Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на [...]
Апарат Верховної Ради; Розпорядження, Порядок, Форма типового документа [...] від 31.05.20112941
Документ v2941451-11, поточна редакція — Редакція від 30.01.2012, підстава v0230451-12
 

                                                          
КЕРІВНИК АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
31.05.2011 N 2941
Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються за запитами
на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Керівника
Апарату Верховної Ради України
N 230 ( v0230451-12 ) від 30.01.2012 }

1. Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ) та Розпорядження
Голови Верховної Ради України від 11 травня 2011 року N 393
( 393/11-РГ ) "Про забезпечення виконання Закону України "Про
доступ до публічної інформації" в Апараті Верховної Ради України"
затвердити:
1.1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або
друк документів, що надаються за запитами на інформацію
(додаток 1).
1.2. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 2).

{ Підпункт 1.3 пункту 1 виключено на підставі Розпорядження
Керівника Апарату Верховної Ради України N 230 ( v0230451-12 ) від
30.01.2012 }

1.4. Зразок рахунку на відшкодування фактичних витрат на
копіювання або друк документів, що надаються за запитами на
інформацію (додаток 4).
2. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України, після
встановлення Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на
копіювання або друк копій документів за запитами на інформацію, у
разі необхідності, внести у п'ятиденний строк пропозиції щодо
перегляду розміру фактичних витрат, затверджених цим
Розпорядженням.
3. Контроль за виконанням цього Розпорядження покласти на
Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України -
керуючого справами Сітайла Г.І.

Керівник Апарату
Верховної Ради України В.ЗАЙЧУК

ДОДАТОК 1
до Розпорядження Керівника Апарату
Верховної Ради України
N 2941
від 31 травня 2011 року
ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитами на інформацію

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування
запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк
документів, що надаються Апаратом Верховної Ради України за
запитами на інформацію.
2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або
друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі -
Порядок), застосовується у випадку, коли Апарат є належним
розпорядником інформації.
3. Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно:
запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес.
Належність інформації до такої, що становить суспільний інтерес,
встановлюється судом, якщо інше не передбачено законом;
особі у разі надання інформації про неї.
4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на
копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у
виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Розмір
відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів
визначається структурним підрозділом, у володінні якого
знаходиться запитувана інформація відповідно до пункту 4
Розпорядження Голови Верховної Ради України від 11 травня
2011 року N 393 ( 393/11-РГ ).
До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитами на інформацію, також
враховуються витрати, пов'язані із скануванням або іншою
комп'ютерною обробкою цих документів. { Абзац другий пункту 4 в
редакції Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України
N 230 ( v0230451-12 ) від 30.01.2012 }

{ Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Розпорядження
Керівника Апарату Верховної Ради України N 230 ( v0230451-12 ) від
30.01.2012 }

Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на
копіювання або друк документів, що надаються за запитами на
інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній
для запитувача.
5. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на
інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав
документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням
відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь
надається в установлений законом строк.
У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на
інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав
документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням
відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється відповідальним
структурним підрозділом Апарату Верховної Ради України, а рахунок
на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений
законом строк для відповіді на запит на інформацію.
У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на
інформацію не можна визначити заздалегідь, відповідальний
структурний підрозділ Апарату Верховної Ради України, зважаючи на
значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає
запитувачу лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума
відшкодування витрат.
6. Відповідь на запит надається після отримання документів,
що підтверджують повну оплату витрат, пов'язаних з наданням
відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або
часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із
наданням відповіді за запитом на інформацію.
У разі ненадходження у місячний строк документів, що
підтверджують повну оплату витрат, у Єдиній базі запитів на
інформацію Верховної Ради України робиться позначка про відмову в
отриманні відповіді на запит на інформацію.

{ Пункт 7 виключено на підставі Розпорядження Керівника
Апарату Верховної Ради України N 230 ( v0230451-12 ) від
30.01.2012 }

ДОДАТОК 2
до Розпорядження Керівника
Апарату Верховної Ради України
від 31 травня 2011 року N 2941
у редакції Розпорядження Керівника
Апарату Верховної Ради України
від 30 січня 2012 року N 230
( v0230451-12 )
РОЗМІР
фактичних витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитами на інформацію
------------------------------------------------------------------ Послуга, що надається | Норми витрат ---------------------------------+-------------------------------- Копіювання або друк копій |0,1 відсотка розміру мінімальної документів формату А4 та меншого |заробітної плати за виготовлення розміру |однієї сторінки ---------------------------------+-------------------------------- Копіювання або друк копій |0,2 відсотка розміру мінімальної документів формату АЗ та більшого|заробітної плати за виготовлення розміру |однієї сторінки ---------------------------------+-------------------------------- Копіювання або друк копій |0,4 відсотка розміру мінімальної документів будь-якого формату, |заробітної плати за виготовлення якщо у документах поряд із |однієї сторінки відкритою інформацією міститься | інформація з обмеженим доступом, | що потребує її відокремлення, | приховування тощо | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 в редакції Розпорядження Керівника Апарату Верховної
Ради України N 230 ( v0230451-12 ) від 30.01.2012 }

{ Додаток 3 виключено на підставі Розпорядження Керівника
Апарату Верховної Ради України N 230 ( v0230451-12 ) від
30.01.2012 }

ДОДАТОК 4
до Розпорядження Керівника Апарату
Верховної Ради України
N 2941
від 31 травня 2011 року
З Р А З О К

Надавач послуг: Управління справами Верховної Ради України
Реєстраційний рахунок 35216004000014
МФО банку 820172
Код ЄДРПОУ 20064120

Платник: __________________________________________
__________________________________________

РАХУНОК N ___________
від "__" ______________ 2011 року

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Вартість | Кількість | Ціна | | |виготовлення|аркушів, од.|(без ПДВ),| | | 1 арк (без | | грн. | | | ПДВ), грн.| | | |---------------------------+------------+------------+----------| |Відшкодування фактичних | | | | |витрат на копіювання або | | | | |друк документів, що | | | | |надаються за запитом на | | | | |інформацію | | | | |---------------------------+------------+------------+----------| |Витрати, пов'язані із | X | X | | |наданням відповідей за | | | | |запитами на інформацію з | | | | |використанням послуг | | | | |поштового, факсового, | | | | |телефонного та іншого | | | | |зв'язку | | | | |---------------------------+------------+------------+----------| |РАЗОМ | | | | ------------------------------------------------------------------
Всього до сплати: ____________________________
____________________________
(сума прописом)
Виконавець _______________ ____________________________
(підпис) посада (П.І.Б.)

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...