Документ vr685486-10, поточна редакція — Прийняття від 02.09.2010

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
02.09.2010 N 685

Про оприлюднення інформаційного листа
Держфінпослуг щодо діяльності кредитних спілок
у період між закінченням діючої ліцензії
та отриманням нової ліцензії на провадження
діяльності по залученню внесків (вкладів) членів
кредитної спілки на депозитні рахунки

З метою доведення до відома учасників ринку кредитних спілок
норм чинного законодавства України на період між закінченням
діючої ліцензії та отриманням нової ліцензії на провадження
діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки
на депозитні рахунки Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Оприлюднити інформаційний лист Держфінпослуг щодо
діяльності кредитних спілок у період між закінченням діючої
ліцензії та отриманням нової ліцензії на провадження діяльності по
залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні
рахунки (додається).
2. Відділу зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити
розміщення цього розпорядження на офіційній сторінці Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі
Інтернет.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на
заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.
Голова Комісії В.Волга
Протокол засідання Комісії
від 2 вересня 2010 р. N 577

Додаток

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України до учасників ринку
кредитних спілок

У зв'язку з тим, що у багатьох кредитних спілок у 2010 році
закінчується дія ліцензії на провадження діяльності по залученню
внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки,
Держфінпослуг повідомляє. У період між закінченням діючої ліцензії та отриманням нової
ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів)
членів кредитної спілки на депозитні рахунки кредитна спілка не
має права здійснювати безліцензійну діяльність, а саме: не має
права здійснювати залучення коштів від фізичних осіб у будь-який
спосіб, якщо таке залучення потребує отримання ліцензії. Відповідно до абзацу третього пункту 2.5 розділу 2 Положення
про застосування Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України заходів впливу, затвердженого
розпорядженням Держфінпослуг від 13.11.2003 N 125 ( z1115-03 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.12.2003 за
N 1115/8436, заборона не розповсюджується на виконання зобов'язань
за вже укладеними договорами. Разом з тим повідомляємо, що при підготовці пакета документів
для отримання ліцензії базовими нормативно-правовими актами є: - Ліцензійні умови провадження діяльності кредитних спілок з
надання фінансових послуг, затверджені розпорядженням
Держфінпослуг від 02.12.2003 N 146 ( z1225-03 ), зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за N 1225/8546; - Перелік внутрішніх положень та процедур кредитної спілки,
затверджений розпорядженням Держфінпослуг від 11.11.2003 N 116
( z1078-03 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
25.11.2003 за N 1078/8399. Крім того, кредитна спілка повинна керуватися чинним
законодавством, в тому числі: - Цивільним кодексом України ( 435-15 ); - Цивільним процесуальним кодексом України ( 1618-15 ); - Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ); - Законом України "Про кредитні спілки" ( 2908-14 ); - Положенням про фінансові нормативи діяльності та критерії
якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних
спілок, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 16.01.2004
N 7 ( z0148-04 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
03.02.2004 за N 148/8747; - Професійними вимогами до керівників та головних бухгалтерів
фінансових установ, затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від
13.07.2004 N 1590 ( z0955-04 ), зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554. Враховуючи вищезазначене, звертаємо увагу, що кредитні спілки
зобов'язані дотримуватись вимог чинного законодавства України як
під час отримання ліцензії, так і протягом усього строку її дії.
Заступник Голови І.Говорунвгору