Закон України

“Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”

Дата набуття чинності:
1 липня 1994 року

В Україні для захисту прав на знаки для товарів і послуг видається свідоцтво.

Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки і продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років.

Іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності.

Іноземні та інші особи, що проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак.

Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено.

Закон містить перелік випадків, коли свідоцтво може бути визнано судом недійсним повністю або частково.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору