Закон України

„Про екологічний аудит”

Дата набуття чинності:
23 липня 2004 року

Цей Закон визначає основні правові та організаційні засади здійснення екологічного аудиту і спрямований на підвищення екологічної обґрунтованості та ефективності діяльності суб'єктів господарювання.

Екологічний аудит - це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім природним середовищем та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту.

Об'єктами екологічного аудиту є:
  • підприємства, установи та організації, їх філії та представництва чи об'єднання, окремі виробництва, інші господарські об'єкти;
  • системи управління навколишнім природним середовищем;
  • інші об'єкти.

Суб'єктами екологічного аудиту є:
  • замовники (заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування інші юридичні, а також фізичні особи);
  • виконавці (юридична чи фізична особа (екологічний аудитор), кваліфікована для здійснення екологічного аудиту).

Згідно Закону висновок екологічного аудиту - це професійна оцінка суб'єкта екологічного аудиту, виконана екологічним аудитором, яка ґрунтується на доказах екологічного аудиту та є головною складовою звіту про екологічний аудит. Висновок екологічного аудиту є офіційним документом, який засвідчується підписом та печаткою екологічного аудитора.

Екологічний аудит проводиться в процесі приватизації об'єктів державної власності, іншої зміни форми власності, зміни конкретних власників об'єктів, а також для потреб екологічного страхування.

Екологічний аудит в Україні може бути:
  • добровільним (здійснюється стосовно будь-яких об'єктів екологічного аудиту на замовлення заінтересованого суб'єкта за згодою керівника чи власника об'єкта екологічного аудиту);
  • обов'язковим (здійснюється на замовлення заінтересованих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо об'єктів або видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку у випадках: банкрутства; приватизації, передачі в концесію об'єктів державної та комунальної власності; передачі у довгострокову оренду об'єктів державної або комунальної власності; завершення дії угоди про розподіл продукції тощо).

Екологічний аудит поділяється на:
  • внутрішній (проводиться на замовлення власника об'єкту для власних потреб);
  • зовнішній (проводиться на замовлення інших заінтересованих суб'єктів).
Відповідно до ст. 14 Закону екологічним аудитором може бути особа, яка має відповідну вищу освіту, досвід роботи у сфері охорони навколишнього природного середовища або суміжних сферах не менше чотирьох років підряд та якій видано сертифікат на право здійснення такої діяльності. Сертифікат на право проведення екологічного аудиту видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища. Термін чинності сертифіката - три роки. Екологічний аудит може здійснюватись юридичною особою, статутом якої передбачений цей вид діяльності і в штаті якої є хоча б один екологічний аудитор.

Статті 15 та 16 Закону встановлюють права та обов'язки замовника і виконавця екологічного аудиту.

Закон забороняє вплив на екологічного аудитора з метою примушування його до зміни форми і методів його роботи та висновків екологічного аудиту.

Екологічний аудит проводиться на підставі договору між замовником та виконавцем.

Результати екологічного аудиту подаються у формі звіту про екологічний аудит. Стаття 20 Закону встановлює перелік обов'язкових відомостей звіту про екологічного аудиту.

Фінансування проведення екологічного аудиту здійснюється його замовником. Фінансування обов'язкового екологічного аудиту може здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України або місцевих бюджетів.

Стаття 26 Закону встановлює відповідальність за порушення законодавства про екологічний аудит.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору