Про затвердження Плану діяльності Міністерства соціальної політики України на 2014 - 2016 роки
Мінсоцполітики України; Наказ, План, Заходи від 20.02.201487
Документ v0087739-14, поточна редакція — Прийняття від 20.02.2014
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.02.2014  № 87

Про затвердження Плану діяльності Міністерства соціальної політики України на 2014 - 2016 роки

Відповідно до п. 49 Порядку розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621, та з метою визначення пріоритетів Міністерства соціальної політики України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План діяльності Міністерства соціальної політики України на 2014 - 2016 роки (далі - План діяльності), що додається.

2. Відповідальним виконавцям завдань та заходів Плану діяльності забезпечити виконання завдань та щомісяця до 5 числа інформувати Департамент стратегічного планування про стан виконання заходів щодо виконання завдань Мінсоцполітики (операційного плану) на відповідний рік, затверджених пунктом 1 цього наказу.

3. Департаменту стратегічного планування (О. Крентовська) здійснювати щомісячний моніторинг стану виконання заходів щодо виконання завдань Мінсоцполітики (операційного плану) на відповідний рік та інформувати керівництво Міністерства.

4. Департаменту комунікацій з громадськістю та зв'язків із засобами масової інформації (Г. Грищенко) з метою інформування громадськості забезпечити розміщення на веб-сайті Міністерства Плану діяльності.

5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Мінсоцполітики № 178 від 05.04.2013 "Про затвердження Плану діяльності Міністерства соціальної політики України на 2013 - 2015 роки".

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Н. КоролевськаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
20.02.2014 № 87

ПЛАН
діяльності Міністерства соціальної політики України на 2014 - 2016 роки

1. Загальна частина

Основні напрями роботи Міністерства соціальної політики України (далі - Мінсоцполітики) сформовані відповідно до положень та завдань, визначених Положенням про Міністерство соціальної політики України, затвердженим Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 389 (із змінами), з урахуванням Основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2014 рік, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 978, Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року № 213 та Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік".

Мінсоцполітики є центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту населення, з питань сім'ї та дітей, захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми.

2. Місія Мінсоцполітики

Місія Мінсоцполітики полягає у формуванні та реалізації державної політики заради побудови соціально справедливого суспільства і розвитку України як соціальної держави.

3. Аналіз ситуації у сфері соціального розвитку

Мінсоцполітики у 2013 році спрямовувало свою діяльність на підвищення добробуту громадян, зниження бідності та досягнення соціальної справедливості у розподілі доходів; забезпечення гідної праці; формування ефективної системи захисту громадян пенсійного віку для забезпечення їх гідної старості; забезпечення ефективної державної підтримки найбільш вразливих категорій населення; збереження нації, забезпечення ґендерної рівності.

У 2013 році було забезпечено підвищення соціальних стандартів та гарантій більшими темпами ніж індекс інфляції. Прожитковий мінімум у середньому на одну особу, мінімальна заробітна плата та мінімальна пенсія збільшені на 7,4% порівняно з груднем 2012 року. При цьому індекс споживчих цін за 2013 рік становив лише 100,5%.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по Україні за січень - грудень 2013 року становила 3265 грн., що на 7,9% більше ніж у відповідному періоді 2012 року. Індекс реальної заробітної плати за цей час становив 108,2%.

Вжито заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати, внаслідок яких починаючи з березня 2013 року спостерігається позитивна динаміка зменшення боргів із заробітної плати. За цей період заборгованість зменшилася на 294,3 млн.грн. або на 26,7% та на 1 січня 2014 року склала 808,2 млн. гривень.

Забезпечується реалізація Закону України "Про зайнятість населення", прийнято понад 30 нормативно-правових актів, які запроваджують нові інструменти стимулювання зайнятості населення. Реалізація Закону України сприяла поліпшенню ситуації на ринку праці, зокрема:

за 9 місяців 2013 року чисельність зайнятого населення збільшилась на 62,2 тис. осіб і становила 20,5 млн. осіб. Рівень зайнятості населення зріс з 60,1% до 60,7%;

чисельність безробітних зменшилась на 76,7 тис. осіб і становила 1,55 млн. осіб. Рівень безробіття (за методологією МОП) знизився з 7,4% до 7,0%.

Підвищено ефективність роботи державної служби зайнятості.

У 2013 році послугами державної служби зайнятості скористалися понад 1,5 млн. безробітних громадян.

За направленням державної служби зайнятості у 2013 році отримали роботу 812,2 тис. осіб. Зокрема працевлаштовано 541,9 тис. осіб з числа зареєстрованих безробітних, що на третину більше, ніж у 2012 році. Обсяги працевлаштування осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню зросли майже удвічі і становили 155 тис. осіб.

Досягнуто зменшення терміну пошуку роботи, що підходить, до 121 дня проти 153 днів у минулому році.

У 2013 році 16,2 тис. безробітних започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово (проти 11,2 тис. осіб - у 2012 році).

Протягом 2013 року 217 тис. безробітних проходили професійне навчання за понад 300 професіями та спеціальностями. Рівень працевлаштування після завершення профнавчання підвищився з 83,0% у 2012 році до 88,8% у 2013 році.

З метою покращення матеріального забезпечення застрахованим особам удосконалювалась законодавча та нормативно-правова база з питань соціального страхування, зокрема в частині формування, використання та казначейського обслуговування операцій коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

З 1 березня 2013 року підвищено на 14,9%, розмір щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх сімей, в результаті чого середній розмір щомісячної страхової виплати на одну особу становить по Україні 1383,3 грн., а у шахтарів відповідно - 1834,32 гривень.

Мінсоцполітики здійснювалась координація роботи органів виконавчої влади щодо виконання Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки, яка є діючою.

У напрямі удосконалення системи пенсійного забезпечення робота спрямовувалась на підвищення розмірів пенсійних виплат, впровадження пенсійної реформи та збалансування бюджету Пенсійного фонду України.

У 2013 році встановлено соціальні гарантії інвалідам війни ІІ і ІІІ груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, яким виповнилося 85 років на рівні, передбаченому для інвалідів війни І групи.

Так, з 1 травня 2013 року органами Пенсійного фонду України проведені перерахунки мінімальних пенсійних виплат для 36,8 тис. інвалідів війни ІІ - ІІІ груп із числа учасників бойових дій Великої вітчизняної війни 1941 - 1945 років, у яких розмір мінімальної виплати склав 2 547,90 гривень. З 1 вересня 2013 року така ж норма поширена і на учасників бойових дій у період війни з імперіалістичною Японією.

З 1 березня 2013 року у зв'язку із зростанням середньої заробітної плати за 2012 рік, проведено щорічне підвищення пенсій на 2,98%. Розміри пенсій підвищено 262,4 тис. осіб. Розмір підвищення склав від 35 до 135 гривень.

Прийнято Закон, яким удосконалено механізм щорічного перерахунку раніше призначених пенсій шляхом збільшення заробітної плати, з якої призначена (перерахована) пенсія, на коефіцієнт, який відповідає не менше 20% зростання середньої заробітної плати порівняно з попереднім роком, але не менше росту інфляції.

Середній розмір пенсії станом на 1 січня 2014 по Україні складає 1526 грн., що на 55 грн. більше порівняно з 1 січня 2013 року та на 3,7% більше порівняно з 1 грудня 2012 року (1454,17 грн.).

У 2013 році місцевими управліннями Пенсійного фонду України запроваджено прийом громадян за принципом "єдиного вікна". На кінець року вже діє 580 таких приймалень.

Здійснювалась виплата державних соціальних допомог для підтримки найбільш вразливих категорій населення. Державну соціальну допомогу в Україні станом на 1 січня 2014 року отримувало 187,0 тис. малозабезпечених сімей, у тому числі 77,4 тис. багатодітних сімей, в яких виховується 292,1 тис. дітей. Кількість отримувачів зазначеної допомоги у порівнянні з відповідним періодом попереднього року збільшилась на 30,4% унаслідок збільшення розмірів зазначеної допомоги для інвалідів та пенсіонерів із малозабезпечених сімей.

Протягом 2013 року допомогу сім'ям з дітьми в Україні отримало 3136,8 тис. осіб. Кількість отримувачів зазначеної допомоги у порівнянні з відповідним періодом попереднього року збільшилась на 8,4%.

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено з початку 2013 року 1734,9 тис. сімей, у грудні такі субсидії отримувало 1267,1 тис. сімей, середній розмір призначених у грудні 2013 року субсидій збільшився порівняно з минулим роком на 2,4% і становив 206,9 гривні (202 грн. у 2012 році).

Проводилась робота з інтеграції осіб з обмеженими можливостями у суспільство та покращення їх матеріального становища.

Другий рік поспіль забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації здійснювалося з урахуванням індивідуальних особливостей та без проведення тендерних процедур при закупівлі таких засобів.

Зокрема, станом на 30 грудня 2013 року дітям-інвалідам виготовлено та видано 68,3 тис. одиниць технічних та інших засобів реабілітації.

Упродовж 2013 року інвалідам та іншим пільговим категоріям видано - 583,0 тис. одиниць (76% від загальної потреби), у тому числі дітям-інвалідам - 68,3 тис. одиниць (98,8%).

У порівнянні з минулим роком на 6% підвищено розмір грошової компенсації санаторно-курортної путівки та на 10% - розміри разової грошової допомоги ветеранам війни. Вони також отримали безоплатне санаторно-курортне лікування першочергово із числа позачерговиків щороку.

Упродовж 2013 року в 226 реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів системи Мінсоцполітики пройшли реабілітацію близько 20,6 тис. осіб, із них 17,5 тис. дітей-інвалідів (більше 1,5 тис. таких дітей інтегровано до загальноосвітніх навчальних закладів).

Проводилась активна робота щодо забезпечення людей з особливими потребами робочими місцями. Спостерігається позитивна тенденція щодо постійного збільшення чисельності працюючих осіб з інвалідністю. У 2013 році чисельність працюючих інвалідів збільшилася на 32343 інваліда і на початок 2014 року становить 749660 осіб.

Кабінетом Міністрів України 21 серпня 2013 року прийнято розпорядження № 630, яким рекомендовано міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг, у підприємств та організацій інвалідів, якщо вартість запропонованих ними товарів, робіт і послуг не перевищує вартості відповідної продукції інших суб'єктів господарювання.

На кінець року за бюджетні кошти в 224 підприємств громадських організацій інвалідів було закуплено товарів, робіт і послуг на суму 159083,46 тис. гривень.

З метою посилення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в Україні станом на 30 грудня 2013 року оздоровлено 77299 осіб з усіх категорій постраждалих громадян, з них віднесених до 1-ї категорії - 15537 осіб, віднесених до 2 - 4 категорій - 11841 особа, 44921 дитина.

Забезпечується посилення соціального захисту ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань.

У 2013 році ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань в середньому на 10% збільшено розмір щорічної разової грошової допомоги до 5 травня у порівнянні з минулим роком.

Для врахування індивідуальних потреб ветеранів при наданні їм соціальної підтримки постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року № 823 схвалено Порядок забезпечення потреб ветеранів та наказом Мінсоцполітики від 29 листопада 2013 року № 823 затверджено форму Соціального паспорта ветерана.

Запроваджуються нові підходи та механізми щодо реалізації політики у сфері соціальних послуг, зокрема відповідно до Плану заходів на 2013 - 2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів від 13 березня 2013 року № 208.

З метою розвитку ринку соціальних послуг ведеться робота із залучення до надання соціальних послуг громадських об'єднань, у тому числі шляхом соціального замовлення соціальних послуг за бюджетні кошти. З цією метою постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року № 324 затверджено Порядок здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів.

Здійснювалось розроблення та затвердження державних стандартів соціальних послуг та нормативів фінансування отримувача відповідних соціальних послуг. Так, з метою створення системи соціальної стандартизації у соціальній сфері Мінсоцполітики розроблено 15 проектів державних стандартів, з яких 7 затверджені наказами Мінсоцполітики.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року № 162 затверджено Основні напрями запобігання бездомності до 2017 року для профілактики виникнення складних життєвих обставин.

Продовжувався розвиток мережі територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), закладів для бездомних осіб, будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, якими у середньому обслуговується 2 млн. осіб.

На кінець 2013 року діяло 733 територіальних центрів соціального обслуговування, якими виявлено майже 1,9 млн. осіб, обслуговано понад 1,6 млн. осіб, що на 6% більше ніж у 2012 році.

Окрім базових соціальних послуг: догляд вдома, соціальна адаптація, соціально-медичних, грошової та натуральної допомоги, територіальними центрами соціального обслуговування запроваджено інноваційні соціальні послуги, зокрема, соціально-педагогічну послугу "Університети третього віку", паліативну допомогу за місцем проживання вдома, догляд вдома осіб із психічними розладами, транспортні послуги через транспортні служби, забезпечення гарячим харчуванням (їдальні).

Забезпечено стале функціонування 324 будинків-інтернатів соціального захисту населення, в яких перебуває близько 55 тис. інвалідів та громадян похилого віку, які мають значно обмежену здатність до самообслуговування, пересування та потребують стороннього догляду і допомоги. У своїй роботі будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів впровадили нові підходи.

На кінець 2013 року діяло 119 закладів для бездомних осіб, установ для осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, якими впродовж 2013 року обслуговано близько 25 тис. осіб.

Протягом року створено більше 80 установ та закладів, що надають соціальні послуги, та різних відділень на базі діючих установ та закладів.

У 2013 році непрацюючими фізичними особами надавалися соціальні послуги для більш ніж 80 тис. громадян.

У 2013 році Мінсоцполітики запровадило нову модель функціонування інституту фахівців із соціальної роботи.

Постановами Уряду були затверджені розроблені Мінсоцполітики Порядок виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб) (постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 896) та Порядок взаємодії суб'єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах (постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 895).

У 2013 році на обліку центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді перебувало 433,4 тис. сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

За результатами соціального інспектування у 2013 році виявлено 270,2 тис. сімей з дітьми, які перебували у складних життєвих обставин. Під соціальним супроводом перебувало 141,3 тис. сімей, у них 297,9 тис. дітей. Разові соціальні послуги отримали 663,5 тис. сімей. З позитивним результатом із соціального супроводу знято 78,8 тис. сімей.

У 2013 році соціальні послуги надано 3021,8 тис. особам. У результаті наданих послуг, зокрема, у сім'ях, де існував ризик вилучення з сім'ї 22,8 тис. дітей залишилось в сім'ї, 2,2 тис. дітей повернуто до біологічної сім'ї із закладу державного утримання.

При здійсненні соціального супроводу сімей фахівці залучали інших суб'єктів соціальної роботи до надання допомоги сім'ї, починаючи з пошуку роботи, юридичних консультацій, допомоги в одержанні державних соціальних допомог до досягнення позитивного результату та остаточного вирішення проблем сім'ї.

Забезпечувалась реалізація завдань, що спрямовані на посилення соціального захисту дітей та сімей з дітьми.

У липні 2013 року прийнято Закон України "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (набув чинності 28 липня 2013 року), яким підвищено розміри надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А (з найтяжчим ступенем втрати здоров'я) з 50% до 100% прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідного віку.

З урахуванням цього підвищення розмір допомоги збільшився:

для дітей-інвалідів підгрупи А віком до 6 років із липня на 44% (з 1111,8 грн. до 1597,8 грн.), із грудня ще на 9% і становив 1696,3 гривень;

для дітей-інвалідів підгрупи А віком від 6 до 18 років із липня на 49% (з 1230,8 грн. до 1835,8 грн.), із грудня ще на 9% і становив 1950,3 гривень.

У результаті реалізації цього Закону понад 16 тис. сімей, в яких виховуються діти-інваліди з найтяжчими функціональними обмеженнями (підгрупи А), отримують підвищений розмір надбавки на догляд, що виплачується до державної соціальної допомоги.

Із набранням чинності з липня 2013 року Закону України "Про внесення зміни до статті 18 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", 1612 дітей-інвалідів, над якими встановлено опіку чи піклування, збільшено розмір виплати допомоги на дітей-інвалідів на 894 гривні щомісячно, а з 1 грудня 2013 року - на 949 грн. порівняно з січнем 2013 року.

Внаслідок забезпечення тісної співпраці Мінсоцполітики та регіональних органів виконавчої влади за рахунок коштів місцевих бюджетів утворені та на сьогодні функціонують 78 відділень денного перебування дітей-інвалідів при діючих соціальних установах - територіальних центрах, будинках-інтернатах, центрах соціальної реабілітації та центрах соціально-психологічної реабілітації. Для нормативного забезпечення надання таких послуг наказами Мінсоцполітики затверджено Державний стандарт денного догляду, Типове положення про відділення денного догляду для дітей-інвалідів в установах та закладах соціального обслуговування.

Мінсоцполітики разом із місцевими органами виконавчої влади забезпечує розширення мережі соціальних центрів матері та дитини, вдосконалення роботи з надання соціальних послуг вагітним жінкам та матерям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах.

На кінець 2013 року діяло 17 соціальних центрів матері та дитини, кімната матері та дитини у Миколаївській та Житомирській областях, соціальна квартира у м. Києві.

З метою формування позитивного ставлення до сім'ї постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 341 затверджена Державна цільова соціальна програма підтримки сім'ї до 2016 року.

Також для вирішення проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та попередження явища сирітства затверджено План заходів щодо реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року № 419).

У результаті активізації роботи місцевих органів влади щодо розвитку сімейних форм виховання за оперативними даними регіонів станом на 30 грудня 2013 вже 85% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які з різних причин втратили батьківське піклування, виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, а це понад 77,1 тис. дітей (у 2012 - 80,7%).

За оперативними даними регіонів станом на 30 грудня 2013 року в Україні функціонувало:

881 дитячий будинок сімейного типу, в них виховується 5 890 дітей;

4199 прийомних сімей, в яких  виховується 7579 дітей.

У прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу у 2013 році влаштована найбільша кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за всі попередні роки - 2488 дітей (на 81 дитину більше ніж за аналогічний період 2012 року).

Протягом 2013 року створено 164 дитячі будинки сімейного типу.

Для забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання та недопущення влаштування таких дітей до інтернатних закладів за оперативними даними у 2013 році було створено 164 дитячих будинків сімейного типу.

У 2013 році почали функціонувати 10 соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього на кінець 2013 року діють 28 соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

З метою підвищення ефективності реалізації програм оздоровлення та відпочинку дітей, запровадження нових підходів у розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів, схвалено Концепцію Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на період до 2017 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 549).

Оздоровленням та відпочинком протягом 2013 року забезпечено 3327,5 тис. дітей шкільного віку (81,8% від загальної чисельності дітей шкільного віку).

З них оздоровленням - 1422,2 тис. дітей (35% від загальної кількості дітей шкільного віку); відпочинком - 1905,3 тис. дітей (46,8% від загальної кількості дітей шкільного віку).

У тому числі оздоровились і відпочили 1841,3 тис. дітей пільгових категорій, що складає 45,3% від загальної кількості дітей шкільного віку. Це на 240 тис. дітей більше у порівнянні з 2012 роком.

Протягом 2013 року Мінсоцполітики забезпечувалась реалізація Державної програми розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулися на проживання в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство на період до 2015 року.

На кінець 2013 року за рахунок державного бюджету було надано матеріальну допомогу 104 сім'ям для завершення будівництва індивідуального житла, а також здійснено компенсацію витрат на переїзд та перевезення багажу із місць депортації 413 депортованим особам.

З метою запровадження політики рівних прав та можливостей постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 № 717 затверджено Державну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року, що передбачає комплексний підхід розв'язання проблем забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Для запровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 11 вересня 2013 року № 718 "Про створення єдиного інформаційного середовища соціальної сфери та забезпечення обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади". Робота системи передбачає використання соціальної картки та створення на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій прозорого механізму обліку і контролю адресної реалізації соціальних пільг та соціальних виплат за рахунок бюджетних коштів та коштів соціального страхування.

На даний час на виконання зазначеної постанови спільно з Національним банком України здійснюються заходи з реалізації пілотного проекту щодо запровадження національної картки у Вінницькій та Київській областях.

Мінсоцполітики значно активізувало роботу з громадськістю. Зроблено акцент на роз'ясненні та популяризації реформ, законодавчо-нормативних актів, що прямо впливають на життя людей, та залучено до співпраці майже 300 громадських організацій за різними напрямами роботи.

4. Стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх виконання.

Виходячи із місії Мінсоцполітики та загальнодержавних пріоритетів, спрямованих на соціальний розвиток та проведення реформ соціальної сфери, визначено стратегічні цілі роботи Мінсоцполітики.

Ціль 1. Підвищення добробуту громадян, зниження бідності та досягнення соціальної справедливості у розподілі доходів.

Основними напрямами реалізації зазначеної цілі є зростання доходів громадян, поступове наближення рівня оплати праці до європейських стандартів та створення соціально справедливої та ефективної системи розподілу створеної вартості між державою, працею і капіталом.

Для досягнення цілі у 2014 - 2016 роках будуть реалізовуватися завдання:

1. Підвищення державних соціальних стандартів та гарантій.

З метою відновлення соціальної справедливості буде забезпечено підвищення державних соціальних стандартів та гарантій для посилення соціальної підтримки сімей та осіб, які опинилися в складній життєвій ситуації, та створення умов для того, щоб кожна людина могла самостійно формувати стабільні, благополучні соціальні позиції для себе і своєї сім'ї.

Відповідно до зростання прожиткового мінімуму будуть підвищуватись соціальні гарантії, що розраховуються на його основі, зокрема мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія, соціальні допомоги та інші соціальні виплати. Протягом 2014 року розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати будуть підвищені на 8,1%, на кінець року розмір мінімальної заробітної плати складатиме 1301 гривню.

У 2014 році планується здійснити заходи щодо удосконалення механізму визначення мінімальної заробітної плати та розроблення нових підходів до визначення прожиткового мінімуму з метою приведення їх у відповідність до сучасних потреб.

Будуть вжиті заходи щодо прийняття розробленого Мінсоцполітики проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", відповідно до якого уточнююся термінології державних соціальних стандартів та гарантій, а також вводиться поняття "державний стандарт послуг" та "раціональний споживчий бюджет". Прийняття законопроекту сприятиме удосконаленню діючої системи соціальних стандартів, а також комплексній розробці і запровадженню державних соціальних стандартів у сфері послуг.

Крім того, будуть розроблені пропозиції щодо законодавчого упорядкування організації розробки, затвердження та використання державних соціальних стандартів і нормативів, у тому числі у бюджетному процесі.

Буде забезпечено співпрацю із сторонами соціального діалогу щодо удосконалення державних соціальних стандартів та гарантій. Вживатимуться заходи щодо стимулювання розвитку соціальної відповідальності бізнесу.

2. Підвищення рівня заробітної плати та зменшення заборгованості із її виплати.

З метою підвищення оплати праці передбачається здійснити заходи щодо:

зростання розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери;

скорочення грошового розриву між розміром посадового окладу працівника першого тарифного розряду та мінімальною заробітною платою;

забезпечення обґрунтованої диференціації в оплаті праці;

виконання плану заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери;

здійснення заходів, спрямованих на погашення заборгованості із виплати заробітної плати та недопущення нової;

упорядкування грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу.

Значна увага приділятиметься питанню підвищення престижності праці працівників соціальної сфери шляхом зростання їх заробітної плати, встановлення надбавок та інших заохочувальних стимулів. Це дасть можливість зберегти наявні кадри та стимулювати молодь для роботи у соціальній сфері.

Буде активізовано роботу та вжито додаткових заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати, а також запропоновані нові підходи щодо ліквідації заборгованості на підприємствах-банкрутах, зокрема шляхом створення інституту гарантування задоволення вимог найманих працівників внаслідок неплатоспроможності роботодавця.

Мінсоцполітики спільно з іншими центральними органами виконавчої влади напрацьовуватиме проекти рішень щодо скорочення неформальної зайнятості та "тіньової" заробітної плати шляхом зменшення навантаження на фонд оплати праці, удосконалення порядку оформлення трудових відносин та посилення контролю за дотриманням законодавства про працю.

Буде забезпечено удосконалення процедури здійснення державного нагляду і контролю шляхом внесення змін до діючого законодавства, запровадження нового порядку проведення перевірок, розробка проектів нормативно-правових актів щодо підвищення відповідальності за порушення законодавства про працю.

3. Зниження рівня бідності та соціальних ризиків, подолання соціальної несправедливості у соціально-трудовій сфері.

З метою підвищення результативності виконання заходів, спрямованих на подолання бідності, передбачається внесення змін та доповнень до Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року. Будуть визначені додаткові заходи, спрямовані на підвищення рівня життя громадян, зменшення кількості бідного населення серед працюючих, сімей з дітьми, особливо багатодітних, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, безробітних, інвалідів, пенсіонерів, бездомних осіб та запобігання хронічній бідності.

Для покращення інформаційного забезпечення центральних органів виконавчої влади при прийнятті рішень щодо удосконалення системи соціальної підтримки населення, а також проведення аналізу основних показників виконання зазначених програм, оцінювання їх ефективності та впливу на бідність у країні, з 2014 року передбачається запровадження моніторингу та оцінювання програм соціальної підтримки населення.

Для підвищення ефективності системи національної безпеки України в контексті реалізації завдань, визначених Стратегією національної безпеки України (затверджена Указом Президента України від 8 червня 2012 року), у 2014 році планується провести наукове дослідження щодо оцінки показників соціальної безпеки та підготувати пропозиції стосовно реагування на загрози соціальної безпеки. За результатами передбачається розробити рекомендації щодо методики оцінки ризиків у соціальній сфері.

З метою привернення уваги суспільства, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій до вирішення питань соціальної справедливості буде розроблено Дорожню карту спільних дій Міністерства соціальної політики України та Федерації профспілок України з подолання "зон соціальної несправедливості" у сфері праці, яка включатиме завдання, спрямовані на досягнення соціальної справедливості для всіх громадян України у сфері добробуту, соціального захисту населення, гідної праці, забезпечення гендерної рівності. Буде оприлюднено Національну доповідь про забезпечення соціальної справедливості за 2013 рік.

У результаті реалізації поставлених завдань буде забезпечено:

підвищення доходів населення;

зростання рівня реальної заробітної плати;

щорічне зростання державних соціальних стандартів та гарантій;

удосконалення системи державних соціальних стандартів та гарантій, зокрема прожиткового мінімуму;

зниження заборгованості із виплати заробітної плати та недопущення її виникнення у майбутньому;

зниження рівня бідності за відносним критерієм - до 25% у 2014 році, до 24,5% - у 2015 та до 24% - у 2016 роках;

запровадження на постійній основі проведення моніторингу та оцінювання програм соціальної підтримки населення;

створення умов для формування стійкого прошарку середнього класу.

Ціль 2. Забезпечення гідної праці.

Реалізація зазначеної цілі спрямована на створення умов для забезпечення гідної праці громадян, що досягатиметься шляхом активізації розвитку галузей економіки, створення сучасних робочих місць, запровадження економічного стимулювання для легалізації зайнятості населення, підвищення якості робочої сили та рівня соціального захисту працюючих громадян через розвиток в Україні соціального діалогу, соціального страхування та відповідальності бізнесу.

Для досягнення цілі у 2014 - 2016 роках будуть реалізовуватись завдання:

1. Реалізація нових механізмів стимулювання зайнятості населення, визначених Законом України "Про зайнятість населення".

У 2014 - 2016 роках буде забезпечено реалізацію положень Закону України "Про зайнятість населення", зокрема проводитимуться заходи щодо:

стимулювання роботодавців до працевлаштування безробітних на нові робочі місця з виплатою компенсації фактичних витрат на сплату єдиного соціального внеску за працевлаштованих громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню;

сприяння роботодавцям у створенні робочих місць;

стимулювання розвитку підприємницької ініціативи та самозайнятості населення, розширення програми надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

Крім цього, планується вжити системних заходів щодо підвищення ефективності роботи державної служби зайнятості з метою збільшення рівня охоплення безробітних (визначених за методологією МОП) послугами державної служби зайнятості, рівня працевлаштування безробітних громадян та підвищення рівня укомплектування вакансій, переходу від виплати матеріальної допомоги безробітним до реалізації програм активної політики зайнятості, скорочення середньої тривалості пошуку роботи та довготривалого безробіття.

Починаючи з 2014 року, молоді працівники, що погоджуються працювати в селах і селищах за потрібними державі спеціальностями, отримуватимуть стартові виплати та житло на строк роботи (після десяти років роботи - з передачею у власність), що сприятиме збалансуванню попиту і пропозиції на ринку праці сільської місцевості та вирішенню проблеми молодіжної зайнятості.

З урахуванням позитивного впровадження положень Закону України "Про зайнятість населення" будуть додатково розроблені та запроваджені механізми, спрямовані на:

розвиток малого підприємництва і середнього бізнесу;

повернення матерів на ринок праці;

забезпечення роботою випускників вищих навчальних закладів.

Для реалізації зазначених завдань буде підвищено інституційну спроможність державної служби зайнятості. Зокрема, для покращення надання послуг роботодавцям щодо пошуку необхідних працівників, буде запроваджено надання в електронному вигляді послуг з інформування роботодавців щодо працівників за спеціальностями, які перебувають на обліку в службі зайнятості (на базі єдиної інформаційно-аналітичної системи) - "електронний кабінет роботодавця".

З метою удосконалення нормативно-правової бази щодо зовнішньої трудової міграції планується розробити Закон України "Про зовнішню трудову міграцію".

Для посилення соціального захисту громадян України, які працюють та проживають за межами України, будуть вжиті заходи щодо розширення договірно-правової бази у сфері соціального забезпечення.

Державною інспекцією з питань праці буде посилено контроль та підвищено відповідальність роботодавців за порушення законодавства про працю, запроваджено новий порядок проведення перевірок.

2. Посилення конкурентоспроможності та соціального захисту громадян на ринку праці.

У 2014 - 2016 роках планується здійснити комплекс заходів щодо підвищення конкурентоспроможності робочої сили, зокрема, шляхом сприяння підприємствам у професійному навчанні працівників; запровадження системи підтвердження кваліфікації осіб за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями.

Планується забезпечити розроблення та удосконалення нормативно-правової бази з питань: професійного навчання безробітного населення, професійної адаптації молоді, стимулювання роботодавців до професійного розвитку працівників.

Будуть удосконалені підходи до реалізації механізму підтримання конкурентоспроможності осіб віком старше 45 років шляхом одноразового отримання ваучерів для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності.

Крім цього, планується підвищити показник забезпечення працевлаштування безробітних після професійного навчання та перенавчання, зокрема після підтвердження результатів неформального професійного навчання безробітних за робітничими професіями.

Шляхом реалізації Державної програми соціальної та професіональної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил та інших військових формувань України, на період до 2017 року буде удосконалено систему соціальної та професіональної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил та інших військових формувань України.

3. Стимулювання та підтримка зайнятості вразливих верст населення, зокрема інвалідів.

У 2014 - 2016 роках буде продовжено роботу над змінами до законодавства щодо сприяння зайнятості та працевлаштуванню осіб з інвалідністю, у тому числі буде посилена взаємодія всіх органів, які задіяні у вирішенні відповідних питань, та удосконалено систему професійної реабілітації.

Крім того, вивчатиметься можливість стосовно запровадження альтернативних механізмів виконання роботодавцями законодавчо встановленого нормативу створення робочих місць для працевлаштування інвалідів, посилення відповідальності за його невиконання, вдосконалення напрямів використання коштів адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до Фонду соціального захисту інвалідів.

Відповідні пропозиції будуть напрацьовані в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги Twinning-Light "Наближення законодавства України до норм та стандартів ЄС у сфері професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими можливостями".

Буде забезпечено збільшення кількості створення нових робочих місць для працевлаштування інвалідів за рахунок коштів, що надходять до Фонду соціального захисту інвалідів від застосування адміністративно-господарських санкцій.

З метою сприяння зайнятості інвалідів та посилення контролю за виконанням нормативу створення робочих місць для працевлаштування інвалідів буде забезпечено розвиток програмно-технологічних комплексів Мінсоцполітики та Фонду соціального захисту інвалідів.

Крім того, буде забезпечено удосконалення системи професійної реабілітації осіб з інвалідністю та їх подальшого працевлаштування шляхом:

удосконалення процедур направлення інвалідів на навчання до реабілітаційних центрів;

оновлення переліку професій, за яким здійснюється професійна реабілітація інвалідів з урахуванням сучасних вимог до кваліфікації працівників;

підвищення поінформованості інвалідів про їх права на отримання освіти для реалізації права на працю;

посилення взаємодії органів державної влади з питань зайнятості та працевлаштування інвалідів;

удосконалення співпраці з роботодавцями щодо працевлаштування інвалідів.

4. Сприяння веденню соціального діалогу на національному та галузевому рівнях.

З метою виконання поставленого завдання буде вжито заходів з узгодження позицій сторін соціального діалогу щодо змісту положень проекту Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців на новий строк.

Після її підписання будуть розроблені заходи та критерії оцінки  виконання її положень.

Упродовж 2014 - 2016 років спільні зусилля Мінсоцполітики та сторін соціального діалогу будуть спрямовані на подальше підвищення ефективної роботи Національної тристоронньої соціально-економічної ради, зокрема у напрямі вироблення узгоджених рішень щодо дальшого реформування системи державного соціального страхування, збереження трудового потенціалу країни за рахунок зниження рівня захворюваності, виробничого травматизму та забезпечення безпечних та здорових умов праці тощо.

Крім цього, Мінсоцполітики будуть напрацьовані спільні зі сторонами соціального діалогу пропозиції щодо подальшого розвитку соціального діалогу та нових механізмів залучення представників громадянського суспільства до соціального діалогу в Україні.

5. Посилення соціального захисту працюючих громадян та забезпечення стабільної роботи фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

З метою виконання поставленого завдання буде:

розроблено нормативно-правові акти з питань удосконалення законодавства у сфері соціального страхування;

забезпечено здійснення моніторингу виплат застрахованим особам та проведенням цих платежів органами Казначейства;

опрацьовано проекти бюджетів фондів соціального страхування на наступний рік з метою затвердження їх бездефіцитними;

проведено узгоджувальні процедури із сторонами соціального діалогу на засіданнях комісій фондів соціального страхування з питань, що виносяться на розгляд правлінь.

У результаті реалізації поставлених завдань буде у 2014 році:

забезпечено працевлаштування з наданням компенсації єдиного соціального внеску не менше 17 тис. безробітних;

забезпечено працевлаштування за направленням державної служби зайнятості у 2014 - 2016 роках - 820 - 850 тис. осіб;

працевлаштовано не менш ніж 95% безробітних після професійного навчання та перенавчання;

скорочено середню тривалість пошуку роботи до 90 днів на кінець року;

забезпечено видачу 8,4 тис. ваучерів особам старше 45 років;

охоплено не менше 85% безробітних профорієнтаційними послугами;

працевлашовано за направленням державної служби зайнятості - не менше 13 тис. осіб з інвалідністю.

посилено державний нагляд за діяльністю фондів соціального страхування;

підвищено ефективність ведення соціального діалогу.

Ціль 3. Забезпечення гідної старості.

Реалізації зазначеної цілі спрямована на формування ефективної системи захисту громадян пенсійного віку щодо їх прав на отримання гідної пенсії, соціального обслуговування та залучення їх до активного суспільного життя, а також стимулювання молоді до накопичення заощаджень на старість.

Для досягнення цілі у 2014 - 2016 роках будуть реалізовуватись завдання:

1. Удосконалення системи пенсійного забезпечення.

У сфері пенсійного забезпечення у 2014 році передбачається:

продовжити розв'язання питання з ліквідації диспропорції у розмірах пенсій, призначених у різні роки, шляхом осучаснення пенсій;

підвищити мінімальні розміри пенсійної виплати інвалідам війни та інвалідам-ліквідаторам до 3,1; 2,8; 2,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

збільшити розміри підвищення пенсійних виплат членам сімей загиблих та померлих військовослужбовців з 42 до 50 відсотків прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність.

Для подальшого реформування пенсійної системи у 2014 - 2016 роках здійснюватимуться заходи шляхом формування нормативно-правової бази щодо:

запровадження обов'язкових корпоративних пенсійних схем для фінансування дострокових та спеціальних пенсій для особливих категорій професій, пов'язаних із ризиком для життя;

перерахування страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

створення інституційних компонентів функціонування накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

2. Формування стійкої системи пенсійного забезпечення.

З метою забезпечення фінансової стійкості системи державного пенсійного страхування буде вжито комплекс заходів, спрямованих на досягнення бездефіцитності бюджету Пенсійного фонду України. Серед них основними є звільнення солідарної пенсійного системи від невластивих для неї видатків та здійснення заходів, спрямованих на збільшення надходжень до Пенсійного фонду України.

3. Покращення обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду України.

Планується проведення системної роботи щодо забезпечення високих стандартів обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду України. Зокрема, до 1 липня 2014 року буде завершено перехід на забезпечення прийому громадян місцевими управліннями Пенсійного фонду України за принципом "єдиного вікна".

Буде забезпечена доступність приміщень управлінь Пенсійного фонду України для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Будуть вжиті заходи щодо зменшення часу для призначення пенсійних виплат до одного тижня.

Протягом І півріччя 2014 року Пенсійним фондом України буде удосконалено функціонування програмного забезпечення "Пенсійний калькулятор", використання якого спрямоване на надання громадськості інформаційних послуг у частині визначення розміру пенсії за віком на загальних підставах у солідарній системі.

4. Посилення соціального захисту людей похилого віку, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій.

Протягом 2014 - 2016 років буде забезпечено удосконалення державної політики щодо літніх людей, у тому числі системи соціальної підтримки населення похилого віку, з урахуванням демографічної тенденції старіння населення України, що супроводжується збільшенням частки осіб похилого віку.

Особлива увага буде приділена більш активній інтеграції літніх людей у всі сфери життя суспільства та вирішення низки питань міжпоколінної нерівності. З цією метою будуть розвиватися нові форми роботи з людьми похилого віку, що включають заходи з продовження активного довголіття, збільшення ступеню їх участі у суспільному житті, залучення таких осіб до освітнього процесу, організації їх дозвілля і творчої діяльності в клубних об'єднаннях та розвиток мережі "Університетів третього віку".

Основними напрямами державної соціальної політики щодо посилення соціального захисту ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій у 2014 році будуть:

збільшення розмірів щорічної разової грошової допомоги до 5 травня ветеранам війни, вдовам та жертвам нацистських переслідувань;

удосконалення чинного законодавства стосовно соціального захисту цих категорій осіб;

покращення якості надання санаторно-курортних послуг ветеранам війни та послуг в інтернатних установах та геріатричних пансіонатах;

відзначення на належному рівні 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років;

визначення індивідуальних соціально-побутових потреб ветеранів згідно з формою соціального паспорта ветерана.

У результаті реалізації поставлених завдань буде:

підвищено рівень пенсійного забезпечення та запроваджено заходи щодо ліквідації диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки;

досягнуто бездефіцитність Пенсійного фонду України;

забезпечено розвиток системи накопичувального пенсійного забезпечення;

забезпечено високу якість обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду України;

удосконалено систему соціальної підтримки людей похилого віку, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »