Документ 096_001, чинний, поточна редакція — Підписання від 18.06.2004

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Його Величності Султана і
Янг Ді-Пертуана Брунею Даруссаламу щодо
співробітництва в галузі туризму

Дата підписання: 18.06.2004 Дата набуття чинності: 18.06.2004
Кабінет Міністрів України та Уряд Його Величності Султана і
Янг Ді-Пертуана Брунею Даруссаламу, далі - "Сторони", керуючись взаємним бажанням розвивати та зміцнювати
співробітництво в галузі туризму між двома країнами, визнаючи важливість двосторонніх зв'язків у галузі туризму
між двома країнами, розглядаючи двосторонні зв'язки як важливий фактор покращення
взаєморозуміння та зміцнення дружніх відносин між двома країнами, на основі взаємної поваги до принципів рівності та взаємної
вигоди, домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони зміцнюватимуть і заохочуватимуть співробітництво в
сфері туризму між двома країнами відповідно до свого чинного
законодавства.
Стаття 2
Сторони заохочуватимуть двосторонні туристичні обміни,
сприятимуть розвитку співпраці та налагодженню безпосередніх
контактів між органами виконавчої влади в галузі туризму,
туристичними агентствами, іншими підприємствами та організаціями
своїх країн, які займаються туристичною діяльністю, з метою
збільшення обсягів туристичних обмінів між двома країнами.
Стаття 3
Сторони сприятимуть взаємній участі в міжнародних виставках,
ярмарках, конференціях і семінарах, інших міжнародних
рекламно-інформаційних і науково-практичних туристичних заходах,
організованих на території їх країн.
Стаття 4
Сторони на основі взаємності сприятимуть спрощенню
формальностей, пов'язаних з туристичними обмінами між двома
країнами, згідно з своїм чинним законодавством і цим Меморандумом
про взаєморозуміння.
Стаття 5
Сторони заохочуватимуть і підтримуватимуть обмін інформацією
в сфері туризму, в тому числі: - про законодавчі та нормативні акти, що регулюють туристичну
діяльність в своїх країнах; - про законодавчі та нормативні акти, пов'язані з захистом
природних ресурсів і культурного надбання, що є туристичними
пам'ятками; - про туристичні ресурси своїх країн; - про наукові дослідження в галузі туризму; - рекламними матеріалами в галузі туризму.
Стаття 6
Сторони заохочуватимуть надання технічної допомоги в галузі
туризму через обмін фахівцями туризму та стажування працівників
туристичної сфери.
Стаття 7
Сторони заохочуватимуть обмін прогресивним досвідом,
пов'язаним з законодавчим забезпеченням, управлінням і
організацією туристичного бізнесу в своїх країнах.
Стаття 8
Сторони доручають виконання цього Меморандуму про
взаєморозуміння своїм відповідним компетентним органам: - від України: Державній туристичній адміністрації України; - від Брунею Даруссаламу: Міністерству промисловості та
основних ресурсів Брунею Даруссаламу.
Стаття 9
Сторони з метою пропагування туризму сприятимуть відкриттю на
своїх відповідних територіях офіційних туристичних представництв
держави іншої Сторони.
Стаття 10
Кожна Сторона бере на себе відповідальність за забезпечення
витрат, пов'язаних з її діяльністю, у тому числі на розміщення та
міжнародні поїздки, щодо реалізації цього Меморандуму про
взаєморозуміння. Витрати, пов'язані з будь-якою спільною
діяльністю, здійснюватимуться за взаємним узгодженням Сторін.
Стаття 11
Будь-які зміни або доповнення до цього Меморандуму про
взаєморозуміння можуть бути внесені за згодою Сторін шляхом обміну
нотами та набувають чинності з дня підписання.
Стаття 12
У разі виникнення спорів при тлумаченні або застосуванні
цього Меморандуму про взаєморозуміння Сторони вирішуватимуть їх
шляхом консультацій та переговорів у дусі доброзичливості та
взаємної поваги.
Стаття 13
Цей Меморандум про взаєморозуміння набуває чинності з моменту
його підписання та залишатиметься чинним протягом невизначеного
терміну, якщо жодна з Сторін не повідомить іншу в письмовій формі
по дипломатичних каналах про свій намір припинити його дію не
пізніше, ніж за шість місяців до закінчення відповідного строку.
Припинення дії цього Меморандуму про взаєморозуміння не
відобразиться на виконанні програм, що реалізуються, або іншої
діяльності у випадку, якщо Сторони не домовляться про інше.
Вчинено в м. Києві 18 червня 2004 року в двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами, причому всі тексти є
автентичними. У випадку розбіжностей при тлумаченні положень цього
Меморандуму про взаєморозуміння перевага надається тексту
англійською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд Його Величності
України Султана і Янг Ді-Пертуана
(підпис) Брунею Даруссаламу
(підпис)
Голова Державної Постійний Секретар
туристичної адміністрації Кабінету Прем'єр-міністра
України
Валерій Цибух Пехін Дато Хаджі Яхіявгору