Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів до [...]
Верховна Рада України; Закон від 08.09.20161509-VIII
Документ 1509-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.09.2016
 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 42, ст.702)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. Пункт 25-1 частини другої статті 29 після слова і цифр "статті 64" доповнити словами і цифрами "та пунктом 20-7 частини першої статті 69".

2. Пункти 36-1, 36-2 та 36-3 частини першої статті 64 після слів "державними адміністраціями" доповнити словами "виконавчими органами рад об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад".

3. Частину першу статті 69 доповнити пунктом 20-7 такого змісту:

"20-7) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
8 вересня 2016 року
№ 1509-VIII


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...