Документ vr287863-13, поточна редакція — Прийняття від 23.07.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.07.2013  № 1287

Про погодження розповсюдження реклами цінних паперів

Відповідно до пункту 37-8 статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 25 Закону України «Про рекламу», Положення про рекламу цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.01.2013 № 63, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2013 за № 247/22779 (далі – Положення), та на підставі документів, що направлені до Комісії листом від 17.07.2013 за вих. № 826-535 Публічним акціонерним товариством «Луганськтепловоз» (код за ЄДРПОУ 05763797), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Погодити розповсюдження реклами цінних паперів, що пропонуються Публічним акціонерним товариством «Луганськтепловоз» (код за ЄДРПОУ 05763797).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення Комісії на офіційному веб-сайті Комісії протягом одного робочого дня.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) повідомити протягом трьох робочих днів ПАТ «Луганськтепловоз» (код за ЄДРПОУ 05763797) про прийняте рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Є.Ю Воропаєва.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 23.07.2013 р. № 36вгору