Про порядок введення в дію Закону України "Про споживчу кооперацію"
Постанова Верховної Ради України від 10.04.19922266-XII
Документ 2266-XII, поточна редакція — Прийняття від 10.04.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про споживчу кооперацію"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 30, ст.415 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про споживчу кооперацію"
( 2265-12 ) з дня його опублікування.
2. Доручити Кабінету Міністрів України: до 1 червня 1992 року привести рішення Уряду України у
відповідність із Законом України "Про споживчу кооперацію"; забезпечити до 1 вересня 1992 року перегляд і скасування
міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що
суперечать цьому Законові.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 10 квітня 1992 року
N 2266-XIIвгору