Документ 040_001-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 13.11.2017

СПІЛЬНИЙ ПРОТОКОЛ
про наміри щодо співробітництва між Міністерством соціальної політики України та Федеральним міністерством праці, соціального забезпечення та захисту прав споживачів Республіки Австрія у сфері праці та соціальної політики


Дата підписання:

13.11.2017


Дата набрання чинності для України:

13.11.2017

Міністерство соціальної політики України та Федеральне міністерство праці, соціального забезпечення та захисту прав споживачів Республіки Австрія (далі - Сторони), усвідомлюючи

- якість і значення двосторонньої співпраці,

- прагнення посилити двосторонні відносини,

- готовність поглиблювати співробітництво у сфері соціальної політики з метою подальшого розвитку соціальної системи, сприяння зайнятості та посилення соціальної єдності,

домовилися про таке.

Стаття 1

У контексті збереження соціальної стабільності та подолання спільних соціально-політичних викликів на європейському континенті та досягнення цілей щодо

- забезпечення мінімальних соціальних стандартів,

- удосконалення системи пенсійного забезпечення,

- розбудови і зміцнення інституцій та організацій у соціальному секторі,

- сприяння розвитку громадських організацій (NGO's) у сфері праці та соціальної політики, відбуватиметься обмін досвідом, як зазначено нижче.

Стаття 2

Форми співробітництва

1. Обмін досвідом відбувається у формі проектів, семінарів, навчальних поїздок, конференцій тощо відповідно до своєчасно погоджених тем та основних питань, а також через обмін інформацією та документацією у письмовій формі.

2. Співробітництво поширюється на спільні проекти і діяльність у межах Європейської політики сусідства та Східного партнерства, Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону, а також на діяльність у контексті міжнародних і європейських організацій.

3. Звіт щодо реалізації Спільного протоколу про наміри між Міністерством соціальної політики України і Федеральним міністерством праці, соціального забезпечення та захисту прав споживачів Республіки Австрія щодо співробітництва у сфері праці та соціальної політики (далі - Протокол про наміри) презентуватиметься на засіданнях Українсько-Австрійської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

4. Сторони підтверджують готовність активно підтримувати співробітництво з іншими органами державної влади та інституціями, а також із регіональними управліннями обох держав.

Стаття 3

Сфери співробітництва

1. Співробітництво між Сторонами Має охоплювати основні теми їхніх відповідних завдань і компетенції і поширюватиметься, зокрема, на такі сфери:

a) трудове право та соціальний діалог:

- трудове законодавство;

- соціальний діалог;

- рівні права та можливості чоловіків і жінок та виконання міжнародних зобов'язань;

b) ринок праці та політика зайнятості:

- діяльність служби зайнятості;

- активна політика ринку праці: прогнози, програми, інструменти, заходи;

- пасивна політика ринку праці: грошові та трансфертні платежі;

- трудова міграція;

- політика ринку праці щодо жінок;

c) система соціального страхування та мінімальні соціальні стандарти:

- структура, фінансування та соціальні виплати;

- основні напрями реформування;

- стабільне фінансування пенсійного страхування;

- мінімальні соціальні стандарти: норми, принципи, процедури;

- подолання бідності та соціальна інтеграція;

- рівні можливості та запобігання насильству;

d) система надання соціальних послуг:

- адресна грошова та натуральна допомога;

- законодавчі та нормативно-правові акти, стандарти та забезпечення якості соціальних послуг;

- моніторинг, контроль якості, оцінювання;

- політика щодо людей похилого віку та демографічний розвиток;

- політика щодо соціально вразливих верств населення;

- опіка та довготривалий догляд;

e) питання щодо осіб з інвалідністю:

- виконання міжнародних і європейських зобов'язань;

- політика антидискримінації та рівних прав;

- інструменти і заходи професійної реабілітації та участі у трудовому житті;

- інтеграційні підприємства для осіб з інвалідністю;

- співпраця між організаціями та установами у сфері реабілітації осіб з інвалідністю.

Стаття 4

Сторони погоджуються щодо можливості вносити зміни / розширювати охоплені сфери співробітництва за взаємною згодою Сторін.

Стаття 5

Співробітництво між Сторонами в межах Протоколу про наміри здійснюватиметься відповідно до законодавства держав Сторін.

Стаття 6

Транспортні витрати на участь або відрядження експертів чи фахівців відшкодовуються самостійно Стороною, яка відряджає (якщо не передбачено інше) з метою забезпечення реалізації Протоколу про наміри.

Стаття 7

Протокол про наміри набирає чинності з дати його останнього підписання та укладається строком на 5 років. Кожна Сторона може припинити його дію, надіславши іншій Стороні відповідне письмове повідомлення не пізніше, ніж за 3 місяці до дати припинення дії Протоколу про наміри.

Учинено у м. Відні 26.SEP.2017 року та у м. Києві 13 листопада 2017 року у двох примірниках, кожний українською та німецькою мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.


За Міністерство
соціальної політики України

За Федеральне міністерство праці,
соціального забезпечення
та захисту прав споживачів
Республіки Австрія


(підпис)

(підпис)


Міністр

Андрій РЕВА

Федеральний міністр

Алоіс ШТЬОГЕР
вгору