Перелік термінів Кількість: 2 терміна

Ландшафтне різноманіття

Ландшафтне різноманіття — формальне вираження численних зв'язків, що мають місце в даний час між індивідуумом або суспільством та топографічно окресленою територією, і зовнішній прояв яких є результатом впливу природних та людських чинників та їх комбінацій протягом певного часу (проект рекомендацій Ради Європи щодо комплексної охорони районів культурного ландшафту в межах ландшафтної політики).

 Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття
Рада Європи; Стратегія, Міжнародний документ від 25.10.1995

"Ландшафтне різноманіття" означає різноманітність ландшафтів.вгору