Щодо проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня [...]
МОН України; Наказ, Перелік, Програма від 08.04.2016409
Документ v0409729-16, поточна редакція — Прийняття від 08.04.2016
 

Сторінки:  1  [ 2 ]  3  4  5  6
« попередня сторінканаступна сторінка »  

Цивільне право України

Когнітивні рівні охоплення:

Рівень A. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання".

Рівень B. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння".

Рівень C. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння", "Застосування".

Рівень D. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння", "Застосування" та "Аналіз"/"Синтез"/"Оцінка".

Тема та її зміст

Питома вага, %

Рівень компетентності

1.

Цивільне право в системі права України

1,7

1.1.

Цивільне право як галузь приватного права.

B

1.2.

Предмет цивільного права.

B

1.3.

Метод цивільно-правового регулювання.

B

1.4.

Принципи цивільного права.

B

1.5.

Система цивільного права.

B

2.

Джерела цивільного права України

2,5

2.1.

Загальна характеристика джерел цивільного права.

B

2.2.

Цивільне законодавство України: поняття і структура.

B

2.3.

Дія актів цивільного законодавства в часі, просторі та за колом суб'єктів.

C

2.4.

Акти цивільного законодавства і договір.

C

2.5.

Звичай як джерело цивільного права. Звичаї ділового обороту.

B

2.6.

Аналогія в цивільному праві.

C

2.7.

Судова практика та її роль в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні норм цивільного права.

B

3.

Фізичні особи

2,5

3.1.

Поняття фізичної особи як суб'єкта цивільних правовідносин. Іноземні громадяни та особи без громадянства як суб'єкти цивільних правовідносин.

B

3.2.

Ім'я фізичної особи. Місце проживання фізичної особи.

B

3.3.

Цивільна правоздатність фізичної особи.

B

3.4.

Цивільна дієздатність: поняття, види.

C

3.5.

Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи недієздатною.

C

3.6.

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної особи померлою.

C

4.

Юридичні особи

2,9

4.1.

Поняття та ознаки юридичної особи.

B

4.2.

Види та організаційно-правові форми юридичних осіб.

D

4.3.

Створення юридичної особи. Установчі документи юридичних осіб.

C

4.4.

Цивільна право- і дієздатність юридичної особи. Органи юридичної особи.

C

4.5.

Філії і представництва юридичної особи.

C

4.6.

Припинення юридичної особи.

C

4.7.

Господарські товариства як юридичні особи.

C

4.8.

Кооперативи як юридичні особи.

C

5.

Об'єкти цивільних прав

2,1

5.1.

Поняття об'єктів цивільних прав та їх оборотоздатність.

B

5.2.

Речі як об'єкти цивільних прав: поняття, класифікація.

D

5.3.

Гроші як об'єкти цивільних прав. Валютні цінності.

C

5.4.

Майно, майнові права. Підприємство як єдиний майновий комплекс.

C

5.5.

Цінні папери як об'єкти цивільних прав.

C

6.

Правочини

2,5

6.1.

Поняття та види юридичних фактів в цивільному праві. Юридичні склади.

B

6.2.

Правочин: поняття та ознаки. Види правочинів.

B

6.3.

Умови дійсності правочину. Форма правочину.

C

6.4.

Недійсні правочини, їх правова природа і види. Загальні правові наслідки недійсності правочину. Недійсність частини правочину.

D

6.5.

Недійсні правочини з вадами змісту.

C

6.6.

Недійсні правочини з вадами форми.

C

6.7.

Недійсні правочини з вадами суб'єктного складу.

C

6.8.

Недійсні правочини з вадами волі.

C

6.9.

Фіктивні та удавані правочини.

C

7.

Представництво

1,7

7.1.

Поняття та види представництва в цивільному праві.

B

7.2.

Суб'єкти представництва.

B

7.3.

Повноваження представника. Правові наслідки перевищення повноважень представником.

C

7.4.

Довіреність: поняття, види.

C

7.5.

Форма довіреності. Зміст довіреності.

B

7.6.

Припинення представництва за довіреністю.

B

8.

Строки і терміни. Позовна давність

2,5

8.1.

Поняття та види цивільно-правових строків і термінів.

B

8.2.

Способи визначення строків і термінів. Порядок обчислення строків.

C

8.3.

Поняття та види позовної давності.

B

8.4.

Початок перебігу позовної давності.

C

8.5.

Зупинення і переривання перебігу позовної давності.

C

8.6.

Правові наслідки спливу позовної давності.

C

8.7.

Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

B

9.

Особисті немайнові права фізичної особи

2,5

9.1.

Поняття та ознаки особистих немайнових прав фізичної особи.

B

9.2.

Класифікація особистих немайнових прав в цивільному праві.

B

9.3.

Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.

C

9.4.

Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

C

9.5.

Захист особистих немайнових прав.

C

10.

Загальна характеристика права власності як основного речового права

2,5

10.1.

Поняття та ознаки речових прав. Види речових прав.

B

10.2.

Поняття власності і права власності. Зміст права власності.

B

10.3.

Об'єкти та суб'єкти права власності.

B

10.4.

Здійснення права власності. Межі здійснення права власності.

C

10.5.

Обов'язки власника. Тягар утримання майна.

B

10.6.

Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна.

C

11.

Набуття та припинення права власності

2,5

11.1.

Підстави (способи) набуття права власності: поняття, види.

B

11.2.

Набуття права власності на новостворену річ. Переробка (специфікація). Набуття права власності на прирощення, які приносить річ.

C

11.3.

Привласнення загальнодоступних дарів природи. Набуття права власності на безхазяйну річ. Знахідка. Бездоглядна домашня тварина. Скарб.

C

11.4.

Набуття права власності за давністю володіння нею (набувальна давність).

C

11.5.

Набуття права власності за договором. Момент виникнення права власності у набувача за договором. Інші похідні способи набуття права власності.

C

11.6.

Загальна характеристика підстав (способів) припинення права власності.

C

11.7.

Відчуження речі як підстава припинення права власності. Відмова власника від права власності.

C

11.8.

Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати.

C

11.9.

Викуп пам'ятки історії та культури. Викуп земельної ділянки у зв'язку із суспільною необхідністю.

C

11.10.

Націоналізація, конфіскація і реквізиція як підстави припинення права власності. Інші підстави припинення права власності.

C

12.

Право спільної власності

2,5

12.1.

Поняття та види права спільної власності.

B

12.2.

Право спільної часткової власності: поняття, суб'єкти, підстави виникнення. Визначення часток у праві спільної часткової власності.

B

12.3.

Здійснення права спільної часткової власності.

C

12.4.

Право переважної купівлі частки у праві спільної часткової власності.

C

12.5.

Припинення права спільної часткової власності.

C

12.6.

Право спільної сумісної власності: поняття, суб'єкти, підстави виникнення.

B

12.7.

Здійснення права спільної сумісної власності.

C

12.8.

Припинення права спільної сумісної власності.

C

13.

Захист права власності

2,5

13.1.

Поняття захисту права власності. Підстави для захисту права власності.

B

13.2.

Поняття та види способів захисту права власності.

B

13.3.

Віндикація як спосіб захисту права власності. Межі віндикації. Розрахунки при віндикації.

D

13.4.

Негаторний позов.

C

13.5.

Визнання права власності.

C

13.6.

Інші способи захисту права власності.

C

14.

Речові права на чуже майно

1,7

14.1.

Загальна характеристика речових прав на чуже майно.

B

14.2.

Володіння.

C

14.3.

Право користування чужим майном (сервітут).

C

14.4.

Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

C

14.5.

Право забудови земельної ділянки (суперфіцій).

C

15.

Право інтелектуальної власності: загальні положення

1,7

15.1.

Поняття та джерела права інтелектуальної власності.

B

15.2.

Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності.

C

15.3.

Підстави виникнення та зміст прав інтелектуальної власності.

B

15.4.

Особливості правового режиму службових об'єктів права інтелектуальної власності та об'єктів, створених за замовленням.

C

15.5.

Захист права інтелектуальної власності.

C

16.

Авторське право і суміжні права

2,5

16.1.

Поняття та об'єкти авторського права.

C

16.2.

Суб'єкти авторського права. Співавторство.

C

16.3.

Виникнення суб'єктивних авторських прав.

C

16.4.

Особисті немайнові права автора.

C

16.5.

Майнові авторські права.

C

16.6.

Випадки вільного використання творів.

B

16.7.

Строки чинності майнових авторських прав.

C

16.8.

Суміжні права, їх об'єкти, суб'єкти, виникнення і зміст.

C

17.

Патентне право

2,5

17.1.

Патентне право та його джерела.

B

17.2.

Об'єкти патентного права.

C

17.3.

Суб'єкти патентних прав.

C

17.4.

Патент як форма охорони прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

B

17.5.

Особисті немайнові права винахідника (автора промислового зразка).

B

17.6.

Майнові права, що випливають з патенту. Дії, що не визнаються порушенням прав володільця патенту.

C

17.7.

Припинення дії патенту та визнання його недійсним.

C

18.

Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

2,5

18.1.

Загальна характеристика правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

B

18.2.

Комерційне (фірмове) найменування.

C

18.3.

Торговельна марка (знак для товарів і послуг): поняття, об'єкти, умови надання правової охорони.

C

18.4.

Суб'єкти та підстави набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку.

C

18.5.

Зміст права інтелектуальної власності на торговельну марку.

C

18.6.

Припинення чинності свідоцтва та визнання його недійсним.

C

18.7.

Географічне зазначення як об'єкт права інтелектуальної власності.

C

19.

Зобов'язання та його виконання

2,5

19.1.

Поняття та елементи зобов'язання. Види зобов'язань.

B

19.2.

Підстави виникнення зобов'язань.

B

19.3.

Сторони і треті особи у зобов'язанні. Множинність сторін, її види. Заміна сторін у зобов'язанні.

C

19.4.

Поняття та загальні принципи виконання зобов'язань.

B

19.5.

Суб'єкти виконання зобов'язання.

B

19.6.

Строк (термін) виконання зобов'язання.

C

19.7.

Місце виконання зобов'язання. Спосіб виконання зобов'язання.

B

19.8.

Підтвердження виконання зобов'язання.

C

20.

Забезпечення виконання зобов'язань

2,5

20.1.

Загальна характеристика видів (способів) забезпечення виконання зобов'язань, їх ознаки, види. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання.

B

20.2.

Неустойка як вид забезпечення виконання зобов'язань.

C

20.3.

Порука і гарантія як види забезпечення виконання зобов'язання.

C

20.4.

Завдаток: поняття, функції. Співвідношення з авансом. Правові наслідки порушення зобов'язання, забезпеченого завдатком.

C

20.5.

Застава: поняття, види, підстави виникнення. Предмет застави. Суб'єкти заставних правовідносин.

C

20.6.

Договір застави, його зміст та форма.

C

20.7.

Звернення стягнення на заставлене майно.

C

20.8.

Притримання як вид забезпечення виконання зобов'язання.

C

21.

Припинення зобов'язань

2.5

21.1.

Загальна характеристика підстав (способів) припинення зобов'язань.

B

21.2

Припинення зобов'язання належним його виконанням.

C

21.3.

Передання відступного.

C

21.4.

Припинення зобов'язання шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

C

21.5.

Припинення зобов'язання за домовленістю сторін. Новація. Прощення боргу.

C

21.6.

Неможливість виконання як підстава припинення зобов'язання. Збіг кредитора і боржника в одній особі.

C

21.7.

Смерть фізичної особи, ліквідація юридичної особи - сторони у зобов'язанні та їх вплив на динаміку зобов'язального правовідношення.

C

22.

Відповідальність за порушення зобов'язань

1,7

22.1.

Порушення зобов'язання та його правові наслідки. Поняття цивільно-правової відповідальності та її види.

B

22.2.

Форми відповідальності за порушення зобов'язання. Відшкодування збитків. Сплата неустойки. Співвідношення збитків і неустойки.

C

22.3.

Умови цивільно-правової відповідальності за порушення зобов'язання.

D

22.4.

Випадок і непереборна сила, їх правове значення.

C

23.

Загальні положення про договір

2,5

23.1.

Поняття договору в цивільному праві.

B

23.2.

Свобода договору та її межі.

B

23.3.

Види договорів.

C

23.4.

Зміст договору.

B

23.5.

Типові і примірні договори.

B

23.6.

Укладення договору.

C

23.7.

Підстави та правові наслідки зміни і розірвання договору.

C

24.

Договір купівлі-продажу: загальні положення

2

24.1.

Поняття та ознаки договору купівлі-продажу, його значення в сучасних умовах, сфера застосування та джерела правового регулювання.

D

24.2.

Сторони в договорі купівлі-продажу. Право продажу речі. Форма договору купівлі-продажу.

C

24.3.

Зміст договору купівлі-продажу. Предмет договору. Ціна в договорі купівлі-продажу.

C

24.4.

Права та обов'язки покупця і продавця у разі пред'явлення третьою особою позову про витребування купленого товару.

C

24.5.

Права та обов'язки продавця. Правові наслідки порушення продавцем своїх зобов'язань.

C

24.6.

Права та обов'язки покупця. Правові наслідки порушення покупцем своїх зобов'язань.

C

25.

Окремі різновиди договору купівлі-продажу

2

25.1.

Договір роздрібної купівлі-продажу.

C

25.2.

Договір поставки.

C

25.3.

Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

C

25.4.

Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

C

25.5.

Договір міни (бартеру).

C

26.

Договір дарування

1,7

26.1.

Договір дарування: поняття, ознаки, сфера застосування.

D

26.2.

Сторони в договорі.

C

26.3.

Предмет договору дарування. Форма договору.

C

26.4.

Обов'язки дарувальника.

C

26.5.

Відмова від договору дарування. Розірвання договору дарування.

C

26.6.

Пожертва як різновид дарування.

C

27.

Договори ренти і довічного утримання (догляду)

2,5

27.1.

Договір ренти: поняття, ознаки.

D

27.2.

Сторони в договорі ренти. Форма договору.

C

27.3.

Зміст договору ренти. Псредання майна під виплату ренти. Форма і розмір ренти, строк її виплати.

C

27.4.

Забезпечення виплати ренти. Припинення договору ренти.

C

27.5.

Договір довічного утримання: поняття, ознаки.

D

27.6.

Сторони у договорі. Форма договору довічного утримання (догляду).

C

27.7.

Зміст договору. Обов'язки набувача за договором. Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду).

C

27.8.

Припинення договору довічного утримання (догляду).

C

28.

Договір найму (оренди)

2,5

28.1.

Договір найму (оренди): поняття, ознаки, сфера застосування та джерела правового регулювання.

D

28.2.

Сторони в договорі. Форма договору найму (оренди).

C

28.3.

Предмет договору найму (оренди). Плата за користування майном. Строк договору найму (оренди).

C

28.4.

Права і обов'язки сторін за договором найму (оренди). Ремонт орендованої речі. Правові наслідки поліпшень орендованого майна.

C

28.5.

Припинення договору найму (оренди).

C

28.6.

Договір прокату.

C

28.7.

Договір оренди земельної ділянки.

C

28.8.

Договір найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди.

C

28.9.

Договір найму (оренди) транспортного засобу.

C

28.10.

Договір фінансового лізингу.

C

29.

Договір найму (оренди) житла. Договір позички

2,5

29.1.

Договір найму житла: поняття, ознаки, джерела правового регулювання.

D

29.2.

Сторони у договорі. Особи, які постійно проживають з наймачем, порядок їх вселення і правовий статус. Тимчасові мешканці.

C

29.3.

Предмет договору найму житла. Плата за користування житлом. Строк договору найму житла.

C

29.4.

Права та обов'язки сторін за договором найму житла.

C

29.5.

Припинення договору найму житла.

C

29.6.

Договір позички: поняття, ознаки, сфера застосування.

D

29.7.

Сторони у договорі. Форма договору позички.

C

29.8.

Права та обов'язки сторін за договором. Припинення договору позички.

C

30.

Договір підряду

2,5

30.1.

Договір підряду: поняття, ознаки, сфера застосування, джерела правового регулювання.

D

30.2.

Сторони в договорі підряду. Система генерального підряду.

C

30.3.

Предмет договору підряду. Ціна в договорі підряду. Кошторис.

C

30.4.

Права та обов'язки сторін за договором підряду. Ризики підрядника.

C

30.5.

Правові наслідки порушення сторонами зобов'язань за договором підряду.

C

30.6.

Договір побутового підряду.

C

30.7.

Договір будівельного підряду.

C

30.8.

Договір підряду на проектні та пошукові роботи.

C

31.

Договори у сфері транспортних послуг

2,5

31.1.

Загальна характеристика договорів про надання послуг.

D

31.2.

Поняття та види перевезень, джерела їх правового регулювання.

B

31.3.

Договір перевезення вантажу: поняття, ознаки. Сторони в договорі.

C

31.4.

Укладення договору перевезення вантажу. Перевізні документи. Довгострокові договори.

C

31.5.

Права та обов'язки сторін за договором. Відповідальність за порушення договору перевезення вантажу.

C

31.6.

Договір перевезення пасажира і багажу: поняття, ознаки.

C

31.7.

Сторони у договорі. Укладення договору. Проїзні документи.

C

31.8.

Права, обов'язки та відповідальність сторін за договором перевезення пасажира і багажу.

C

31.9.

Договір транспортного експедирування.

C

32.

Договір зберігання

2,5

32.1

Договір зберігання: поняття, ознаки, сфера застосування, джерела правового регулювання.

D

32.2.

Сторони в договорі зберігання. Професійний зберігач. Форма договору зберігання.

C

32.3.

Зміст договору зберігання. Права та обов'язки сторін, порядок їх виконання.

C

32.4.

Відповідальність зберігана за втрату (нестачу) чи пошкодження речі. Особливості відповідальності професійного зберігача.

C

32.5.

Зберігання на товарному складі.

C

32.6.

Спеціальні види зберігання.

C

33.

Договір страхування

2,5

33.1.

Поняття страхування та джерела його правового регулювання. Види і форми страхування.

B

33.2.

Страховик, страхувальник, застрахована особа, вигодонабувач.

C

33.3.

Договір страхування: поняття, ознаки.

D

33.4.

Форма договору. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат).

C

33.5.

Істотні умови договору страхування.

C

33.6.

Права і обов'язки сторін за договором страхування. Відмова від здійснення страхової виплати.

C

33.7.

Припинення договору страхування. Недійсність договору страхування.

C

34.

Договори доручення, комісії та управління майном

2,5

34.1.

Договір доручення: поняття, ознаки, сфера застосування. Сторони у договорі.

D

34.2.

Зміст договору доручення. Права та обов'язки сторін, їх зміст та порядок виконання.

C

34.3.

Припинення договору доручення.

C

34.4.

Договір комісії: поняття, ознаки, сфера застосування. Сторони у договорі.

D

34.5.

Зміст договору комісії. Права та обов'язки сторін, їх зміст та порядок виконання.

C

34.6.

Припинення договору комісії.

C

34.7.

Поняття та ознаки договору управління майном. Джерела правового регулювання. Сторони у договорі.

D

34.8.

Форма договору управління майном. Зміст договору управління майном. Права та обов'язки сторін за договором.

C

34.9.

Припинення договору управління майном.

C

35.

Договір позики. Кредитний договір

2,5

35.1.

Поняття та ознаки договору позики. Сторони у договорі.

D

35.2.

Форма договору позики.

C

35.3.

Зміст договору позики.

C

35.4.

Обов'язки позичальника та правові наслідки їх порушення. Оспорювання позики.

C

35.5.

Поняття, ознаки та види кредитних договорів. Джерела правового регулювання.

D

35.6.

Сторони кредитного договору.

C

35.7.

Порядок укладення та форма кредитного договору.

C

35.8.

Зміст кредитного договору.

C

35.9.

Забезпечення виконання кредитних зобов'язань. Іпотечне кредитування в Україні.

C

35.10.

Відповідальність сторін за кредитним договором.

C

36.

Договір банківського рахунка. Договір банківського вкладу

36.1.

Поняття та види банківських рахунків. Поняття та ознаки договору банківського рахунка.

B

36.2.

Сторони договірних зобов'язань по відкриттю та обслуговуванню рахунків. Порядок відкриття рахунка та укладення договору банківського рахунка.

C

36.3.

Зміст договору банківського рахунка. Кредитування рахунка.

C

36.4.

Підстави та черговість списання грошових коштів з рахунка. Обмеження права розпорядження рахунком.

C

36.5.

Припинення договору банківського рахунка. Відповідальність сторін за договором. Банківська таємниця.

C

36.6.

Поняття та види договорів банківського вкладу (депозиту). Сторони договору банківського вкладу (депозиту).

C

36.7.

Порядок укладення та форма договору банківського вкладу. Ощадні сертифікати.

C

36.8.

Зміст договору банківського вкладу.

C

36.9.

Зміна та розірвання договору банківського вкладу. Відповідальність банку.

C

37.

Договір факторингу

1,7

37.1.

Поняття та ознаки договору факторингу. Види факторингу.

B

37.2.

Сторони договору факторингу.

C

37.3.

Порядок укладення та форма договору факторингу.

C

37.4.

Зміст договору факторингу.

C

37.5.

Відповідальність сторін.

C

38.

Договори у сфері інтелектуальної власності

2,5

38.1.

Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності, їх види, вимоги до форми.

B

38.2.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності: поняття, види.

B

38.3.

Ліцензійний договір.

C

38.4.

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

C

38.5.

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.

C

38.6.

Договір комерційної концесії (франчайзингу).

C

39.

Договір про спільну діяльність

1,7

39.1.

Договір про спільну діяльність: поняття, ознаки, сфера застосування, джерела правового регулювання.

D

39.2.

Сторони в договорі про спільну діяльність. Форма договору. Зміст договору.

C

39.3.

Поняття договору простого товариства. Вклади учасників простого товариства. Правовий режим спільного майна.

B

39.4.

Порядок ведення спільних справ учасників простого товариства. Розподіл між учасниками прибутків, спільних витрат і збитків.

C

39.5.

Припинення договору простого товариства.

C

40.

Недоговірні зобов'язання з односторонніх правомірних дій. Кондикційні зобов'язання

2,5

40.1.

Недоговірні зобов'язання, їх особливості та види.

B

40.2.

Зобов'язання із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу.

C

40.3

Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу.

C

40.4.

Зобов'язання із вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

C

40.5.

Зобов'язання із рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.

C

40.6.

Зобов'язання із набуття чи збереження майна без достатньої правової підстави (кондикційні зобов'язання).

C

41.

Зобов'язання із відшкодування шкоди

2,5

41.2.

Поняття та елементи зобов'язання із відшкодування шкоди.

B

41.3

Підстава та умови виникнення зобов'язання із відшкодування шкоди.

D

41.4.

Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого. Урахування вини потерпілого та матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоду, при вирішенні питання про відшкодування шкоди.

C

41.5.

Відшкодування шкоди, завданої при здійсненні особою права на самозахист та у стані крайньої необхідності.

C

41.6.

Відшкодування шкоди, завданої працівником.

C

41.7.

Відшкодування шкоди, завданої органами публічної влади, їх службовими чи посадовими особами. Особливості відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури чи суду.

C

41.8.

Відшкодування шкоди, завданої малолітньою, неповнолітньою, недієздатною, обмежено дієздатною особою. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними.

C

41.9.

Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

D

41.10.

Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я або смертю.

C

41.11.

Зобов'язання із відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт чи послуг.

C

42.

Поняття та види спадкування

2,5

42.1.

Поняття спадкування. Спадщина, її склад. Об'єкти, які не входять до складу спадщини.

B

42.2.

Підстави для відкриття спадщини. Час і місце відкриття спадщини.

C

42.3.

Спадкоємці. Усунення від права на спадкування.

C

42.4.

Поняття заповіту. Види заповітів. Право на заповіт, його суб'єкти та особливості здійснення.

B

42.3.

Свобода заповіту та її межі. Право на обов'язкову частку у спадщині, його суб'єкти.

C

42.4.

Зміст заповіту. Заповідальний відказ. Покладення на спадкоємця інших обов'язків.

C

42.5.

Форма заповіту. Посвідчення заповіту при свідках.

C

42.5.

Право заповідача на скасування та зміну заповіту. Недійсність заповіту.

C

42.6.

Умови спадкування за законом. Черговість спадкування за законом, зміна такої черговості.

C

42.7.

Черги спадкоємців за законом. Спадкування утриманцями. Спадкування за правом представлення.

C

43.

Здійснення права на спадкування. Оформлення права на спадщину

2,5

43.1.

Загальний порядок прийняття спадщини. Особливості прийняття спадщини окремими категоріями спадкоємців.

C

43.2.

Строки для прийняття спадщини та правові наслідки їх пропуску.

C

43.3.

Право на відмову від прийняття спадщини, порядок його реалізації, правові наслідки.

B

43.4.

Перехід права на прийняття спадщини (спадкова трансмісія).

C

43.5.

Відумерлість спадщини.

B

43.6.

Поділ та перерозподіл спадщини між спадкоємцями. Задоволення спадкоємцями вимог кредиторів спадкодавця.

C

43.7.

Свідоцтво про право на спадщину та порядок його одержання.

B

43.8.

Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину. Визнання свідоцтва недійним.

C

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  [ 2 ]  3  4  5  6
« попередня сторінканаступна сторінка »