Закон України

Про обов'язковий примірник документів

Дата набуття чинності:
13 травня 1999 року

Закон України „Про обов'язковий примірник документів” (далі - Закон) визначає правові засади функціонування системи обов'язкового примірника документів та регулює інформаційні відносини, пов'язані з поповненням національного інформаційного фонду України. обов'язковий примірник документів - примірник різних видів тиражованих документів, який передає його виробник на безоплатній або платній основі юридичним особам, визначеним цим Законом.

Основними завданнями цього Закону є:
- визначення загальних принципів державної політики у сфері поповнення національного інформаційного фонду України обов'язковим примірником документів;
- регулювання інформаційних відносин, пов'язаних із функціонуванням системи обов'язкового примірника документів;
- встановлення обов'язків і прав виробників документів та одержувачів документів.

Дія цього Закону поширюється на відносини, які виникають при виготовленні юридичними та фізичними особами України різних видів тиражованих документів в Україні та за її межами, виготовленні різних видів тиражованих документів в Україні юридичними та фізичними особами інших держав, одержанні обов'язкового примірника документів юридичними особами України. Закон не поширюється на відносини, які виникають при виготовленні документів з обмеженим доступом, документів управлінського та особистого характеру, документів в одиничному виконанні.

Суб'єктами відносин, що виникають у процесі функціонування системи обов'язкового примірника документів, є юридичні особи усіх форм власності та фізичні особи, які виготовляють, публікують і доставляють обов'язковий примірник документів, та юридичні особи, які одержують, зберігають і використовують обов'язковий примірник документів.

Об'єктом відносин, що виникають у процесі функціонування системи обов'язкового примірника документів, є обов'язковий примірник документів, який підлягає доставлянню виробниками документів одержувачам документів, визначених цим Законом.

До обов'язкового примірника документів належать такі їх види:
- видання текстові, нотні, картографічні, образотворчі;
- видання електронні;
- видання, аудіопродукція та інші документи для сліпих;
- аудіо-, візуальна, аудіовізуальна продукція (кіно-, відео-, фото-, фонодокументи);
- нормативно-правові акти у сфері стандартизації, метрології та сертифікації;
- патентні документи.

Виробники документів доставляють всі або окремі за їх профілем чи/та видом:
- обов'язковий безоплатний примірник патентних документів - державним центрам науково-технічної та економічної інформації, всеукраїнським галузевим бібліотекам;
- обов'язковий безоплатний примірник видань, аудіопродукції та інших документів для сліпих - центральній бібліотеці Українського товариства сліпих;
- обов'язковий безоплатний примірник малотиражних документів - Книжковій палаті України та національним бібліотекам, тощо.

Виробники документів мають право на безоплатне:
- опублікування одержувачами документів бібліографічної інформації про виготовлені виробниками документи у виданнях державної бібліографії і централізованої каталогізації сигнальної та реферативної інформації;
- занесення бібліографічної інформації до автоматизованих банків даних;
- отримання фактографічних даних щодо документів, які зберігаються одержувачами документів, та їх тимчасове використання з виробничою метою.

Одержувачі документів мають право та зобов'язані:
- провадити реєстрацію, наукову систематизацію обов'язкового примірника документів;
- забезпечувати технічні, санітарно-гігієнічні умови для зберігання обов'язкового примірника документів;
- надавати обов'язковий примірник документів юридичній або фізичній особі у тимчасове користування;
- створювати автоматизовані банки даних, електронні каталоги;
- заміну виробниками документів неякісного обов'язкового примірника документів на якісний у місячний термін з часу його отримання, тощо.

З метою інформаційного обміну і відповідно до чинних міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, до фондосховищ іноземних держав можуть доставлятися обов'язкові примірники документів, вироблених в Україні, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору