Щодо надання роз'яснення про спостережну раду кредитної спілки
Нацкомфінпослуг, Держфінпослуг; Лист від 25.01.20121005/39-11
Документ v1005865-12, поточна редакція — Прийняття від 25.01.2012

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.01.2012  № 1005/39-11


Національній асоціації
кредитних спілок України
вул. Чорновола, 25, оф. 49,
м. Київ, 01135

Щодо надання роз'яснення

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України розглянула лист Національної асоціації кредитних спілок України від 12.01.2012 № 04/12 та повідомляє.

Законодавством України Держфінпослуг не надано повноважень щодо надання роз'яснень. Разом з тим, Держфінпослуг вважає за необхідне проінформувати про наступне.

Відповідно до частини першої статті 15-1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" вищий орган управління або наглядова рада фінансової установи утворює в її складі структурний підрозділ або визначає окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю).

Частиною першою статті 13 Закону України "Про кредитні спілки" (далі - Закон) встановлено, що органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Відповідно до статті 14 Закону вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів.

Крім того, відповідно до статті 15 Закону спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами.

Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Таким чином, на думку Держфінпослуг, спостережна рада кредитної спілки підпадає під поняття "наглядова рада фінансової установи" в контексті вимог статті 15-1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Перший заступник Голови

А. Литвинвгору