Документ vr395295-14, поточна редакція — Прийняття від 11.12.2014

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

11.12.2014  № 1395

Про затвердження Плану основних заходів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на І півріччя 2015 року

Заслухавши інформацію про проект Плану основних заходів Національної ради України на І півріччя 2015 року, керуючись Регламентом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити План основних заходів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на І півріччя 2015 року (додається).

2. Виконання цього рішення покласти на управління організаційного та документального забезпечення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради Ю. Артеменка.

Голова
Національної ради


Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

К. КотенкоДодаток
до рішення Національної ради
11.12.2014 № 1395

ПЛАН
основних заходів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на І півріччя 2015 року

Заходи

Строки проведення

Відповідальний за виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1. Засідання Національної ради

1.1

Підготувати та провести засідання Національної ради

щочетверга

Ю. Артеменко
К. Котенко

В. Пащук
Т. Собчук


2. З питань нормативного забезпечення

2.1

Підготувати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері телерадіомовлення

за потреби

Г. Шверк

У. Фещук
О. Шосталь
І. Пархоменко


2.2

Проаналізувати нормативні документи Національної ради та підготувати пропозиції щодо приведення їх у відповідність до чинного законодавства

за потреби

Г. Шверк

У. Фещук
О. Шосталь
І. Пархоменко


2.3

Проаналізувати судові справи щодо оскарження телерадіоорганізаціями рішень Національної ради

постійно

Г. Шверк

В. Пащук
У. Фещук
О. Шосталь


3. З питань технічного та частотного забезпечення

3.1

Проаналізувати стан використання радіочастотного ресурсу для потреб телерадіомовлення, підготувати пропозиції щодо оголошення конкурсів на мовлення з використанням вільних телерадіоканалів

січень-червень

К. Котенко
О. Ільяшенко
О. Черниш

Т. Мироненко
О. Луцук


3.2

Опрацювати пропозиції телерадіоорганізацій та підготувати замовлення Національної ради до УДЦР про розробку висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для потреб телерадіомовлення

січень-червень

О. Ільяшенко
О. Черниш

Т. Мироненко
О. Луцук


3.3

Організувати та проконтролювати виконання бюджетної програми: «Замовлення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення»

постійно

О. Ільяшенко
О. Черниш

Т. Мироненко
Є. Шишко


3.4

Провести заходи з впровадження наземного ефірного цифрового мовлення та вимкнення ефірного аналогового телевізійного мовлення

постійно

О. Ільяшенко
О. Черниш

Т. Мироненко
Д.Кардаш
О. Луцук


3.5

Підготувати подання Національної ради до УДЦР стосовно надання висновків щодо ЕМС РЕЗ мовлення та дозволів на експлуатацію РЕЗ

постійно

О. Ільяшенко
О. Черниш

Т. Мироненко
Д. Кардаш


3.6

Здійснити нагляд за дотриманням ТРО та провайдерами програмної послуги стандартів і норм технічної якості телерадіопрограм

постійно

О. Ільяшенко
О. Черниш

Т. Мироненко
Д. Кардаш


3.7

Взяти участь у заходах, присвячених підготовці до Всесвітньої конференції радіозв’язку 2015 року Міжнародного союзу електрозв’язку

постійно

О. Ільяшенко
О. Черниш

Т. Мироненко
Д. Кардаш
Є. Шишко


3.8

Взяти участь в роботі міжвідомчих робочих груп з питань використання радіочастотного ресурсу та контролю за дотриманням технічних стандартів

за дорученням Національної ради

О. Ільяшенко
О. Черниш

Т. Мироненко
Д. Кардаш
Є. Шишко


3.9

Підготувати документи для організації бюджетної програми стосовно замовлення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення та реалізації Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, впровадження нових технологій і проведення досліджень щодо користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення

за дорученням Національної ради

О. Ільяшенко
О. Черниш

Т. Мироненко
Є. Шишко


4. З економічних питань

4.1

Подати Міністерству фінансів України інформацію щодо обсягу надходжень ліцензійного збору до Державного бюджету України

щоквартально

Г. Шверк

Т. Стороженко
М. Торяник


4.2

Сформувати, перевірити та надати до Пенсійного фонду України за 2015 рік відомості по персоніфікованому обліку застрахованих осіб на електронних та паперових носіях

відповідно до затверджених термінів

Г. Шверк

Т. Стороженко
К. Крук


4.3

Скласти по затверджених бухгалтерських та статистичних формах звіти за 2014 рік та за І квартал 2015 року і подати їх до Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Податкової інспекції, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з ТВП, Фонду Чорнобиля, Міського статистичного управління, Рахункової палати України

січень, квітень (відповідно до затверджених термінів)

Г. Шверк

Т. Стороженко
К. Крук


4.4

Підготувати, подати на затвердження кошторис доходів і видатків Національної ради, план асигнувань загального фонду бюджету на 2015 рік з розрахунками видатків в розрізі кодів економічної класифікації та погодити в Міністерстві фінансів України

І квартал

Г. Шверк

Т. Стороженко
Л. Стасенко


4.5

Подати до Державної казначейської служби України дані щодо розподілу показників зведених кошторисів і планів асигнувань на 2015 рік на паперових та електронних носіях

І квартал

Г. Шверк

Т. Стороженко
Л. Стасенко


4.6

Підготувати та надати Міністерству фінансів України звіт про виконання паспортів бюджетних програм за 2014 рік

січень-лютий

Г. Шверк

Т. Стороженко
Л. Стасенко


4.7

Розробити та затвердити паспорти бюджетних програм Національної ради на 2015 рік

І квартал

Г. Шверк

Т. Стороженко
Л. Стасенко


4.8

Підготувати пропозиції щодо структурних змін до прогнозних обсягів видатків загального фонду Державного бюджету на 2016-2018 роки на довгострокову перспективу по бюджетним програмам

після надходження з Мінфіну відповідного запиту

Г. Шверк

Т. Стороженко
Л. Стасенко


5. З питань контролю за дотриманням законодавства, умов ліцензії та рішень Національної ради

5.1

Здійснити моніторинг загальнонаціональних телерадіоорганізацій на предмет дотримання ними вимог Закону України «Про рекламу»

січень

В. Севрюков

Р. Кіфлюк


5.2

Підготувати та затвердити план перевірок телерадіоорганізацій України на ІI квартал 2015 року

лютий-березень

В. Севрюков

Р. Кіфлюк


5.3

Здійснити цільовий моніторинг загальнонаціональних телекомпаній, які ведуть супутникове мовлення, на предмет дотримання вимог Європейської конвенції про транскордонне телебачення

лютий

В. Севрюков

Р. Кіфлюк


5.4

Здійснити тематичні моніторинги щодо трансляції загальнонаціональними телекомпаніями передач, розрахованих на дитячу аудиторію

березень

В. Севрюков

Р. Кіфлюк


5.5

Здійснити цільові моніторинги мовлення загальнонаціональних телерадіоорганізацій на предмет виконання ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо частки національного аудіовізуального продукту або музичних творів українських авторів чи виконавців

квітень

В. Севрюков

Р. Кіфлюк


5.6

Підготувати та затвердити план перевірок телерадіоорганізацій України на ІII квартал 2015 року

травень-червень

В. Севрюков

Р. Кіфлюк


5.7

Проаналізувати виконання загальнонаціональними телерадіоорганізаціями законодавства України у сфері захисту суспільної моралі і рішень Національної ради, спрямованих на захист суспільної моралі, в т.ч. використання позначок класифікації відеопродукції, яка поширюється телерадіоорганізаціями

травень

В. Севрюков

Р. Кіфлюк


5.8

Провести моніторинг технічних параметрів мовлення супутникових телеканалів з метою здійснення нагляду за дотриманням ними ліцензійних вимог та умов ліцензії

червень

В. Севрюков

Р. Кіфлюк


5.9

Здійснити контрольні моніторинги та аналіз виконання місцевими та регіональними телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги норм законодавства та рішень Національної ради, спрямованих на захист суспільної моралі, використання позначок кваліфікації відеопродукції, яка поширюється ТРО

квітень-травень

В. Севрюков
О. Ільяшенко

С. Савельєв
О. Свістула
представники Національної ради, секретаріати представників


5.10

Здійснити контрольні моніторинги телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, які не увійшли до Плану перевірок, спрямовані на захист інформаційної безпеки країни

квітень

В. Севрюков
О. Ільяшенко

С. Савельєв
О. Свістула
представники Національної ради, секретаріати представників


5.11

Підготувати та провести виїзну нараду за участю представників Національної ради та їх секретаріатів щодо проблемних питань телерадіопростору: перспективи розвитку і якість мовлення ТРО

травень

Ю. Артеменко
В. Пащук

С. Савельєв
О. Свістула


6. З питань ліцензійного забезпечення

6.1

Підготувати відомості з Державного реєстру ТРО України відповідно до п. 14 ст. 38 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»

січень, червень

О. Черниш
О. Ільяшенко

Л. Запорожець


6.2

Надати інформацію про виконання показників по паспорту бюджетної програми 6441010 «Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення»

щоквартально

Г. Шверк

Л. Запорожець


6.3

Підготувати пропозиції щодо проведення конкурсу на отримання ліцензій з використанням вільних каналів мовлення у багатоканальній телемережі МХ-5, прийом конкурсних заяв та підготовка проектів рішень про визначення переможців конкурсу на засідання Національної ради

І півріччя

К. Котенко
О.Черниш
О.Ільяшенко

Л. Запорожець


6.4

Підготувати пропозиції щодо проведення конкурсу на отримання ліцензії з використанням вільних радіоканалів мовлення

І півріччя

К. Котенко
О. Черниш
О. Ільяшенко

Л. Запорожець


6.5

Здійснити заходи щодо ліцензування Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ)

І півріччя

О. Черниш
О. Ільяшенко

Л. Запорожець


7. З питань міжнародної діяльності

7.1

Співпрацювати з Радою Європи в напрямку реалізації заходів, передбачених Спільним проектом Ради Європи та Уряду Канади «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі»

січень-квітень

О. Герасим’юк

Л. Василенко


7.2

Співпрацювати з Радою Європи в напрямку реалізації заходів, передбачених Спільним проектом Ради Європи та Європейського Союзу «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні»

січень-червень

О. Герасим’юк

Л. Василенко


7.3

Взяти участь у черговому 31-му засіданні Європейської платформи регуляторних органів (м. Берн, Швейцарія)

13-15 травня

О. Герасим’юк

Л. Василенко


7.4

Взяти участь у Восьмому засіданні Керівного комітету Ради Європи з питань ЗМІ та інформаційного суспільства (м. Страсбург, Франція)

травень

О. Герасим’юк

Л. Василенко


7.5

Розробити і реалізувати спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні проект у сфері електронного врядування

січень-лютий

О. Герасим’юк

Л. Василенко


7.6

Провести зустрічі з представниками міжнародних організацій та посольств, керівниками закордонних ЗМІ

січень-червень

О. Герасим’юк

Л. Василенко


8. Питання організаційного забезпечення діяльності Національної ради

8.1

Взяти участь у підготовці технічних завдань, проектів бюджетних запитів щодо матеріально-технічного забезпечення Національної ради та провести державні закупівлі на придбання електричної енергії

протягом півріччя

Ю. Артеменко

Т. Тарасенко
О. Кравчук
С. Мамука


8.2

Списати й утилізувати застарілі, зіпсовані та зниклі після захоплення приміщення меблі, комп’ютерну та оргтехніку

протягом півріччя

Ю. Артеменко

Т. Тарасенко
С. Мамука
О. Кравчук


8.3

Здійснити заходи щодо утримання і належної експлуатації адміністративного будинку, його електросистеми, прибудинкової території та автотранспорту

протягом півріччя

Ю. Артеменко

Т. Тарасенко
С. Мамука


8.4

Налаштувати та зробити дрібний ремонт систем моніторингового центру, здійснити профілактику систем кондиціювання в приміщеннях моніторингового центру та серверній

протягом півріччя

Ю. Артеменко

Т. Тарасенко
С. Мамука
О. Кравчук


8.5

Здійснити аналіз виконання структурними підрозділами апарату рішень Національної ради та протокольних доручень, даних Головою та членами Національної ради на засіданнях Національної ради за 2014 рік

січень

К. Котенко

Т. Собчук
Т. Коваль


8.6

Проаналізувати стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах апарату Національної ради за 2014 рік, підготувати інформаційну довідку

січень

К. Котенко

Т. Собчук
Г. Куксова


8.7

Організувати перевірку стану діловодства та виконавської дисципліни у структурних підрозділах апарату Національної ради

січень-березень

Ю. Артеменко В. Пащук

Т. Собчук
Г. Куксова


8.8

Здійснити організаційні заходи щодо проведення експертною комісією Національної ради експертизи цінності документів, підготувати зведені описи справ та акт про вилучення до знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду

січень-квітень

К. Котенко В. Пащук

Т. Собчук
Г. Куксова


8.9

Організувати консультативно-учбові наради з особами, відповідальними за ведення діловодства у структурних підрозділах апарату Національної ради, щодо вдосконалення діловодства в Національній раді

січень-червень

К. Котенко В. Пащук

Т. Собчук
Г. Куксова


8.10

Проаналізувати надходження інформаційних запитів на отримання публічної інформації за 2014 рік та реагування на них

січень

К. Котенко

Т. Собчук
Л. Живолуп


8.11

Підготувати звіт про роботу зі зверненнями громадян за 2014 рік та надати на затвердження Національної ради

січень

К. Котенко

Т. Собчук
Л. Живолуп


8.12

Забезпечити працездатність складових інформаційно-телекомунікаційної системи адмінбудинку

протягом півріччя

К. Котенко

Т. Собчук
О. Карамушка


8.13

Модернізувати інформаційно-телекомунікаційну систему

протягом півріччя

К. Котенко

Т. Собчук
О. Карамушка


8.14

Провести щорічну оцінку виконання державними службовцями Національної ради покладених на них обов’язків і завдань

січень-лютий

Ю. Артеменко

Н. Вусик


8.15

Провести роботи з декларування доходів державних службовців Національної ради за 2014 рік

січень-березень

Ю. Артеменко

Н. Вусик


8.16

Підготувати матеріали до звіту про діяльність Національної ради за 2014 рік

січень

Ю. Артеменко
К. Котенко

В. Пащук
Керівники структурних підрозділів


8.17

Оприлюднити та направити щорічний звіт про діяльність Національної ради за 2014 рік Верховній Раді України та Президентові України

січень

Ю. Артеменко
К. Котенко

В. Пащук


9. З питань співпраці з громадськими організаціями, громадськістю та діяльності суспільного мовлення

9.1

Організувати та взяти участь у заходах Національної ради з питань захисту інформаційного простору держави

протягом півріччя

О. Герасим’юк

Т. Кравченко


9.2

Сприяти проведенню системних засідань Громадської ради при Національній раді та підтримати заходи за участі Громадської ради

щомісяця

О. Герасим’юк

Т. Кравченко


9.3

Здійснити організаційні заходи із формування Наглядової ради Національної Суспільної телерадіокомпанії України

січень-лютий

О. Герасим’юк

Т. Кравченко


9.4

Взяти участь у заходах у рамках впровадження суспільного мовлення в Україні

протягом півріччя

О. Герасим’юк

Т. Кравченко


9.5

Організувати спільно з громадськими об’єднаннями та державними і міжнародними інституціями розробки регуляторних вимог у сфері захисту дітей від шкідливого медіа-контенту в рамках імплементації українського законодавства до європейських правових норм

протягом півріччя

О. Герасим’юк

Т. Кравченко
Л. Василенко


9.6

Провести консультації із провідними вітчизняними медіа-юристами та міжнародними експертами з питань розробки нормативного акта щодо регулювання дитячого мовлення

протягом півріччя

О. Герасим’юк

Т. Кравченко


9.7

Спільно з громадськими організаціями, що діють у сфері медіа, провести публічний захід із питань забезпечення всебічної підтримки вітчизняних виробників кіно-, відео- , теле- і радіопродукції

протягом півріччя

О. Герасим’юк

Т. Кравченко


9.8

Провести публічний захід за участі представників державних інституцій та громадянського суспільства з питань мовного законодавства у телерадіоінформаційній сфері

травень

О. Герасим’юк

Т. Кравченко


10. З питань висвітлення діяльності Національної ради

10.1

Проводити щотижневі брифінги для представників ЗМІ

постійно

О. Герасим’юк
К. Котенко

І. Докучаєва


10.2

Організовувати інтерв’ю та участь у програмах на телеканалах та радіо голови, заступників голови та членів Національної ради. Забезпечувати надання коментарів представникам ЗМІ

постійно

О. Герасим’юк
К. Котенко

І. Докучаєва


10.3

Готувати новини про діяльність Національної ради

постійно

О. Герасим’юк
К. Котенко

І. Докучаєва


10.4

Здійснювати щоденний моніторинг інформаційного простору

постійно

О. Герасим’юк
К. Котенко

І. Докучаєва


10.5

Висвітлювати участь голови, заступників голови та членів Національної ради у галузевих заходах

за потреби

О. Герасим’юк
К. Котенко

І. Докучаєва


10.6

Інформувати аудиторію про діяльність Національної ради у соціальних мережах

постійно

О. Герасим’юк
К. Котенко

І. Докучаєва


Керівник апарату

В. Пащук

{Текст взято з сайту Нацради телерадіомовлення http://www.nrada.gov.ua/}вгору