Перелік термінів Кількість: 2 терміна

Лінія електропередавання

Лінія електропере давання; ЛЕП

Елемент електропостачальної системи, приз начений для пересилання та розподілу електричної енергії напругою понад 1000 В без зміни її параметрів.

 Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97)
Держнаглядохоронпраці; Наказ, Правила, Вказівки від 06.10.1997257

Лінія електропередавання - елемент електропостачальної системи, призначений для передавання та розподілу електричної енергії напругою до і понад 1 кВ без зміни її пара

 Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
Мінпаливенерго України; Наказ, Правила, Норми, Перелік, Порядок від 25.07.2006258


вгору