ЗАКОН УКРАЇНИ

„Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

Дата набуття чинності
5 січня 2006 року

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності. Він встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та адміністраторів.

Цей Закон поширюється на дозвільні органи, адміністраторів, уповноважений орган та суб'єктів господарювання, які мають намір провадити або провадять господарську діяльність. Але він не поширюється на:
відносини у сфері ліцензування господарської діяльності, захисту економічної конкуренції;
дозвільну систему, яка поширюється на операції зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими матеріалами і речовинами, сильнодіючими отруйними речовинами;
дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії.

Виключно законами встановлюється:
необхідність одержання документа дозвільного характеру;
дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру;
платність або безоплатність видачі документа дозвільного характеру;
строк прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру;
вичерпний перелік підстав для відмови у видачі та анулювання документа дозвільного характеру.

Але порядок видачі документів дозвільного характеру центральними органами виконавчої влади встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У містах, районах та районах у містах Києві та Севастополі діє адміністратор, який забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру. Закон встановлює перелік вимог, яким повинен відповідати адміністратор.

Адміністратор веде реєстр документів дозвільного характеру. Інформація, яка знаходиться в реєстрі є відкритою, але за користування нею справляється плата.

Для отримання документів дозвільного характеру, суб'єкт господарювання подає адміністратору заяву, форма якої затверджується Кабінетом Міністрів України. Закон визначає перелік документів, які додаються до заяви:
копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;
документи, які підтверджують внесення плати за видачу документа дозвільного характеру;
документи, передбачені законодавством, які необхідні для видачі документа дозвільного характеру.

Забороняється вимагати від заявника для одержання документа дозвільного характеру документи, не передбачені законодавством.

Копії заяви та документів, які були подані суб’єктом господарювання, передаються адміністратором до відповідних місцевих дозвільних органів. Місцеві дозвільні органи приймають рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру. Після цього відповідні документи передаються адміністратору. Після одержання документа дозвільного характеру, адміністратор повідомляє заявника про місце і час видачі документа дозвільного характеру.

Адміністратор та дозвільні органи забезпечують безоплатне консультування з питань отримання відповідних документів дозвільного характеру за зверненням суб'єкта господарювання.

Дозвільні органи забезпечують оприлюднення та вільний доступ суб’єктів господарювання до необхідної інформації для здійснення господарської діяльності.

Місцеві дозвільні органи розміщують на веб-сторінках інформацію, необхідну для провадження господарської діяльності, зокрема, про перелік об'єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції, перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду.

Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору