Закон України

“Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”

Дата набуття чинності:
26 листопада 1996 року

Закон визначає правові засади державного регулювання ринку цінних паперів та їх похідних в Україні.

Згідно Закону державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Статус, завдання та повноваження державної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені в ст.6-8 Закону.

До основних форм державного регулювання ринку цінних паперів відноситься:
 • видача спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та забезпечення контролю за такою діяльністю;
 • реєстрація випусків (емісій) цінних паперів та інформації про випуск (емісію) цінних паперів;
 • створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;
 • контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;
 • встановлення правил і стандартів здійснення операцій на ринку цінних паперів та контролю за їх дотриманням;
 • контроль за дотриманням антимонопольного законодавства на ринку цінних паперів;
 • контроль за системами ціноутворення на ринку цінних паперів;
 • контроль за діяльністю осіб, які обслуговують випуск та обіг цінних паперів.

Професійна діяльність на ринку цінних паперів, у тому числі посередницька діяльність по випуску та обігу цінних паперів, здійснюється юридичними і фізичними особами виключно на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), що видаються в порядку, встановленому чинним законодавством та за умови вступу до щонайменше однієї саморегулівної організації.

Згідно ст.4 Закону на ринку цінних паперів можуть здійснюватись такі види професійної діяльності:
 • торгівля цінними паперами;
 • депозитарна діяльність;
 • розрахунково-клірингова діяльність;
 • діяльність з управління цінними паперами;
 • діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
 • діяльність по організації торгівлі на ринку цінних паперів.

Закон також визначає відповідальність юридичних та фізичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів.

Спори, що виникають у ході застосування норм цього Закону, вирішуються судом або арбітражним судом у встановленому порядку.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору