Закон України

„Про екологічну мережу України”

Дата набуття чинності:
1 січня 2005 року

Цей Закон регулює відносини, пов'язані з формуванням, збереженням та раціональним, невиснажливим використанням екологічної мережі.

Згідно Закону екологічна мережа - це єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і підлягають особливій охороні.

До складових структурних елементів екологічної мережі Закон відносить:
 • території та об'єкти природно-заповідного фонду;
 • землі водного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони;
 • землі лісового фонду;
 • полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження;
 • землі оздоровчого призначення;
 • землі рекреаційного призначення;
 • території, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України тощо.

Включення територій та об'єктів до переліку територій та об'єктів екологічної мережі не призводить до зміни форми власності і категорії земель на відповідні земельні ділянки та інші природні ресурси, їх власника чи користувача.

Державне управління у сфері формування, збереження та використання екологічної мережі здійснюють:
 • Кабінет Міністрів України;
 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
 • спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності та його територіальні органи;
 • інші центральні органи виконавчої влади;
 • місцеві органи виконавчої влади;
 • органи місцевого самоврядування.

Розділ ІІІ Закону визначає засоби забезпечення формування, збереження та раціонального використання екологічної мережі.

Фінансування заходів, пов'язаних з формуванням, збереженням та невиснажливим використанням екологічної мережі може здійснюватись за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, інших джерел не заборонених законом.

Також Закон встановлює порядок проектування екологічної мережі.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору