Документ 10-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.01.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.01.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 січня 2015 р. № 10
Київ

Про затвердження переліку анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду

Відповідно до частини чотирнадцятої статті 7 Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити перелік анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 січня 2015 р. № 10

ПЕРЕЛІК
анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду

Група інвалідності IА

Кукси обох верхніх кінцівок - на рівні плеча; кукси двох нижніх кінцівок - на рівні гомілки та вище у поєднанні з куксою однієї верхньої кінцівки

Злоякісні новоутворення, зокрема лімфоїдної, кровотворної і споріднених з ними тканин (з метастазами і рецидивами; тяжкий загальний стан з вираженими проявами інтоксикації, кахексії і розпадом пухлини)

Психічні розлади із стійкими, значно вираженими психопатологічними синдромами (деменція; олігофренія: ідіотія, імбецильність; слабоумство внаслідок шизофренії та епілепсії)

Хвороби центральної та периферичної нервової системи з прогресуючим перебігом, наслідки травм та інших захворювань нервової системи із незворотними, значно вираженими порушеннями рухових, мовних та зорових функцій (тетра- або триплегія, верхня або нижня параплегія, виражена атаксія, грубий паркінсоновський та гіперкінетичний синдроми з неможливістю стояти та ходити, виражені бульбарні порушення, тотальна афазія, повна сліпота або концентричне звуження полів зору до 10 градусів від точки фіксації на обидва ока)

Різко виражена контрактура або анкілози плечових, ліктьових, променево-зап’ясткових суглобів верхніх кінцівок чи кульшових, колінних, гомілково-ступеневих суглобів нижніх кінцівок у функціонально невигідному положенні (у разі неможливості ендопротезування)

Поєднання сліпоти на обидва ока (коригована гострота зору нижче ніж 0,1 або концентричне звуження полів зору до 25 градусів від точки фіксації) із загальною соматичною патологією, що призводить до високого ступеня втрати здоров’я та повної залежності від інших осіб; або з ампутаціями нижніх кінцівок на рівні стегна або однієї верхньої кінцівки; або з повною глухотою

Група інвалідності ІБ

Двобічний анофтальм (відсутність очей, вроджені рудиментарні очні яблука)

Сліпота (гострота зору з переносною корекцією менше ніж 0,05 або концентричне звуження поля зору до 10 градусів від точки фіксації) на обидва ока внаслідок стійких незворотних змін

Кукси обох нижніх кінцівок на рівні нижньої третини стегон і вище

Хвороби центральної та периферичної нервової системи з прогресуючим перебігом і наслідки травм та інших уражень нервової системи з незворотними, значно вираженими порушеннями рухових, мовних та зорових функцій (верхня або нижня параплегія, геміплегія, виражена атаксія, тотальна афазія, повна сліпота тощо)

Захворювання нирок IV та V ступенів, які лікуються шляхом застосування програмного гемодіалізу

Захворювання серцево-судинної системи, які призвели до недостатності кровообігу IIБ - III ступенів за неефективності реабілітаційних заходів

Хвороби органів дихання з прогредієнтним перебігом, що супроводжуються стійкою легеневою недостатністю III ступеня, в поєднанні з недостатністю кровообігу IIБ - III ступенів

Психічні захворювання: люцидна кататонія, яка триває понад один рік, слабоумство внаслідок епілепсії з частими (15 і більше разів на місяць) епілептичними нападами

Двобічна відсутність чотирьох, трьох пальців кистей, включаючи перший

Кукси верхніх кінцівок на рівні передпліччя у різних поєднаннях

Різко виражена контрактура або анкілоз суглобів китиць у функціонально невигідному положенні

Група інвалідності II

Цироз печінки з гепатоспленомегалією і портальною гіпертензією III ступеня за неефективності реабілітаційних заходів

Відсутність однієї легені та хронічна легенева недостатність II ступеня внаслідок патологічних змін другої легені

Стійкий повний птоз на обох очах після всіх видів відновного лікування та необоротні зміни органу зору з гостротою зору з переносною корекцією 0,05 - 0,08 або концентричним звуженням поля зору до 20 градусів від точки фіксації на обидва ока або на око, що краще бачить

Параліч нижньої кінцівки, виражені тетрапарез, трипарез, верхній або нижній парапарез, геміпарез за неефективності заходів фізичної реабілітації

Паркінсонівський синдром внаслідок хвороби Паркінсона або вторинного паркінсонізму з вираженими акінетико-ригідним, дискінетичним та постуральним синдромами

Дефекти черепа (60 кв. сантиметрів і більше), не заміщені аутокісткою

Екзартикуляція верхньої кінцівки в плечовому суглобі, екзартикуляція стегна

Коротка кукса стегна у разі неможливості протезування

Кукса обох гомілок

Хибна кукса нижньої кінцівки або обох стоп на рівні суглоба Шопара у разі неможливості реабілітації і протезування

Анкілоз або різко виражена контрактура кульшового суглоба (порушення функції суглоба III ступеня) з вираженою контрактурою, анкілозом колінного суглоба, ампутаційною куксою ступні на рівні суглоба Лісфранка та вищому рівні за неефективності та безперспективності реабілітаційних заходів

Кукса стегна чи гомілки в поєднанні з іншою незворотною патологією у разі неможливості реабілітації, що призводить у сукупності до обмеження життєдіяльності II ступеня

Деформація грудної клітини внаслідок резекції п’яти та більше ребер за наявності легеневої недостатності II ступеня

Кукса верхньої або нижньої кінцівки, поєднана з глухотою на обидва вуха або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією

Параліч або виражений парез однієї кінцівки, поєднаний з глухотою на обидва вуха або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією, або помірними розладами функції тазових органів

Цукровий діабет (середнього або тяжкого перебігу) в поєднанні з ампутацією нижньої кінцівки на рівні верхньої третини гомілки та вище

Калова (сечова) нориця, неприродний задній прохід за неефективності або наявності протипоказань до оперативного втручання

Кукса стегна за помірного порушення рухових чи статичних функцій іншої нижньої кінцівки (деформуючий артроз кульшового суглоба I-II ступенів, неправильно зрослий злам стегнової кістки із скривленням осі, вкорочення кінцівки на 2-3 сантиметри, фіброзний анкілоз колінного суглоба, помірна контрактура колінного суглоба, помірна контрактура скокового суглоба, порушення функції суглоба II ступеня)

Стан після трансплантації внутрішніх органів за умови сприятливого перебігу післяопераційного періоду

Стан після ендопротезування двох суглобів (кульшових, колінних) у різних поєднаннях

Психічне захворювання, інвалідність внаслідок якого триває більше десяти років

Єдина функціонуюча нирка за наявності хронічної ниркової недостатності III ступеня

Група інвалідності III

Відсутність одного ока

Стійкий повний птоз на одному оці після проведення усіх видів відновного лікування

Сліпота на одне око (гострота зору з переносною корекцією 0,05 і нижче або концентричне звуження поля зору до 10 градусів від точки фіксації) або ураження обох очей (зниження гостроти зору з переносною корекцією 0,1 і нижче або концентричне звуження поля зору до 25 градусів від точки фіксації)

Двобічна глибока туговухість з підвищенням порогів повітряної провідності 86 Дб та більше на частотах 500-4000 Гц у разі неможливості хірургічної корекції

Стійка трахеостома

Стеноз гортані II - III ступенів внаслідок травматичного або інфекційного ураження нервово-м’язового апарату гортані з одно- або двобічним парезом і стійкою дисфонією у разі неможливості або неефективності хірургічного лікування

Стійка афонія органічного ґенезу

Дефект щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування та ковтання і призводить до помірно вираженого дефіциту ваги тіла

Спотворюючі обличчя рубці та дефекти, які не піддаються хірургічно-косметологічній корекції

Карликовість із зростом нижче ніж 130 сантиметрів у чоловіків та 120 сантиметрів у жінок

Помірна сенсорна афазія за неефективності логопедичної реабілітації

Параліч кисті за неефективності фізичної реабілітації

Помірний парез верхньої або нижньої кінцівки, що супроводжується значним обмеженням обсягу активних рухів в усіх суглобах за неефективності фізичної реабілітації

Чужорідне тіло в речовині головного мозку (внаслідок травми), якщо травма супроводжувалась абсцесом мозку або менінгоенцефалітом (введення чужорідних тіл у речовину головного мозку з метою лікування не є дефектом, і група інвалідності встановлюється залежно від порушень нервової системи та психіки)

Дефект кісток черепа (3 кв. сантиметри і більше), не заміщений аутокісткою

Паркінсонівський синдром внаслідок хвороби Паркінсона або вторинного паркінсонізму з помірно вираженими акінетико-ригідним, дискінетичним та постуральним синдромами

Кукса верхньої кінцівки на рівні променево-зап’ясткового суглобу та вище

Хибний суглоб плеча або обох кісток передпліччя

Відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого

Відсутність трьох пальців кисті, включаючи перший; анкілоз чи виражена контрактура тих самих пальців у функціонально невигідному положенні

Відсутність першого та другого пальців з відповідними п'ястковими кістками

Відсутність перших пальців обох кистей

Відсутність трьох пальців кистей з відповідними п’ястковими кістками

Кукса стегна чи гомілки

Кукса стопи на рівні суглоба Лісфранка або на вищому рівні

Двобічна кукса стопи з резекцією голівок плюсневих кісток за Шарпом

Різко виражена контрактура чи анкілоз двох скокових суглобів; різко виражена контрактура чи анкілоз скокового суглоба з розташуванням стопи у функціонально невигідному положенні

Різко виражена контрактура чи анкілоз кульшового або колінного суглоба

Вроджений чи набутий вивих одного кульшового суглоба із значним порушенням функції

Деформація грудної клітки внаслідок резекції трьох та більше ребер за наявності легеневої недостатності I ступеня і вище

Хибний суглоб стегна чи обох кісток гомілки або великої гомілкової кістки за неефективності реабілітаційних заходів після п'яти років спостереження

Нестійкий колінний чи кульшовий суглоб з вираженим порушенням функції кінцівки

Укорочення нижньої кінцівки на 7 сантиметрів і більше

Ендопротез колінного чи кульшового суглоба або діафізу великих трубчастих кісток

Сколіоз III ступеня, кіфосколіоз III ступеня з наявністю легеневої недостатності II ступеня, або сколіоз чи кіфосколіоз IV ступеня

Анкілоз або різко виражена контрактура плечового або ліктьового суглоба у функціонально невигідному положенні. Розбовтаність плечового або ліктьового суглоба у поєднанні з несправжнім суглобом однієї з кісток передпліччя за неефективності та безперспективності реабілітаційних заходів

Контрактура передпліччя в положенні повної пронації

Ішемічна контрактура Фолькмана з вираженим порушенням основних функціональних захватів кисті

Деформуючий артроз кульшового суглоба IV ступеня з порушенням функції суглоба III ступеня та вище за неефективності та безперспективності реабілітаційних заходів

Екстирпація шлунка, тотальна колопроктектомія, панкреатоектомія за наявності цукрового діабету

Первинний (тотальна тиреоїдектомія) або вторинний (внаслідок патології гіпофізу) гіпотиреоз у тяжкій формі в стадії субкомпенсації або декомпенсації за неефективності адекватного лікування

Первинна (двобічна адреналектомія) або вторинна (внаслідок патології гіпофізу) надниркова недостатність у тяжкій формі

Чужорідне тіло в серцевому м’язі чи у перикарді внаслідок травми (поранення), штучний клапан серця, функціонуючий кардіостимулятор (введення чужорідних тіл у судини серця, міокард, перикард з метою лікування або діагностики не є дефектом, і група інвалідності встановлюється залежно від порушень функції серцево-судинної системи та обмеження життєдіяльності хворого)

Єдина функціонуюча нирка

Відсутність однієї легені

Двобічна мастектомія

Однобічна мастектомія внаслідок злоякісного новоутворення

Мікроцист (70 куб. сантиметрів та менше) або відсутність сечового міхура

Цистектомія з транслокалізацією сечоводів у кишківник

Рідкісні (орфанні) генетичні захворювання, що потребують постійної специфічної обов’язкової терапії

Розширена екстирпація матки з додатками за наявності онкологічних захворювань

Травматична кастрація у чоловіківвгору