Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа від 03.08.19981218

Ліміт на розміщення відходів

Ліміт на розміщення відходів — обсяг відходів (окремо для кожного класу небезпеки), на який у власника відходів є дозвіл на їх розміщення, виданий органами Мінекоресурсів на місцях.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2012

Ліміт на утворення відходів

Ліміт на утворення відходів — максимальний обсяг відходів, на який у суб'єкта права власності на відходи (далі — власник відходів) є документально підтверджений дозвіл на передачу їх іншому власнику (на розміщення, утилізацію, знешкодження тощо) або на утилізацію чи розміщення на своїй території.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2012

Нормативно допустимі обсяги утворення відходів

Нормативно допустимі обсяги утворення відходів — максимальний обсяг відходів, що може утворитися в результаті технологічного процесу за умови дотримання встановленого технологічного регламенту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2012

Питомий показник утворення відходів

Питомий показник утворення відходів — обсяг відходів конкретного виду, який утворюється при виробництві одиниці продукції, переробленні одиниці сировини, наданні одиниці послуги тощо. Для твердих побутових відходів, що утворюються на території даного району, питомим показником утворення є обсяг відходів, який утворюється на одну людину, що проживає в даному районі, працює на підприємстві, в установі, організації даного району.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2012

Понадлімітне розміщення відходів

Понадлімітне розміщення відходів — виявлений у власника обсяг відходів, на які у нього немає дозволу на розміщення і які підлягають обов'язковому розміщенню за окремим дозволом органів Мінекоресурсів на місцях.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2012

Розміщення відходів (Всі визначення терміна — 4)

Розміщення відходів — зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2012


вгору