Документ vr046486-11, поточна редакція — Редакція від 03.03.2011, підстава - vr116486-11

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
27.01.2011 N 46

Про дострокове припинення
повноважень тимчасового адміністратора кредитної
спілки "Флагман" Чепурного С.А. та призначення
тимчасового адміністратора КС "Флагман"
Пасічника М.М.
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг
N 116 ( vr116486-11 ) від 03.03.2011 }

На підставі статей 46 та 47 Закону України "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
( 2664-14 ), підпункту 7 пункту 10 Положення про Державну комісію
з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 N 157
( 157-2010-п ), у зв'язку з неможливістю виконання обов'язків
тимчасового адміністратора кредитної спілки "Флагман"
Чепурним С.А. Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Достроково припинити з 28.01.2011 повноваження тимчасового
адміністратора кредитної спілки "Флагман" (код за ЄДРПОУ 26029065,
місцезнаходження: 54001, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова,
буд. 48/2) (далі - Спілка) Чепурного Сергія Анатолійовича <...>.
2. Призначити тимчасовим адміністратором кредитної спілки
"Флагман" Пасічника Миколу Миколайовича (сертифікат на право
здійснення тимчасової адміністрації відповідного виду фінансових
установ від 23.12.2010 N 19, виданий відповідно до розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 23.12.2010 N 989) ( vr989486-10 ), <...> на строк до 17 червня
2011 року включно.
3. З 28.01.2011 тимчасовий адміністратор Пасічник М.М.
набуває повноважень, передбачених статтями 15, 16 Закону України
"Про кредитні спілки" ( 2908-14 ), пунктом 2 глави 1 та пунктом 3
глави 3 Положення про особливості застосування заходів впливу у
вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою
установою та призначення тимчасової адміністрації, затвердженого
розпорядженням Держфінпослуг від 27.03.2008 N 416 ( z0481-08 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 30.05.2008 за
N 481/15172, та Статутом Спілки, які визначені для голови
правління Спілки, заступників голови правління Спілки, членів
правління Спілки, правління Спілки, голови спостережної ради
Спілки, заступників голови спостережної ради Спілки, членів
спостережної ради Спілки та спостережної ради Спілки.
4. Установити, що першочерговими завданнями, які мають бути
вирішені в процесі діяльності тимчасового адміністратора
Пасічника М.М., є розроблення плану фінансового оздоровлення
Спілки, організація виконання Спілкою зобов'язань перед її членами
та третіми особами, усунення порушень законодавства про фінансові
послуги та усунення існуючих у Спілці кризових явищ, що призвели
до невиконання прийнятих Спілкою зобов'язань.
5. Установити 28.02.2011 граничним терміном для надання
новопризначеним тимчасовим адміністратором Пасічником М.М. до
Держфінпослуг плану роботи тимчасової адміністрації на період
здійснення повноважень та кошторису витрат тимчасової
адміністрації Спілки.
6. Установити для виконання тимчасовому адміністратору
Пасічнику М.М. щомісячну періодичність подання звітних даних
Спілки наростаючим підсумком з початку звітного періоду в терміни
до 25.02.2011, 25.03.2011, 25.04.2011, 25.05.2011 разом із звітом
тимчасового адміністратора про здійснену роботу за попередній
місяць.
7. Зобов'язати членів органів управління кредитної спілки
"Флагман", інших фізичних осіб, в тому числі працівників Спілки, а
також юридичних осіб не перешкоджати здійсненню тимчасовим
адміністратором Пасічником М.М. своїх повноважень.
8. Зобов'язати Чепурного Сергія Анатолійовича (...) протягом
3 робочих днів від дня пред'явлення вимоги тимчасовим
адміністратором Пасічником М.М. передати йому за актом
приймання-передачі установчі документи та документи, перелічені
у додатку до цього розпорядження, печатки, штампи, програмне
забезпечення по веденню обліку в кредитній спілці, матеріальні
цінності та інше майно кредитної спілки "Флагман", які були ним
отримані в період виконання ним обов'язків тимчасового
адміністратора кредитної спілки "Флагман", а також документи,
створені тимчасовою адміністрацією за весь період здійснення
повноважень. { Пункт 8 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 116 ( vr116486-11 ) від 03.03.2011 }
9. Зобов'язати Копецьку Наталію Миколаївну (...),
відсторонену голову правління кредитної спілки "Флагман" (код
за ЄДРПОУ 26029065, місцезнаходження: 54001, м. Миколаїв,
вул. Адмірала Макарова, буд. 48/2), протягом одного робочого
дня від дня пред'явлення вимоги тимчасовим адміністратором
Пасічником М.М. передати йому за актом приймання-передачі
установчі документи та документи, перелічені у додатку до цього
розпорядження, за весь період діяльності кредитної спілки,
печатки, штампи, програмне забезпечення по веденню обліку
в кредитній спілці, матеріальні цінності та інше майно кредитної
спілки "Флагман", що не були нею передані до 28.01.2011. { Пункт 9 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 116 ( vr116486-11 ) від 03.03.2011 }
10. Тимчасовому адміністратору Пасічнику М.М. у разі
неможливості приступити до виконання своїх повноважень через
перешкоди з боку керівництва органів управління Спілки або інших
осіб звернутися до відповідного органу державної виконавчої служби
із заявою про примусове виконання цього розпорядження.
11. У разі невиконання Чепурним С.А., Копецькою Н.М.
пунктів 8 та 9 цього розпорядження провести вилучення установчих
та інших документів, пов'язаних з діяльністю кредитної
спілки "Флагман", печаток, штампів, матеріальних цінностей та
іншого майна кредитної спілки "Флагман" у порядку примусового
виконання.
12. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
Держфінпослуг від 16.12.2010 N 955 ( vr955486-10 ) "Про
продовження терміну повноважень тимчасового адміністратора
кредитної спілки "Флагман".
13. Це розпорядження набирає чинності з наступного дня після
схвалення його Держфінпослуг як колегіальним органом та підлягає
негайному виконанню.
14. Це розпорядження може бути пред'явлене до виконання до
17.06.2011.
15. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Комісії - директора департаменту тимчасового адміністрування
фінансово-кредитних установ Адамовича В.В.
Голова Комісії В.Волга
Протокол засідання Комісії
від 27 січня 2011 р. N 606

Додаток
до розпорядження
Держфінпослуг
27.01.2011 N 46
"Про дострокове припинення
повноважень тимчасового
адміністратора кредитної
спілки "Флагман"
Чепурного С.А.
та призначення тимчасового
адміністратора КС "Флагман"
Пасічника М.М."

ПЕРЕЛІК
документів та нематеріальних активів, що підлягають
передачі тимчасовому адміністратору за весь період
діяльності кредитної спілки "Флагман"

1. Положення про спостережну раду, протоколи засідань
спостережної ради;
2. Положення про правління кредитної спілки, протоколи
засідань правління;
3. Положення про кредитування та/або положення про порядок
надання фінансових послуг;
4. Положення про кредитний комітет та протоколи засідань
кредитного комітету;
5. Протоколи засідань загальних зборів;
6. Журнал наказів та накази;
7. Особисті справи працівників та трудові книжки;
8. Положення про облікову політику;
9. Положення про внутрішній документообіг;
10. Аудиторські висновки та звіти;
11. Матеріали перевірок контролюючих органів;
12. Кредитні справи позичальників (кредитні договори, графіки
погашення кредитів, договори застави, договори поруки, картки
особових рахунків позичальників, копії паспортів та
ідентифікаційних кодів позичальників та поручителів, довідки про
доходи та майновий стан позичальників та поручителів);
13. Депозитні договори;
14. Звітність, що подається до Держфінпослуг;
15. Положення про здійснення фінансового моніторингу
кредитною спілкою та звіти з фінансового моніторингу;
16. Касові книги;
17. Касові ордери;
18. Журнали реєстрації договорів;
19. Господарські договори;
20. Головні книги;
21. Оборотно-сальдові відомості;
22. Картки рахунків;
23. Журнали-ордери.
{ Розпорядження доповнено додатком згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 116
( vr116486-11 ) від 03.03.2011 }вгору