Закон України

Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Дата набуття чинності:
1 січня 2005 року

Закон регулює відносини у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів і спрямований на забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та майну потерпілих при експлуатації наземних транспортних засобів на території України.

Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності здійснюється з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та/або майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та захисту майнових інтересів страхувальників.

Суб'єктами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є страхувальники, страховики, особи, цивільно-правова відповідальність яких застрахована, Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі - МТСБУ) та потерпілі.

Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності має право здійснювати страховик, який:
- має ліцензію на здійснення даного виду страхування;
- є членом МТСБУ.

Для набуття статусу асоційованого члена МТСБУ страховик зобов'язаний:
а) отримати ліцензію на здійснення страхування цивільно-правової відповідальності;
б) сплатити до фонду захисту потерпілих гарантійний внесок у розмірі, визначеному положенням про цей фонд, у сумі, не меншій за еквівалент 100 тисяч євро.
Для набуття статусу повного члена МТСБУ страховик зобов'язаний:
а) бути асоційованим членом МТСБУ;
б) здійснити гарантійний внесок на умовах, визначених у міжнародній системі автомобільного страхування "Зелена картка".

Об'єктом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є відшкодування особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, шкоди, заподіяної потерпілому внаслідок експлуатації транспортного засобу.

Страховим випадком є подія, внаслідок якої заподіяна шкода третім особам під час дорожньо-транспортної пригоди.

Розміри індивідуальних страхових платежів (внесків, премій) встановлюються страховиками самостійно шляхом добутку базового платежу та відповідних коригуючих коефіцієнтів. Залежно від кількості страхових випадків, які виникли у період дії попередніх договорів при укладанні з особою договору на новий строк, застосовується підвищуючий коефіцієнт страхового тарифу.

Розмір страхових платежів щодо "Зеленої картки" не є предметом регулювання цього Закону.

Обов'язковий ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну майну потерпілих, становить 25500 гривень на одного потерпілого. У разі коли загальний розмір шкоди за одним страховим випадком перевищує п'ятикратний ліміт відповідальності страховика, відшкодування кожному потерпілому пропорційно зменшується. Розмір франшизи при відшкодуванні шкоди не може перевищувати 2 відсотки від ліміту відповідальності страховика, в межах якого відшкодовується збиток, заподіяний майну потерпілих.

Обов'язковий ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих, становить 51000 гривень на одного потерпілого. Франшиза не застосовується.

Укладаються такі види договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності:
- внутрішній договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності - діє виключно на території України;
договір міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

У разі експлуатації транспортного засобу на території України без наявності чинного поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, водій такого транспортного засобу несе відповідальність, встановлену законом.

Закон наводить випадки, коли шкода Застрахованій особі не відшкодовується. До таких випадків відносяться такі як:
- шкоду, заподіяну забезпеченому транспортному засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду;
- шкоду, заподіяну при використанні забезпеченого транспортного засобу під час тренувальної поїздки чи для участі в офіційних змаганнях;
- інше.

Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом одного місяця з дня отримання страховиком від застрахованої особи необхідних документів, або в строки та в обсягах, визначених рішенням суду. 

З метою організації обміну інформацією про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності та контролю за його здійсненням створюється єдина централізована база даних. В ній містяться відомості про чинні та припинені договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, страхові випадки, що мали місце, транспортні засоби та їх власників. Оператором єдиної централізованої бази даних є МТСБУ.

Страховики зобов'язані надавати органам Державтоінспекції МВС України на їх запити відомості про укладені, недійсні та ті, що припинили свою дію, договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору