Закон України

„Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України”

Дата набуття чинності:
5 квітня 2006 року

Законом був затверджений Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України (надалі - Статут).

Статут визначає сутність службової дисципліни, обов’язки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України стосовно її дотримання, види заохочень та дисциплінарних стягнень, порядок і права начальників щодо їх застосування,  а також порядок оскарження дисциплінарних стягнень.

Згідно Статуту службова дисципліна – це дотримання особами рядового і начальницького складу Конституції і законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів та інших нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, підпорядкованих йому органів і підрозділів, та Присяги працівників органів внутрішніх справ України.

Статтею 1 Статуту передбачено, що службова дисципліна в органах внутрішніх справ досягається:
 • створенням належних умов проходження служби особами рядового і начальницького складу;
 • набуттям високого рівня професіоналізму;
 • забезпеченням гласності та об'єктивності під час проведення оцінки результатів службової діяльності;
 • дотриманням законності і статутного порядку;
 • повсякденною вимогливістю начальників до підлеглих, постійною турботою про них, виявленням поваги до їх особистої гідності;
 • вихованням в осіб рядового і начальницького складу високих моральних і ділових якостей;
 • забезпеченням соціальної справедливості та високого рівня соціально-правового захисту;
 • умілим поєднанням і правильним застосуванням заходів переконання, примусу, дисциплінарного та громадського впливу;
 • належним виконанням умов контракту про проходження служби.

Відповідно до статті 2 Статуту дисциплінарний проступок – це невиконання чи неналежне виконання особою рядового або начальницького складу службової дисципліни.

Відповідно до статті 4 Статуту наказ є формою реалізації службових повноважень особи начальницького складу, згідно з якими визначаються мета і предмет завдання, строк його виконання та відповідальна особа, якій належить його виконати. Накази можуть даватись як в усній, так і в письмовій формі. У разі одержання наказу від старшого прямого начальника підлеглий зобов'язаний виконати його та повідомити про це свого безпосереднього начальника. Скасувати наказ має право тільки начальник, який видав відповідний наказ, або старший прямий начальник. Накази повинні бути законними, зрозумілими і виконуватися беззаперечно, точно та у визначений строк.

Обов’язки осіб рядового і начальницького складу щодо дотримання службової дисципліни визначені розділом ІІ Статуту.

Стаття 9 Статуту передбачає такі види заохочень, які можуть бути застосовані до осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України:
 • дострокове зняття дисциплінарного стягнення;
 • оголошення подяки;
 • нагородження грошовою винагородою;
 • нагородження цінним подарунком;
 • нагородження Почесною грамотою Міністерства внутрішніх справ України;
 • занесення на „Дошку пошани”;
 • нагородження відзнаками Міністерства внутрішніх справ України;
 • дострокове присвоєння чергового спеціального звання;
 • присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою;
 • нагородження відзнакою Міністерства внутрішніх справ „Вогнепальна зброя”.

Заохочення оформляється наказом. Зміст наказу оголошується особовому складу органу внутрішніх справ, а до відома особи рядового або начальницького складу, яку заохочено, доводиться персонально (стаття 11 Статуту).

На осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ за порушення службової дисципліни можуть накладатися такі дисциплінарні стягнення:
 • усне зауваження;
 • зауваження;
 • догана;
 • сувора догана;
 • попередження про неповну посадову відповідність;
 • звільнення з посади;
 • пониження в спеціальному званні на один ступінь;
 • звільнення з органів внутрішніх справ.

Порядок накладання дисциплінарних стягнень визначений статтями 14 та 15 Статуту.

Міністр внутрішніх справ України має право накладати дисциплінарні стягнення, на всіх осіб рядового і начальницького складу. Інші начальники накладають дисциплінарні стягнення в межах прав, наданих їм Міністром внутрішніх справ України. Правом накладення дисциплінарних стягнень користуються тільки прямі начальники.

Дисциплінарне стягнення накладається у строк до одного місяця з дня, коли про проступок стало відомо начальнику. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено, якщо з дня вчинення проступку минуло більше півроку.

Особа рядового або начальницького складу має право усно чи письмово послідовно звернутися зі скаргою щодо накладення на неї дисциплінарного стягнення до старшого прямого начальника - аж до міністра внутрішніх справ України або до суду. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене протягом трьох місяців з дня ознайомлення з наказом особи, на яку воно накладене.

Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору