Документ v0105203-04, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2004

        МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
11.05.2004 N 105

МІЖГАЛУЗЕВІ НОРМИ
чисельності робітників, що обслуговують громадські
будівлі (будівлі управлінь, конструкторські
і проектні організації)

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Міжгалузеві норми чисельності робітників, що обслуговують
громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні
організації) (надалі - Нормативи чисельності), розроблено на
виконання заходів, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 23.04.2001 р. N 152-р ( 152-2001-р ) та спільним
наказом Мінпраці та Мінекономіки України від 28.12.2000 р. N 361/7
( v0361203-00 ), а також згідно Програми створення та постійного
оновлення національної нормативної бази з праці та професійної
кваліфікації на 2004 - 2007 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 18.03.2003 р. N 356 ( 356-2003-п ). Метою роботи є розроблення та забезпечення галузей економіки
України новими міжгалузевими нормативно-методичними розробками з
нормування праці та їх практичного використання в процесі
нормування праці, розрахунку нормативної чисельності робітників,
що обслуговують громадські будівлі. Нормативи чисельності встановлено для найбільш поширених умов
виконання робіт з обслуговування будинків відповідно до положення
щодо проведення планово-запобіжного ремонту житлових і громадських
будинків, а також з урахуванням забезпечення обслуговуючого
персоналу необхідним інструментом, інвентарем та пристроями. Під час розроблення Нормативів чисельності використано: - керівні та методичні матеріали щодо організації праці; - чинні міжгалузеві та галузеві нормативно-методичні
матеріали; - дані хронометражних та фотохронометражних спостережень
робочого часу; - результати проведених досліджень та аналіз витрат часу
робітниками, зайнятими обслуговуванням громадських будівель; - Методику розрахунку чисельності окремих категорій
працівників на основі норм з праці. - Краматорськ: ЦП, 2000; - Довідник кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 1. Розділ 2, - Краматорськ: ЦП, 1998. Нормативи чисельності призначено для визначення оптимальної
чисельності робітників, зайнятих обслуговуванням будинків
управлінь та будинків конструкторських та проектних організацій за
професіями: гардеробник, слюсар-сантехнік, електромонтер з
обслуговування та ремонту електроустаткування, слюсар з
контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, столяр, ліфтер,
сторож, прибиральник службових приміщень, двірник, робітник
зеленого будівництва, робітник з комплексного обслуговування й
ремонту будинків. У нормах часу наведено види робіт, які виконуються
робітниками, що обслуговують громадські будівлі. Норми часу
встановлено на виконання робіт одним виконавцем, наведено в
людино-годинах та оформлено як нормативні карти. Норми часу враховують підготовчо-заключний час, час на
обслуговування робочого місця, час на відпочинок та особисті
потреби в обсязі 10% від оперативного часу. Нормативи чисельності розроблено залежно від трудомісткості
типового складу виконуваних робіт та розраховано залежно від
факторів, що мають найбільший вплив на їх величину. Наведені в збірнику межі числових значень факторів, в яких
указано "до", слід розуміти "включно". Для досягнення повного завантаження працівників у випадках,
коли чисельність за розрахунком не дорівнює цілому числу,
необхідно впроваджувати суміщення посад із виконанням відповідних
функцій. Розподіл та закріплення робітників за дільницями
обслуговування проводиться адміністрацією будівлі виходячи з
виробничої необхідності, а також з метою раціонального
завантаження робітників з урахуванням економічної доцільності і
забезпечення відповідної якості виконуваних робіт. Загальна чисельність гардеробників визначається за формулою:
Ч = Ч х К х n х n ,
зг н н з г
де: Ч - нормативна чисельність гардеробників за картою,
н чол.;
К - коефіцієнт, що враховує невиходи (щорічні відпустки, н хвороба тощо). Прийнято К = 1,15;
н n - кількість змін роботи гардероба; з
n - кількість гардеробів в установі, од. г
Загальна чисельність ліфтерів за умови, що вони супроводжують
кабіну ліфта, визначається за формулою:
Ч = Ч х К х n х n ,
зл н н з л
де: Ч - нормативна чисельність ліфтерів за картою, чол.;
н
К - коефіцієнт, що враховує невиходи (щорічні відпустки, н хвороби тощо). Прийнято К = 1,15;
н
n - кількість робочих змін (розраховується в кожній установі з окремо);
n - кількість ліфтів в установі, од. л
Загальна чисельність ліфтерів за умови, що пасажири самі
керують ліфтами, визначається за формулою:
Ч = Ч х К х n х n ,
зл н н з п
де: Ч - нормативна чисельність ліфтерів за картою, чол.;
н
К - коефіцієнт, що враховує невиходи (щорічні відпустки, н хвороби тощо). Прийнято К = 1,15;
н
n - кількість робочих змін (розраховується в кожній установі з окремо);
n - кількість постів чергування, од. п
Загальна чисельність сторожів, двірників, столярів, слюсарів
з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, робітників з
комплексного обслуговування й ремонту будинків та операторів
котельні розраховується за формулою:
Ч = Ч х К ,
зс н н
де: Ч - нормативна чисельність за картою, чол.;
н
К - коефіцієнт, що враховує невиходи (щорічні відпустки, н хвороби тощо). Прийнято К = 1,15.
н
Загальна чисельність робітників зеленого будівництва
розраховується за формулою:
S
Ч = ---- х К , зр Н н
о
де: S - загальна площа ділянок зелених насаджень на території
установи, кв.м;
Н - норма обслуговування на одного робітника, кв.м; о
К - коефіцієнт, що враховує невиходи (щорічні відпустки, н хвороба тощо). Прийнято К = 1,15.
н
Загальна чисельність прибиральників службових приміщень
розраховується за формулою:
S S S
1 2 n
Ч = ( ----- + ----- + ... + ----- ) х К , чол. зп Н Н Н н
о1 о2 оn
де: S , S ... S - площі приміщень, що прибираються і за
1 2 n якими встановлено різні норми;
Н , Н ... Н - норми обслуговування; о1 о2 оn
К - коефіцієнт, що враховує невиходи (хвороба, щорічні н відпустки тощо). Прийнято К = 1,15.
н
Коефіцієнт до нормативів чисельності прибиральників службових
приміщень, що враховує вид підлоги:
---------------------------------------------------------------------- | Вид | Бетонована | Дерев'яна |Кахельна|Паркетна|Лінолеум| | підлоги |------------------|(фарбована)| | | | | |фарбована|нефарбо-| | | | | | | | вана | | | | | |----------+---------+--------+-----------+--------+--------+--------| |Коефіцієнт| 0,95 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | | К | | | | | | | | під | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
До категорії службових приміщень належать такі приміщення:
кімнати для роботи співробітників, кабінети керівників,
приймальні, приміщення громадських організацій, приміщення для
очікування та приймання відвідувачів, медичні пункти, коридори,
холи, сходові клітки, туалети. Нормами обслуговування не враховано роботи із чищення
килимів, килимових доріжок та м'яких меблів, оскільки
періодичність прибирання встановлюється на місцях згідно місцевих
організаційно-технічних умов. На основі норм часу (з урахуванням встановленої на місці
періодичності) визначаються витрати часу на дані роботи та норми
обслуговування. Розрахунок загальної чисельності слюсарів-сантехніків і
електромонтерів з обслуговування та ремонту електроустаткування
виконується за формулою:
Ч = Ч х К х К ,
зс н н зм
де: Ч - нормативна чисельність слюсарів-сантехніків за
н картою, чол.;
К - коефіцієнт, що враховує невиходи (щорічні відпустки, н хвороба тощо). Прийнято К = 1,15;
н
К - коефіцієнт, що враховує змінність роботи. зм
У разі роботи (чергування) слюсарів-сантехніків,
електромонтерів з обслуговування та ремонту електроустаткування у
дві зміни слід застосовувати коефіцієнт К = 1,3, в три зміни -
зм К = 1,5.
зм
Загальна нормативна чисельність робітників за окремими
професіями, для яких розроблено карти норм часу, визначається за
формулою:
Т
Ч = ---- х К , з Ф н
де: Т - річна трудомісткість за видами робіт, год.; Ф - річний фонд робочого часу одного робітника, год.; К - коефіцієнт, що враховує невиходи робітників (щорічні н відпустки, хвороби тощо). Прийнято К = 1,15.
н
Якщо на підприємстві діють більш прогресивні, ніж це
передбачено нормативами, організація праці, технологія виконання
робіт та інші комплексні заходи наукової організації праці, слід
застосовувати в установленому порядку галузеві або місцеві
нормативи, які відповідають більш високій продуктивності праці.
Приклад розрахунку нормативної чисельності
прибиральників службових приміщень
Вихідні дані: Сумарна площа приміщень - 2535 кв.м. Площа службових приміщень - 1450 кв.м (з коефіцієнтом
заставленості від 0,2 до 0,4). Площа зали засідань - 360 кв.м (з коефіцієнтом заставленості
0,6). Площа коридору - 405 кв.м (з коефіцієнтом заставленості 0,3). Площа чоловічого туалету - 40 кв.м. Площа жіночого туалету - 50 кв.м. Площа сходів - 150 кв.м. Площа вестибюля - 80 кв.м (з коефіцієнтом заставленості 0,3).
Розрахунок: Чисельність прибиральників службових приміщень визначається
згідно карти 23, яка становить:
1450 360 405 40 50 150
Ч = ----- + ----- + ------ + ----- + ---- + ----- + пр 518,4 831,6 1036,8 199,8 216 788,4
80 + ----- = 4,32 чол. 1036,8
Ч = 4,32 х 1,15 = 4,97 чол.
пр
Приймається чисельність 5 чол.
Приклад розрахунку нормативної чисельності
робітників з комплексного обслуговування
й ремонту будинків
Вихідні дані: - загальна чисельність працюючих - 536 чол. - загальна площа будівлі - 2535 кв.м.
Розрахунок: Чисельність робітників з комплексного обслуговування й
ремонту будинків визначається згідно карти 27, яка становить
3,01 чол.
Ч = 3,01 х 1,15 = 3,4 чол.
р
Приймається чисельність 3 чол.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
Основним завданням робітників, які зайняті обслуговуванням
громадських будівель, є забезпечення нормальної експлуатації
інженерного устаткування будівель, центрального опалення,
водопостачання, каналізації, електроосвітлення, ліфтів тощо. До планових робіт належать періодичні огляди та профілактичні
ремонти; до непередбачених - усунення дрібних ушкоджень та
несправностей, що виникли під час експлуатації будівель, а також
усунення наслідків аварій та стихійного лиха. Періодичні огляди та профілактичний ремонт обладнання
проводяться відповідно до графіка планово-запобіжного ремонту. Організація праці гардеробників. У гардеробах застосовується
відкритий спосіб зберігання одягу, коли одяг відвідувачів або
працівників зберігається відкрито на вішалці. У гардеробах можуть
використовуватись вішалки консольного типу. Приміщення гардеробу
повинно утримуватись у чистоті та порядку. Усі засоби прибирання
зберігаються в спеціальному місці або шафі. Організація праці ліфтерів. Ліфтери обслуговують вантажні або
пасажирські ліфти. Перед початком роботи ліфтер перевіряє роботу
ліфта, телефону або аварійної сигналізації. Проводе перевірну
поїздку без пасажирів із зупинкою на кожному поверсі, перевіряє
роботу кнопки "СТОП". Наприкінці зміни ліфтер залишає ліфт на
нижньому поверсі, виключає мотор генератора та освітлення кабіни,
закриває шахтні двері. Обслуговування ліфтів може бути таке:
ліфтер обслуговує декілька ліфтів, що розташовані на одній
площадці, або ліфтер супроводжує кожну кабіну. Організація праці сторожів. Робоче місце сторожа повинно бути
обладнано стендом для ключів, робочим столом, на якому знаходяться
телефон, довідкова телефонна книга, книга реєстрації. Організація праці двірників. Прибирання території
здійснюється вручну мітлами, скребками і лопатами. Прибирання
території в різні сезони має свою специфіку. Зимове прибирання
повинно забезпечувати нормальне пересування пішоходів і транспорту
та передбачає підмітання або зсування снігу, усунення слизькості,
усунення снігу й сніжно-льодяних утворень. Усунення слизькості
здійснюється шляхом обробки території піском або піском з
хлоридами. Навесні, окрім звичайних робіт з прибирання, розчищають
канави для стікання талої води до люків і приймальних колодязів
зливової мережі тощо. Літнє прибирання передбачає такі види робіт:
підмітання пилу і сміття з поверхні покриття; поливання території
для зменшення пилоутворення і зволоження повітря. Восени, окрім
звичайних робіт з прибирання, здійснюється підмітання і згрібання
листя, очищення від сміття території, на якій взимку
передбачається складати сніг. Окрім прибирання території, двірник
очищає від сміття і промиває урни, покажчики, ліхтарі. Організація праці робітників зеленого будівництва. Основні
роботи, що виконуються в зеленому господарстві, пов'язані із
земельними роботами, обробленням ґрунту, посадкою і вирощуванням
дерево-чагарникових насаджень і квіткових рослин. Земельні роботи включають планування і рівняння території,
викопування і засипання ям та канав, трамбування ґрунту тощо.
Оброблення ґрунту здійснюється як шляхом механічного впливу
(орання, планування, боронування, культивація), так і спеціальними
методами (вапнування і зволоження ґрунту, внесення з ґрунт добрив
і отруйних речовин, підготування рослинної землі, усунення
бур'янистої рослинності тощо). Вирощування дерево-чагарникових насаджень і квіткових рослин
- це комплекс робіт із заготівлі і оброблення посадочного і
сім'яного матеріалу, його посадки і висівання, догляду за
посадками і посівами. Організація праці столярів. Роботи з ремонту меблів, віконних
та дверних прорізів проводяться за графіками, які складаються на
основі оглядів. Столяри виконують роботу на пересувних та стаціонарних
робочих місцях. Пересувне робоче місце столяра складається з легкого
портативного ящика з набором необхідних столярних інструментів і
матеріалів. Стаціонарне робоче місце столяра розташовується в окремому
приміщенні (столярній майстерні). У столярній майстерні
встановлюється таке обладнання: циркулярна пилка, рейсмусовий
верстат, стругальний верстат, фрезерний верстат, стрічкова пилка,
автомат для заточування пилок, точильний верстат, фугувальний
верстат). У столярній майстерні необхідно встановити шафи для
матеріалів та шафу для спецодягу. Інструмент, що застосовує столяр: молоток, стамеска, сокира,
долото, рубанок тощо. Організація праці прибиральників службових приміщень. Робоче
місце повинно бути обладнано шафою для зберігання комплекту
госпінвентарю, мірної тари (для приготування мийного розчину) і
пристосувань для прибирання, а також інструкцією з приготування
мийних розчинів і графіком періодичності прибирання. Необхідні
засоби і пристосування для прибирання на початку зміни
прибиральник вручну доставляє до місця роботи, а по закінченню
прибирання - до місця зберігання. Зібрані відходи і сміття
відвозять або відносять до спеціально відведеного місця. Під час
прибирання приміщень застосовують ручні засоби прибирання. Під час
чищення килимового покриття, доріжок, м'яких диванів, крісел,
стільців застосовуються пилососи. Організація праці слюсарів з контрольно-вимірювальних
приладів та автоматики. Робоче місце для слюсаря з
контрольно-вимірювальних приладів та автоматики розміщують у
спеціально відведеному приміщенні, робоче місце обладнується
верстаком з тисками, столом, телефоном, стільцем, інструментальною
шафою, стелажами для зберігання кріпильних деталей, шафою для
одягу, протипожежним щитом, стендом для посадових інструкцій. Під
час виконання робіт слюсар із КВПіА повинен мати такі
електровимірювальні прилади та інструменти: вольтметр, амперметр,
ватметр, електропаяльник, контрольну лампу, щуп для визначення
наявності струму і напруги, викрутки, плоскогубці, молоток,
зубило, набір гайкових ключів, надфілів. Організація праці робітників з комплексного обслуговування й
ремонту будинків. Робітники з комплексного обслуговування й
ремонту будинків виконують функції із забезпечення нормальної та
безперебійної експлуатації будівель, які запобігають їх
передчасному зношенню і руйнуванню. Роботи з поточного ремонту
здійснюють регулярно (протягом року) згідно графіка, складеного за
висновками попереднього огляду. Протягом зміни за викликом
адміністрації ліквідують несправності, що виникли в процесі
експлуатації. Для виконання робіт застосовують стіл, слюсарний і
столярний інструмент, пензлі, фарби тощо. Організація праці операторів котельні. Обслуговування
котельної установки повинно здійснюватись з додержанням правил
улаштування і безпечної експлуатації парових котлів, правил
технічної експлуатації, промсанітарії і внутрішнього розпорядку,
протипожежних правил. Оператор котельні постійно стежить за
справним станом бойлерних установок, арматури і
контрольно-вимірювальної апаратури. Поточний ремонт бойлерних
установок здійснюється влітку за участю операторів. Виконується
також і профілактичний огляд. Оператор повинен мати набір
слюсарного інструменту. Організація праці слюсарів-сантехніків. Поточний, середній і
капітальний ремонти трубопроводів та санітарного устаткування
здійснюються слюсарями-сантехніками за раніше складеним графіком
ПЗР з метою забезпечення найбільш ефективної експлуатації
трубопроводів і систем всіх призначень. Організація праці електромонтерів з обслуговування та ремонту
електроустаткування. Робоче місце електромонтера повинно бути
обладнано верстаком з тисками, касетами для технічної документації
і ящиками для інструменту, поворотним стільцем, стелажем для
зберігання деталей, шафою для зберігання інструменту,
пристосувань. Верстак повинен бути оснащений щитком з приладами
для випробувань, на якому є розетка для підключення паяльника,
переносного освітлення. Відремонтована електрична апаратура
повинна зберігатися на спеціальних стелажах. Для запасних частин
до електроапаратури передбачено також стелаж, на кожному ящику
повинна бути вказівна табличка з найменуванням деталей. Над
верстаком вивішуються місячні і річні графіки ПЗР.
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
------------------------------------------------------------ | НОРМАТИВИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ГАРДЕРОБНИКІВ | Карта | 1 | | |--------+-----| | | Лист | 1 | | |--------+-----| | | Листів | 1 | |----------------------------------------------------------| | Склад роботи | |Приймання та зберігання верхнього одягу, головних | |уборів, взуття та інших особистих речей від | |працівників та відвідувачів установи (організації). | |Видача працівникові або відвідувачу жетона з номером | |місця зберігання речей. Видавання речей, одягу | |працівникові або відвідувачу за пред'явленим жетоном. | |Забезпечення збереження речей, що здаються на зберігання | |працівниками або відвідувачами установи (організації). | |Утримання в чистоті та порядку приміщення гардеробної. | |----------------------------------------------------------| |Код Класифікатора професій | Професійна назва роботи | |ДК 003-95 ( v0257217-95 ) | | |-------------------------------+--------------------------| | 9152 | Гардеробник | |-------------------------------+--------------------------| | N пор.| Кількість місць | Чисельність на один | | | у гардеробі | гардероб у зміну, чол. | |-------+-----------------------+--------------------------| | 1 | до 100 | 0,79 | |-------+-----------------------+--------------------------| | 2 | 100 - 200 | 0,89 | |-------+-----------------------+--------------------------| | 3 | 201 - 300 | 1,09 | |-------+-----------------------+--------------------------| | 4 | 301 - 400 | 1,28 | |-------+-----------------------+--------------------------| | 5 | 401 - 500 | 1,48 | |-------+-----------------------+--------------------------| | 6 | 501 - 600 | 1,67 | |-------+-----------------------+--------------------------| | 7 | 601 - 700 | 1,87 | |-------+-----------------------+--------------------------| | 8 | 701 - 800 | 2,06 | |-------+-----------------------+--------------------------| | 9 | 801 - 900 | 2,25 | |-------+-----------------------+--------------------------| | 10 | 901 - 1000 | 2,45 | |-------+-----------------------+--------------------------| | 11 | понад 1000 | 2,64 | |-------------------------------+--------------------------| | Індекс | а | ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ | НОРМАТИВИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ЛІФТЕРІВ | Карта | 2 | | |------------+---------| | | Лист | 1 | | |------------+---------| | | Листів | 1 | |----------------------------------------------------------| | Склад роботи | |Керування ліфтами всіх типів, здійснення контролю | |за їх справністю. Пуск ліфта в роботу з попередньою | |перевіркою роботи телефону або аварійної сигналізації, | |автоматичних замків на всіх зупинках кнопки "Стоп". | |Під час супроводження пасажирів або вантажів нагляд | |за посадкою і виходом пасажирів або завантаженням і | |вивантаженням вантажів згідно з вантажопідйомністю ліфта. | |Зупинка ліфта у разі виявлення несправності. Повідомлення | |черговому електромеханіку з ліфтів. Утримання в чистоті | |кабіни ліфта, поверхових площадок на усіх зупинках. | |Заповнення журналу приймання та здавання зміни. Дотримання| |правил і норм охорони праці та протипожежного захисту. | |----------------------------------------------------------| | Код Класифікатора професій | Професійна назва роботи | | ДК 003-95 ( v0257217-95 ) | | |-------------------------------+--------------------------| | 8333.2 | Ліфтер | |-------------------------------+--------------------------| | N пор.| Умови роботи | Чисельність в зміну, чол.| |-------+-----------------------+--------------------------| | 1 |Супровід кабіни ліфта, | 1 | | |на 1 ліфт | | |-------+-----------------------+--------------------------| | 2 |Самостійне користування| 1 | | |пасажирів ліфтами, на 1| | | |пост | | |-------------------------------+--------------------------| | Індекс | а | ------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ | НОРМАТИВИ ЧИСЕЛЬНОСТІ СТОРОЖІВ |Карта | 3 | | |------+------------| | | Лист | 1 | | |------+------------| | |Листів| 1 | |----------------------------------------------------------| | Склад роботи | |Перевірка цільності об'єкта, що охороняється (замків | |та інших запірних пристроїв, наявності пломб, | |протипожежного інвентарю, справності сигналізації, | |телефонів, освітлення). У разі виявлення пошкоджень | |(зламаних вікон, дверей, замків, відсутності пломб та | |печаток і т. ін.), які не дозволяють прийняти об'єкт під | |охорону, доповідь про це особі, якій сторож | |підпорядковується, або представнику адміністрації та | |черговому по відділенню міліції; охорона слідів злочину до| |прибуття представників міліції. | |У разі виникнення пожежі на об'єкті підняття тривоги, | |сповіщання пожежної команди та чергового по відділенню | |міліції, вживання заходів щодо ліквідації пожежі. | |Чергування в прохідній установи (організації): пропуск | |працівників, відвідувачів, автотранспорту на територію | |установи (організації) та з території після пред'явлених | |відповідних документів. Звіряння супровідних документів із| |фактичною наявністю вантажу. Приймання та здавання | |чергування з відповідним записом у журналі. Утримання | |приміщення прохідної або місця чергування в належному | |санітарному стані. | |----------------------------------------------------------| | Код Класифікатора професій | Професійна назва роботи | | ДК 003-95 ( v0257217-95 ) | | |-------------------------------+--------------------------| | 9152 | Сторож | |----------------------------------------------------------| |N пор. |Кількість|Тривалість охорони об'єкта на добу, чол.| | | постів, | | | | од. | | | | |----------------------------------------| | | | 8 | 12 | 16 | 24 | | | |----------------------------------------| | | | Чисельність, чол. | |-------+---------+----------------------------------------| | 1 | 1 | 1,7 | 2,5 | 3,4 | 5,0 | |-------+---------+------------+------+------+-------------| | 2 | 2 | 3,4 | 5,0 | 6,8 | 10,0 | |-------+---------+------------+------+------+-------------| | 3 | 3 | 5,1 | 7,5 | 10,2 | 15,0 | |-------+---------+------------+------+------+-------------| | 4 | 4 | 6,8 | 10,0 | 13,6 | 20,0 | |-------+---------+------------+------+------+-------------| | 5 | 5 | 8,5 | 12,5 | 17,0 | 25,0 | |-------+---------+------------+------+------+-------------| | 6 | 6 | 10,2 | 15,0 | 20,4 | 30,0 | |-------+---------+------------+------+------+-------------| | 7 | 7 | 11,9 | 17,5 | 23,8 | 35,0 | |-------+---------+------------+------+------+-------------| | 8 | 8 | 13,6 | 20,0 | 27,2 | 40,0 | |-------+---------+------------+------+------+-------------| | 9 | 9 | 15,3 | 22,5 | 30,6 | 45,0 | |-------+---------+------------+------+------+-------------| | 10 | 10 | 17,0 | 25,0 | 34,0 | 50,0 | |-----------------+------------+------+------+-------------| | Індекс | а | б | в | г | ------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ | НОРМИ ЧАСУ НА РОБОТИ, ЩО | Карта | 4 | | ВИКОНУЮТЬСЯ ДВІРНИКАМИ |------------+---------| | | Лист | 1 | | |------------+---------| | | Листів | 1 | |----------------------------------------------------------| | Код Класифікатора | Професійна назва роботи | |професій ДК 003-95 | | | ( v0257217-95 ) | | |--------------------+-------------------------------------| | 9162 | Двірник | |----------------------------------------------------------| | N пор. | Найменування | Одиниця | Норма часу, | | |виконуваних робіт | виміру | люд.-год. | |-----------+------------------+------------+--------------| | 1 |Підмітання свіжого| 100 кв.м | 0,17 | | |снігу товщиною | | | | |шару до 2 см. | | | | |Згрібання снігу в | | | | |купи | | | |-----------+------------------+------------+--------------| | 2 |Просіювання піску | 1 куб.м | 0,83 | | |через сито. | | | | |Змішування піску | | | | |із хлоридами | | | |-----------+------------------+------------+--------------| | 3 |Посипання | 100 кв.м | 0,21 | | |території піском | | | | |або сумішшю піску | | | | |із хлоридами | | | |-----------+------------------+------------+--------------| | 4 |Очищення території| 100 кв.м | 2,9 | | |від затверділого | | | | |снігу скребком. | | | | |Згрібання снігу в | | | | |купи | | | |-----------+------------------+------------+--------------| | 5 |Перекидання снігу | 1 куб.м | 0,39 | | |і відколків на | | | | |газони з | | | | |рівномірним | | | | |розкиданням | | | |-----------+------------------+------------+--------------| | 6 |Прибирання сміття | 100 кв.м | 0,13 | | |з газонів, | | | | |транспортування | | | | |сміття до | | | | |встановленого | | | | |місця | | | |-----------+------------------+------------+--------------| | 7 |Миття території зі| 100 кв.м | 0,14 | | |шлангу | | | |-----------+------------------+------------+--------------| | 8 |Очищення урн від | 1 урна | 0,06 | | |сміття, | | | | |транспортування | | | | |сміття до | | | | |встановленого | | | | |місця | | | |-----------+------------------+------------+--------------| | 9 |Підмітання | 100 кв.м | 0,22 | | |території, | | | | |транспортування | | | | |сміття до | | | | |встановленого | | | | |місця | | | |-----------+------------------+------------+--------------| | 10 |Миття урн: | | | | |------------------+------------+--------------| | |- вручну; | 1 урна | 0,11 | | |------------------+------------+--------------| | |- шлангом | 1 урна | 0,06 | |-----------+------------------+------------+--------------| | 11 |Протирання | 1 покажчик | 0,03 | | |покажчиків вологою| | | | |ганчіркою | | | |-----------+------------------+------------+--------------| | 12 |Промивання | 1 номерний | 0,09 | | |номерних знаків | знак | | | |водою із | | | | |застосуванням | | | | |мийних засобів, | | | | |витирання насухо | | | |-------------------------------------------+--------------| | Індекс | а | ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ | НОРМАТИВИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ДВІРНИКІВ | Карта | 5 | | |---------+----------| | | Лист | 1 | | |---------+----------| | | Листів | 1 | |----------------------------------------------------------| | Склад роботи | | Для холодного періоду року | |Підмітання снігу, який щойно випав, товщиною до 2 см, | |зі збиранням снігу в купи. Посипання території піском | |або сумішшю піску із хлоридами під час ожеледиці. | |Сколювання льоду під водозливними трубами, з кришок | |каналізаційних, газових, пожежних колодязів. | |Очищення території від снігу наносного походження. | |Очищення та санітарна обробка урн, сміттєвих баків | |та місць їх установлення. Протирання номерних покажчиків. | | Для теплого періоду року | |Підмітання території і збирання сміття. Транспортування | |сміття в установлене місце на відстань до 100 м. | |Видалення трави між тротуарними плитами. Очищення і | |санітарна обробка урн, сміттєвих баків та місць їх | |установлення. Протирання номерних покажчиків, лавок. | |Очищення решіток зливної каналізації, кришок | |каналізаційних, газових, пожежних колодязів. | |----------------------------------------------------------| | Код Класифікатора | Професійна назва роботи | | професій ДК 003-95 | | | ( v0257217-95 ) | | |-------------------------+--------------------------------| | 9162 | Двірник | |----------------------------------------------------------| |N пор. | | Зимове | Літнє прибирання | | | |прибира- | | | | | ння | | | | |----------------------------------| | |Площа дільниці,|території з | газонів | | |що прибирається|удосконаленим| | | |за зміну, кв.м,| покриттям | | | | до |----------------------------------| | | | Чисельність, чол. | |-------+---------------+----------------------------------| | 1 | 2000 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | |-------+---------------+------+------+--------------------| | 2 | 4000 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | |-------+---------------+------+------+--------------------| | 3 | 6000 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | |-------+---------------+------+------+--------------------| | 4 | 8000 | 2,1 | 1,5 | 1,0 | |-------+---------------+------+------+--------------------| | 5 | 10000 | 2,6 | 1,9 | 1,2 | |-------+---------------+------+------+--------------------| | 6 | 12000 | 3,2 | 2,3 | 1,4 | |-------+---------------+------+------+--------------------| | 7 | 14000 | 3,7 | 2,5 | 1,7 | |-----------------------+------+------+--------------------| | Індекс | а | б | в | ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ | НОРМИ ЧАСУ НА РОБОТИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ | Карта | 6 | | РОБІТНИКАМИ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА |-------+--------| | | Лист | 1 | | |-------+--------| | |Листів | 1 | |----------------------------------------------------------| |Код Класифікатора | Професійна назва роботи | |професій ДК 003-95| | | ( v0257217-95 ) | | |------------------+---------------------------------------| | 6113 | Робітник зеленого будівництва | |----------------------------------------------------------| | N пор. | Найменування | Одиниця | Норма часу, | | |виконуваних робіт| виміру | люд.-год. | |---------+-----------------+---------+--------------------| | 1 |Планування | 100 кв.м| 11,73 | | |майданчиків | | | | |вручну | | | |---------+-----------------+---------+--------------------| | 2 |Розбивання мереж | 100 кв.м| 8,76 | | |доріжок та | | | | |майданчиків | | | |---------+-----------------+---------+--------------------| | 3 |Очищення | 100 кв.м| 1,40 | | |майданчиків від | | | | |бруду | | | |---------+-----------------+---------+--------------------| | 4 |Копання ям вручну| 1 куб.м | 1,40 | | |на глибину 0,8 м | | | | |та діаметром 1 м | | | |---------+-----------------+---------+--------------------| | 5 |Копання канави | 1 куб.м | 1,06 | | |вручну на глибину| | | | |0,5 м та шириною | | | | |0,5 м | | | |---------+-----------------+---------+--------------------| | 6 |Приготування | 1 куб.м | 1,60 | | |суміші | | | |---------+-----------------+---------+--------------------| | 7 |Садіння в ями | 10 од. | 6,50 | | |саджанців | | | |---------+-----------------+---------+--------------------| | 8 |Садіння кущів для| 100 од. | 4,50 | | |живої огорожі | | | |---------+-----------------+---------+--------------------| | 9 |Планування | 100 кв.м| 9,70 | | |газонів вручну | | | |---------+-----------------+---------+--------------------| | 10 |Перекопування | 100 кв.м| 4,60 | | |землі вручну на | | | | |глибину до 15 см | | | |---------+-----------------+---------+--------------------| | 11 |Засівання газонів| 100 кв.м| 0,32 | | |вручну | | | |---------+-----------------+---------+--------------------| | 12 |Підготування | 100 кв.м| 5,07 | | |ґрунту під | | | | |квітники | | | |---------+-----------------+---------+--------------------| | 13 |Садіння квітів | 100 кв.м| 3,20 | | |(1000 од.) | | | |---------+-----------------+---------+--------------------| | 14 |Поливання квітів | 100 кв.м| 0,59 | |---------+-----------------+---------+--------------------| | 15 |Прополювання | 100 кв.м| 2,50 | | |квітника | | | |---------+-----------------+---------+--------------------| | 16 |Ручне | 100 кв.м| 2,48 | | |підстригання | | | | |живої огорожі | | | |---------+-----------------+---------+--------------------| | 17 |Поливання кущів | 100 кв.м| 2,21 | |---------+-----------------+---------+--------------------| | 18 |Обрізання дерев |10 дерев | 1,60 | |---------+-----------------+---------+--------------------| | 19 |Поливання дерева |10 дерев | 0,33 | |-------------------------------------+--------------------| | Індекс | а | ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ |НОРМАТИВИ ЧИСЕЛЬНОСТІ РОБІТНИКІВ| Карта | 7 | | ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА |--------------+----------| | | Лист | 1 | | |--------------+----------| | | Листів | 1 | |----------------------------------------------------------| | Склад роботи | |Планування площі, грядок, доріжок. Облаштування насипних | |клумб. Копання садильних ям і траншей. Садіння кущових | |та стандартних дерев. Підпушування ґрунту в пристовбурних | |лунках. Санітарне і художнє обрізання кущів та стандартних| |дерев. Санітарне вирубування і викорчовування дерев і | |кущів. Сіяння газонних трав. Скошування трави. Садіння | |однорічних і багаторічних рослин у відкритий ґрунт. | |Садіння квітникової розсади. | |Складання земельних та рослинних сумішей. Внесення в | |процесі садіння рослинних сумішей, стимуляторів зросту, | |органічних і мінеральних добрив. Підживлення рослин у | |процесі розвитку. Поливання дерев, кущів, квітів і | |газонних трав. | |----------------------------------------------------------| |Код Класифікатора професій | Професійна назва роботи | | ДК 003-95 ( v0257217-95 ) | | |---------------------------+------------------------------| | 6113 |Робітник зеленого будівництва | |---------------------------+------------------------------| | Площа, що обслуговується, | Чисельність, чол. | | кв.м | | |---------------------------+------------------------------| | 600 | 1 | |---------------------------+------------------------------| | Індекс | а | ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ | НОРМИ ЧАСУ НА РОБОТИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ | Карта | 8 | | СТОЛЯРАМИ |--------+-------| | | Лист | 1 | | |--------+-------| | | Листів | 1 | |----------------------------------------------------------| | Код Класифікатора | Професійна назва роботи | |професій ДК 003-95 | | | ( v0257217-95 ) | | |-------------------+--------------------------------------| | 7422.2 | Столяр | |----------------------------------------------------------| | N пор. | Найменування | Одиниця | Норма часу, | | |виконуваних робіт| виміру | люд.-год. | |----------+-----------------+---------+-------------------| | 1 |Підганяння стулки| 10 од. | 0,58 | | |і фрамуги до | | | | |коробки | | | |----------+-----------------+---------+-------------------| | 2 |Підганяння | 10 од. | 0,33 | | |кватирки до рами | | | |----------+-----------------+---------+-------------------| | 3 |Підганяння | 10 од. | 3,60 | | |дверного полотна | | | |----------+-----------------+---------+-------------------| | 4 |Навішування | | | | |дверного полотна:| | | | |-----------------+---------+-------------------| | |- зовнішнього | 10 од. | 1,80 | | |всіх видів; | | | | |-----------------+---------+-------------------| | |- міжкімнатного; | 10 од. | 1,37 | | |-----------------+---------+-------------------| | |- дверці в шафах | 10 од. | 0,92 | |----------+-----------------+---------+-------------------| | 5 |Навішування | | | | |елементних | | | | |віконних рам з | | | | |кріпленням: | | | | |-----------------+---------+-------------------| | |- стулки; | 10 од. | 2,4 | | |-----------------+---------+-------------------| | |- кватирки | 10 од. | 1,45 | |----------+-----------------+---------+-------------------| | 6 |Установлення | 10 од. | 3,1 | | |врізаного замка в| | | | |шафи, ящики, | | | | |столи і т. ін. | | | |----------+-----------------+---------+-------------------| | 7 |Установлення | 10 од. | 0,95 | | |засувки | | | | |вертикальної, | | | | |шпінгалета | | | |----------+-----------------+---------+-------------------| | 8 |Установлення | 10 од. | 0,65 | | |кнопки-ручки | | | |----------+-----------------+---------+-------------------| | 9 |Установлення | 10 од. | 0,62 | | |ручок з висячою | | | | |дужкою, черепашок| | | |----------+-----------------+---------+-------------------| | 10 |Підстругування | 1 кв.м | 0,33 | | |елементів | | | | |заповнення | | | | |прорізів: | | | | |-----------------+---------+-------------------| | |- вікон; | 2 кв.м | 0,26 | | |-----------------+---------+-------------------| | |- дверних; | 0,3 кв.м| 0,13 | | |-----------------+---------+-------------------| | |- дверцят шаф | | | |----------+-----------------+---------+-------------------| | 11 |Виготовлення та | 1 кв.м | 1,0 | | |складання | | | | |захисних | | | | |радіаторних | | | | |решіток | | | |----------+-----------------+---------+-------------------| | 12 |Установлення | 1 м | 0,36 | | |дерев'яних | | | | |плінтусів | | | |----------+-----------------+---------+-------------------| | 13 |Скління | 10 кв.м| 3,5 | | |дерев'яних | | | | |віконних рам на | | | | |штапиках із | | | | |промазуванням | | | | |фальців та скла | | | |----------+-----------------+---------+-------------------| | 14 |Скління металевих| 10 кв.м| 12,5 | | |віконних рам на | | | | |гумових | | | | |ущільнювачах | | | |----------+-----------------+---------+-------------------| | 15 |Скління віконних | 10 кв.м| 3,24 | | |рам на замазці | | | |----------+-----------------+---------+-------------------| | 16 |Видалення | 10 кв.м| 3,3 | | |розбитого скла із| | | | |дерев'яних рам | | | |--------------------------------------+-------------------| | Індекс | а | ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ | НОРМАТИВИ ЧИСЕЛЬНОСТІ СТОЛЯРІВ |Карта | 9 | | |------+--------------| | |Лист | 1 | | |------+--------------| | |Листів| 1 | |----------------------------------------------------------| | Склад роботи | |Періодичні огляди заповнень віконних рам та дверних | |прорізів. Ремонт віконних рам. Ремонт дверних полотен. | |Заміна та ремонт віконних та дверних наличників. | |Укріплення та ремонт дерев'яних поручнів. Заміна | |ущільнювальних прокладок у заповненнях віконних та дверних| |прорізів. Періодичний огляд меблів, нагляд за правильною | |їх експлуатацією і утриманням. Ремонт меблів. Виготовлення| |столярних виробів і фурнітури. | |----------------------------------------------------------| | Код Класифікатора професій | Професійна назва роботи | | ДК 003-95 ( v0257217-95 ) | | |----------------------------+-----------------------------| | 7422.2 | Столяр | |----------------------------------------------------------| | N |Кількість| Кількість одиниць меблів, од. | |пор.|працюючих| | | | в |-------------------------------------------| | |будівлі, | до |401-|601-|851-|1301-|1801-|2501-|понад| | | чол. |400 |600 |850 |1300|1800 |2500 |3500 |3500 | | | |-------------------------------------------| | | | Чисельність, чол. | |----+---------+-------------------------------------------| | 1 | до 100 |0,16|0,27|0,38|0,55|0,78 | - | - | - | |----+---------+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----| | 2 |101 - 200|0,24|0,35|0,46|0,63|0,86 |1,14 | - | - | |----+---------+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----| | 3 |201 - 300|0,32|0,43|0,54|0,71|0,93 |1,22 |1,62 | - | |----+---------+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----| | 4 |301 - 400|0,40|0,53|0,62|0,80|1,03 |1,30 |1,79 | 2,31| |----+---------+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----| | 5 |401 - 500|0,48|0,60|0,71|0,88|1,11 |1,38 |1,87 | 2,38| |----+---------+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----| | 6 |501 - 600|0,56|0,65|0,80|0,95|1,19 |1,46 |1,95 | 2,46| |----+---------+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----| | 7 |601 - 700|0,64|0,76|0,89|1,05|1,27 |1,54 |2,03 | 2,54| |----+---------+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----| | 8 |701 - 800|0,69|0,84|0,96|1,13|1,35 |1,62 |2,09 | 2,62| |----+---------+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----| | 9 |801 - 900| - |0,92|1,03|1,21|1,45 |1,70 |2,19 | 2,70| |----+---------+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----| | 10 | 901 - | - | - |1,11|1,29|1,51 |1,78 |2,27 | 2,78| | | 1000 | | | | | | | | | |----+---------+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----| | 11 | понад | - | - | - |1,37|1,59 |1,87 |2,36 | 2,87| | | 1000 | | | | | | | | | |--------------+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----| | Індекс | а | б | в | г | д | е | ж | и | ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ | НОРМИ ЧАСУ НА ОКРЕМІ РОБОТИ, ЩО | Карта | 10 | | ВИКОНУЮТЬСЯ ПРИБИРАЛЬНИКАМИ СЛУЖБОВИХ |--------+--------| | ПРИМІЩЕНЬ | Лист | 1 | | |--------+--------| | | Листів | 2 | |----------------------------------------------------------| |Код Класифікатора | Професійна назва роботи | |професій ДК 003-95| | | ( v0257217-95 ) | | |------------------+---------------------------------------| | 9132 | Прибиральник службових приміщень | |----------------------------------------------------------| | N пор. | Найменування | Одиниця |Норма часу, люд.-год.| | | виконуваних | виміру | | | | робіт | | | |---------+----------------+---------+---------------------| | 1 |Вологе | | | | |протирання: | | | | |----------------+---------+---------------------| | |- банкетика; | од. | 0,01 | | |----------------+---------+---------------------| | |- батареї; | кв.м | 0,03 | | |----------------+---------+---------------------| | |- дивана; | од. | 0,03 | | |----------------+---------+---------------------| | |- крісла | од. | 0,01 | | |робочого; | | | | |----------------+---------+---------------------| | |- кульмана; | од. | 0,02 | | |----------------+---------+---------------------| | |- настільного | од. | 0,008 | | |вентилятора; | | | | |----------------+---------+---------------------| | |- настільного | од. | 0,006 | | |календаря; | | | | |----------------+---------+---------------------| | |- настільної | од. | 0,011 | | |лампи; | | | | |----------------+---------+---------------------| | |- телефону; | од. | 0,007 | | |----------------+---------+---------------------| | |- плінтуса; | м | 0,003 | | |----------------+---------+---------------------| | |- підвіконника; | кв.м | 0,02 | | |----------------+---------+---------------------| | |- картини; | кв.м | 0,049 | | |----------------+---------+---------------------| | |- радіоприймача;| од. | 0,001 | | |----------------+---------+---------------------| | |- сейфа, що | кв.м | 0,005 | | |стоїть на | | | | |підлозі; | | | | |----------------+---------+---------------------| | |- стіни, дверей;| кв.м | 0,014 | | |----------------+---------+---------------------| | |- стелажа; | кв.м | 0,01 | | |----------------+---------+---------------------| | |- столу | од. | 0,015 | | |письмового; | | | | |----------------+---------+---------------------| | |- столу | од. | 0,01 | | |телефонного; | | | | |----------------+---------+---------------------| | |- стільця; | од. | 0,08 | | |----------------+---------+---------------------| | |- шафи; | од. | 0,02 | | |----------------+---------+---------------------| | |- тумби | од. | 0,01 | |---------+----------------+---------+---------------------| | 2 |Сухе протирання:| | | | |----------------+---------+---------------------| | |- панелі; | кв.м | 0,011 | | |----------------+---------+---------------------| | |- полірованого | од. | 0,013 | | |столу; | | | | |----------------+---------+---------------------| | |- телевізора | од. | 0,018 | |---------+----------------+---------+---------------------| | 3 |Миття стін та | кв.м | 0,03 | | |дверей | | | |------------------------------------+---------------------| | Індекс | а | ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ | НОРМИ ЧАСУ НА ОКРЕМІ РОБОТИ, ЩО | Карта | 10 | | ВИКОНУЮТЬСЯ ПРИБИРАЛЬНИКАМИ СЛУЖБОВИХ |---------+-------| | ПРИМІЩЕНЬ | Лист | 2 | | |---------+-------| | | Листів | 2 | |----------------------------------------+-----------------| | N |Найменування виконуваних| Одиниця | Норма часу, | | пор.| робіт | виміру | люд.-год. | |-----+------------------------+---------+-----------------| | 4 |Чищення за допомогою | | | | |мийних засобів: | | | | |------------------------+---------+-----------------| | |- пісуара; | од. | 0,03 | | |------------------------+---------+-----------------| | |- раковини; | од. | 0,04 | | |------------------------+---------+-----------------| | |- унітаза | од. | 0,07 | |-----+------------------------+---------+-----------------| | 5 |Чищення дзеркала | кв.м | 0,03 | |-----+------------------------+---------+-----------------| | 6 |Очищення урни, миття її | од. | 0,05 | |-----+------------------------+---------+-----------------| | 7 |Очищення корзини | од. | 0,01 | |-----+------------------------+---------+-----------------| | 8 |Змітання пилу зі стін | кв.м | 0,009 | |-----+------------------------+---------+-----------------| | 9 |Чищення килимового | | | | |покриття: | | | | |------------------------+---------+-----------------| | |- вручну; | кв.м | 0,01 | | |------------------------+---------+-----------------| | |- пилососом | кв.м | 0,006 | |-----+------------------------+---------+-----------------| | 10 |Чищення пилососом: | | | | |------------------------+---------+-----------------| | |- м'якого дивана; | од. | 0,015 | | |------------------------+---------+-----------------| | |- м'якого крісла; | од. | 0,011 | | |------------------------+---------+-----------------| | |- м'якого стільця | од. | 0,004 | |-----+------------------------+---------+-----------------| | 11 |Поливання та протирання | од. | 0,005 | | |вазонів з квітами | | | |----------------------------------------+-----------------| | Індекс | а | ------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- | НОРМИ ЧАСУ НА МИТТЯ ПІДЛОГИ В СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ | Карта | 11 | | |----------+------------| | | Лист | 1 | | |----------+------------| | | Листів | 1 | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Код Класифікатора професій ДК 003-95 | Професійна назва роботи | | ( v0257217-95 ) | | |----------------------------------------+---------------------------------------------| | 9132 | Прибиральник службових приміщень | |--------------------------------------------------------------------------------------| |N |Коефі- | Кількість відвідувачів у годину, чол. | |пор.|цієнт |-------------------------------------------------------------------------| | |застав-| до 15 | 16 - 30 | 31 - 50 | 51 - 90 | 91 - 110 | | |ляння |-------------------------------------------------------------------------| | |примі- | Норма часу на 1 кв.м, люд.-год. | | |щення, |-------------------------------------------------------------------------| | |до | без | з | без | з | без | з | без | з | без | з | | | |перемі-|пере- |перемі-|пере- |перемі-|пере- |перемі-|пере- |перемі-|пере-| | | |щення |міще- |щення |міще- |щення |міще- |щення |міще- |щення |міще-| | | |меблів |нням |меблів |нням |меблів |нням |меблів |нням |меблів |нням | | | | |меблів| |меблів| |меблів| |меблів| |меб- | | | | | | | | | | | | |лів | |----+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-----| | 1 | 0,2 | 0,005 |0,006 | 0,006 |0,008 | 0,008 |0,009 | 0,009 |0,010 | 0,010 |0,012| |----+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-----| | 2 | 0,3 | 0,006 |0,008 | 0,008 |0,009 | 0,009 |0,010 | 0,010 |0,012 | 0,012 |0,014| |----+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-----| | 3 | 0,4 | 0,008 |0,009 | 0,009 |0,010 | 0,010 |0,011 | 0,011 |0,013 | 0,013 |0,015| |----+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-----| | 4 | 0,6 | 0,009 |0,011 | 0,010 |0,012 | 0,011 |0,013 | 0,013 |0,015 | 0,014 |0,017| |----+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-----| | 5 | 0,8 | 0,011 |0,013 | 0,012 |0,014 | 0,013 |0,015 | 0,015 |0,017 | 0,016 |0,019| |------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-----| | Індекс | а | б | в | г | д | е | ж | и | к | л | ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- | НОРМИ ЧАСУ НА МИТТЯ ПІДЛОГИ В КОРИДОРАХ | Карта | 12 | | |--------+-------| | | Лист | 1 | | |--------+-------| | |Листів | 1 | |-----------------------------------------------------------| |Код Класифікатора професій | Професійна назва роботи | | ДК 003-95 ( v0257217-95 ) | | |---------------------------+-------------------------------| | 9132 | Прибиральник службових | | | приміщень | |-----------------------------------------------------------| | N пор. | Кількість відвідувачів у |Норма часу на 1 кв.м,| | | годину, чол. | люд.-год. | | |--------+----------------------------+---------------------| | 1 | до 9 | 0,008 | |--------+----------------------------+---------------------| | 2 | 10 - 14 | 0,009 | |--------+----------------------------+---------------------| | 3 | 15 - 20 | 0,010 | |--------+----------------------------+---------------------| | 4 | 21 - 30 | 0,011 | |--------+----------------------------+---------------------| | 5 | 31 - 46 | 0,012 | |--------+----------------------------+---------------------| | 6 | 47 - 68 | 0,013 | |--------+----------------------------+---------------------| | 7 | 69 - 102 | 0,015 | |--------+----------------------------+---------------------| | 8 | 103 - 153 | 0,020 | |-------------------------------------+---------------------| | Індекс | а | -------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ | НОРМИ ЧАСУ НА МИТТЯ СХОДИН ТА | Карта | 13 | | ПОРУЧНІВ |----------+---------| | | Лист | 1 | | |----------+---------| | | Листів | 1 | |----------------------------------------------------------| | Код Класифікатора | Професійна назва роботи | |професій ДК 003-95 | | | ( v0257217-95 ) | | |--------------------+-------------------------------------| | 9132 | Прибиральник службових приміщень | |----------------------------------------------------------| | N пор. | Кількість | Норма часу на 1 кв.м, | | | відвідувачів у | люд.-год. | | | годину, чол. | | |----------+-------------------+---------------------------| | 1 | до 20 | 0,017 | |----------+-------------------+---------------------------| | 2 | 21 - 30 | 0,018 | |----------+-------------------+---------------------------| | 3 | 31 - 46 | 0,019 | |----------+-------------------+---------------------------| | 4 | 47 - 68 | 0,020 | |----------+-------------------+---------------------------| | 5 | 69 - 102 | 0,022 | |----------+-------------------+---------------------------| | 6 | 103 - 153 | 0,024 | |----------+-------------------+---------------------------| | 7 | 194 - 230 | 0,028 | |----------+-------------------+---------------------------| | 8 | 231 - 345 | 0,033 | |----------+-------------------+---------------------------| | 9 | 346 - 518 | 0,041 | |------------------------------+---------------------------| | Індекс | а | ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ | НОРМИ ЧАСУ НА МИТТЯ ПІДЛОГИ В | Карта | 14 | | ТУАЛЕТІ |---------+----------| | | Лист | 1 | | |---------+----------| | | Листів | 1 | |----------------------------------------------------------| | Код Класифікатора | Професійна назва роботи | |професій ДК 003-95 | | | ( v0257217-95 ) | | |---------------------+------------------------------------| | 9132 | Прибиральник службових приміщень | |----------------------------------------------------------| | N пор. | Кількість | Норма часу на 1 кв.м, | | | відвідувачів у | люд.-год. | | | годину, чол. | | |-----------+------------------+---------------------------| | 1 | до 4 | 0,015 | |-----------+------------------+---------------------------| | 2 | 5 - 6 | 0,016 | |-----------+------------------+---------------------------| | 3 | 7 - 9 | 0,017 | |-----------+------------------+---------------------------| | 4 | 10 - 14 | 0,018 | |-----------+------------------+---------------------------| | 5 | 15 - 20 | 0,019 | |-----------+------------------+---------------------------| | 6 | 21 - 30 | 0,020 | |-----------+------------------+---------------------------| | 7 | 31 - 46 | 0,021 | |-----------+------------------+---------------------------| | 8 | 47 - 68 | 0,022 | |-----------+------------------+---------------------------| | 9 | 69 - 102 | 0,024 | |-----------+------------------+---------------------------| | 10 | 103 - 153 | 0,026 | |-----------+------------------+---------------------------| | 11 | 154 - 230 | 0,028 | |-----------+------------------+---------------------------| | 12 | 231 - 345 | 0,035 | |-----------+------------------+---------------------------| | 13 | 346 - 518 | 0,036 | |-----------+----------------------------------------------| | Індекс | а | ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ | НОРМИ ЧАСУ НА ПРОТИРАННЯ ПІДЛОГИ В | Карта | 15 | | СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ |--------+---------| | | Лист | 1 | | |--------+---------| | | Листів | 1 | |----------------------------------------------------------| | Код Класифікатора | Професійна назва роботи | | професій ДК 003-95 | | | ( v0257217-95 ) | | |------------------------+---------------------------------| | 9132 |Прибиральник службових приміщень | |----------------------------------------------------------| | N |Коефі- | Кількість відвідувачів у годину, чол. | |пор. |цієнт | | | |застав- |-------------------------------------------| | |ляння |до 15 |16 - 30 |31 - 50 |51 - 90 | 91 - 110| | |примі- | | | | | | | |щення, |-------------------------------------------| | |до | Норма часу на 1 кв.м, люд.-год. | |-----+--------+-------------------------------------------| | 1 | 0,2 |0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | |-----+--------+------+--------+--------+--------+---------| | 2 | 0,3 |0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | |-----+--------+------+--------+--------+--------+---------| | 3 | 0,4 |0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,012 | |-----+--------+------+--------+--------+--------+---------| | 4 | 0,6 |0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,013 | |-----+--------+------+--------+--------+--------+---------| | 5 | 0,8 |0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | |--------------+------+--------+--------+--------+---------| | Індекс | а | б | в | г | д | ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ | НОРМИ ЧАСУ НА ПРОТИРАННЯ ПІДЛОГИ В | Карта | 16 | | КОРИДОРАХ |---------+----------| | | Лист | 1 | | |---------+----------| | | Листів | 1 | |----------------------------------------------------------| | Код Класифікатора | Професійна назва роботи | |професій ДК 003-95 | | | ( v0257217-95 ) | | |-------------------+--------------------------------------| | 9132 | Прибиральник службових приміщень | |----------------------------------------------------------| | N пор. | Кількість | Норма часу на 1 кв.м, | | | відвідувачів у | люд.-год. | | | годину, чол. | | |----------+------------------+----------------------------| | 1 | до 9 | 0,004 | |----------+------------------+----------------------------| | 2 | 10 - 14 | 0,005 | |----------+------------------+----------------------------| | 3 | 15 - 20 | 0,006 | |----------+------------------+----------------------------| | 4 | 21 - 30 | 0,007 | |----------+------------------+----------------------------| | 5 | 31 - 46 | 0,008 | |----------+------------------+----------------------------| | 6 | 47 - 68 | 0,009 | |----------+------------------+----------------------------| | 7 | 69 - 102 | 0,011 | |----------+------------------+----------------------------| | 8 | 103 - 153 | 0,012 | |----------+-----------------------------------------------| | Індекс | а | ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ | НОРМИ ЧАСУ НА ПРОТИРАННЯ СХОДИН ТА | Карта | 17 | | ПОРУЧНІВ |----------+---------| | | Лист | 1 | | |----------+---------| | | Листів | 1 | |----------------------------------------------------------| | Код Класифікатора | Професійна назва роботи | |професій ДК 003-95 | | | ( v0257217-95 ) | | |-------------------+--------------------------------------| | 9132 | Прибиральник службових приміщень | |----------------------------------------------------------| | N пор. | Кількість | Норма часу на 1 кв.м, | | | відвідувачів у | люд.-год. | | | годину, чол. | | |----------+------------------+----------------------------| | 1 | до 9 | 0,0104 | |----------+------------------+----------------------------| | 2 | 10 - 14 | 0,0105 | |----------+------------------+----------------------------| | 3 | 15 - 20 | 0,0107 | |----------+------------------+----------------------------| | 4 | 21 - 30 | 0,0110 | |----------+------------------+----------------------------| | 5 | 31 - 46 | 0,0114 | |----------+------------------+----------------------------| | 6 | 47 - 68 | 0,0120 | |----------+------------------+----------------------------| | 7 | 69 - 102 | 0,0130 | |----------+------------------+----------------------------| | 8 | 103 - 153 | 0,0144 | |----------+------------------+----------------------------| | 9 | 154 - 203 | 0,0165 | |----------+------------------+----------------------------| | 10 | 231 - 345 | 0,0198 | |----------+------------------+----------------------------| | 11 | 346 - 518 | 0,0245 | |----------+-----------------------------------------------| | Індекс | а | ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ | НОРМИ ЧАСУ ПРОТИРАННЯ ПІДЛОГИ В | Карта | 18 |


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору