________
(місце проживання) "_____"______________ року здав(ла) на зберігання _______________
(найменування __________________________________________________________________
дипломатичного представництва, консульської установи, прізвище та __________________ за адресою ____________________________________
ініціали консула) (місце розташування дипломатичного __________________________________________________________________
представництва, консульської установи, робочого місця консула)
строком на _______________________________________________________
(зазначається словами термін зберігання) документи згідно з описом, що додається.
Особу громадянина(ки), який(яка) здав(ла) документи,
встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 47
до Положення
Свідоцтво про час пред'явлення
документа

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО
Місто, країна ______________________________________________, __________________________________________________________________
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що _______________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові) проживає ________________________________________________________,
(місце проживання) "_____"_____________ ____ року о "____" годині пред'явив(ла) мені
в приміщенні _____________________________________________________
(найменування диппредставництва, консульської установи, _____________________________ за адресою _________________________
прізвище та ініціали консула) (місце розташування __________________________________________________________________
диппредставництва, консульської установи, робочого місця консула)
документ ________________________________________________________.
(назва та реквізити документа, що пред'являється)вгору