Перелік термінів Кількість: 15 термінiв

Власний капітал

Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

 Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку
Мінфін України; Наказ, Положення від 31.03.199987

Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.


Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.


Власний капітал - різниця між активами і зобов’язаннями підприємства


Власний капітал - різниця між сукупною вартістю активів юридичної особи та вартістю її зобов'язань перед третіми особами

 Про недержавне пенсійне забезпечення
Закон України від 09.07.20031057-IV

Власний капітал — різниця між сукупною вартістю активів юридичної особи та вартістю її зобов'язань перед третіми особами.

 Про недержавне пенсійне забезпечення
Закон України від 09.07.20031057-IV

Власний капітал — частина в активах банку, що залишається після вирахування його зобов'язань.

 Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України
Постанова Національного банку України; Інструкція, Форма типового документа, Бланк звітності від 07.12.2004598

Власний капітал — підсумок за розділом I пасиву балансу заявника (ліцензіата) за формою згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами) (далі — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс") або підсумок за розділом I пасиву балансу за формою N 1-м згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 (із змінами).


Власний капітал — підсумок за розділом I. "Власний капітал" пасиву Балансу заявника (ліцензіата) за формою згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами) (далі — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс").


Власний капітал — частина в активах суб'єкта державного сектору, що залишається після вирахування зобов'язань.


Власний капітал — частина в активах суб'єкта державного сектору, що залишається після вирахування зобов'язань.


Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань


Власний капітал - різниця між активами і зобов’язаннями підприємства


Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань

 Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
НКЦПФР; Рішення, Порядок, Умови, Заява, Форма типового документа, Перелік, Опис, Довідка від 14.05.2013817

«власний капітал» - це дольова участь в підприємстві, представлена акціями або іншими формами участі в капіталі кваліфікованого портфельного підприємства, випущеними для його інвесторіввгору