Документ 1191/2007, поточна редакція — Прийняття від 10.12.2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження Державних премій України
в галузі науки і техніки 2007 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
2007 року:
- за цикл робіт "Фізичні основи, розробка, створення та
використання в радіаційній фізиці потужних і надпотужних
прискорювачів іонів і плазми":
НЕКЛЮДОВУ - академікові Національної академії наук
Івану Матвійовичу України, генеральному директорові
Національного наукового центру
"Харківський фізико-технічний
інститут" НАН України
ЗЕЛЕНСЬКОМУ - академікові Національної академії Віктору Федотовичу наук України, головному науковому
співробітникові Національного
наукового центру "Харківський
фізико-технічний інститут"
НАН України
ТЕРЕШИНУ - докторові фізико-математичних Володимиру Івановичу наук, директорові Інституту фізики
плазми Національного наукового
центру "Харківський фізико-технічний
інститут" НАН України
ГАРКУШІ - докторові фізико-математичних наук, Ігорю Євгенійовичу заступникові директора Інституту
фізики плазми Національного наукового
центру "Харківський фізико-технічний
інститут" НАН України
КОРНІЛОВУ - докторові фізико-математичних Євгенію Олександровичу наук, начальникові відділу
Національного наукового центру
"Харківський фізико-технічний
інститут" НАН України
КАРАСЮ - докторові фізико-математичних наук, Вячеславу Ігнаговичу начальникові лабораторії Національного
наукового центру "Харківський
фізико-технічний інститут" НАН України
СОЛЯКОВУ - кандидатові фізико-математичних Дмитру Геннадійовичу наук, старшому науковому
співробітникові Національного
наукового центру "Харківський
фізико-технічний інститут" НАН України
ЧЕБОТАРЬОВУ - кандидатові фізико-математичних наук,
Володимиру Володимировичу старшому науковому співробітникові
Національного наукового центру
"Харківський фізико-технічний
інститут" НАН України
ГОНЧАРОВУ - докторові фізико-математичних наук, Олексію Антоновичу провідному науковому співробітникові
Інституту фізики НАН України
СОЛОШЕНКУ - члену-кореспондентові Національної Ігорю Олександровичу академії наук України (посмертно);
- за розробку технології отримання церулоплазміну та
дослідження його біологічних і фармакологічних властивостей:
ЧЕХУНУ - академікові Національної академії Василю Федоровичу наук України, директорові Інституту
експериментальної патології, онкології
і радіобіології імені Р.Є. Кавецького
НАН України
ШЛЯХОВЕНКУ - докторові медичних наук, завідувачу Володимиру Олексійовичу відділу Інституту експериментальної
патології, онкології і радіобіології
імені Р.Є. Кавецького НАН України
БЕРДИНСЬКИХ - докторові медичних наук, провідному Ніні Костянтинівні науковому співробітникові Інституту
експериментальної патології, онкології
і радіобіології імені Р.Є. Кавецького
НАН України
ПІВНЮК - кандидатові медичних наук, Валентині Михайлівні завідувачу лабораторії Інституту
експериментальної патології,
онкології і радіобіології
імені Р.Є. Кавецького НАН України
ЛЯЛЮШКО - кандидатові біологічних наук, старшому
Надії Максимівні науковому співробітникові Інституту
експериментальної патології,
онкології і радіобіології
імені Р.Є. Кавецького НАН України
ВОЛОЩЕНКУ - кандидатові медичних наук Юрію Васильовичу
КУРИЩУКУ - голові правління закритого Костянтину Васильовичу акціонерного товариства "Трудовий
колектив Київського підприємства
по виробництву бактерійних препаратів
"Біофарма"
ДІДЕНКО - заступникові голови правління Наталії Юріївні закритого акціонерного товариства
"Трудовий колектив Київського
підприємства по виробництву
бактерійних препаратів "Біофарма"
РЯДСЬКІЙ - радникові голови правління закритого
Ларисі Семенівні акціонерного товариства "Трудовий
колектив Київського підприємства
по виробництву бактерійних
препаратів "Біофарма"
СКРИННИКУ - технологові закритого акціонерного Максиму Михайловичу товариства "Трудовий колектив
Київського підприємства по
виробництву бактерійних препаратів
"Біофарма";
- за цикл наукових праць "Продуктивність, біорізноманіття та
екологічна безпека екосистем Чорного моря й перспективних для
України регіонів Світового океану":
ПОЛІКАРПОВУ - академікові Національної академії наук
Геннадію Григоровичу України, головному науковому
співробітникові Інституту біології
південних морів
імені О.О. Ковалевського НАН України
МОНЧЕНКУ - академікові Національної академії Владиславу Івановичу наук України, головному науковому
співробітникові Інституту зоології
імені І.І. Шмальгаузена НАН України
ЄГОРОВУ - члену-кореспондентові Національної Віктору Миколайовичу академії наук України, завідувачу
відділу Інституту біології південних
морів імені О.О. Ковалевського
НАН України
ЗАЇЦІ - члену-кореспондентові Національної Віктору Євгеновичу академії наук України, провідному
науковому співробітникові Інституту
біології південних морів імені
О.О. Ковалевського НАН України
ШУЛЬМАНУ - члену-кореспондентові Національної Георгію Євгеновичу академії наук України, завідувачу
відділу Інституту біології південних
морів імені О.О. Ковалевського
НАН України
ГАЄВСЬКІЙ - докторові біологічних наук, Альбіні Вітольдівні завідувачу відділу Інституту біології
південних морів імені
О.О. Ковалевського НАН України
МИРОНОВУ - докторові біологічних наук, завідувачу
Олегу Глібовичу відділу Інституту біології південних
морів імені О.О. Ковалевського
НАН України
САМИШЕВУ - докторові біологічних наук, завідувачу
Ернесту Зайнулліновичу відділу Інституту біології південних
морів імені О.О. Ковалевського НАН
України
ТОКАРЕВУ - докторові біологічних наук, завідувачу
Юрію Миколайовичу відділу Інституту біології південних
морів імені О.О. Ковалевського НАН
України
ФІНЕНКУ - докторові біологічних наук, завідувачу
Зосиму Зосимовичу відділу Інституту біології південних
морів імені О.О. Ковалевського
НАН України;
- за визначення механізмів радіоіндукованих
онкогематологічних та онкологічних ефектів Чорнобильської
катастрофи, розробку і впровадження новітніх технологій медичного
захисту постраждалих:
РОМАНЕНКО - члену-кореспондентові Національної Аліні Михайлівні академії наук України, завідувачу
лабораторії Інституту урології
ТРОНЬКУ - члену-кореспондентові Національної Миколі Дмитровичу академії наук України, директорові
Інституту ендокринології та обміну
речовин імені В.П. Комісаренка
БЕБЕШКУ - докторові медичних наук, генеральному
Володимиру Григоровичу директорові Наукового центру
радіаційної медицини
БАЗИЦІ - докторові медичних наук, першому Димитрію Анатолійовичу заступникові генерального директора
Наукового центру радіаційної
медицини
БРУСЛОВІЙ - докторові медичних наук, завідувачу Катерині Михайлівні відділення Наукового центру
радіаційної медицини
ОМЕЛЬЯНЦЮ - докторові медичних наук, провідному
Миколі Івановичу науковому співробітникові Наукового
центру радіаційної медицини
БОГДАНОВІЙ - докторові біологічних наук, завідувачу
Тетяні Іванівні лабораторії Інституту ендокринології
та обміну речовин
імені В.П. Комісаренка
ЕПШТЕЙНУ - докторові медичних наук (посмертно);
Овсію Володимировичу
- за цикл робіт "Наукові основи, розроблення та впровадження
конкурентоздатних ресурсозберігаючих технологій волокнистих
матеріалів та виробів":
БЕРЕЗНЕНКУ - докторові технічних наук, професорові
Миколі Петровичу Київського національного університету
технологій та дизайну
ГЛУБІШУ - докторові технічних наук, професорові
Петру Андрійовичу Київського національного університету
технологій та дизайну
ІРКЛЕЮ - докторові технічних наук, професорові
Валерію Михайловичу Київського національного університету
технологій та дизайну
РОМАНКЕВИЧУ - докторові хімічних наук, завідувачу Олегу Володимировичу кафедри Київського національного
університету технологій та дизайну
ЦЕБРЕНКО - докторові хімічних наук, професорові
Марії Василівні Київського національного університету
технологій та дизайну
ОМЕЛЬЧЕНКУ - кандидатові технічних наук, Василю Дмитровичу професорові Київського національного
університету технологій та дизайну
КЛЕЙНЕРУ - кандидатові технічних наук, доцентові
Юрію Яковичу Київського національного університету
технологій та дизайну
РЕЗАНОВІЙ - кандидатові технічних наук, старшому
Наталії Михайлівні науковому співробітникові Київського
національного університету технологій
та дизайну
КЕРНЕРУ - кандидатові технічних наук, Сергію Мойсейовичу генеральному директорові закритого
акціонерного товариства "Возко"
ТУРЧАНЕНКУ - пенсіонерові; Юрію Тимофійовичу
- за цикл робіт "Зображення алгебраїчних структур і матричні
задачі в лінійних та гільбертових просторах":
САМОЙЛЕНКУ - члену-кореспондентові Національної Юрію Стефановичу академії наук України, завідувачу
відділу Інституту математики НАН
України
ДРОЗДУ - докторові фізико-математичних наук, Юрію Анатолійовичу завідувачу відділу Інституту
математики НАМ України
БОНДАРЕНКУ - докторові фізико-математичних Віталію Михайловичу наук, провідному науковому
співробітникові Інституту математики
НАН України
ЛЮБАШЕНКУ - докторові фізико-математичних Володимиру Васильовичу наук, провідному науковому
співробітникові Інституту математики
НАН України
ОСТРОВСЬКОМУ - докторові фізико-математичних наук, Василю Львовичу провідному науковому співробітникові
Інституту математики НАН України
СЕРГЕЙЧУКУ - докторові фізико-математичних наук, Володимиру Васильовичу провідному науковому співробітникові
Інституту математики НАН України
КИРИЧЕНКУ - докторові фізико-математичних наук, Володимиру Васильовичу професорові Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
РОЙТЕРУ - докторові фізико-математичних наук Андрію Володимировичу (посмертно);
- за цикл наукових праць "Супрамолекулярні координаційні
сполуки":
ЗАЙЦЕВУ - докторові хімічних наук, завідувачу Володимиру Миколайовичу кафедри Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
ФРИЦЬКОМУ - докторові хімічних наук, завідувачу Ігорю Олеговичу кафедри Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
ДОМАСЕВИЧУ - докторові хімічних наук, провідному Костянтину Валентиновичу науковому співробітникові Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка
ТРОХИМЧУКУ - докторові хімічних наук, провідному Анатолію Костянтиновичу науковому співробітникові Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка
ПАВЛІЩУКУ - докторові хімічних наук, заступникові
Віталію Валентиновичу директора Інституту фізичної хімії
імені Л.В. Писаржевського НАН України
ХОЛІНУ - докторові хімічних наук, проректорові
Юрію Валентиновичу Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна
МИСЬКІВУ - докторові хімічних наук, професорові
Мар'яну Григоровичу Львівського національного університету
імені Івана Франка
ШУЛЬГІНУ - докторові хімічних наук, завідувачу Віктору Федоровичу кафедри Таврійського національного
університету імені В.І. Вернадського;
- за створення, освоєння виробництва та широке впровадження
нових конкурентоспроможних на світовому ринку плавучих композитних
споруд вітчизняної конструкції:
РОМАНОВСЬКОМУ - докторові технічних наук, ректорові Георгію Федоровичу Національного університету
кораблебудування імені адмірала
Макарова
РАШКОВСЬКОМУ - докторові технічних наук, завідувачу
Олександру Сауловичу кафедри Національного університету
кораблебудування імені адмірала
Макарова
БАРАШИКОВУ - докторові технічних наук, завідувачу
Арнольду Яковичу кафедри Київського національного
університету будівництва і архітектури
СЛУЦЬКОМУ - кандидатові технічних наук, Миколі Георгійовичу директорові Херсонського державного
заводу "Палада"
ЄРМАКОВУ - заступникові директора Херсонського Дмитру Владиславовичу державного заводу "Палада"
КРИВОШЕЇНУ - помічникові директора Херсонського Вілену Семеновичу державного заводу "Палада"
ТОКАРЮ - директорові Центрального Олександру Григоровичу конструкторського бюро "Ізумруд"
КОННОВУ - головному конструкторові Центрального
Володимиру Миколайовичу конструкторського бюро "Ізумруд"
ЄВДОЩУКУ - генеральному директорові товариства Дмитру Віталійовичу з обмеженою відповідальністю
"Нові інноваційні технології"
ТОДОРАШКУ - начальникові відділу товариства з Георгію Тимофійовичу обмеженою відповідальністю "Нові
інноваційні технології";
- за розробку і впровадження високоефективних технологій
II VI
отримання напівпровідникових кристалічних матеріалів групи A В
та виробів на їх основі для приладобудування:
ТОЛМАЧОВУ - члену-кореспондентові Національної Олександру Володимировичу академії наук України, заступникові
директора Інституту монокристалів НАН
України
КОСМИНІ - кандидатові технічних наук, Мирону Богдановичу заступникові директора Інституту
монокристалів НАН України
КОМАРУ - докторові технічних наук, завідувачу
Віталію Корнійовичу відділу Інституту монокристалів НАН
України
ЗАГОРУЙКУ - докторові технічних наук, провідному
Юрію Анатолійовичу науковому співробітникові Інституту
монокристалів НАН України
ТОМАШИКУ - докторові хімічних наук, вченому Василю Миколайовичу секретареві Інституту фізики
напівпровідників імені В.Є. Лашкорьова
СТАРЖИНСЬКОМУ - докторові технічних наук, провідному
Миколі Григоровичу науковому співробітникові Інституту
сцинтиляційних матеріалів НАН України
ГАЛКІНУ - кандидатові технічних наук, Сергію Миколайовичу виконуючому обов'язки завідувача
відділу Інституту сцинтиляційних
матеріалів НАН України
ГАЛЬЧИНЕЦЬКОМУ - кандидатові фізико-математичних Леоніду Павловичу наук, провідному науковому
співробітникові Інституту
сцинтиляційних матеріалів НАН України
СІЛІНУ - провідному інженерові Інституту Віталію Івановичу сцинтиляційних матеріалів НАН України
МЕЛЬНИЧУКУ - докторові фізико-математичних Степану Васильовичу наук, ректорові Чернівецького
національного університету імені
Юрія Федьковича;
- за розробку наукових засад та створення комплексу енерго- і
ресурсозберігаючих технологій та обладнання для одержання
залізорудної сировини, що забезпечує високу ефективність
виробництва металів:
БОНДАРЕНКУ - академікові Національної академії наук
Борису Івановичу України, директорові Інституту газу
НАН України
ІВАЩЕНКУ - докторові технічних наук, першому Валерію Петровичу проректорові Національної
металургійної академії України
УЧИТЕЛЮ - докторові технічних наук, проректорові
Олександру Давидовичу Національної металургійної академії
України
ВАНЮКОВІЙ - докторові технічних наук, професорові
Наталії Дмитрівні Національної металургійної академії
України
ТРОЯНСЬКОМУ - кандидатові технічних наук, першому Олександру Анатолійовичу проректорові Донецького національного
технічного університету
МОВЧАНУ - докторові технічних наук, голові Володимиру Петровичу спостережної ради Державної
акціонерної холдингової компанії
"Чорноморський суднобудівний завод"
ВУЛИХУ - кандидатові технічних наук, голові Анатолію Юрійовичу правління відкритого акціонерного
товариства "Дніпропетровський
металургійний завод імені Комінтерну"
КРИКУНОВУ - кандидатові технічних наук, головному
Борису Петровичу інженерові філії "Металургійний
комплекс" закритого акціонерного
товариства "Донецьксталь" -
металургійний завод"
КОВРИГІНУ - керівникові інвестиційних програм Сергію Олександровичу відкритого акціонерного товариства
"Томаківський завод керамзитового
гравію"
ШУРХАЛУ - докторові технічних наук, Володимиру Якимовичу пенсіонерові;
- за цикл наукових праць "Оцінка та шляхи оптимізації стану
геологічного середовища Криворізького залізорудного басейну в
умовах реструктуризації гірничодобувної галузі":
БАГРІЮ - кандидатові геологічних наук, Ігорю Дмитровичу завідувачу відділу Інституту
геологічних наук НАН України
ПАЛІЮ - кандидатові геолого-мінералогічних Володимиру Михайловичу наук, провідному науковому
співробітникові Інституту геологічних
наук НАН України
АКСЬОМУ - кандидатові географічних наук, Сергію Дмитровичу старшому науковому співробітникові
Інституту геологічних наук НАН
України
ЗНАМЕНСЬКІЙ - кандидатові геолого-мінералогічних Тамарі Олексіївні наук, старшому науковому
співробітникові Інституту геологічних
наук НАН України
КОЖЕМЯКІНУ - молодшому науковому співробітникові Валерію Павловичу Інституту геологічних наук НАН України
ЩУЛІПЕНКО - молодшому науковому співробітникові Тетяні Федорівні Інституту геологічних наук НАН
України;
ПОЧТАРЕНКУ - старшому науковому співробітникові Віктору Івановичу науково-інженерного центру
радіогідрогеоекологічних полігонних
досліджень при Президії НАН України
БІЛОКОПИТОВІЙ - кандидатові геолого-мінералогічних Ніні Андріївні наук, провідному науковому
співробітникові Дніпропетровського
відділення Українського державного
геологорозвідувального інституту
ПРОСЕНКО - старшому науковому співробітникові Світлані Олегівні Дніпропетровського відділення
Українського державного
геологорозвідувального інституту
КУЗЬМЕНКУ - головному геологу гірничо- Олександру Борисовичу збагачувального комплексу відкритого
акціонерного товариства
"АрселорМіттал Кривий Ріг";
- за створення і впровадження комплексу вітчизняних
технологій, технічних засобів, бурових інструментів та новітніх
матеріалів для підвищення ефективності бурових робіт, спрямованих
на збільшення видобутку нафти і газу в Україні:
МАЙСТРЕНКУ - члену-кореспондентові Національної Анатолію Львовичу академії наук України, завідувачу
відділу Інституту надтвердих
матеріалів імені В.М. Бакуля НАН
України
БОНДАРЕНКУ - кандидатові технічних наук, Миколі Олександровичу завідувачу центру Інституту надтвердих
матеріалів імені В.М. Бакуля НАН
України
ГАРГІНУ - кандидатові технічних наук, старшому
Владиславу Герасимовичу науковому співробітникові Інституту
надтвердих матеріалів імені
В.М. Бакуля НАН України
ВЕКЕРИКУ - докторові технічних наук, завідувачу
Василю Івановичу кафедри Івано-Франківського
національного технічного університету
нафти і газу
ЯРЕМІЙЧУКУ - докторові технічних наук, завідувачу
Роману Семеновичу кафедри Івано-Франківського
національного технічного університету
нафти і газу
ДРАГАНЧУК - докторові технічних наук, начальникові
Оксані Теодорівні управління Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України"
ЯВОРСЬКОМУ - кандидатові технічних наук, головному
Михайлу Миколайовичу інженерові дочірньої компанії
"Укргазвидобування" Національної
акціонерної компанії
"Нафтогаз України"
КУНЦЯКУ - кандидатові технічних наук, Ярославу Васильовичу генеральному директорові закритого
акціонерного товариства
"Науково-дослідне і конструкторське
бюро бурового інструменту"
ДУБЛЕНИЧУ - кандидатові технічних наук, Юрію Васильовичу директорові закритого акціонерного
товариства "Науково-дослідне і
конструкторське бюро бурового
інструменту"
ГАВРИЛОВУ - кандидатові технічних наук, Ярославу Сергійовичу директорові закритого акціонерного
товариства "Науково-дослідне і
конструкторське бюро бурового
інструменту";
- за розробку та впровадження в серійне виробництво
вітчизняної високовольтної кабельно-провідникової продукції на
напругу до 110 кВ, що забезпечує підвищення надійності та безпеки
систем електропостачання:
ЖАРКІНУ - докторові технічних наук, Андрію Федоровичу заступникові директора Інституту
електродинаміки НАН України
ПОДОЛЬЦЕВУ - докторові технічних наук, Олександру Дмитровичу провідному науковому співробітникові
Інституту електродинаміки НАН України
КУЧЕРЯВІЙ - кандидатові технічних наук, старшому
Ірині Миколаївні науковому співробітникові Інституту
електродинаміки НАН України
ЗОЛОТАРЬОВУ - кандидатові технічних наук, Володимиру Михайловичу генеральному директорові закритого
акціонерного товариства "Завод
"Південкабель"
КАРПУШЕНКУ - кандидатові економічних наук, Василю Петровичу головному інженерові закритого
акціонерного товариства "Завод
"Південкабель"
АНТОНЦЮ - кандидатові технічних наук, головному
Юрію Панасовичу спеціалістові закритого акціонерного
товариства "Завод "Південкабель"
ВАСИЛЕЦЬ - кандидатові технічних наук, Людмилі Григорівні головному спеціалістові закритого
акціонерного товариства "Завод
"Південкабель"
КРИВЕНКУ - провідному спеціалістові закритого Олександру Федоровичу акціонерного товариства "Завод
"Південкабель"
ГРИМУДУ - кандидатові технічних наук, першому Григорію Івановичу заступникові директора державного
підприємства "Національна енергетична
компанія "Укренерго";
- за цикл наукових праць "Інформаційна технологія та технічні
засоби безконтактної діагностики в медицині, біології і техніці":
ВОЙТОВИЧУ - члену-кореспондентові Національної Ігорю Даниловичу академії наук України, завідувачу
відділу Інституту кібернетики
імені В.М. Глушкова НАН України
ПРІМІНУ - докторові технічних наук, провідному
Михайлу Андрійовичу науковому співробітникові Інституту
кібернетики імені В.М. Глушкова
НАН України
СОСНИЦЬКОМУ - кандидатові технічних наук, провідному
Володимиру Миколайовичу науковому співробітникові Інституту
кібернетики імені В.М. Глушкова НАН
України
МІНОВУ - кандидатові технічних наук, старшому
Юрію Дмитровичу науковому співробітникові Інституту
кібернетики імені В.М. Глушкова
НАН України
СУТКОВОМУ - кандидатові технічних наук, старшому
Павлу Гнатовичу науковому співробітникові Інституту
кібернетики імені В.М. Глушкова
НАН України
НЕДАЙВОДІ - науковому співробітникові Інституту Ігорю Володимировичу кібернетики імені В.М. Глушкова
НАН України
ПАРХОМЕНКУ - докторові медичних наук, завідувачу Олександру Миколайовичу відділу Національного наукового центру
"Інститут кардіології імені академіка
М.Д. Стражеска"
КОЗЛОВСЬКОМУ - кандидатові медичних наук, старшому Віктору Івановичу науковому співробітникові
Національного наукового центру
"Інститут кардіології імені академіка
М.Д. Стражеска"
ЛУБЯНОВІЙ - кандидатові медичних наук, провідному
Інні Парфирівні науковому співробітникові Інституту
медицини праці
СТАДНЮКУ - докторові медичних наук, завідувачу Леоніду Антоновичу кафедри Національної медичної академії
післядипломної освіти
імені П.Л. Шупіка;
- за підручник "Медична біологія". - Вінниця: НОВА КНИГА,
2004. - 656 с.: іл.:
ПІШАКУ - докторові медичних наук, ректорові Василю Павловичу Буковинського державного медичного
університету
БАЖОРІ - докторові медичних наук, проректорові
Юрію Івановичу Одеського державного медичного
університету
ВОРОБЦЮ - докторові біологічних наук, завідувачу
Зіновію Дмитровичу кафедри Львівського національною
медичного університету імені Данила
Галицького
ЖЕГУНОВУ - докторові біологічних наук, завідувачу
Геннадію Федоровичу кафедри Харківської державної
зооветеринарної академії
ПІСКУН - докторові біологічних наук, завідувачу
Раїсі Петрівні кафедри Вінницького національного
медичного університету
імені М.І. Пирогова
РОМАНЕНКУ - докторові біологічних наук, завідувачу
Олександру Вікторовичу кафедри Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця
КОСТИЛЬОВУ - кандидатові біологічних наук, Олександру Васильовичу доцентові Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця
БРАГІНУ - кандидатові медичних наук, завідувачу
Шамілю Борисовичу кафедри Донецького державного
медичного університету
імені М. Горького.
2. Установити на 2007 рік розмір Державної премії України в
галузі техніки сто двадцять п'ять тисяч гривень кожна.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 10 грудня 2007 року
N 1191/2007вгору