Закон України

“Про ратифікацію Угоди про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з крадіжками автотранспортних засобів і забезпеченні їхнього повернення”

Дата набуття чинності:
22 жовтня 2012 року

Угода про співробітництво держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з крадіжками автотранспортних засобів і забезпеченні їхнього повернення (надалі - Угода) була підписана 25 листопада 2005 року в Москві.

Закон ратифікує Угоду.

Відповідно до Закону Україна не вважає себе пов’язаною пунктом 1 статті 13 Угоди у разі повернення в Україну автотранспортних засобів, що були раніше ввезені на митну територію України з порушенням вимог митного законодавства України без сплати мита, акцизних зборів, інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Стаття 1 Угоди надає визначення термінам, які в ній застосовуються.

Відповідно до статті 2 Угоди Сторони, дотримуючись міжнародних зобов'язань і національного законодавства, на підставі Угоди співробітничають у запобіганні  злочинам, пов'язаним з крадіжками автотранспортних засобів, виявленні, припиненні, розкритті й розслідуванні їх, у розшуку та забезпеченні повернення транспортних засобів.

Сторони здійснюють співробітництво через свої компетентні органи (стаття 3 Угоди).

Статтею 4 Угоди передбачено, що для цілей запобігання крадіжкам автотранспортних засобів, забезпечення їхнього розшуку та повернення кожна Сторона забезпечує підтримку інформаційної бази даних про автотранспортні засоби, яка повинна містити відомості:
  • про зареєстровані автотранспортні засоби, у тому числі про тимчасово зареєстровані автотранспортні засоби іншої держави, що експлуатуються або використовуються на території однієї зі Сторін;
  • про розшукувані автотранспортні засоби й документи, видані для їхнього затримання й арешту;
  • про затримані та виявлені автотранспортні засоби;
  • про викрадені та (або) загублені реєстраційні документи, реєстраційні знаки, а також інші документи, що підтверджують право власності на автотранспортні засоби.
Сторони забезпечують оперативне надання відомостей, які є у зазначених вище інформаційних базах даних, на запит компетентних органів інших Сторін.

У випадку виявлення, затримання, вилучення або арешту на території однієї зі Сторін викраденого автотранспортного засобу компетентний орган цієї Сторони протягом 20 днів від дня затримання або виявлення такого автотранспортного засобу письмово повідомляє про це компетентному органові іншої Сторони, у провадженні якого перебуває кримінальна справа. Компетентні органи Сторін інформують про це свої центральні компетентні органи (стаття 5 Угоди).

Згідно статті 6 Угоди компетентні органи Сторони, які затримали або виявили викрадений автотранспортний засіб, вживають відповідних заходів для забезпечення схоронності цього автотранспортного засобу й не можуть користуватися або розпоряджатися ним.

Центральний компетентний орган Сторони, що одержав вищезазначене повідомлення, може надіслати запит центральному компетентному органові запитуваної Сторони про повернення автотранспортного засобу. До запиту додаються засвідчені відповідно до законодавства запитуючої Сторони копії документів, що підтверджують право власності      на автотранспортний засіб, із зазначенням фізичної або юридичної особи, на яку його оформлено. Запит, надісланий або підтверджений у письмовій формі, на офіційному бланку центрального компетентного органу запитуючої Сторони, повинен бути підписаний керівником або його заступником і засвідчений гербовою печаткою цього органу (стаття 7 Угоди).

Статтею 8 Угоди передбачено, що центральний компетентний орган запитуваної Сторони розглядає запит про повернення викраденого автотранспортного засобу протягом 30 днів після одержання запиту й про результат розгляду інформує центральний компетентний орган запитуючої Сторони.        Центральний компетентний орган запитуваної Сторони може зажадати додаткову інформацію, установивши певний строк для її надання, але не більше 20 днів з моменту надходження запиту. Центральний компетентний орган запитуваної Сторони, ухваливши рішення про повернення автотранспортного засобу, протягом 15 днів сповіщає про це центральний компетентний орган запитуючої Сторони. У випадку виникнення спору між фізичними або юридичними особами Сторін про право власності на автотранспортний засіб, що числиться серед викрадених, питання про його законного власника вирішується судовими органами відповідно до національного законодавства Сторони, на території якої транспортний засіб було виявлено або затримано.

Затриманий або виявлений автотранспортний засіб видається представнику запитуючої Сторони при пред'явленні документа, який підтверджує його повноваження й виданий центральним компетентним органом запитуючої Сторони. Незатребуваний автотранспортний засіб може бути звернений в дохід держави, на території якої він знаходиться, відповідно до законодавства цієї держави (стаття 9 Угоди).

Відповідно до статті 11 Угоди у виконанні запиту про повернення автотранспортного засобу може бути відмовлено у випадках, якщо:
  • на підставі судового рішення запитуваної Сторони автотранспортний засіб передається особі, якої не зазначено в запиті про повернення як власника цього автотранспортного засобу, або її представнику;
  • відповідь на запит про додаткову інформацію не була надана у встановлений строк;
  • запит про повернення був надісланий після закінчення 30 днів з дати одержання центральним компетентним органом запитуючої Сторони повідомлення про затримання або виявлення автотранспортного засобу;
  • є інші законні підстави, що перешкоджають поверненню викраденого автотранспортного засобу.

Автотранспортні засоби, які повертають відповідно до Угоди, не обкладаються митом, податками, акцизами, зборами та іншими платежами, пов'язаними з переміщенням автотранспортного засобу через кордони Сторін, при наданні документа, який виданий центральним компетентним органом Сторони і який підтверджує, що автотранспортний засіб повертають у рамках Угоди. Витрати, пов'язані із затриманням автотранспортного засобу і його зберіганням, до моменту передачі компетентному органові запитуючої Сторони, несе запитувана Сторона. Витрати, пов'язані з поверненням автотранспортного засобу на територію запитуючої Сторони, несе компетентний орган запитуючої Сторони. Витрати, понесені у зв'язку з поверненням автотранспортного засобу, підлягають відшкодуванню відповідно до національного законодавства Сторін (стаття 13 Угоди).

Закон спрямований на створення правових умов, необхідних для координації і співробітництва нашої держави з державами-членами Співдружності в питаннях здійснення погоджених заходів для запобігання крадіжкам автотранспортних засобів та більш повного забезпечення прав і законних інтересів громадян країни.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору