Азбест (Всі визначення терміна — 4)

Азбест - узагальнене найменування волокнистої форми мінералів із класу силікатів, до яких належать актиноліт (CAS 77536-66-4), амозит (CAS 12172-73-5), антофіліт (CAS 77536-67-5), крокидоліт (CAS 12001-28-4), тремоліт (CAS 77536-68-6), хризотил (CAS 12001-29-5, CAS 13207-32-0)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2017

Азбестовмісний пил

Азбестовмісний пил - пил, що перебуває в повітрі, або осілий пил, в якому волокна природного азбесту перебувають у вільному або зв’язаному стані

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2017

Азбестовмісні відходи

Азбестовмісні відходи - відходи переробки і використання азбесту та азбестовмісних матеріалів і виробів (азбоцементний пил, відходи азбоцементу кускової форми, азбестовий пил і волокно, відходи азбесту в кусковій формі, відходи азбестового паперу, відходи азбестової крихти, шлам азбестовий, не забруднений небезпечними речовинами, гумоазбестові відходи - пароніт, шайби і прокладки з нього тощо)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2017

Волокно

Волокно - частинка речовини із співвідношенням довжини до діаметра не менше ніж 3:1

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2017

Захист часом (Всі визначення терміна — 2)

Захист часом - обмеження шкідливої дії несприятливих факторів виробничого середовища та трудового процесу на працівників за рахунок зменшення тривалості їх дії (введення внутрішньозмінних перерв, скорочення часу робочого дня, збільшення тривалості щорічної відпустки, зменшення тривалості роботи в шкідливих умовах)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2017

Контрольний рівень пилового навантаження (Всі визначення терміна — 2)

Контрольний рівень пилового навантаження - величина пилового навантаження, що сформована протягом усього періоду професійного контакту з фактором, за умови дотримання середньозмінної граничнодопустимої концентрації (далі - ГДК) пилу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2017

Пилове навантаження (ПН) на органи дихання працівника (Всі визначення терміна — 2)

Пилове навантаження (далі - ПН) на органи дихання працівника - реальна або прогнозована величина сумарної експозиційної дози пилу, що впливає на органи дихання працівника, яка виражає загальну масу пилу, що визначається величиною середньозмінної концентрації пилу, який працівник вдихає за весь період фактичного (або передбачуваного) професійного контакту з речовинами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2017

Побічний продукт (Всі визначення терміна — 2)

Побічний продукт - продукт, що є наслідком конкретного технологічного процесу одержання цільового продукту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2017

Респірабельне волокно (Всі визначення терміна — 2)

Респірабельне волокно - волокно, довше 5 мкм, діаметром менше 3 мкм

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2017


вгору