Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної [...]
Верховна Рада України; Закон від 07.02.199755/97-ВР
Документ 55/97-вр, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.02.1997
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо посилення адміністративної
відповідальності у вигляді штрафу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 14, ст.114 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Статтю 27 викласти в такій редакції:
"Штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян і
посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і
розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України".
2. У статті 40:
у частині першій слова "двох мінімальних розмірів заробітної
плати" замінити словами "двох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян";
у частині другій слова "мінімального розміру заробітної
плати" замінити словами "одного неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян".
3. У статті 41:
у частині першій слова "до десяти мінімальних розмірів
заробітної плати" замінити словами "від п'яти до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині другій слова "до п'яти мінімальних розмірів
заробітної плати" замінити словами "від двох до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до десяти
мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від п'яти
до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
4. У статті 41-1 слова "в десять мінімальних розмірів
заробітної плати" замінити словами "від трьох до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
5. У статті 41-2 слова "до ста мінімальних розмірів
заробітної плати" замінити словами "від п'ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
6. У статті 41-3 слова "в п'ять мінімальних розмірів
заробітної плати" замінити словами "від одного до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
7. У статті 42 слова "у розмірі до десяти карбованців"
замінити словами "від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян", а слова "до п'ятдесяти карбованців" замінити
словами "від трьох до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
8. У статті 42-1 слова "у розмірі до п'ятдесяти карбованців"
замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян", а слова "до ста карбованців" замінити словами
"від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
9. У статті 42-2 слова "у розмірі від ста до трьохсот
карбованців" замінити словами "від восьми до двадцяти п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від
двохсот до п'ятисот карбованців" замінити словами "від п'ятнадцяти
до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
10. У статті 43: у частині першій слова "у розмірі до десяти карбованців"
замінити словами "від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян", а слова "від десяти до п'ятдесяти карбованців"
замінити словами "від п'яти до двадцяти п'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян"; у частині другій слова "у розмірі до тридцяти карбованців"
замінити словами "від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян", а слова "від десяти до п'ятдесяти карбованців"
замінити словами "від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян".
11. У частині першій статті 44 слова "від двадцяти до
п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами
"від вісімнадцяти до сорока трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
12. У статті 44-1: у частині першій слова "до двадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати" замінити словами "від п'яти до вісімнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині другій слова "від двадцяти до п'ятдесяти
мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від
вісімнадцяти до сорока трьох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
13. У статті 45 слова "в розмірі до тридцяти карбованців"
замінити словами "від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
14. У статті 46 слова "в розмірі до п'ятдесяти карбованців"
замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
15. У статті 46-1: у частинах першій та другій слова "у розмірі до двохсот
карбованців" замінити словами "від п'яти до п'ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до
трьохсот карбованців" замінити словами "від восьми до двадцяти
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині третій слова "в розмірі до двохсот карбованців"
замінити словами "від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян".
16. У статті 47 слова "до семи мінімальних розмірів
заробітної плати" замінити словами "від чотирьох до шести
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до
п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити
словами "від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
17. У статті 48 слова і цифри "у розмірі від 0,4 до 0,9
неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від трьох до
семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і
цифри "від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян" замінити
словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
18. У статті 49 слова і цифри "у розмірі від 0,4 до 0,9
неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від трьох до
семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і
цифри "від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян" замінити
словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
19. У статті 50 слова і цифри "у розмірі від 0,4 до 0,9
неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від трьох до
семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і
цифри "від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян" замінити
словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
20. У статті 51: у частині першій слова "від половини до двох з половиною
мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від трьох
до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині другій слова "від одного до чотирьох мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "від восьми до
дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині третій слова "не перевищує мінімального розміру
заробітної плати" замінити словами "не перевищує трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
21. У статті 51-1 слова "в розмірі до п'ятдесяти карбованців"
замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
22. У статті 51-2 слова "до двох мінімальних розмірів
заробітної плати" замінити словами "від трьох до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до п'яти
мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від семи
до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
23. У статті 52 слова "від шести до дванадцяти мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "від шести до
дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова
"від восьми до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати"
замінити словами "від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян".
24. У статті 53 слова "від трьох до двадцяти мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "від трьох до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від десяти
до двадцяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити
словами "від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
25. У статті 53-1 слова "від п'яти до десяти мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "від одного до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від восьми
до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити
словами "від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
26. У статті 53-2 слова "до десяти мінімальних розмірів
заробітної плати" замінити словами "від трьох до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
27. У статті 54 слова "від п'яти до десяти мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "від п'яти до дев'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від десяти
до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити
словами "від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
28. У статті 55 слова "від трьох до восьми мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "від одного до восьми
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від десяти
до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити
словами "від трьох до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
29. У статті 56 слова "від двох до чотирьох мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "від двох до чотирьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
30. У статті 57 ( 80731-10 ): у частині першій слова "до семи мінімальних розмірів
заробітної плати" замінити словами "від чотирьох до шести
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до
п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити
словами "від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян"; у частинах другій і третій слова "до п'ятнадцяти мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "від десяти до
чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
31. У статті 58 слова "до п'ятнадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати" замінити словами "від десяти до чотирнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
32. У статті 59: у частині першій слова і цифри "у розмірі від 0,4 до 0,9
неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від трьох до
семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і
цифри "від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян" замінити
словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян"; у частині другій слова і цифри "у розмірі від 0,6 до 1,7
неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від п'яти до
восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
33. У статті 59-1: у частині першій слова "від восьми до п'ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами
"від тридцяти п'яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян"; у частині другій слова "від п'яти до десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян" замінити словами "від двадцяти до
сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині третій слова "від десяти до п'ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами
"від сорока до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
34. У статті 60 слова і цифри "у розмірі від 0,6 до 1,7
неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від п'яти до
восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
35. У статті 61: у частині першій слова і цифри "у розмірі від 0,4 до 0,9
неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від трьох до
семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і
цифри "від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян" замінити
словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян"; у частині другій слова і цифри "у розмірі від 0,6 до 1,7
неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від п'яти до
восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
36. У статті 62 слова і цифри "в розмірі від 0,6 до 1,7
неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від п'яти до
восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
37. У статті 63 слова "від п'яти до десяти мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "від п'яти до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від десяти
до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити
словами "від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
38. У статті 64 слова і цифри "у розмірі від 0,4 до 0,9
неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від трьох до
семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і
цифри "від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян" замінити
словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
39. У статті 65 слова і цифри "у розмірі від 0,4 до 0,9
неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від п'яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і
цифри "від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян" замінити
словами "від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
40. У статті 65-1 слова і цифри "від 0,4 до одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян", а слова і цифри "від 0,6 до 1,3 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян" замінити словами "від семи до
дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
41. У статті 66 слова і цифри "у розмірі до 0,2
неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від одного
до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і
цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" замінити
словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
42. У статті 67 слова і цифри "у розмірі до 0,2
неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від одного
до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і
цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" замінити
словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
43. У статті 68 слова і цифри "у розмірі від 0,6 до 1,7
неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від п'яти до
восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
44. У статті 69 слова і цифри "у розмірі до 0,2
неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від одного
до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і
цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" замінити
словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
45. У частинах першій та другій статті 70 слова і цифри "у
розмірі до 0,2 неоподатковуваного доходу громадян" замінити
словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян", а слова і цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного
доходу громадян" замінити словами "від трьох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
46. У статті 71 слова і цифри "у розмірі від 0,4 до 0,9
неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від трьох до
семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
47. У статті 72 слова і цифри "у розмірі від 0,6 до 1,7
неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від п'яти до
восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
48. У статті 73 слова і цифри "у розмірі до 0,2
неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від одного
до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і
цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" замінити
словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
49. У статті 74 слова і цифри "у розмірі до 0,2
неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від одного
до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і
цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" замінити
словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
50. У статті 75 слова і цифри "у розмірі до 0,2
неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від одного
до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і
цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" замінити
словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
51. У статті 76 слова і цифри "у розмірі до 0,2
неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від одного
до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і
цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" замінити
словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
52. У статті 77: у частині першій слова і цифри "до 0,4 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян" замінити словами "від одного до трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до двох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами
"від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян"; у частині другій слова "до двох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян" замінити словами "від трьох до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до
чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити
словами "від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
53. У статті 77-1: у частині першій слова і цифри "від 0,2 до одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян",
а слова і цифри "від 0,4 до двох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян" замінити словами "від трьох до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині другій слова і цифри "від 0,6 до 1,7
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян", а слова і цифри "від 0,9 до двох з половиною
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами
"від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
54. У статті 78: у частині першій слова і цифри "від 0,6 до 1,3
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян"; у частині другій слова і цифри "від 0,6 до одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
55. У статті 78-1 слова і цифри "від 0,6 до одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
56. У частинах першій та другій статті 79 слова і цифри "у
розмірі від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян"
замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
57. У статті 79-1 слова "від одного до п'яти мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "від одного до
п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова
"від двох до десяти мінімальних розмірів заробітної плати"
замінити словами "від п'яти до двадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян".
58. У статті 80 слова і цифри "від 0,2 до 0,6
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
59. У статті 81 слова і цифри "від 0,1 до 0,4
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
60. У статті 82 слова і цифри "від 0,4 до 0,9
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян", а слова і цифри "від 0,6 до двох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян" замінити словами "від п'яти до восьми
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
61. У статті 83 слова і цифри "від 0,6 до одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян",
а слова і цифри "від 0,9 до двох з половиною неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян" замінити словами "від семи до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
62. У статті 85: у частині першій слова і цифри "від 0,2 до 0,6
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян", а слова і цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян" замінити словами "від чотирьох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині другій слова і цифри "від 0,9 до 1,7
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян", а слова і цифри "від 1,3 до двох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян" замінити словами "від семи до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
63. У статті 85-1 слова і цифри "від 0,2 до 0,9
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
64. У статті 86-1 слова і цифри "від 0,4 до одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від одного до шести неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян", а слова і цифри "від 0,6 до 1,2 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян" замінити словами "від п'яти до восьми
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
65. У статті 87: у частині першій слова і цифри "від 0,4 до 0,9
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян",
а слова і цифри "від 0,6 до одного неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян" замінити словами "від п'яти до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині другій слова і цифри "від 0,6 до 1,3
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
66. У статті 88: у частині першій слова і цифри "від 0,4 до 0,9
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян",
а слова і цифри "від 0,6 до одного неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян" замінити словами "від п'яти до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині другій слова і цифри "від 0,9 до 1,3
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян", а слова "від одного до двох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян" замінити словами "від семи до дванадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
67. У статті 88-1: у частинах першій і третій слова і цифри "від 0,2 до 0,6
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян"; у частині другій слова і цифри "від 0,4 до 1,3
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
68. У статті 88-2 слова і цифри "від 0,2 до 0,9
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
69. У статті 89 слова і цифри "від 0,4 до 0,9
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
70. У статті 90 слова і цифри "від 0,2 до одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян",
а слова і цифри "від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян" замінити словами "від п'яти до восьми
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
71. У статті 90-1: у частині першій слова і цифри "від 0,6 до 1,3
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян", а слова і цифри "від 0,9 до двох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян" замінити словами "від семи до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині другій слова і цифри "від 0,9 до 1,7
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян", а слова і цифри "від 1,3 до двох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян" замінити словами "від семи до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
72. У статті 91 слова і цифри "від 0,2 до 1,7
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян", а слова і цифри "від 0,6 до двох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян" замінити словами "від п'яти до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
73. У статті 91-1 слова і цифри "від 0,2 до 0,6
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян",
а слова і цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян" замінити словами "від чотирьох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
74. У статті 91-2 слова і цифри "від 0,1 до 1,7
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами
"від одного до шести неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян", а слова і цифри "від 0,2 до двох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян" замінити словами "від трьох до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
75. У статті 92 слова "у розмірі до п'ятдесяти карбованців"
замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян", а слова "до ста карбованців" замінити словами
"від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
76. У статті 93 слова "до п'яти мінімальних розмірів
заробітної плати" замінити словами "від двох до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до десяти
мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від п'яти
до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
77. У статті 94 слова "до п'яти мінімальних розмірів
заробітної плати" замінити словами "від двох до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до
п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити
словами "від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
78. У статті 95 слова "до п'ятнадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати" замінити словами "від десяти до чотирнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
79. У статті 96: у частинах першій і третій слова "від одного до п'яти
мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від
одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а
слова "від двох до десяти мінімальних розмірів заробітної плати"
замінити словами "від п'яти до двадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян"; у частині другій слова "до п'яти мінімальних розмірів
заробітної плати" замінити словами "від двох до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
80. У статті 97 слова "від п'яти до десяти мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "від п'яти до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від десяти
до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити
словами "від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
81. У статті 97-1 ( 80731-10 ): у частині першій слова "в розмірі до п'ятдесяти карбованців"
замінити словами "від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян"; у частині другій слова "у розмірі до ста карбованців"
замінити словами "від трьох до шести неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
82. У статті 98 слова "у розмірі до п'ятдесяти карбованців"
замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
83. У статті 99 слова "у розмірі від десяти до п'ятдесяти
карбованців" замінити словами "від двох до шести неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян", а слова "від двадцяти до ста
карбованців" замінити словами "від чотирьох до восьми
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
84. У статті 100 слова "у розмірі до двадцяти п'яти
карбованців" замінити словами "від одного до трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до
п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
85. У статті 101 слова "у розмірі до ста карбованців"
замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
86. У статті 102 слова "у розмірі до ста карбованців"
замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
87. У статті 103 слова "у розмірі до ста карбованців"
замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
88. У статті 103-1 слова "у розмірі до п'ятдесяти
карбованців" замінити словами "від одного до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
89. У статті 103-2 слова "у розмірі до тридцяти карбованців"
замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян", а слова "до п'ятдесяти карбованців" замінити
словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
90. У статті 104: у частині першій слова "у розмірі двадцяти п'яти карбованців"
замінити словами "від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян", а слова "до п'ятдесяти карбованців" замінити
словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян"; у частині другій слова "у розмірі до п'ятдесяти карбованців"
замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян", а слова "до ста карбованців" замінити словами
"від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян"; у частині третій слова "в розмірі до десяти карбованців"
замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян"; у частині четвертій слова "в розмірі до п'яти карбованців"
замінити словами і цифрами "від 0,5 до одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян".
91. У статті 105 слова "від шести до дванадцяти мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "від чотирьох до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від
десяти до сімнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати"
замінити словами "від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян".
92. У статті 106 слова "до десяти мінімальних розмірів
заробітної плати" замінити словами "від трьох до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до
двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами
"від тринадцяти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
93. У статті 106-1: у частині першій слова "від двадцяти до п'ятдесяти
мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від
вісімнадцяти до сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян"; у частині другій слова "від десяти до двадцяти мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "від дев'яти до
вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а
слова "від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної
плати" замінити словами "від вісімнадцяти до сорока п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
94. У статті 106-2 слова "від двадцяти до ста мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "від вісімнадцяти до
вісімдесяти восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
95. У статті 107 слова "у розмірі до однієї мінімальної
заробітної плати" замінити словами і цифрами "від 0,5 до одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян", а слова "у розмірі
до шести мінімальних заробітних плат" замінити словами "від трьох
до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
96. У статті 109: у частині першій слова "в розмірі до десяти карбованців"
замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян"; у частинах другій і четвертій слова "у розмірі до десяти
карбованців" замінити словами "від одного до трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від
двадцяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від чотирьох
до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині третій слова "в розмірі до п'яти карбованців"
замінити словами і цифрами "від 0,5 до одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян"; у частині п'ятій слова "у розмірі від двадцяти до п'ятдесяти
карбованців" замінити словами "від чотирьох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
97. У статті 110: у частині першій слова "в розмірі до десяти карбованців"
замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян"; у частині другій слова "в розмірі до п'яти карбованців"
замінити словами і цифрами "від 0,5 до одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян".
98. У статті 111: у частинах першій і другій слова "у розмірі до тридцяти
карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від десяти
до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від чотирьох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині третій слова "в розмірі до п'ятдесяти карбованців"
замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян"; у частині четвертій слова "в розмірі до тридцяти карбованців"
замінити словами "від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
99. У статті 112: у частині першій слова "в розмірі від десяти до п'ятдесяти
карбованців" замінити словами "від одного до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині другій слова "в розмірі до тридцяти карбованців"
замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
100. У статті 113 слова "в розмірі від ста до двохсот
карбованців" замінити словами "від десяти до тридцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
101. У статті 114: у частинах першій і третій слова "у розмірі до десяти
карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від
двадцяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від чотирьох
до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині другій слова "у розмірі від двадцяти до п'ятдесяти
карбованців" замінити словами "від чотирьох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
102. У статті 115: у частині першій слова "в розмірі до десяти карбованців"
замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян"; у частині другій слова "в розмірі до п'яти карбованців"
замінити словами і цифрами "від 0,5 до одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян".
103. У статті 116: у частині першій слова "в розмірі від п'яти до тридцяти
карбованців" замінити словами "від одного до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині другій слова "в розмірі від двадцяти до п'ятдесяти
карбованців" замінити словами "від чотирьох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині третій слова "в розмірі від десяти до тридцяти
карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині четвертій слова "в розмірі тридцяти карбованців"
замінити словами "від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян"; у частині п'ятій слова "в розмірі до десяти карбованців"
замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
104. У частинах першій та другій статті 116-1 слова "у
розмірі від десяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами
"від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
105. У статті 116-2: у частині першій слова "у розмірі до десяти карбованців"
замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян", а слова "від двадцяти до п'ятдесяти
карбованців" замінити словами "від чотирьох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині другій слова "у розмірі до десяти карбованців"
замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян", а слова "від десяти до п'ятдесяти карбованців"
замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян"; у частині третій слова "в розмірі п'яти карбованців" замінити
словами і цифрами "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян".
106. У статті 117: у частині першій слова "у розмірі до десяти карбованців"
замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян", а слова "від двадцяти до п'ятдесяти
карбованців" замінити словами "від чотирьох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині другій слова "в розмірі до десяти карбованців"
замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян"; у частині третій слова "в розмірі до п'яти карбованців"
замінити словами і цифрами "від 0,5 до одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян".
107. У статті 118 слова "в розмірі від тридцяти до ста
карбованців" замінити словами "від трьох до восьми
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
108. У статті 119: у частині першій слова "в розмірі до десяти карбованців"
замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян"; у частинах другій і третій слова "в розмірі до п'яти
карбованців" замінити словами і цифрами "від 0,5 до одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".
109. У статті 120: у частині першій слова "у розмірі до десяти карбованців"
замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян", а слова "від десяти до п'ятдесяти карбованців"
замінити словами "від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян"; у частині другій слова "у розмірі до тридцяти карбованців"
замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян", а слова "від десяти до п'ятдесяти карбованців"
замінити словами "від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
110. У статті 121: у частині першій слова і цифри "від 0,2 до 0,3 мінімального
розміру заробітної плати" замінити словами "від одного до двох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частинах другій і третій слова і цифри "від 0,1 до 0,2
мінімального розміру заробітної плати" замінити словами "від 0,5
до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян"; у частині четвертій слова "від двох до п'яти мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "від двох до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині п'ятій слова "від трьох до восьми мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "від трьох до восьми
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
111. У статті 121-1: у частині першій слова і цифри "в розмірі від 0,5 до одного
неоподатковуваного мінімуму заробітної плати" замінити словами
"від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян"; у частині другій слова "в розмірі до двох неоподатковуваних
мінімумів заробітної плати" замінити словами "від п'яти до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
112. У статті 122: у частині першій слова і цифри "від 0,2 до 0,5 мінімального
розміру заробітної плати" замінити словами "від одного до двох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині другій слова і цифри "від 0,1 до 0,3 мінімального
розміру заробітної плати" замінити словами і цифрами "від 0,5 до
одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян"; у частині третій слова і цифри "від 0,3 до 0,6 мінімального
розміру заробітної плати" замінити словами "від одного до трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині четвертій слова і цифри "від 0,5 до 1,5
мінімального розміру заробітної плати" замінити словами "від двох
до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
113. У статті 122-1: у частині першій слова і цифри "від 0,2 до 0,5 мінімального
розміру заробітної плати" замінити словами "від одного до двох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині другій слова і цифри "від 0,5 до 1,5 мінімального
розміру заробітної плати" замінити словами "від двох до чотирьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
114. У статті 122-2 слова "від п'яти до десяти мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "від десяти до
п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
115. У статті 122-3 слова "від одного до трьох мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "від чотирьох до шести
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
116. У статті 123: у частині першій слова "від одного до двох мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "від двох до чотирьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині другій слова і цифри "від 0,5 до одного
мінімального розміру заробітної плати" замінити словами "від
одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині третій слова "від двох до трьох мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "від чотирьох до
восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
117. У статті 124 ( 80731-10 ) слова "від одного до двох
мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від двох
до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
118. У статті 124-1 слова і цифри "від 0,5 до одного
мінімального розміру заробітної плати" замінити словами "від
одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
119. У статті 125 слова і цифри "в розмірі 0,1 мінімального
розміру заробітної плати" замінити словами і цифрами "від 0,1 до
0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".
120. У статті 126: у частині першій слова і цифри "від 0,5 до 1,5 мінімального
розміру заробітної плати" замінити словами "від двох до чотирьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині другій слова і цифри "від 1,5 до 2,5 мінімального
розміру заробітної плати" замінити словами "від чотирьох до восьми
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині третій слова і цифри "від 0,2 до 0,3 мінімального
розміру заробітної плати" замінити словами "від одного до двох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
121. У статті 127: у частині першій слова і цифри "від 0,1 до 0,3 мінімального
розміру заробітної плати" замінити словами і цифрами "від 0,1 до
0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян"; у частині другій слова і цифри "від 0,1 до 0,2 мінімального
розміру заробітної плати" замінити словами і цифрами "від 0,5 до
одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян"; у частині третій слова "від одного до двох мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "від двох до чотирьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині четвертій слова і цифри "від 0,5 до п'яти
мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від п'яти
до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
122. У статті 128 слова і цифри "від 0,5 до 1,5 мінімального
розміру заробітної плати" замінити словами "від двох до чотирьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
123. У статті 128-1: у частині першій слова і цифри "від 0,5 до одного
мінімального розміру заробітної плати" замінити словами "від двох
до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині другій слова і цифри "від 1,5 до трьох мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "від чотирьох до
восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
124. У статті 129: у частинах першій і третій слова "у розмірі від одного до
двох мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від
чотирьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у частині другій слова і цифри "у розмірі від одного до 1,5
мінімального розміру заробітної плати" замінити словами "від
одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
125. У статті 130: у частинах першій, третій і четвертій слова "від трьох до
п'яти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від
п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян"; у частині другій слова "від п'яти до десяти мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "від двадцяти до
сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »