Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)
Постанова Кабінету Міністрів України; Умови, Форма типового документа, Заява, Опис, Інформація від 07.12.2016913

Адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

Адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах - фінансова послуга, яка передбачає залучення грошових коштів учасників групи, об’єднання цих коштів з метою придбання та розподілу товарів між учасниками групи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.12.2016

Внутрішні правила надання фінансових послуг

Внутрішні правила надання фінансових послуг - правила надання фінансових послуг, затверджені фінансовою установою, відповідно до яких укладаються договори надання фінансових послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.12.2016

Головний бухгалтер фінансової установи (Всі визначення терміна — 2)

Головний бухгалтер фінансової установи - головний бухгалтер, який очолює утворену бухгалтерську службу у фінансовій установі, штатний бухгалтер фінансової установи, якщо у фінансовій установі не утворено бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером, особа, яка його заміщує, або особа, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку (позаштатний спеціаліст з бухгалтерського обліку, зареєстрований як фізична особа - підприємець, який провадить підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, та спеціаліст з бухгалтерського обліку централізованої бухгалтерії або аудиторської фірми)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.12.2016

Залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення - фінансова послуга, яка передбачає залучення фінансовою установою фінансових активів на підставі письмового договору з особою (вкладником), яка не є фінансовою установою, із зобов’язанням фінансової установи щодо наступного повернення таких коштів через визначений у договорі строк з виплатою вкладнику процентів (винагороди). Субординований борг, кошти, отримані з місцевих та державного бюджету юридичними особами публічного права, не належать до залучених коштів. Залучення грошових коштів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення на інших підставах, зокрема отримання кредитів від іншої фінансової установи, не є фінансовою послугою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.12.2016

Інша юридична особа, що надає фінансові послуги

Інша юридична особа, що надає фінансові послуги, - юридична особа, можливість надання фінансових послуг якою визначено законами та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг, але яка за своїм правовим статусом не є фінансовою установою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.12.2016

Керівник фінансової установи (Всі визначення терміна — 2)

Керівник фінансової установи - голова виконавчого органу (якщо виконавчий орган колегіальний), директор (президент) (якщо виконавчий орган одноосібний) або інша посадова особа, яка здійснює керівництво суб’єктом господарювання відповідно до законодавства та установчих документів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.12.2016

Окреме нежитлове приміщення

Окреме нежитлове приміщення - частина внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.12.2016

Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору