Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ [...]
Держспоживстандарт України; Стандарт, Вимоги, Форма типового документа від 07.04.200355