Закон України

“Про підтвердження відповідності”

Дата набуття чинності:
20 червня 2001 року

Цей закон визначає правові засади підтвердження відповідності продукції, персоналу, систем якості, систем управління якістю та систем управління довкіллям вимогам, встановленим законодавством України.

Дія Закону поширюється на виробників та постачальників продукції незалежно від форми власності і видів діяльності, а також на органи з сертифікації, випробувальні лабораторії та відповідні органи державної влади.

Згідно ст.7 Закону процедура підтвердження відповідності являється обов'язковою в законодавчо регульованій сфері та добровільною в законодавчо нерегульованій сфері.

Під законодавчо регульованою сферою визнається сфера, в якій вимоги до продукції регламентуються законодавством.

Процедура підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері запроваджується технічними регламентами з підтвердження відповідності.

Відповідність продукції вимогам, встановленим законодавством, засвідчується декларацією про відповідність або сертифікатом відповідності. Виробник зобов'язаний наносити національний знак відповідності в законодавчо регульованій сфері на продукцію, відповідність якої він засвідчив декларацією. У разі підтвердження відповідності за результатами сертифікації до національного знака відповідності додається ідентифікаційний номер органу, що здійснив сертифікацію.

Підтвердження відповідності здійснюють акредитовані в установленому законодавством порядку органи із сертифікації будь-якої форми власності. Згідно ст.12 Закону органами із сертифікації можуть бути виключно резиденти України.

За погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності органи з сертифікації мають право укладати угоди про взаємне визнання робіт з підтвердження відповідності з уповноваженими органами інших країн.

Оплата робіт з підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері здійснюється згідно з правилами визначення вартості цих робіт, які затверджуються Кабінетом Міністрів.

Оплата робіт з підтвердження відповідності в законодавчо нерегульованій сфері здійснюється на договірних засадах.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору