Виробництво питної води (Всі визначення терміна — 2)

Виробництво питної води - забір води з джерел питного водопостачання та/або доведення її якості до вимог на питну воду


Виробництво питної води — забір води з джерел питного водопостачання та доведення її якості до вимог на питну воду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Вода питна (Всі визначення терміна — 3)

Вода питна — вода, яка за органолептичними властивостями, хімічним і мікробіологічним складом та радіологічними показниками відповідає державним стандартам та санітарному законодавству.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Водовідведення (Всі визначення терміна — 2)

Водовідведення - діяльність із збирання, транспортування та очищення стічних вод за допомогою систем централізованого водовідведення або інших споруд відведення та/або очищення стічних вод

Водопровідна мережа

Водопровідна мережа — система трубопроводів, відповідних споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Джерело питного водопостачання

Джерело питного водопостачання — водний об'єкт, вода якого використовується для питного водопостачання після відповідної обробки або без неї.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Екологічна броня питного водопостачання

Екологічна броня питного водопостачання — мінімальний рівень використання питної води споживачами (крім населення), необхідний для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання

Індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання — установки (пристрої) для забору води з водного об'єкта або водопровідної мережі та доведення її якості до вимог державних стандартів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Контрольний створ водного об'єкта

Контрольний створ водного об'єкта — поперечний перетин водного об'єкта, у якому здійснюється контроль за якістю води.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Нецентралізоване питне водопостачання

Нецентралізоване питне водопостачання — забезпечення індивідуальних споживачів питною водою з джерел питного водопостачання, за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та постачання фасованої питної води.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Нормативи питного водопостачання

Нормативи питного водопостачання — розрахункова кількість питної води, яка необхідна для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом доби у конкретному населеному пункті, на окремому об'єкті або транспортному засобі при нормальному функціонуванні систем питного водопостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях техногенного або природного характеру.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Питна вода

Питна вода - вода, призначена для споживання людиною (водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), для використання споживачами для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб, а також для виробництва продукції, що потребує її використання, склад якої за органолептичними, мікробіологічними, паразитологічними, хімічними, фізичними та радіаційними показниками відповідає гігієнічним вимогам. Питна вода не вважається харчовим продуктом в системі питного водопостачання та в пунктах відповідності якості питної води

Питне водопостачання

Питне водопостачання — діяльність, пов'язана з виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води споживачам питної води, охороною джерел та систем питного водопостачання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Підприємство питного водопостачання (Всі визначення терміна — 2)

Підприємство питного водопостачання — суб'єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об'єктів централізованого питного водопостачання, забезпечує населення питною водою за допомогою пунктів розливу (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та виробництво фасованої питної води.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Підприємство питного водопостачання - суб'єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об'єктів централізованого питного водопостачання, забезпечує населення питною водою за допомогою пунктів розливу (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та/або виробництво фасованої питної води

Підприємство централізованого водовідведення

Підприємство централізованого водовідведення - суб’єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об’єктів/систем централізованого водовідведення

Популяційний еквівалент населеного пункту

Популяційний еквівалент населеного пункту - навантаження стічної води органічними речовинами, що підлягають біологічному розкладенню, з п’ятиденним біохімічним споживанням кисню, що становить 60 грамів кисню на людину на добу

Пункт відповідності якості питної води

Пункт відповідності якості питної води - місце відбору проб води, в якому встановлюється відповідність якості води гігієнічним вимогам до питної води, а саме:

з кранів систем питного водопостачання - для водопровідної питної води;

у місцях розливу у споживчу тару - для фасованої питної води;

у місцях розливу у тару споживача - для питної води з пунктів розливу питної води;

у місцях використання на підприємстві - для питної води, що використовується для виробничих (технологічних) потреб

Пункт розливу питної води

Пункт розливу питної води — місце розливу питної води (з автоцистерн, свердловин, каптажів тощо) в тару споживача.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Система питного водопостачання

Система питного водопостачання — сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого та нецентралізованого питного водопостачання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Система централізованого водовідведення (Всі визначення терміна — 4)

Система централізованого водовідведення - сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого відведення та очищення стічних вод, що пов’язані єдиним технологічним процесом

Споживач питної води (Всі визначення терміна — 3)

Споживач питної води - юридична або фізична особа, яка використовує питну воду для забезпечення питних фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб


Споживач питної води — юридична або фізична особа, яка використовує питну воду для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Технічні умови (Всі визначення терміна — 13)

Технічні умови - це комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення систем водопостачання та водовідведення, які мають відповідати його розрахунковим параметрам


Технічні умови — це комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення систем питного водопостачання, які мають відповідати його розрахунковим параметрам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Технологічні нормативи використання питної води

Технологічні нормативи використання питної води — максимально допустимий обсяг технологічних витрат води при її виробництві та транспортуванні, використанні на власні потреби підприємствами питного водопостачання та утриманні зон санітарної охорони.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Фасована питна вода

Фасована питна вода — питна вода підземних джерел питного водопостачання або питна вода централізованого питного водопостачання, додатково оброблена з метою поліпшення її якості, у герметичній тарі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Централізоване водовідведення (Всі визначення терміна — 3)

Централізоване водовідведення — господарська діяльність із відведення та очищення комунальних та інших стічних вод за допомогою комплексу об'єктів, споруд, колекторів, трубопроводів, пов'язаних єдиним технологічним процесом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Централізоване водовідведення - господарська діяльність із відведення та очищення стічних вод за допомогою системи централізованого водовідведення

Централізоване питне водопостачання

Централізоване питне водопостачання — господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору