Документ 001_005-16, чинний, поточна редакція — Підписання від 24.05.2016
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 03.06.2016. Подивитися в історії? )

УГОДА
про співробітництво між Службою безпеки України, Меморіальним музеєм Голокосту Сполучених Штатів Америки та Національним меморіалом катастрофи й героїзму «Яд Вашем» Держави Ізраїль


Дата підписання:

24.05.2016


Дата набрання чинності для України:

03.06.2016

Цю Угоду про співробітництво (далі - Угода) укладено між Службою безпеки України (далі - СБУ), Меморіальним Музеєм Голокосту Сполучених Штатів Америки, державною незалежною установою Сполучених Штатів Америки (далі - Музей), та Національним Меморіалом Катастрофи та Героїзму «Яд Вашем», державною установою Держави Ізраїль (далі - Яд Вашем) (далі - Сторони).

ПРЕАМБУЛА

Беручи до уваги те, що

між Музеєм та Яд Вашем 1988 року укладено угоду, згідно з якою вони погодилися співпрацювати з широким колом наукових та архівних проектів відповідно до їх завдань щодо увічнення пам'яті про Голокост, наукових досліджень та освіти, включаючи збір дотичної документації з інших установ в різних країнах на основі додаткових угод;

Музей та СБУ уклали 2006 року угоду про копіювання та використання відповідних архівних матеріалів, яку вони тепер хотіли б змінити;

СБУ та Яд Вашем уклали 2011 року угоду щодо копіювання та використання відповідних архівних матеріалів, яку вони тепер хотіли б змінити;

СБУ володіє архівними документами, дотичними місії Яд Вашем та Музею, які СБУ готова репродукувати для використання у наукових та освітніх цілях відповідно до умов цієї Угоди,

Сторони домовились укласти цю Угоду про таке.

Стаття І
Мета Угоди

Метою цієї Угоди є виявлення, вивчення та оцифрування архівних документів з політичної історії двадцятого століття (далі - відібрані архівні документи) та встановлення умов обміну такими документами між Сторонами.

Від імені СБУ реалізацію цієї Угоди здійснює Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі - ГДА СБУ) або відповідний регіональний орган СБУ.

Стаття II
Обов'язки СБУ

1. ГДА СБУ або відповідний регіональний орган СБУ в порядку, встановленому законодавством України та нормативно-правовими актами СБУ щодо використання архівних матеріалів, здійснюватиме пошук та надаватиме Музею і Яд Вашем доступ до відібраних архівних документів.

2. Оцифрування відібраних архівних документів здійснюється співробітниками СБУ в приміщеннях СБУ. За потреби до оцифрування можуть залучатися представники Музею та Яд Вашем.

Стаття III
Обов'язки Музею та Яд Вашем

1. Музей та Яд Вашем визнають та поважають права СБУ як зберігача та розпорядника оригіналів відібраних архівних документів.

2. Музей та Яд Вашем надають СБУ переліки документів, які можуть зберігатися в ГДА СБУ або регіональних органі СБУ. Виявлення відібраних архівних документів в ГДА СБУ або регіональному органі СБУ здійснюється співробітниками СБУ. За потреби до виявлення можуть залучатися представники Музею та Яд Вашем.

3. Музей та Яд Вашем використовують цифрові копії відібраних архівних документів виключно з науковою та освітньою метою. Використання цифрових копій відібраних архівних документів у комерційних цілях заборонено.

4. Музей та Яд Вашем зобов'язуються не розміщувати жодних репродукованих за цією Угодою документів в Інтернеті або іншій загальнодоступній мережі, а також не будуть допускати публікації іншою стороною цих документів без попереднього письмового дозволу СБУ.

5. Музей та Яд Вашем зобов'язуються передавати СБУ електронні копії документів згідно з переліками, визначеними ГДА СБУ.

6. Музей та Яд Вашем компенсуватиме ГДА СБУ та регіональним органам СБУ всі витрати, пов'язані з виконанням статті І цієї Угоди. Питання фінансування Сторони вирішують шляхом подальших переговорів та підписання окремих протоколів, що становить її невід'ємну частину.

Стаття IV
Прикінцеві положення

1. З набранням чинності цієї Угоди припиняється дія Договору про співробітництво між Музеєм та СБУ від 24 жовтня 2006 року та Угода про співробітництво між СБУ та Яд Вашем від 22 лютого 2011 року.

2. Ця Угода набирає чинності через 10 днів з дати підписання. Ця Угода діятиме протягом двох років з автоматичною пролонгацією на наступні дворічні періоди, якщо жодна зі Сторін не пізніше ніж за 90 днів до закінчення чергового періоду не повідомить письмово іншу сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди.

3. Музей є незалежною установою Уряду Сполучених Штатів Америки та бере участь у цій Угоді на підставі його самостійних контрактних повноважень. Будь-які зобов'язання Музею за цією Угодою є виключною відповідальністю Музею, а жодні зобов'язання або відповідальність за цією Угодою не можуть бути віднесені згідно з цією Угодою до Уряду Сполучених Штатів Америки або будь-якого його органу, крім Музею.

4. Протоколи до цієї Угоди оформлюються в письмовій формі за взаємною згодою усіх Сторін та становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

5. Сторони за межами цієї Угоди не будуть партнерами між собою, або представляти спільні інтереси. У такому разі вони представлятимуть окремі сторони.

6. Цю Угоду укладено в шести примірниках, три англійською та три українською мовами, при цьому усі тексти мають однакову силу.

На засвідчення чого, Сторони доручили своїм уповноваженим представникам підписати цю Угоду

Вашингтон 24 травня 2016 року


За Службу
безпеки України

За Меморіальний
Музей Голокосту
Сполучених
Штатів Америки

За Національний
Меморіал Катастрофи
і Героїзму «Яд Вашем»


(підпис)

(підпис)

(підпис)
вгору