Закон України

"Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру, оформлених центральними органами виконавчої влади"

Дата набуття чинності:
7 грудня 2014 року

Закон вносить зміни до статті 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", згідно яких:
  • принцип організаційної єдності – це принцип, згідно з яким видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру суб'єктам господарювання, реєстрація декларацій здійснюється у встановленому законодавством порядку через дозвільний центр шляхом взаємодії державного адміністратора з представниками дозвільних органів - центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, місцевих та регіональних дозвільних органів;
  • дозвільний центр – це постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ виконавчого органу міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у місті Києві державної адміністрації, уповноваженого Радою міністрів Автономної Республіки Крим міністерства або республіканського комітету, через який за принципом організаційної єдності здійснюються видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, прийняття декларацій шляхом взаємодії державного адміністратора з вищезазначеними дозвільними органами.

Змінами до статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" встановлено наступне:
  • перелік та вимоги до документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру встановлюються виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру;
  • видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру та реєстрація декларацій вищезазначеними дозвільними органами здійснюються за принципом організаційної єдності через дозвільний центр, крім випадків та з урахуванням особливостей, визначених статтею 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";
  • суб'єкт господарювання має право на одержання (переоформлення, одержання дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру та подання декларацій за своїм місцезнаходженням або у випадках, передбачених законом, - за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням об'єкта. Вищезазначені дозвільні органи забезпечують дотримання принципу організаційної єдності шляхом участі у роботі дозвільного центру та взаємодії з державними адміністраторами через своїх представників та/або в електронній формі за допомогою засобів телекомунікацій. Місцеві та регіональні дозвільні органи за узгодженим рішенням з органом, що утворив дозвільний центр, для участі в його роботі та взаємодії з державними адміністраторами можуть забезпечити присутність своїх представників у приміщенні дозвільного центру. Вищезазначені дозвільні органи, що не забезпечили присутність своїх представників у приміщенні дозвільного центру, беруть участь у роботі дозвільного центру та взаємодіють з державними адміністраторами в електронній формі за допомогою засобів телекомунікацій. Суб'єкт господарювання може звернутися за консультацією до дозвільного органу через його представника у дозвільному центрі або за допомогою засобів телекомунікацій (телефону, електронної пошти, інших засобів зв'язку);
  • вищезазначеним дозвільним органам забороняється здійснювати прийом заяв суб'єктів господарювання про видачу (переоформлення, видачу дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру та декларацій, а також видавати такі документи, якщо їх видача/прийняття здійснюється через дозвільний центр. Відповідно до закону видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, подання декларацій можуть здійснюватися через Єдиний державний портал адміністративних послуг;
  • суб'єкт господарювання має право на здійснення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації без отримання документа дозвільного характеру, за винятком тих видів господарської діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. Реєстрацію декларацій здійснює дозвільний орган на безоплатній основі протягом п'яти робочих днів з дня отримання декларації. Відмова у реєстрації декларації не допускається.

Документи дозвільного характеру видаються безоплатно, на необмежений строк, якщо інше не встановлено законом (зміни до частини 1 статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності").

Змінами до статті 5 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" уточнюється правовий статус державного адміністратора.

Закон у новій редакції викладає статтю 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", якою встановлюється порядок видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) дозвільними органами документів дозвільного характеру через дозвільний центр.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору