Про затвердження Порядку надання окремих пільг і компенсацій дітям, потерпілим внаслідок Чорнобильської [...]
Мінчорнобиль України; Наказ, Порядок від 26.07.199695-А
Документ z0551-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.04.2001, підстава z0373-01
 

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ВІД НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС
Н А К А З
N 95-а від 26.07.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
26 вересня 1996 р.
vd960726 vn95-а за N 551/1576

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МНС
N 93 ( z0373-01 ) від 17.04.2001 )
Про затвердження Порядку надання окремих пільг
і компенсацій дітям, потерпілим внаслідок
Чорнобильської катастрофи

У зв'язку з необхідністю вдосконалення порядку надання пільг
і компенсацій дітям відповідно до Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок надання окремих пільг і компенсацій
дітям, потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи, що
додається. 2. Начальнику Управління пільг і компенсацій Коржу М.К.
довести до відома Уряду Автономної Республіки Крим,
обл(міськ)держадміністрацій положення цього Порядку. 3. Вважати таким, що втратив чинність, Порядок надання пільг
і компенсацій дітям, потерпілим внаслідок Чорнобильської
катастрофи ( z0167-94 ), затверджений наказом Мінчорнобиля України
від 11.07.94 N 106.
Міністр В.Холоша
Затверджено
наказом Мінчорнобиля України
від 26 липня 1996 р. N 95-а
Порядок
надання окремих пільг і компенсацій дітям, потерпілим
внаслідок Чорнобильської катастрофи
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25
серпня 1992 р. N 501 ( 501-92-п ) "Про порядок видачі посвідчень
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
документом, що підтверджує статус дітей, які постраждали внаслідок
аварії на ЧАЕС, та надає право на користування пільгами і
компенсаціями відповідно до Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (у редакції Закону України
від 19 грудня 1991 р. ( 2001-12 ), із змінами і доповненнями від 1
липня 1992 р. ( 2532-12 ) та 6 червня 1996 р. ( 230/96-ВР ), є
посвідчення відповідного зразка, видане Урядом Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями.
1. Видатки на повне державне забезпечення дітей дошкільного віку
(пункти 1 і 12 частини першої статті 30 Закону України)
1.1. Повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи
(не старше 8 років) здійснюється шляхом безплатного виховання
(утримання) їх у державних дошкільних закладах освіти і надання
щомісячної грошової допомоги відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 26 липня 1996 року N 836 ( 836-96-п ) "Про
компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи": - на дітей, які відвідують дитячі дошкільні заклади освіти,
віком до 3 років - 270 тис.крб., віком від 3 до 8 років - 530
тис.крб.; - на дітей, які не відвідують дитячі дошкільні заклади
освіти, віком до 3 років - 980 тис.крб., віком від 3 до вступу їх
до школи - 1450 тис.крб. 1.2. Потерпілі діти (віком до 8 років), які не відвідують
дитячі дошкільні заклади забезпечуються продуктами харчування на
суму середньої вартості харчування в цих закладах, що
встановлюється місцевими Радами народних депутатів, або
виплачується грошова компенсація батькам за їх бажанням, якщо діти
не перебувають на повному державному забезпеченні.
2. Видатки на безплатне харчування дітей,
які відвідують дитячі дошкільні заклади
2.1. Норми харчування дітей, залежно від віку, встановлені
для дитячих дошкільних закладів постановою Кабінету Міністрів
України від 21.05.92 N 258 ( 258-92-п ) "Про норми харчування та
часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи". При цьому для дітей від 6 до
8 років, які відвідують дитячі дошкільні заклади, діють
встановлені в цій постанові норми харчування для учнів віком від 6
до 10 років у загальноосвітніх школах. 2.2. Дитячим дошкільним закладам, які відвідують потерпілі
діти, з Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення
територіальні органи Державного казначейства відшкодовують суми
додаткових витрат за харчування цих дітей за підвищеними нормами
(порівняно з діючими середніми нормами харчування). 2.3. За дітей, які відвідують дитячі дошкільні заклади, плата
батьками за їх утримання у дошкільних закладах не вноситься.
Дитячим дошкільним закладам, які утримуються за рахунок
відрахувань від прибутку підприємств, на балансі яких вони
знаходяться, територіальними органами державного казначейства з
Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи відшкодовується розмір плати батьків,
визначений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
10.05.94 N 297 ( 297-94-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 23 березня 1992 р, N 143 "Про
невідкладні питання діяльності дитячих навчально-виховних
закладів".
3. Видатки на безплатне харчування учнів середніх загальноосвітніх
шкіл та професійно-технічних закладів освіти (пункт 11 частини
першої статті 30 Закону України)
3.1. Право на безкоштовне харчування мають діти, які
навчаються в середніх загальноосвітніх школах та
професійно-технічних закладах освіти, розташованих на територіях
радіоактивного забруднення, евакуйовані із зони відчуження, які
проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту
аварії до прийняття постанови про відселення, а також діти, яким
встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою. Потерпілі діти безкоштовно харчуються у разі їх навчання в
зазначених навчальних закладах до їх закінчення, але лише до
досягнення ними віку 18 років. 3.2. Норми харчування учнів, залежно від віку, встановлені
для загальноосвітніх шкіл постановою Кабінету Міністрів України
від 21.05.92 N 258 ( 258-92-п ). 3.3. Відшкодування додаткових витрат з Фонду для здійснення
заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціального захисту населення навчальним закладам провадиться
територіальними органами державного казначейства, виходячи із суми
фактичних витрат на харчування, за винятком коштів, які
спрямовуються на безкоштовне харчування учнів 1-4 класів середніх
загальноосвітніх шкіл і учнів професійно-технічних закладів. 3.4. Батькам потерпілих дітей, які навчаються на радіоактивно
забрудненій території, евакуйованих із зони відчуження, і які
проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту
аварії до прийняття постанови про відселення, яким встановлено
інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, які не
відвідують навчальні заклади до досягнення ними 18 років
виплачується грошова компенсація у порядку, що визначається
Кабінетом Міністрів України. Вказана компенсація виплачується також на дітей, які
відвідують середні загальноосвітні школи та професійно-технічні
заклади освіти, але в яких немає умов для харчування дітей
(відсутні їдальні) або за рекомендаціями лікарів дітям необхідна
спеціальна дієта.
4. Видатки на забезпечення потерпілих дітей путівками
на оздоровлення (пункт 5 частини першої статті 30;
пункт 10 частини третьої статті 30 Закону України)
4.1. Потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи діти,
зазначені в пунктах 1-7 ст.27 Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) мають право на щорічне
безплатне забезпечення за місцем роботи одного із батьків
путівками на оздоровлення строком до двох місяців. Потерпілі діти
віком до 10 років забезпечуються путівками на санаторно-курортне
лікування разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, за
умови, що останні належать до постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи. При цьому один із батьків або особа,
яка їх замінює, забезпечуються путівкою безплатно, якщо вони
належать до 1 або 2 категорії, і на пільгових умовах, якщо вони
належать до 3 або 4 категорії. При недостатній тривалості щорічної
відпустки одному із батьків або особі, яка доглядає за потерпілою
дитиною, надається додаткова відпустка без збереження заробітної
плати. У разі неможливості надання дітям путівки виплачується
компенсація у розмірі середньої вартості путівки в Україні. 4.2. Діти, зазначені у пунктах 1-7 статті 27 цього Закону,
яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською
катастрофою, щорічно безплатно забезпечуються путівкою для
будь-якого виду оздоровлення чи відпочинку протягом двох місяців
разом з одним із батьків чи особою, яка їх замінює. У разі
неможливості надання путівки дітям-інвалідам виплачується
компенсація у розмірі середньої вартості путівки в Україні. 4.3. Компенсація виплачується на підставі письмової заяви
одного із батьків або особи, яка їх замінює, та довідки про те, що
батьки або особи, які їх замінюють, письмово звертались до дитячих
поліклінік за місцем проживання, якщо діти перебувають на
диспансерному обліку з приводу наявності у них хронічних
захворювань, або до відділів освіти органів виконавчої влади, або
до підрозділів у справах захисту населення від наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС органів виконавчої влади, але не були
забезпечені путівками на санаторно-курортне лікування та
оздоровлення, включаючи відпочинок у дитячих оздоровчих та
шкільних таборах. 4.4. Вказана компенсація виплачується на початок наступного
календарного року. 4.5. Виплата компенсації провадиться за місцем основної
роботи (навчання, служби) матері, у разі, якщо мати не працює (не
вчиться, не служить), - за місцем основної роботи (навчання,
служби) батька або особи, яка замінює батьків. У разі, якщо батьки (особа, яка замінює батьків) не працюють
(не вчаться, не служать), - за місцем проживання батьків з дитиною
або особи, яка їх замінює, органами, що визначаються місцевою
державною адміністрацією.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...